A A A A A

9

Որովհետև Աստված իմ վկա է, որին ես ծառայում եմ ավետարանում իմ հոգով
10
Հարցում ներկայացնելը, եթե միգուցե որևէ ձևով հիմա կարող եմ ունենալ