A A A A A


Arama

Matta 14:23
Ve halkı salıverdikten sonra, dua etmek için dağa ayrıca çıktı; akşam olunca, orada yalnız başına idi.


Markos 6:46
Onları uğurladıktan sonra, dua etmek için dağa gitti.


Luka 6:12
Ve vaki oldu ki, o günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı; bütün geceyi Allaha dua ile geçirdi.


Lucas 9:28
Ve vaki oldu ki, bu sözlerden sekiz gün kadar sonra, Petrus, Yuhanna ve Yakubu beraberinde alıp dua etmek için dağa çıktı.


Lucas 18:10
İki kişi dua etmek için mabede çıktılar; biri Ferisi, obiri vergi mültezimi idi.


Elçilerin İşleri 7:59
İstefanos: Ya Rab İsa, ruhumu al, diyerek dua etmekte iken onu taşladılar.


Elçilerin İşleri 10:9
Ertesi gün onlar yolculuk ederek şehre yaklaşırken, altıncı saat sularında Petrus dua etmek için dama çıktı;


Elçilerin İşleri 11:5
Ben Yafa şehrinde dua etmekte idim. Vecit halinde bir rüyet gördüm; büyük çarşafa benzer bir kap dört köşesinden asılı olarak gökten iniyordu, ve ta yanıma kadar geldi.


1 Petrus 4:7
Fakat bütün şeylerin sonu yakındır; imdi akıllı olun, ve dua etmek için ayık olun;


Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey