Instagram
English
A A A A A

9

Svědek mi jest zajisté Bůh, kterémužto sloužím duchem mým v
10
Vždycky na svých modlitbách žádaje, abych aspoň někdy mohl