A A A A A

9

Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile
10
aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head, juudile esmalt ja