A A A A A

Chwilio
Rhufeiniaid 1:4
ond yn nhrefn sanctaidd yr Ysbryd, cyhoeddwyd ef yn Fab Duw, mawr allu, trwy atgyfodiad o farwolaeth. Dyma Iesu Grist ein Harglwydd.


Rhufeiniaid 1:6
Ymhlith y rhain yr ydych chwithau, yn rhai wedi eich galw ac yn eiddo i Iesu Grist.


Rhufeiniaid 1:7
Yr wyf yn cyfarch pawb yn Rhufain sydd yn annwyl gan Dduw, a thrwy ei alwad ef yn saint. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.


Rhufeiniaid 1:8
Yn gyntaf oll, yr wyf yn diolch i'm Duw, trwy Iesu Grist, amdanoch chwi oll, oherwydd y mae'r sn am eich ffydd yn cerdded trwy'r holl fyd.


Rhufeiniaid 3:22
ond cyfiawnder sydd o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu.


Rhufeiniaid 5:1
Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist.


Rhufeiniaid 5:11
Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Nuw trwy ein Harglwydd Iesu Grist; trwyddo ef yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod.


Rhufeiniaid 5:15
Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Y mae'n wir i drosedd yr un ddwyn y llawer i farwolaeth; ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall: helaethrwydd gras Duw a'i rodd raslon i'r llawer, o'r un dyn, Iesu Grist.


Rhufeiniaid 5:17
Y mae'n wir i farwolaeth, trwy drosedd yr un, deyrnasu trwy'r un hwnnw; ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall: pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw, a'i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn, Iesu Grist.


Rhufeiniaid 5:21
ac felly, fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth, y mae gras i deyrnasu trwy gyfiawnder, gan ddwyn bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein Harglwydd.


Rhufeiniaid 7:25
Duw, diolch iddo, trwy Iesu Grist ein Harglwydd! Dyma, felly, sut y mae hi arnaf: yr wyf fi, y gwir fi, 'm deall yn gwasanaethu Cyfraith Duw, ond 'm cnawd yn gwasanaethu cyfraith pechod.


Rhufeiniaid 13:14
Gwisgwch yr Arglwydd Iesu Grist amdanoch; a pheidiwch rhoi eich bryd ar foddhau chwantau'r cnawd.


Rhufeiniaid 15:6
er mwyn ichwi, yn unfryd ac yn unllais, ogoneddu Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist.


Rhufeiniaid 15:30
Yr wyf yn ymbil arnoch, gyfeillion, trwy ein Harglwydd Iesu Grist, a thrwy'r cariad sy'n ffrwyth yr Ysbryd: ymunwch mi yn fy ymdrech, a gweddo ar Dduw trosof,


Rhufeiniaid 16:24
[{cf15i Gras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi oll! Amen.}]


Rhufeiniaid 16:25
Iddo ef sy'n abl i'ch gwneud yn gadarn, yn l yr Efengyl yr wyf fi'n ei phregethu, a'r genadwri am Iesu Grist, yn l y datguddiad o'r dirgelwch a fu'n guddiedig ers oesoedd maith,


Rhufeiniaid 16:27
i'r unig ddoeth Dduw, trwy Iesu Grist iddo ef y bo'r gogoniant am byth! Amen.


Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004