A A A A A

9
En my oog sal nie verskoon nie, en Ek sal nie spaar nie; Ek sal dit
10
Kyk, die dag, kyk, hy kom! Die lotsverandering het uitgegaan