English
A A A A A

9
Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo, na Židova
10
a slava, čast i mir svakomu koji čini dobro, Židovu najprije, pa Grku!