A A A A A

9

Thi Gud er mit Vidne, hvem jeg i min Ånd tjener i hans Søns Evangelium
10
idet jeg bestandig i mine Bønner beder om, at jeg dog endelig engang