A A A A A


ค้นหา

มัทธิว ๓:๒
เขา​ประกาศ​ว่า “กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​เสียใหม่ เพราะ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ ใกล้​มา​ถึง​แล้ว”


มัทธิว ๓:๑๗
มี​เสียง​พูด​จาก​สวรรค์​ว่า “ท่าน​ผู้นี้​คือ​ลูก​รัก​ของ​เรา เรา​ภูมิใจ​ใน​ตัว​ท่าน​มาก”


มัทธิว ๔:๖
แล้ว​มาร​ก็​ท้า​พระเยซู​ว่า “ถ้า​เป็น​ลูก​พระเจ้า​จริง ก็​กระโดด​ลง​ไป​เลย เพราะ​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ‘พระเจ้า​จะ​สั่ง​ให้​ทูต​ของ​พระองค์​คุ้มครอง​ท่าน และ​เหล่า​ทูตสวรรค์​ก็​จะ​รับ​ท่าน​ไว้ เพื่อ​ไม่​ให้​เท้า​ของ​ท่าน​กระแทก​หิน’”


มัทธิว ๔:๑๑
มาร​จึง​ไป​จาก​พระองค์ และ​เหล่า​ทูตสวรรค์​ก็​มา​รับใช้​พระองค์


มัทธิว ๔:๑๗
ตั้งแต่​นั้น​มา พระเยซู​ได้​เริ่ม​ประกาศ​ว่า “กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​เสียใหม่​เพราะ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว”


มัทธิว ๔:๒๓
พระเยซู​เดินทาง​ไป​ทั่ว​แคว้น​กาลิลี เพื่อ​สั่งสอน​คน​ตาม​ที่​ประชุม​ชาวยิว และ​ประกาศ​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ให้​ทุก​คน​รู้ นอก​จาก​นี้​ยัง​ได้​รักษา​โรคภัย​ไข้เจ็บ​ต่างๆ​ให้​กับ​คน​ใน​เมือง​จน​หาย​ด้วย


มัทธิว ๕:๓
“คน​ที่​รู้ตัว​ว่า​ต้อง​การ​พระเจ้า มี​เกียรติ​จริงๆ เพราะ​เขา​ได้​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์


มัทธิว ๕:๑๐
คน​ที่​โดน​ข่มเหง​รังแก​เพราะ​ทำ​ตาม​ความต้องการ​ของ​พระเจ้า มี​เกียรติ​จริงๆ​เพราะ​เขา​ได้​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์


มัทธิว ๕:๑๒
ให้​ดีใจ​และ​มี​ความสุข​เถอะ เพราะ​พระเจ้า​ได้​เก็บ​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่​ไว้​ให้​กับ​คุณ​แล้ว​ที่​บน​สวรรค์ เพราะ​พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ใน​สมัย​ก่อน​ก็​โดน​ข่มเหง​อย่าง​เดียว​กับ​คุณ​นี่​แหละ


มัทธิว ๕:๑๖
พวก​คุณ​ก็​เหมือน​กัน ให้​ส่อง​สว่าง​ออก​ไป​เพื่อ​คน​จะ​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​คุณ​ทำ และ​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์


มัทธิว ๕:๑๙
คน​ที่​ไม่​ยอม​เชื่อฟัง​ข้อ​เล็กๆ​ข้อ​หนึ่ง​ใน​กฎปฏิบัติ แล้ว​ยัง​สอน​ให้​คน​อื่น​ไม่​เชื่อฟัง​ด้วย คน​นั้น​ก็​จะ​เป็น​คน​ที่​เล็กน้อย​ที่สุด​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ แต่​คน​ที่​เชื่อฟัง​กฎปฏิบัติ​และ​สอน​ให้​คน​อื่น​เชื่อฟัง​ด้วย คนๆ​นั้น​ก็​จะ​เป็น​คน​ที่​ยิ่งใหญ่​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์


มัทธิว ๕:๒๐
เพราะ​เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ถ้า​พวก​คุณ​ไม่​ได้​เชื่อฟัง​พระเจ้า​มาก​ไป​กว่า​ที่​พวก​ครู​สอน​กฎปฏิบัติ​และ​พวก​ฟาริสี​เชื่อฟัง​พระองค์ คุณ​ก็​จะ​ไม่​มี​วัน​ได้​เข้า​ไป​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์


มัทธิว ๕:๓๔
แต่​เรา​ขอ​บอก​ว่า​อย่า​สาบาน​เลย ไม่​ต้อง​อ้าง​ถึง​สวรรค์ เพราะ​สวรรค์​นั้น​เป็น​ที่​นั่ง​ของ​พระเจ้า


มัทธิว ๕:๔๕
เพราะ​ถ้า​ทำ​อย่างนี้ คุณ​ก็​จะ​เป็น​ลูก​ที่​แท้จริง​ของ​พระบิดา​ใน​สวรรค์ พระองค์​ทำ​ให้​ดวง​อาทิตย์​ส่อง​สว่าง​ให้​ทั้ง​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว ให้​ฝน​ตก​กับ​ทั้ง​คน​ที่​ทำ​ถูก​และ​คน​ที่​ทำ​ผิด​เหมือน​กัน


มัทธิว ๕:๔๘
ดังนั้น​พระบิดา​ของ​พวก​คุณ​บน​สวรรค์​ดี​พร้อม​ขนาด​ไหน ก็​ให้​พวก​คุณ​ดีพร้อม​ขนาด​นั้น​ด้วย


มัทธิว ๖:๑
ระวัง​ให้​ดี อย่า​ทำ​ความดี​เพื่อ​อวด​คน​อื่น เพราะ​คุณ​จะ​ไม่​ได้รับ​รางวัล​จาก​พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์


มัทธิว ๖:๙
คุณ​ควร​จะ​อธิษฐาน​อย่างนี้​ว่า ‘พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ ขอ​ให้​ชื่อ​ของ​พระองค์​เป็น​ที่​เคารพ​นับถือ​อยู่​เสมอ


มัทธิว ๖:๑๐
ขอ​ให้​อาณาจักร​ของ​พระองค์​มา​ตั้ง​อยู่​ใน​โลกนี้ ขอ​ให้​คน​ใน​โลกนี้​ทำ​ตามใจ​พระองค์ เหมือน​อย่าง​ที่​เป็น​ใน​สวรรค์


มัทธิว ๖:๑๔
ถ้า​คุณ​ยกโทษ​ให้​กับ​คน​ที่​ทำ​บาป​ต่อ​คุณ พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ ก็​จะ​ยกโทษ​ให้​คุณ​ด้วย


มัทธิว ๖:๒๐
แต่​ให้​เก็บ​สะสม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​บน​สวรรค์ ที่​สนิม​และ​แมลง​ไม่​มี​วัน​ทำลาย​ได้ หรือ​ขโมย​ก็​ลัก​เอา​ไป​ไม่​ได้


มัทธิว ๖:๒๖
ดู​นก​ที่​บิน​อยู่​ใน​อากาศ​สิ มัน​ไม่​ต้อง​หว่าน​หรือ​เก็บเกี่ยว หรือ​สะสม​เมล็ดพืช​ไว้​ใน​ยุ้งฉาง แต่​พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​ยัง​เลี้ยงดู​พวก​มัน​เลย แล้ว​พวก​คุณ​มี​ค่า​มาก​กว่า​นก​พวก​นั้น​ไม่​ใช่​หรือ


มัทธิว ๖:๓๒
พวก​ที่​ไม่​รู้จัก​พระเจ้า​ก็​ดิ้นรน​หา​สิ่ง​เหล่านี้​กัน แต่​พระบิดา​ของ​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า​สิ่ง​เหล่านี้​จำเป็น​สำหรับ​คุณ


มัทธิว ๗:๑๑
ถ้า​คน​ชั่ว​อย่าง​พวก​คุณ​ยัง​รู้จัก​ให้​ของดีๆ​กับ​ลูก แล้ว​พระบิดา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​จะ​ไม่​ยิ่ง​พร้อม​ที่​จะ​ให้​ของดีๆ​กับ​คน​ที่​ขอ​พระองค์​หรือ


มัทธิว ๗:๒๑
ไม่​ใช่​ทุก​คน​ที่​เรียก​เรา​ว่า ‘องค์​เจ้า​ชีวิต องค์​เจ้า​ชีวิต’ แล้ว​จะ​ได้​เข้า​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ แต่​คน​ที่​ทำ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระบิดา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​เท่า​นั้น ถึง​จะ​เข้า​ไป​ได้


มัทธิว ๘:๑๑
เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า จะ​มี​คน​จำนวน​มาก​มา​จาก​ตะวันออก​และ​ตะวันตก เพื่อ​มา​ร่วม​ใน​งาน​เลี้ยง​เฉลิม​ฉลอง​กับ​อับราฮัม อิสอัค และ​ยาโคบ ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์


มัทธิว ๑๐:๗
ไป​ประกาศ​ว่า ‘อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ใกล้​มา​ถึง​แล้ว’


มัทธิว ๑๐:๓๒
ถ้า​ใคร​ยอมรับ​เรา​ต่อ​หน้า​คน​ใน​โลกนี้ เรา​ก็​จะ​ยอมรับ​เขา​ต่อ​หน้า​พระบิดา​ของ​เรา​บน​สวรรค์​ด้วย


มัทธิว ๑๐:๓๓
แต่​ถ้า​ใคร​ไม่​ยอมรับ​เรา​ต่อ​หน้า​คน​ใน​โลกนี้ เรา​ก็​จะ​ไม่​ยอมรับ​เขา​ต่อหน้า​พระบิดา​ของ​เรา​บน​สวรรค์​เหมือน​กัน


มัทธิว ๑๑:๑๑
เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ยอห์น​คน​ทำ​พิธีจุ่มน้ำ​นั้น​ยิ่งใหญ่​กว่า​ทุกๆ​คน​ที่​เกิด​มา​จาก​ผู้หญิง แต่​คน​ที่​สำคัญ​น้อย​ที่​สุด​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ ก็​ยัง​ยิ่งใหญ่​กว่า​ยอห์น​อีก


มัทธิว ๑๑:๑๒
นับ​ตั้งแต่​ยอห์น​ผู้​ทำ​พิธีจุ่มน้ำ​มา​จน​ถึง​เดี๋ยวนี้ อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ได้รับ​การ​ข่มเหง​อย่าง​หนัก​และ​พวก​ป่าเถื่อน​ก็​พยายาม​ที่​จะ​ปล้น​เอา​ไป


มัทธิว ๑๑:๒๕
แล้ว​พระเยซู​ก็​พูด​ว่า “พระบิดา ลูก​ขอ​ขอบคุณ​พระองค์ ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ฟ้าสวรรค์​และ​แผ่นดินโลก เพราะ​พระองค์​ได้​ปิดบัง​เรื่อง​เหล่านี้​จาก​พวก​ที่​มี​การศึกษา​และ​พวก​เฉลียว​ฉลาด แต่​ได้​เปิดเผย​ให้​กับ​พวก​ที่​ไร้เดียงสา​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ


มัทธิว ๑๒:๕๐
คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ คน​นั้น​แหละ​คือ​พี่น้อง​ชาย​หญิง​และ​แม่​ของ​เรา”


มัทธิว ๑๓:๑๑
พระเยซู​ตอบ​ว่า “มี​แต่​พวก​คุณ​เท่า​นั้น​ที่​เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ถึง​เรื่อง​ความลับ​ของ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ แต่​คน​อื่นๆ​เรา​จะ​ไม่​บอก


มัทธิว ๑๓:๒๔
พระเยซู​เล่า​เรื่อง​เปรียบเทียบ​อีก​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​ฟัง​ว่า “อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ เปรียบ​เหมือน​กับ​คน​ที่​หว่าน​เมล็ด​พันธุ์​ดี​ใน​นา​ของ​เขา


มัทธิว ๑๓:๓๑
พระเยซู​ยัง​เล่า​เรื่อง​เปรียบเทียบ​อีก​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​ฟัง​ว่า “อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​เมล็ด​มัสตาร์ด​เมล็ด​หนึ่ง ที่​ชาวนา​เอา​ไป​ปลูก​ไว้​ใน​ไร่​ของ​เขา


มัทธิว ๑๓:๓๓
แล้ว​พระเยซู​เล่า​เรื่อง​เปรียบเทียบ​อีก​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​ฟัง​ว่า “อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​กับ​เชื้อฟู ที่​ผู้หญิง​คน​หนึ่ง​ผสม​ลง​ไป​ใน​แป้ง​สามถัง แล้ว​มัน​ก็​ทำ​ให้​แป้ง​ทั้ง​ก้อน​ฟู​ขึ้น​มา”


มัทธิว ๑๓:๓๙
ศัตรู​ที่​เข้า​มา​หว่าน​วัชพืช​คือ​มารร้าย ฤดู​เก็บเกี่ยว​คือ​วัน​สิ้น​ยุค และ​พวก​คน​งาน​ที่​เก็บเกี่ยว​ก็​คือ​พวก​ทูตสวรรค์


มัทธิว ๑๓:๔๑
บุตรมนุษย์​จะ​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ออก​ไป​รวบรวม​ทุก​อย่าง​ที่​ทำ​ให้​คน​ทำ​บาป​และ​คน​ที่​ทำ​ชั่ว ให้​ออก​ไป​จาก​อาณาจักร​ของ​พระองค์


มัทธิว ๑๓:๔๒
ทูตสวรรค์​จะ​เอา​คน​พวกนี้ ไป​โยน​ลง​ใน​เตาไฟ​ที่​ร้อนแรง ที่​มี​แต่​เสียง​ร้องไห้​โหยหวน​อย่าง​เจ็บปวด


มัทธิว ๑๓:๔๔
“อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เหมือน​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​ที่​ซ่อน​ไว้​ใน​ทุ่งนา เมื่อ​มี​คน​มา​พบ​เข้า​ก็​เอา​ไป​ซ่อน​ไว้​เหมือน​เดิม และ​ด้วย​ความ​ดีใจ​จึง​ไป​ขาย​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ที่​เขา​มี แล้ว​ไป​ซื้อ​ที่​นา​นั้น”


มัทธิว ๑๓:๔๕
“อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เหมือน​พ่อค้า​ที่​ไป​หา​ไข่มุก​เม็ด​งาม


มัทธิว ๑๓:๔๗
“อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เหมือน​อวน​ที่​ทอด​อยู่​ใน​ทะเลสาบ​และ​จับ​ปลา​ได้​หลาย​ชนิด


มัทธิว ๑๓:๔๙
ใน​วัน​สิ้น​ยุค​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น เหล่า​ทูตสวรรค์​จะ​ออก​มา​แยก​พวก​คนชั่ว​ออก​จาก​พวก​คนดี


มัทธิว ๑๓:๕๒
พระเยซู​จึง​พูด​กับ​พวก​ศิษย์​ว่า “พวก​ครู​สอน​กฎปฏิบัติ​ทุก​คน ที่​ได้​เรียนรู้​ถึง​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​แล้ว ก็​เหมือน​เจ้าของ​บ้าน​คน​หนึ่ง ที่​ได้​เอา​สมบัติ​ทั้ง​เก่า​และ​ใหม่​ออก​มา​จาก​ห้อง​เก็บ​ของ”


มัทธิว ๑๔:๑๙
พระเยซู​สั่ง​ให้​ฝูงชน​นั่ง​ลง​บน​หญ้า แล้ว​พระองค์​หยิบ​ขนมปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว​มา พระเยซู​มอง​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ ขอบคุณ​พระเจ้า​แล้ว​พระองค์​แบ่ง​ขนมปัง​ให้​กับ​พวก​ศิษย์ แล้ว​พวก​ศิษย์​ก็​แจก​ขนมปัง​ให้​ประชาชน


มัทธิว ๑๕:๑๓
พระเยซู​ตอบ​ว่า “ต้นไม้​ทุก​ต้น​ที่​พระบิดา​ของ​เรา​บน​สวรรค์​ไม่​ได้​ปลูก ก็​จะ​ถูก​ถอนราก​ถอนโคน​จน​หมด


มัทธิว ๑๖:๑๗
พระเยซู​ตอบ​ว่า “ซีโมน​ลูก​ของ​โยนาห์ คุณ​นี่​ได้รับ​เกียรติ​จริงๆ ใน​เรื่องนี้ พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​เป็น​ผู้​เปิดเผย​ให้​คุณ​รู้​นะ ไม่​ใช่​มนุษย์​หรอก


มัทธิว ๑๖:๑๙
เรา​จะ​ให้​กุญแจ​ของ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​กับ​คุณ อะไร​ก็​ตาม​ที่​คุณ​ห้าม​ไม่​ให้​ทำ​บน​โลกนี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ห้าม​ไม่​ให้​ทำ​ด้วย ส่วน​อะไร​ก็​ตาม​ที่​คุณ​ให้​ทำ​บน​โลกนี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ให้​ทำ​ด้วย”


มัทธิว ๑๖:๒๗
เพราะ​บุตร​มนุษย์​จะ​กลับ​มา​ด้วย​ความ​สง่างาม​ของ​พระบิดา​ของ​พระองค์ และ​มา​พร้อม​กับ​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์ แล้ว​บุตร​มนุษย์​จะ​มา​ตัดสิน​มนุษย์​ทุก​คน​ตาม​การกระทำ​ของ​เขา


มัทธิว ๑๘:๑
ใน​เวลา​นั้น​พวก​ศิษย์​ได้​มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “ใคร​เป็น​ผู้​ยิ่งใหญ่​ที่สุด​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ครับ”


มัทธิว ๑๘:๓
แล้ว​พระองค์​พูด​กับ​พวก​เขา​ว่า “เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ถ้า​พวก​คุณ​ไม่​ยอม​เปลี่ยน​ตัวเอง​ให้​เป็น​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ คุณ​จะ​ไม่​มี​วัน​ได้​เข้า​ไป​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เลย


Matei 18:4
ดังนั้น​ใคร​ก็​ตาม​ที่​ทำ​ตัว​อ่อนน้อม​ถ่อมตน​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ​คนนี้ ก็​จะ​เป็น​ผู้ที่​ยิ่งใหญ่​ที่สุด​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์


Matei 18:10
ระวัง​ให้​ดี อย่า​ดูถูก​คน​ที่​ต่ำต้อย​พวกนี้​ของ​เรา​แม้​แต่​คน​เดียว เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ที่​บน​สวรรค์​นั้น ทูต​ประจำ​ตัว​ของ​พวก​เขา​เฝ้า​อยู่​ต่อ​หน้า​พระบิดา​ของ​เรา​เสมอ


Matei 18:14
พระบิดา​ของ​พวก​คุณ​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​เหมือน​กัน ไม่​อยาก​ให้​คน​ที่​ต่ำต้อย​พวกนี้​ของ​เรา​สัก​คน​หลง​หาย​ไป


Matei 18:18
เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า อะไร​ก็​ตาม​ที่​พวก​คุณ​ห้าม​ใน​โลกนี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ห้าม​ด้วย และ​อะไร​ก็​ตาม​ที่​พวก​คุณ​ยอม​ใน​โลกนี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ยอม​ด้วย


Matei 18:19
เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​อีก​ว่า ถ้า​พวก​คุณ​ที่​อยู่​ใน​โลกนี้​สอง​คน​เห็น​ด้วย​กัน​ที่​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​สิ่ง​หนึ่ง พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ทำ​ให้


Matei 18:23
“ดังนั้น​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ถึง​เปรียบ​เหมือน​กับ​กษัตริย์​องค์​หนึ่ง ที่​ต้องการ​จะ​สะสาง​หนี้​ที่​พวก​ทาส​ติดค้าง​อยู่


Matei 18:35
พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​กับ​คุณ​เหมือน​กัน ถ้า​คุณ​ไม่​ยอม​ยกโทษ​ให้​กับ​พี่น้อง​ด้วย​ใจ​จริง”


Matei 19:12
มี​หลาย​เหตุผล​ที่​คน​ไม่​แต่งงาน บางคน​เกิด​มา​เป็น​ขันที บางคน​ถูก​จับ​ตอน และ​บาง​คน​ไม่​แต่งงาน​เพราะ​เห็นแก่​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ ถ้า​ใคร​สามารถ​อยู่​เป็น​โสด​ได้ ก็​ไม่​ควร​แต่ง”


Matei 19:14
แต่​พระเยซู​บอก​ว่า “ปล่อย​ให้​พวก​เด็ก​เล็กๆ​เข้า​มา​หา​เรา อย่า​ห้าม​พวก​เขา เพราะ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เป็น​ของ​คน​ที่​เป็น​เหมือน​กับ​เด็ก​เล็กๆ​พวกนี้”


Matei 19:21
พระเยซู​ตอบ​ว่า “ถ้า​จะ​ทำ​ให้​ครบ​ถ้วน ต้อง​ไป​ขาย​ทรัพย์​สมบัติ​ทุก​อย่าง​ที่​คุณ​มี​อยู่ แล้ว​เอา​เงิน​ไป​แจกจ่าย​ให้​กับ​คน​ยากจน และ​คุณ​ก็​จะ​มี​ทรัพย์​สมบัติ​อยู่​บน​สวรรค์ แล้ว​มา​ติดตาม​เรา”


Matei 19:23
พระเยซู​พูด​กับ​พวก​ศิษย์​ว่า “เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า คนรวย​จะ​เข้า​ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​นั้น​ยาก​มาก


Matei 20:1
อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​กับ​เจ้า​ของ​สวน​คน​หนึ่ง ที่​ออก​จาก​บ้าน​ไป​แต่​เช้าตรู่ เพื่อ​ไป​จ้าง​คน​งาน​มา​ทำงาน​ใน​สวนองุ่น​ของ​เขา


Matei 21:9
ฝูงชน​ที่​เดิน​นำ​หน้า​และ​ที่​เดิน​ตาม​หลัง​พระองค์ ต่าง​ก็​พา​กัน​โห่ร้อง​ว่า “ไชโย สำหรับ​บุตร​ของ​ดาวิด ขอ​พระเจ้า​อวยพร​คน​ที่​มา​ใน​นาม​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต ไชโย แด่​พระเจ้า​ผู้​ใหญ่​ยิ่ง​สูงสุด​ใน​สวรรค์”


Matei 21:25
ตอบ​หน่อย​สิ​ว่า พิธีจุ่มน้ำ​ของ​ยอห์น​มา​จาก​สวรรค์​หรือ​มา​จาก​มนุษย์” พวก​หัวหน้า​นักบวช​และ​พวก​ผู้นำ​อาวุโส​ต่าง​ก็​ปรึกษา​กัน​ว่า “ถ้า​เรา​ตอบ​ว่า ‘มา​จาก​สวรรค์’ มัน​ก็​จะ​ย้อน​ถาม​เรา​ว่า ‘แล้ว​ทำไม​พวก​คุณ​ถึง​ไม่​เชื่อ​ยอห์น​ละ’


Matei 22:2
“อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​กับ​กษัตริย์ ที่​ได้​เตรียม​งาน​แต่งงาน​ให้​กับ​ลูกชาย


Matei 22:30
เมื่อ​คน​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​นั้น ก็​จะ​ไม่​มี​การแต่งงาน หรือ​ยก​ให้​เป็น​ผัวเมีย​กัน​อีก​แล้ว แต่​พวก​เขา​จะ​เป็น​เหมือน​ทูตสวรรค์


Matei 23:9
อย่า​เรียก​ใคร​บน​โลกนี้​ว่า ‘บิดา’ เพราะ​คุณ​มี​พระบิดา​เพียง​องค์​เดียว​อยู่​บน​สวรรค์


Matei 23:13
น่าละอาย​จริงๆ​พวก​เจ้า​ที่​เป็น​ครู​สอน​กฎ​ปฏิบัติ​และ​พวก​ฟาริสี​หน้าซื่อใจคด เจ้า​ปิด​หนทาง​คน​อื่น​ไม่​ให้​ไป​ถึง​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์ ตัว​เจ้า​เอง​ไม่​ยอม​เข้า​ไป แล้ว​ยัง​ไป​ขัดขวาง​ไม่​ให้​คน​อื่น​ที่​เขา​พยายาม​เข้า​ไป​อีก​ด้วย


Matei 23:22
คน​ที่​ได้​สาบาน​ต่อ​สวรรค์ ก็​สาบาน​ต่อ​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​รวม​ถึง​พระองค์​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น​ด้วย


Matei 24:29
‘ทันที​ที่​วัน​แห่ง​ความ​ทุกข์ยาก​นั้น​สิ้นสุด​ลง ดวง​อาทิตย์​จะ​มืด​มิด ดวงจันทร์​จะ​ไม่​ส่อง​แสง ดวงดาว​จะ​ร่วง​หล่น​จาก​ท้องฟ้า พวก​ผู้​มี​อำนาจ​ใน​ฟ้า​สวรรค์​จะ​ถูก​สั่นคลอน’


Matei 24:31
แล้ว​พระองค์​จะ​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ออก​ไป​ด้วย​เสียง​แตร​อัน​ดัง พวก​ทูตสวรรค์​จะ​รวบรวม​คน​ที่​พระองค์​เลือก​ไว้​แล้ว จาก​ทั่ว​ทุก​ทิศ จาก​ขอบ​ฟ้า​ด้าน​หนึ่ง​ไป​สุด​ขอบ​ฟ้า​อีก​ด้าน​หนึ่ง


Matei 24:35
สวรรค์​และ​โลก​จะ​สูญสิ้น​ไป แต่​ถ้อยคำ​ของ​เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​สูญหาย


Matei 24:36
แต่​ไม่​มี​ใคร​รู้​วัน​เวลา​นั้น​เลย แม้แต่​ทูตสวรรค์​หรือ​พระบุตร​ก็​ไม่​รู้ มี​แต่​พระบิดา​เท่า​นั้น​ที่​รู้


Matei 25:1
ใน​เวลา​นั้น​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​จะ​เปรียบ​เหมือน​กับ เพื่อน​เจ้าสาว​สิบ​คน​ที่​ถือ​ตะเกียง​ออก​มา​รอ​รับ​เจ้าบ่าว


Matei 25:31
เมื่อ​บุตร​มนุษย์​เสด็จ​มา​อย่าง​สง่างาม​พร้อม​เหล่า​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​นั่ง​บน​บัลลังก์​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์


Matei 26:53
คุณ​คิด​ว่า เรา​จะ​ขอ​ความช่วยเหลือ​จาก​พระบิดา​เรา​ไม่​ได้​หรือ พระองค์​จะ​ส่ง​ทูตสวรรค์​มา​ให้​กับ​เรา​มาก​กว่า​สิบสอง​กอง ได้​ทัน​ที


Matei 28:2
ใน​ขณะ​นั้น​เอง เกิด​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​รุนแรง เพราะ​ทูต​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ท่าน​ไป​ที่​อุโมงค์ฝังศพ​กลิ้ง​หิน​ที่​ปิด​ปาก​อุโมงค์​ออก​และ​นั่ง​บน​หิน​ก้อน​นั้น


Matei 28:3
ตัว​ของ​ทูตสวรรค์​สว่างจ้า​เหมือน​สายฟ้าแลบ เสื้อผ้า​ขาว​เหมือน​หิมะ


Matei 28:4
เมื่อ​พวก​ทหาร​ยาม​เห็น​ทูตสวรรค์ ก็​กลัว​จน​ตัว​สั่น​และ​ล้มลง​เหมือน​คน​ตาย


Matei 28:5
ทูตสวรรค์​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​พูด​กับ​หญิง​สอง​คน​นั้น​ว่า “ไม่​ต้อง​กลัว​หรอก ผม​รู้​ว่า​พวก​คุณ​มาหา​พระเยซู​ที่​ถูก​ตรึง​บน​ไม้กางเขน


Matei 28:18
พระเยซู​เข้า​มา​หา​พวก​เขา และ​พูด​ว่า “สิทธิอำนาจ​ทั้งหมด ทั้ง​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่นดิน​โลก ได้​มอบ​ไว้​กับ​เรา​แล้ว


ยอห์น ๑:๓๒
แล้ว​ยอห์น​ก็​บอก​ว่า “ผม​ได้​เห็น​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เหมือน​นกพิราบ และ​มา​อยู่​บน​ชาย​คนนี้


ยอห์น ๑:๕๑
แล้ว​พระเยซู​พูด​อีก​ว่า “เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า พวก​คุณ​จะ​ได้​เห็น​สวรรค์​เปิด​ออก​เป็น​ช่อง และ​พวก​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​ก็​จะ​ขึ้นๆ​ลงๆ​อยู่​เหนือ​บุตร​มนุษย์”


ยอห์น ๓:๑๒
นี่​ขนาด​เรา​เล่า​เรื่อง​บน​โลกนี้​ให้​ฟัง พวก​คุณ​ยัง​ไม่​ยอม​เชื่อ​เรา​เลย แล้ว​ถ้า​เรา​เล่า​เรื่อง​บน​สวรรค์​ให้​ฟัง คุณ​จะ​เชื่อ​เรา​หรือ


ยอห์น ๓:๑๓
ไม่​มี​ใคร​เคย​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ นอก​จาก​ผู้ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ซึ่ง​ก็​คือ บุตร​มนุษย์


ยอห์น ๓:๓๑
พระองค์​ผู้ที่​ลง​มา​จาก​เบื้องบน​นั้น​ใหญ่​เหนือ​ทุก​คน คน​ที่​มา​จาก​โลก​ก็​เหมือน​กับ​คนทั่ว​ไป​ใน​โลกนี้​ที่​พูด​แต่​เรื่อง​ของ​โลก แต่​พระองค์​ผู้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​นั้น​เป็น​ใหญ่​เหนือ​ทุก​คน


ยอห์น ๖:๓๑
บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เรา​เคย​กิน​มานา​ใน​ที่​เปล่า​เปลี่ยว​แห้งแล้ง​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ‘เขา​ได้​ให้​ขนมปัง​จาก​สวรรค์​กับ​พวก​เขา’”


ยอห์น ๖:๓๒
พระเยซู​พูด​ว่า “จริงๆ​แล้ว​โมเสส​ไม่​ได้​เป็น​คน​ที่​ให้​ขนมปัง​จาก​สวรรค์​นั้น​กับ​คุณ​หรอก แต่​เป็น​พระบิดา​ของ​เรา​ต่างหาก​ที่​กำลัง​ให้​อาหาร​อัน​แท้จริง​จาก​สวรรค์​กับ​คุณ


ยอห์น ๖:๓๓
เพราะ​ขนมปัง​จาก​พระเจ้านั้น​ก็​คือ​คน​ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์ และ​ให้​ชีวิต​กับ​โลกนี้”


ยอห์น ๖:๓๘
เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เพื่อ​ทำ​ตามใจ​ตัวเอง แต่​มา​เพื่อ​ทำ​ตามใจ​ของ​พระองค์​ผู้ที่​ส่ง​เรา​มา


ยอห์น ๖:๔๑
พวกยิว​เริ่ม​บ่น​พึมพำ​กัน​เรื่อง​ที่​พระเยซู​พูด​ว่า “เรา​คือ​ขนมปัง​ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์”


ยอห์น ๖:๔๒
พวกยิว​พูด​กัน​ว่า “นี่​มัน​เจ้า​เยซู ลูก​ของ​โยเซฟ ที่​เรา​ก็​รู้จัก​ทั้งพ่อ​และแม่​ของ​มัน​ไม่ใช่หรือ โธ่เอ๊ย แล้ว​มัน​พูด​ได้​อย่างไร​ว่า ‘เรา​ลง​มา​จาก​สวรรค์’”


ยอห์น ๖:๕๐
แต่​คน​ไหน​กิน​ขนมปัง​ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์ คน​นั้น​จะ​ไม่​ตาย​อีก​เลย


ยอห์น ๖:๕๑
เรา​เป็น​ขนมปัง​จาก​สวรรค์​ที่​ให้​ชีวิต คน​ที่​กิน​ขนมปังนี้​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป ขนมปังนี้​คือ​เนื้อหนัง​ของ​เรา ที่​เรา​จะ​ให้​เพื่อ​คน​ใน​โลกนี้​จะ​ได้​มี​ชีวิต”


ยอห์น ๖:๕๘
นี่​คือ​ขนมปัง​ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ซึ่ง​ไม่​เหมือน​กับ​มานา​ที่​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​คุณ​ได้​กิน แล้ว​สุดท้าย​ก็​ยัง​ต้อง​ตายกัน แต่​คน​ที่​ได้​กิน​ขนมปังนี้​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป”


ยอห์น ๖:๖๒
แล้ว​พวกคุณ​จะ​ว่า​ยังไง ถ้า​ได้​เห็น​บุตร​มนุษย์​ขึ้น​ไป​สวรรค์​ที่​พระองค์​เคย​อยู่​มา​ก่อน


ยอห์น ๑๒:๒๘
พระบิดา ขอ​ให้​คน​เห็น​ถึง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์” ทันใดนั้น ก็​มี​เสียง​ดัง​มา​จาก​สวรรค์​ว่า “เรา​ได้​ทำ​อย่าง​นั้น​แล้ว และ​เรา​จะ​ทำ​ต่อ​ไป”


ยอห์น ๑๒:๒๙
คน​ที่​อยู่​ที่​นั่น​ได้ยิน​เสียง​จาก​ท้องฟ้า บางคน​บอก​ว่า​เป็น​เสียง​ฟ้าร้อง ส่วน​คน​อื่น​บอก​ว่า “ทูตสวรรค์​พูด​กับ​เขา”


Ioan 20:12
เธอ​เห็น​ทูตสวรรค์​สอง​องค์​ใส่​ชุด​สีขาว​นั่ง​อยู่​ตรง​ที่​เคย​วาง​ศพ​พระเยซู องค์​หนึ่ง​อยู่​ทาง​หัว อีก​องค์​อยู่​ทาง​เท้า


Ioan 20:13
ทูตสวรรค์​ถาม​เธอ​ว่า “หญิง​เอ๋ย ร้องไห้​ทำไม” เธอ​บอก​ว่า “พวก​เขา​เอา​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​ฉัน​ไป และ​ฉัน​ก็​ไม่​รู้​ว่า​พวกเขา​เอา​พระองค์​ไป​ไว้​ที่​ไหน”


โรม ๑:๑๘
เพราะ​พระเจ้า​กำลัง​แสดง​ความ​โกรธ​ของ​พระองค์​ให้​เห็น​จาก​สวรรค์ ต่อ​ความ​ชั่วช้า​ทุก​อย่าง​และ​ความผิด​ที่​คน​ทำ​ขึ้น สิ่ง​เหล่านี้​ไป​ปิดบัง​ความ​จริง​ไม่ให้​คน​รู้


โรม ๘:๓๘
เพราะ​ผม​มั่นใจ​ว่า ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความตาย​หรือ​ชีวิต ทูตสวรรค์​หรือ​เทพเจ้า สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​หรือ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต พวก​วิญญาณ​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ


โรม ๑๐:๖
ส่วน​คน​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​เพราะ​เขา​ไว้วางใจ​พระเจ้า โมเสส​พูด​ว่า “ไม่​ต้อง​คิด​ใน​ใจ​ว่า แล้ว​ใคร​จะ​เป็น​คน​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์” (หมายถึง​ขึ้น​ไป​เชิญ​พระคริสต์​ลง​มา​บน​โลก​เพื่อ​ช่วย​เรา)


โรม ๑๑:๒๙
เพราะ​พระเจ้า​ไม่​เคย​เอา​พรสวรรค์​ที่​พระองค์​ให้​ไป​แล้ว​กลับ​คืน และ​ไม่​เคย​เรียก​ใคร แล้ว​เปลี่ยนใจ


โรม ๑๒:๓
ตาม​พรสวรรค์​ที่​ผม​ได้รับ​มา​ให้​เป็น​ศิษย์เอก ผม​อยาก​จะ​ขอ​เตือน​พวก​คุณ​ทุก​คน​ว่า อย่า​คิด​ว่า​ตนเอง​สำคัญ​กว่า​ที่​ควร คิด​ให้​สมเหตุ​สมผล​กับ​ขนาด​ของ​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​ได้​มอบ​ให้​กับ​คุณ​แต่​ละ​คน


โรม ๑๒:๖
พระเจ้า​มี​เมตตากรุณา​มอบ​พรสวรรค์​ให้​กับ​เรา​แต่​ละ​คน​แตกต่าง​กัน​ไป ถ้า​คน​ไหน​มี​พรสวรรค์​ใน​เรื่อง​ที่​จะ​พูด​แทน​พระเจ้า ก็​ให้​เขา​พูด​ตาม​รูปแบบ​ความเชื่อ​ที่​เขา​ได้รับ​มา


โรม ๑๒:๗
ถ้า​คน​ไหน​มี​พรสวรรค์​ใน​การ​รับใช้ ก็​ให้​เขา​อุทิศ​ตัว​ใน​การ​รับใช้ ถ้า​คน​ไหน​มี​พรสวรรค์​ใน​การ​สั่งสอน ก็​ให้​เขา​อุทิศ​ตัว​ใน​การ​สั่งสอน


