A A A A A

9

Сьведка мне Бог, Якому служу духам маім у зьвеставаньні
10
Заўсёды просячы ў малітвах маіх, каб воля Божая хоць цяпер паспрыяла