A A A A A

9
Sepse Perëndia, të cilit unë i shërbej me frymën time nëpërmjet
10
Duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia që të më lejohet më në fund