โรม ๑๒:๘
ถ้า​คน​ไหน​มี​พรสวรรค์​ใน​การ​ให้​กำลังใจ ก็​ให้​เขา​อุทิศ​ตัว​ใน​การ​ให้​กำลังใจ คน​ที่​มี​พรสวรรค์​ใน​การ​ให้ ก็​ให้​เขา​ให้​อย่าง​เต็มใจ คน​ที่​มี​พรสวรรค์​ใน​เรื่อง​การ​ช่วยเหลือ ก็​ให้​ทำ​อย่าง​เอา​จริง​เอา​จัง คน​ที่​มี​พรสวรรค์​ใน​เรื่อง​การ​แสดง​ความ​เมตตา ก็​ให้​แสดง​ความ​เมตตา​ด้วย​ความ​ยินดี


โรม ๑๕:๑๕
แต่​ที่​ผม​กล้า​เขียน​บาง​เรื่อง​ถึง​คุณ เพื่อ​เตือน​ความจำ​ของ​คุณ ที่​ผม​ทำ​อย่างนี้​ก็​ทำ​ตาม​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​มอบ​ให้


๑ โครินธ์ ๑:๗
ตอนนี้​คุณ​จึง​มี​พรสวรรค์​ทุกอย่าง​ที่​พระเจ้า​ให้ โดย​ไม่ขาด​อะไรเลย ใน​ขณะที่​คุณ​กำลัง​คอย​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​กลับมา


๑ โครินธ์ ๔:๙
ผม​เห็น​ว่า​พระเจ้า​ได้​ตั้ง​พวกเรา​ที่​เป็น​ศิษย์เอก​ให้​เป็น​พวก​ที่​กระจอก​ที่สุด เหมือน​พวก​ที่​ถูก​ตัดสิน​ให้​ตาย​ใน​สังเวียน เพราะ​เรา​กลาย​เป็น​ตัวตลก​ใน​สายตา​ของ​คน​ทั้งโลก ต่อ​พวก​ทูตสวรรค์​และ​ต่อ​มนุษย์​ด้วย


๑ โครินธ์ ๖:๓
พวกคุณ​ไม่รู้​หรือว่า เรา​จะ​ตัดสิน​แม้แต่​ทูตสวรรค์ แล้ว​เรื่อง​ธรรมดาๆ​ที่​เกิดขึ้น​ใน​ชีวิต​ประจำวัน​นั้น ยิ่ง​ไม่ต้อง​พูดถึง​เลย


๑ โครินธ์ ๗:๗
ความจริง​แล้ว​ผม​อยาก​ให้​ทุกคน​เป็น​โสด​เหมือน​ผม แต่​อย่าง​ว่า​แหละ​ครับ พระเจ้า​ก็​ให้​พรสวรรค์​แต่ละ​คน​มา​ไม่​เหมือนกัน คนนี้​ได้​อย่างนี้ คนโน้น​ก็​ได้​อีก​อย่างหนึ่ง


๑ โครินธ์ ๘:๕
ถึงแม้​จะ​มี​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​คน​เรียกกัน​ว่า​พระเจ้า ไม่ว่า​จะ​ใน​สวรรค์​หรือ​บน​โลกนี้​ก็ตาม (จริงๆแล้ว​มี​สิ่งต่างๆ​ที่​คน​เรียกว่า “พระ” ว่า “เจ้า” เต็ม​ไปหมด)


1 Corinteni 11:10
เพราะ​เหตุนี้ พวก​ผู้หญิง​จึง​ต้อง​รู้จัก​ควบคุม​ตัวเอง​ใน​เรื่อง​ที่​เกี่ยวกับ​ศีรษะนี้ นาง​ควร​จะ​ทำ​อย่างนี้​เพื่อ​เห็นแก่​พวก​ทูตสวรรค์​ด้วย


1 Corinteni 12:1
ตอนนี้ พี่น้อง​ครับ ผม​อยาก​ให้​พวกคุณ​รู้​เกี่ยวกับ​พรสวรรค์​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ


1 Corinteni 12:4
พรสวรรค์​มี​หลายอย่าง แต่​มา​จาก​พระวิญญาณ​องค์​เดียวกัน


1 Corinteni 12:11
แต่​ทั้งหมดนี้​ก็​สำเร็จ​ได้​ด้วย​พระวิญญาณ​องค์​เดียวกัน และ​พระองค์​ก็​ให้​พรสวรรค์​กับ​แต่ละ​คน​ตามที่​พระองค์​เห็น​สมควร


1 Corinteni 12:31
แต่​ขอให้​พวกคุณ​ขวนขวาย​พรสวรรค์​ต่างๆ​ที่​ยิ่งใหญ่ ตอนนี้ ผม​จะ​ชี้​หนทาง​ที่ดี​ที่สุด​ให้​คุณ​เห็น


1 Corinteni 13:1
ถ้า​ผม​พูด​ภาษา​ต่างๆ​ของ​มนุษย์​ก็ดี หรือ​แม้แต่​ภาษา​ของ​ทูตสวรรค์ แต่​ถ้า​ไม่มี​ความรัก ผม​ก็​เป็น​แค่​เสียง​อึกทึก​ของ​ฆ้อง​หรือ​ฉิ่งฉาบ​ที่​ตีกัน


1 Corinteni 13:8
ความรัก​ไม่มี​วัน​สูญสิ้น​ไป แต่​การ​พูด​แทน​พระเจ้า​จะ​มี​วัน​เลิกรา การ​พูด​ภาษา​แปลกๆ​ก็​จะ​มี​วัน​หยุด​ลง พรสวรรค์​ที่​มี​ความรู้​พิเศษ​จาก​พระเจ้า​ก็​จะ​มี​วัน​เลิกรา


1 Corinteni 14:1
ให้​มุ่ง​ทำตาม​ความรัก และ​ให้​ใฝ่หา​ที่​จะ​ได้​พรสวรรค์​จาก​พระวิญญาณ โดย​เฉพาะ​พรสวรรค์​ใน​การพูด​แทน​พระเจ้า


1 Corinteni 14:12
พวก​คุณ​ก็​เหมือน​กัน คุณ​ใฝ่หา​อยาก​ได้​พรสวรรค์​จาก​พระวิญญาณ​เสีย​เหลือ​เกิน ก็​ให้​ใฝ่หา​พรสวรรค์​ต่างๆ​ที่​จะ​มา​ช่วย​เสริมสร้าง​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า


1 Corinteni 15:47
อาดัม​มนุษย์​คนแรก​นั้น​มา​จาก​ผง​คลีดิน​ใน​โลกนี้ ส่วน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​มา​จาก​สวรรค์


1 Corinteni 15:48
พวก​ที่​เป็น​ของ​โลกนี้​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​ที่​มา​จาก​ผง​คลีดิน​นั้น พวก​ที่​เป็น​ของ​สวรรค์​นั้น​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​ที่​มา​จาก​สวรรค์​นั้น


1 Corinteni 15:49
ตอนนี้​เรา​มี​รูปร่าง​เหมือน​กับ​อาดัม​คน​ที่​มา​จาก​ผง​คลีดิน เช่น​เดียว​กัน​วัน​หนึ่ง​เรา​ก็​จะ​มี​รูปร่าง​เป็น​เหมือน​พระคริสต์​คน​ที่​มา​จาก​สวรรค์


กาลาเทีย ๑:๘
ถ้า​ใคร​มา​ประกาศ​ข่าวดี​อื่นๆ​ที่​แตกต่าง​ไป​จาก​ที่​เรา​เคย​ประกาศ​ให้​กับ​พวกคุณ​ไว้​แล้ว​นั้น ไม่ว่า​จะ​เป็น​พวกเรา​เอง หรือ​ทูตสวรรค์ หรือ​ใคร​ก็ตาม ก็​ขอให้​คนนั้น​ถูก​สาปแช่ง​ให้​ตกนรก​ตลอดไป


กาลาเทีย ๓:๑๙
ถ้า​อย่างนั้น​จะ​มี​กฎ​เอา​ไว้​ทำไม​กัน ก็​มี​ไว้​ให้​คน​ที่​ทำผิด​รู้ตัว​ว่า​เขา​กำลัง​ฝ่าฝืน​กฎ​อยู่​นั่นเอง กฎนี้​จะ​อยู่​แค่​ชั่วคราว​จนกว่า​ลูกหลาน​คนนั้น​ของ​อับราฮัม​ที่​พระเจ้า​ได้​พูดถึง​ใน​คำ​สัญญา​จะ​มาถึง พระเจ้า​ได้​ใช้​ทูตสวรรค์​ให้​เอา​กฎ​นี้​ไปให้​กับ​โมเสส เพื่อ​โมเสส​จะ​ได้​เป็น​คน​กลาง​เอา​ไป​ให้​กับ​ประชาชน


กาลาเทีย ๔:๑๔
ตอนนั้น ถึงแม้​การ​เจ็บป่วย​จะ​เป็น​ภาระ​ให้​กับ​คุณ แต่​คุณ​ก็​ไม่ได้​รังเกียจ​หรือ​ขับไล่​ผม แต่​กลับ​ต้อนรับ​ผม​เหมือนกับ​ผม​เป็น​ทูตสวรรค์ หรือ​เป็น​พระเยซู​คริสต์​เสียเอง


กาลาเทีย ๔:๒๖
แต่​นาง​ซาราห์​ที่​เป็น​หญิง​อิสระ ก็​เปรียบ​เหมือน​เมือง​เยรูซาเล็ม​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ เธอ​เป็น​แม่​ของ​พวกเรา


