A A A A A


Chwilio

Mathew 26:28
Canys hwn yw fy ngwaed o'r testament newydd, yr hwn a dywelltir dros lawer, er maddeuant pechodau.


Marc 1:4
Yr oedd Ioan yn bedyddio yn y diffeithwch, ac yn pregethu bedydd edifeirwch er maddeuant pechodau.


Luc 3:3
Ac efe a ddaeth i bob goror ynghylch yr Iorddonen, gan bregethu bedydd edifeirwch er maddeuant pechodau;


Luc 24:47
A phregethu edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerwsalem.


Actau'r Apostolion 2:38
A Phedr a ddywedodd wrthynt, Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant pechodau; a chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glân.


Actau'r Apostolion 5:31
Hwn a ddyrchafodd Duw â'i ddeheulaw, yn Dywysog, ac yn Iachawdwr, i roddi edifeirwch i Israel, a maddeuant pechodau.


Effesiaid 1:7
Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau, yn ôl cyfoeth ei ras ef;


Colosiaid 1:14
Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau:


Hebreaid 9:22
A chan mwyaf trwy waed y purir pob peth wrth y gyfraith; ac heb ollwng gwaed nid oes maddeuant.


Hebreaid 10:18
A lle y mae maddeuant am y rhai hyn, nid oes mwyach offrwm dros bechod.


Welsh Bible 1545-1604
Public Domain