A A A A A

9
Pakuti Mulungu ndiye mboni yanga, amene ndimtumikira ndi mzimu wanga mu uthenga wabwino
10
Kupempha, ngati ndingakhale ndi mwayi wina pakadali pano