ฟีลิปปี ๒:๑๐
เพื่อ​ทุกๆ​คน​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​โลก​นี้​ก็​ดี หรือ​ใต้​โลก​นี้​ก็​ดี จะ​ได้​คุกเข่า​ลง​ให้​เกียรติ​กับ​พระเยซู


ฟีลิปปี ๓:๑๓
พี่น้อง​ครับ ผม​ถือ​ว่า​ผม​ยัง​คว้า​รางวัล​นั้น​มา​ไม่ได้ แต่​สิ่ง​เดียว​ที่​ผม​ทำ​อยู่ คือ​ลืม​เรื่อง​ใน​อดีต​เสีย​และ​โน้มตัว​ไป​ข้างหน้า วิ่ง​ตรง​ดิ่ง​เข้า​สู่​เส้นชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล​ที่​พระเจ้า​ได้​เรียก​พวก​เรา​ที่​อยู่​ใน​พระเยซู​คริสต์​ให้​ขึ้น​ไป​รับ​บน​สวรรค์


ฟีลิปปี ๓:๒๐
แต่​บ้าน​เมือง​แท้ๆ​ของ​พวก​เรา​อยู่​บน​สวรรค์ และ​เรา​กำลัง​รอคอย​พระผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา คือ​พระเยซู​คริสต์​เจ้า​กลับ​มา​จาก​สวรรค์


โคโลสี ๑:๕
ความ​ไว้วางใจ​และ​ความรัก​นี้ เกิด​มา​จาก​ความหวัง​ที่​เก็บ​ไว้​สำหรับ​พวก​คุณ​ใน​สวรรค์ ความหวัง​นี้​พวก​คุณ​ได้ยิน​มา​ก่อน​แล้ว​ใน​ถ้อยคำ​แห่ง​ความจริง ซึ่ง​ก็​หมายถึง​ข่าวดี​นั้น


โคโลสี ๑:๑๖
พระเจ้า​ใช้​พระคริสต์​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง ไม่ว่า​จะ​เป็น​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​หรือ​บน​โลก ไม่ว่า​จะ​เป็น​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​หรือ​มอง​ไม่​เห็น ไม่ว่า​จะ​เป็น​พวก​วิญญาณ​ที่​นั่ง​บน​บัลลังก์ หรือ​พวก​ผู้​ครอบ​ครอง​แผ่นดิน หรือ​พวก​ผู้​ปกครอง หรือ​พวก​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ พระคริสต์​เป็น​ผู้สร้าง​ทุกสิ่ง​ทุกอย่างนี้ และ​ทุกสิ่ง​ทุกอย่างนี้​ก็​เกิด​ขึ้น​มา​เพื่อ​ให้​เกียรติ​กับ​พระองค์


โคโลสี ๑:๒๐
พระองค์​ทำให้​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง ทั้ง​บน​โลก​และ​ใน​สวรรค์​กลับ​มา​คืนดี​กับ​พระองค์ คือ​ทำให้​เกิด​สันติภาพ​ขึ้น ด้วย​เลือด​ของ​พระคริสต์​ที่​หลั่ง​บน​ไม้​กางเขน​นั้น


โคโลสี ๒:๑๘
บาง​คน​ชอบ​ที่​จะ​ขจัด​กิเลส​ของ​ตัวเอง และ​ชอบ​นมัสการ​พระเจ้า​ด้วย​กัน​กับ​ทูตสวรรค์ เพราะ​เขา​บอก​ว่า​เขา​เห็น​สิ่ง​ต่างๆ​ใน​สวรรค์​ผ่าน​ทาง​นิมิต​ของ​เขา อย่า​ไป​สนใจ​ฟัง​พวก​เขา​เมื่อ​พวก​เขา​พูด​ว่า​คุณ​จะ​ไม่​ได้รับ​รางวัล​จาก​พระเจ้า​เพราะ​คุณ​ไม่​ได้​ทำ​ตาม​พวก​เขา ความคิด​อย่าง​นั้น​เป็น​แค่​ความคิด​ของ​มนุษย์​ที่​ทำให้​พวก​เขา​เย่อหยิ่ง​จองหอง​ไม่เข้าเรื่อง


โคโลสี ๔:๑
พวก​คุณ​ที่​เป็น​นาย ให้​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​และ​ยุติธรรม​กับ​ทาส​ของ​ตัวเอง จำ​ไว้​ว่า​คุณ​ก็​มี​เจ้านาย​องค์​หนึ่ง​บน​สวรรค์​เหมือนกัน


๑ เธสะโลนิกา ๑:๑๐
เขา​ยัง​พูด​ถึง​เรื่อง​ที่​พวกคุณ​ตั้งตา​คอย​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​เสด็จ​มา​จาก​สวรรค์​อีกด้วย พระเจ้า​ได้​ทำให้​พระบุตร​ของ​พระองค์ คือ​พระเยซู​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย และ​พระเยซู​จะ​ช่วย​พวกเรา​ให้​พ้น​จาก​โทษ​ที่​พระเจ้า​กำลัง​จะ​ส่ง​มา


๑ เธสะโลนิกา ๓:๑๓
ขอให้​พระเจ้า​ทำให้​จิตใจ​ของ​พวกคุณ​ตั้ง​มั่นคง เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​บริสุทธิ์ และ​ไม่มี​ตำหนิ ต่อหน้า​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา เมื่อ​พระเยซู​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา​กลับ​มา​พร้อม​กับ​บรรดา​ทูตสวรรค์​ที่​ศักดิ์สิทธิ์ ​ของ​พระองค์


๑ เธสะโลนิกา ๔:๑๖
เพราะ​เมื่อ​คน​ได้ยิน​คำสั่ง​อัน​ดัง​กึกก้อง​ของ​หัวหน้า​ทูตสวรรค์ และ​เสียง​เป่าแตร​ของ​พระเจ้า​ดังขึ้น องค์​เจ้า​ชีวิต​เอง​ก็​จะ​ลง​มา​จาก​สวรรค์ และ​บรรดา​คน​ที่​ได้​ตาย​ไปแล้ว​ใน​พระคริสต์ จะ​ฟื้น​คืนชีวิต​ขึ้นมา​ก่อน


๒ เธสะโลนิกา ๑:๗
แล้ว​พระเจ้า​จะให้​พวกคุณ​ที่​ได้รับ​ความ​ทุกข์ทรมาน​ได้​พักผ่อน​พร้อม​กับ​เรา​ด้วย เมื่อ​พระเยซูเจ้า​มา​จาก​สวรรค์​พร้อมกับ​พวก​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ


๒ ทิโมธี ๑:๖
นี่​เป็น​เหตุ​ที่​ผม​ขอเตือน​ให้​คุณ​ใช้​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​ให้​ตอนที่​ผม​วางมือ ลง​บน​คุณ กระพือ​พรสวรรค์​นั้น​ให้​มัน​ลุก​โชติช่วง​ขึ้น


๒ ทิโมธี ๔:๑๘
องค์​เจ้า​ชีวิต​จะ​ช่วย​ผม​ให้​รอดพ้น​จาก​ทุกคน​ที่​พยายาม​จะ​ทำร้าย​ผม และ​จะ​นำ​ผม​ไป​สู่​อาณาจักร​ของ​พระองค์​ใน​สวรรค์​อย่าง​ปลอดภัย ขอให้​พระองค์​ได้รับ​เกียรติ​ตลอดไป อาเมน


ฮีบรู ๑:๓
พระบุตร​นั้น​สะท้อน​ให้​เห็น​ถึง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า และ​เป็น​พิมพ์เดียว​กับ​พระเจ้า​ทุกอย่าง พระบุตร​ใช้​คำพูด​อัน​ทรงฤทธิ์​ของ​พระองค์​ค้ำจุน​ทุกสิ่ง​ใน​โลก​ไว้​แล้ว เมื่อ​พระบุตร​ได้​ล้าง​บาป​ให้​มนุษย์​เสร็จ พระองค์​ได้​นั่ง​ลง​ทาง​ขวามือ​ของ​ผู้​ยิ่งใหญ่​สูงสุด​ใน​สวรรค์


ฮีบรู ๑:๔
ดังนั้น​พระบุตร​จึง​ยิ่งใหญ่​กว่า​พวก​ทูตสวรรค์​มากมาย​นัก เหมือนกับ​ชื่อ​ที่​พระองค์​ได้รับ​นั้น​ก็​ยิ่งใหญ่​กว่า​ชื่อ​ของ​พวก​ทูตสวรรค์​ด้วย


ฮีบรู ๑:๕
เพราะ​พระเจ้า​ไม่เคย​พูด​กับ​ทูตสวรรค์​องค์​ไหน​เลย​ว่า “เจ้า​คือ​ลูก​ของ​เรา วันนี้​เรา​ได้​เป็น​พ่อ​ของ​เจ้า​แล้ว” และ​พระเจ้า​ก็​ไม่เคย​พูด​ถึง​ทูตสวรรค์​องค์​ไหน​ด้วย​ว่า “เรา​จะ​เป็น​พ่อ​ของ​เขา และ​เขา​จะ​เป็น​ลูก​ของ​เรา”


ฮีบรู ๑:๖
เมื่อ​พระเจ้า​นำ​บุตร​หัวปี​ของ​พระองค์​มา​ที่​โลกนี้ พระองค์​พูดว่า “ขอให้​พวก​ทูตสวรรค์​ทั้งหมด​ของ​พระเจ้า​กราบไหว้​เขา”


