A A A A A

9

Amarga Gusti Allah iku seksiku, kang daklakoni kanthi semangat marang Injil
10
Nyuwun panjaluk, yen saiki saya dawa