A A A A A

9
Bēdas un apspiešana ikvienai cilvēka dvēselei, kas dara ļaunu, vispirms
10
Bet svētlaimība un gods, un miers ikvienam, kas dara labu, vispirms