ฮีบรู ๑:๗
เมื่อ​พระเจ้า​พูด​ถึง​ทูตสวรรค์ พระองค์​พูดว่า “พระเจ้า​ทำให้​พวก​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​เป็น​สายลม และ​ทำให้​พวกทาส​รับใช้​ของ​พระองค์​เป็น​เปลวไฟ”


ฮีบรู ๑:๑๐
พระเจ้า​ยัง​พูด​อีกว่า “ข้าแต่​องค์​เจ้า​ชีวิต ใน​ตอน​เริ่มต้น​นั้น พระองค์​วาง​รากฐาน​ของ​แผ่นดิน​โลกนี้ และ​พระองค์​สร้าง​ฟ้าสวรรค์​ด้วย​มือ​ของ​พระองค์​เอง


ฮีบรู ๑:๑๓
พระเจ้า​ไม่เคย​พูด​กับ​ทูตสวรรค์​องค์​ไหน​ด้วย​ว่า “นั่ง​ลง​ทาง​ขวามือ​ของ​เรา​สิ จนกว่า​เรา​จะ​ทำ​ให้​ศัตรู​ของ​เจ้า​เป็น​ที่​วางเท้า​สำหรับ​เจ้า”


ฮีบรู ๑:๑๔
ทูตสวรรค์​พวกนี้ เป็น​วิญญาณ​ที่​รับใช้​พระเจ้า ที่​พระองค์​ส่ง​ไป​ช่วย​คน​ที่​กำลัง​จะ​ได้รับ​ความ​รอด ไม่ใช่​หรือ


ฮีบรู ๒:๒
เพราะ​ถ้า​ข้อความ​ที่​พระเจ้า​พูด​ผ่าน​ทูตสวรรค์ ยัง​มี​ผล​บังคับ​ใน​ตอนนั้น จน​ทุกคน​ที่​ฝ่าฝืน​มัน​หรือ​ไม่​เชื่อฟัง ได้รับ​โทษ​ที่​สาสม


ฮีบรู ๒:๔
พระเจ้า​มา​ยืนยัน​เรื่อง​ความรอด​นี้​ให้​กับ​เรา​ด้วย คือ​พระองค์​ได้​ใช้​หมาย​สำคัญ การ​อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์​ต่างๆ และ​พรสวรรค์​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​พระองค์​แจกจ่าย​ไป​ตาม​ที่​ใจ​ของ​พระองค์​ต้องการ


ฮีบรู ๒:๕
โลก​ใหม่​ที่​เรา​กำลัง​พูด​ถึง​นี้ พระเจ้า​ไม่​ได้​มอบ​ให้​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พวก​ทูตสวรรค์


ฮีบรู ๒:๗
พระองค์​ทำ​ให้​เขา​ต่ำ​กว่า​พวก​ทูตสวรรค์​แค่​ชั่วคราว แล้ว​พระองค์​มอบ​สง่าราศี​และ​เกียรติยศ​ให้​กับ​เขา​เป็น​รางวัล


ฮีบรู ๒:๙
แต่​ก่อน​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​อยู่​ต่ำ​กว่า​พวก​ทูตสวรรค์​แค่​ชั่วคราว แต่​ตอนนี้​เรา​เห็น​พระเยซู​ได้รับ​สง่าราศี​และ​เกียรติยศ​เป็น​รางวัล​แล้ว เพราะ​พระองค์​ทน​ทุกข์ทรมาน​จนตาย พระเจ้า​มี​เมตตากรุณา​ต่อ​เรา พระเยซู​ถึง​มา​ลิ้มรส​ความตาย​เพื่อ​ประโยชน์​ให้​กับ​มนุษย์​ทุกคน


ฮีบรู ๒:๑๖
แน่นอน​พระเยซู​ไม่ได้​มา​ช่วย​พวก​ทูตสวรรค์ แต่​มา​ช่วย​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม


ฮีบรู ๔:๑๔
เรา​มี​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​ที่​ยิ่งใหญ่​คือ​พระเยซู พระบุตร​ของ​พระเจ้า ผู้ที่​ได้​ขึ้น​ไป​อยู่​บน​สวรรค์​แล้ว ดังนั้น ขอให้​เรา​ยึดมั่น​ใน​ความเชื่อ​ที่​เรา​ได้​ยอมรับ​ไว้แล้ว


ฮีบรู ๖:๔
บางคน​เคย​อยู่​ใน​ความสว่าง​ของ​พระเจ้า เคย​ลิ้มรส​ของขวัญ​จาก​สวรรค์ เคย​มี​ส่วนร่วม​กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์


ฮีบรู ๖:๑๙
ความหวัง​ของ​เรา​นี้​เป็น​เหมือน​สมอเรือ​ที่​มั่นคง​และ​ติดแน่น ความหวังนี้​ได้​นำ​เรา​ผ่าน​เข้าไป​หลัง​ม่าน​สู่​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด​ใน​สวรรค์


ฮีบรู ๗:๒๖
เรา​ต้องการ​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​อย่าง​พระเยซู​นี่แหละ เพราะ​พระองค์​เป็น​ที่​พอใจ​ของ​พระเจ้า ไม่มี​ที่ติ ไม่มี​จุด​ด่างพร้อย แยก​จาก​คนบาป​ทั้งหลาย และ​ได้รับ​การ​ยก​ขึ้น​อยู่​เหนือ​ฟ้าสวรรค์


ฮีบรู ๘:๑
ประเด็น​ที่​เรา​กำลัง​พูดถึง​คือ เรา​มี​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​อย่างนี้ ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​ของ​บัลลังก์​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​ใน​สวรรค์


ฮีบรู ๘:๕
แต่​พวกเขา​ทำงาน​รับใช้​ใน​ที่​ที่​เป็น​แค่​สิ่ง​ที่​เลียนแบบ และ​เป็น​เงา​ของ​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์ เหมือนกับ​เมื่อ​โมเสส​กำลัง​จะ​ตั้ง​เต็นท์ พระเจ้า​ได้​เตือน​ว่า “ระวัง​ให้ดี ให้​ทำ​ทุกอย่าง​ตาม​แบบ​ที่​ได้​แสดง​ให้​เจ้า​ดู​บน​ภูเขา ​นั้น”


ฮีบรู ๙:๕
บน​หีบนั้น​มี​รูปปั้น​เครูบ ที่​อยู่​ต่อหน้า​สง่าราศี​ของ​พระเจ้า ปีก​ทั้งสอง​ของ​ทูตสวรรค์​นั้น​กางออก​คลุม​ฝาหีบ​ตรง​ที่​ที่​บาป​ได้รับ​การ​ยกโทษ ตอนนี้​เรา​ไม่​สามารถ​อธิบาย​ถึง​เรื่องนี้​อย่าง​ละเอียด​ได้


ฮีบรู ๙:๒๓
ดังนั้น ของ​พวกนี้​ที่​จำลอง​แบบ​มา​จาก​ของจริง​ใน​สวรรค์ จำเป็น​ที่​ต้อง​เอา​เลือด​ของ​สัตว์​มา​ชำระ​มัน แต่​กับ​ของจริง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​นั้น​จะ​ต้อง​ใช้​เครื่อง​บูชา​ที่​ดี​กว่านี้​ชำระ


ฮีบรู ๙:๒๔
เพราะ​พระคริสต์​ไม่ได้​เข้าไป​ใน​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด​ที่​มือ​มนุษย์​สร้าง หรือ​ที่​จำลอง​แบบ​จาก​ของจริง แต่​ตอนนี้​พระองค์​ได้​เข้า​ไป​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า​ใน​สวรรค์​ที่​แท้จริง​เพื่อเรา


ฮีบรู ๑๑:๑๖
แต่​พวกเขา​กำลัง​ใฝ่ฝัน​ถึง​บ้านเมือง​ที่​ดี​กว่านั้น คือ​เมือง​แห่ง​สวรรค์ พระเจ้า​ถึง​ไม่อับอาย​ที่​ได้​ชื่อว่า​เป็น​พระเจ้า​ของ​พวกเขา เพราะ​พระองค์​ได้​เตรียม​บ้านเมือง​ไว้​สำหรับ​พวกเขา​แล้ว


ฮีบรู ๑๒:๒๒
แต่​พวกคุณ​ได้​มา​ถึง​ภูเขา​ศิโยน มา​ถึง​เมือง​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่ คือ​เมือง​เยรูซาเล็ม​แห่ง​สวรรค์ และ​ได้​มา​ถึง​ที่​ที่​ทูตสวรรค์​นับพัน​นับหมื่น​ชุมนุม​รื่นเริง​กัน


ฮีบรู ๑๒:๒๓
ได้​มาถึง​หมู่ประชุม​ของ​บุตร​หัวปี​ทั้งหลาย ซึ่ง​ชื่อ​ของ​พวกเขา​จารึก​อยู่​ใน​สวรรค์ มาถึง​พระเจ้า​ผู้​พิพากษา​มนุษย์​ทั้งหลาย และ​มาถึง​วิญญาณ​ของ​คนที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​สมบูรณ์แบบ​แล้ว


