A A A A A

9
Godimkî Xwedê şahidê min e, ku ez bi ruhê xwe di Mizgîniyê de xizmet dikim
10
Dibe ku ez daxwaz bikim, heke bi çi awayî be jî niha li dirêjahiya min heye