ฮีบรู ๑๒:๒๕
ระวัง​ให้ดี อย่า​ปฏิเสธ​ที่​จะ​ฟัง​พระองค์​ที่​กำลัง​พูด​กับ​พวกคุณ​อยู่ ถ้า​คน​พวกนั้น​ที่​ปฏิเสธ​ไม่ยอม​ฟัง​คำเตือน​ของ​พระองค์​ใน​โลกนี้ ยัง​หนี​การ​ลงโทษ​ไม่พ้น​เลย แล้ว​เราล่ะ คิดว่า​ถ้า​เมินหน้า​หนี​จาก​พระองค์​ที่​เตือน​เรา​มา​จาก​สวรรค์​นั้น จะ​หนี​พ้น​หรือ


ฮีบรู ๑๒:๒๖
ใน​ครั้ง​ก่อน​นั้น เสียง​ของ​พระองค์​ทำให้​แผ่นดิน​สั่น​สะเทือน แต่​ตอนนี้​พระองค์​ได้​สัญญา​ว่า “เรา​จะ​ทำให้​สั่น​สะเทือน​อีก​ครั้งหนึ่ง ไม่ใช่​เพียงแต่​โลกนี้​เท่านั้น แต่​สวรรค์​ด้วย”


ฮีบรู ๑๓:๒
อย่าลืม​ที่​จะ​เลี้ยงดู​แขก​แปลกหน้า​ที่​มา​บ้าน เพราะ​บางคน​ที่​ทำ​อย่างนั้น​ได้​ต้อนรับ​ทูตสวรรค์​โดย​ไม่รู้ตัว


ยากอบ ๑:๑๗
ของดีๆ​และ​ยอดเยี่ยม​ทุก​อย่าง​ลง​มา​จาก​พระเจ้า​เบื้องบน พระองค์​เป็น​ผู้สร้าง​ดวง​สว่าง​ต่างๆ​ใน​ฟ้า​สวรรค์ แต่​พระองค์​ไม่​เหมือน​กับ​ดวง​สว่าง​เหล่า​นั้น​หรือ​เงา​ของ​มัน​ที่​เคลื่อน​ไหว​ไป​มา เพราะ​พระองค์​ไม่​เคย​เปลี่ยน​แปลง


ยากอบ ๕:๑๒
พี่น้อง​ครับ ที่​สำคัญ​กว่า​อะไร​ทั้งหมด อย่า​สาบาน​เลย ไม่​ต้อง​อ้าง​ถึง​ฟ้า​สวรรค์ หรือ​แผ่นดิน​โลก หรือ​อะไร​ทั้งนั้น ถ้า “ใช่” ก็​บอก​ว่า “ใช่” ถ้า “ไม่​ใช่” ก็​บอก​ว่า “ไม่​ใช่” แค่นี้​ก็​พอ​แล้ว คุณ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​ถูก​พิพากษา


๑ เปโตร ๑:๔
พระเจ้า​ได้​เก็บ​มรดก​ไว้​ให้​กับ​คุณ​ที่​สวรรค์ เป็น​มรดก​ที่​ไม่มี​วัน​ผุพัง เน่าเปื่อย หรือ​จางหาย​ไป


๑ เปโตร ๑:๑๒
แต่​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​ให้​พวกเขา​รู้ว่า เรื่อง​ที่​เขา​เอา​มา​บอก​พวกคุณ​นี้ ไม่ใช่​สำหรับ​พวกเขา แต่​มี​ไว้​สำหรับ​พวกคุณ แล้ว​ตอนนี้​ก็​มี​คน​มา​ประกาศ​ข่าวดี​นี้​ด้วย​ฤทธิ์เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​ส่ง​มา​จาก​สวรรค์​ให้​พวกคุณ​รู้​แล้ว ขนาด​ทูตสวรรค์​ยัง​อยาก​จะ​รู้​เรื่องนี้​เลย


๑ เปโตร ๓:๒๒
พระองค์​ได้​ขึ้น​ไป​สวรรค์​และ​นั่ง​อยู่​ทางขวา​ของ​พระเจ้า พระองค์​ทำ​ให้​พวก​ทูตสวรรค์ พวก​ผู้​มี​สิทธิอำนาจ และ​พวก​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ มา​อยู่​ภายใต้​อำนาจ​ของ​พระองค์


๑ เปโตร ๔:๑๐
ให้​แต่ละ​คน​เป็น​ผู้รับใช้​ที่​สัตย์ซื่อ แล้ว​ใช้​พรสวรรค์​ที่​รับ​มา​เพื่อ​รับใช้​ซึ่งกัน​และ​กัน


๑ เปโตร ๔:๑๑
ถ้า​คุณ​มี​พรสวรรค์​ใน​ด้าน​การพูด ก็​ให้​พูด​ใน​ฐานะ​คน​ที่​ประกาศ​คำพูด​ที่​ได้ยิน​มา​จาก​พระเจ้า ถ้า​คุณ​มี​พรสวรรค์​ใน​ด้าน​การ​รับใช้ ก็​ให้​รับใช้​สุดกำลัง​ที่​พระเจ้า​ให้​มา เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ได้รับ​เกียรติยศ​จาก​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​คุณ​ทำ ทั้งหมดนี้​เป็น​ไปได้​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์ ขอ​ให้​เกียรติยศ​และ​ฤทธิ์เดช​มี​กับ​พระเยซู​คริสต์​ตลอดไป อาเมน


๒ เปโตร ๑:๑๘
เมื่อ​เรา​อยู่​กับ​พระเยซู​บน​ภูเขา​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​นั้น เรา​ก็​ได้ยิน​เสียงนั้น​ที่​มา​จาก​สวรรค์


๒ เปโตร ๒:๔
พระเจ้า​ไม่ได้​ละเว้น​โทษ​แก่​ทูตสวรรค์​เมื่อ​พวกเขา​ทำ​บาป แต่​ส่ง​ไป​ขัง​ไว้​ใน​หลุม​ที่​ลึก​มาก ล่ามโซ่​ไว้​ใน​ความมืด​เพื่อ​รอ​วัน​พิพากษา


๒ เปโตร ๒:๑๐
โดยเฉพาะ​คน​พวกนั้น​ที่​หลง​ระเริง​ไป​กับ​ความ​สกปรก​โสมม​ของ​สันดาน และ​ดูถูก​สิทธิ​อำนาจ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต คน​พวกนี้​ยโส​โอหัง​และ​หัวรั้น กล้า​ดูหมิ่น​แม้แต่​ทูตสวรรค์​ที่​เต็ม​ไปด้วย​สง่าราศี


๒ เปโตร ๒:๑๑
ขนาด​ทูตสวรรค์​ที่​มี​ฤทธิ์​และ​อำนาจ​มากกว่า ยัง​ไม่ฟ้อง​ดูหมิ่น​พวก​นี้​ต่อหน้า​องค์​เจ้า​ชีวิต


๒ เปโตร ๓:๑๓
แต่​ตาม​สัญญา​ของ​พระเจ้า​นั้น เรา​ตั้งหน้า​ตั้งตา​คอย​สวรรค์​ใหม่​และ​แผ่นดิน​โลก​ใหม่ ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​ทุกคน​จะ​ทำ​ตามใจ​พระองค์


ยูดา ๑:๖
คุณ​ยัง​จำ​ได้ไหม เรื่อง​ของ​พวก​ทูตสวรรค์​ที่​ไม่​พอใจ​กับ​ตำแหน่ง​หน้าที่​ที่​พระองค์​มอบ​ให้ แต่​กลับ​ทิ้ง​ที่อยู่​ของ​ตัวเอง​ไป พระองค์​ได้​ล่าม​พวกนี้​ไว้​ด้วย​โซ่​ที่​ไม่มี​วัน​ขาด ขัง​ไว้​ใน​ที่​มืดมิด​เพื่อ​รอ​ตัดสิน​โทษ​ใน​วัน​ที่​ยิ่งใหญ่​นั้น


ยูดา ๑:๘
มัน​ก็​เหมือนกับ​คน​พวกนี้​ที่​แอบ​เข้า​มา​ใน​กลุ่ม​ของ​คุณ พวกเขา​อ้างว่า​เห็น​นิมิต​มากมาย จึง​ทำให้​พวกเขา​ทำ​ตัว​สกปรก​โสมม​เต็ม​ไป​ด้วย​ราคะตัณหา ไม่​ยอมรับ​อำนาจ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​ด่า​ว่า​ทูตสวรรค์


ยูดา ๑:๙
ซึ่ง​แม้แต่​มีคาเอล​ที่​เป็น​หัวหน้า​ทูตสวรรค์​ยัง​ไม่กล้า​ด่า​ว่า​มาร ตอน​ที่​โต้เถียง​กัน​ว่า​ใคร​จะ​ได้​ศพ​ของ​โมเสส​ไป มีคาเอล​แค่​พูด​ว่า “ขอ​ให้​องค์​เจ้า​ชีวิต​จัดการ​กับ​เจ้า”


ยูดา ๑:๑๔
อีโนค เป็น​คน​รุ่นที่​เจ็ด​นับ​จาก​อาดัม เขา​ได้​ทำนาย​เกี่ยวกับ​คน​พวกนี้​ว่า “ดูนั่นสิ องค์​เจ้า​ชีวิต​มา​พร้อม​กับ​ทูตสวรรค์​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์​นับพัน​นับหมื่น​ของ​พระองค์


วิวรณ์ ๑:๑
นี่คือ​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​มอบ​ให้​พระเยซู​คริสต์​นำ​มา​เปิดเผย​เพื่อ​พระองค์​จะ​ได้​นำ​ไป​แสดง​ให้​พวก​ทาส​ของ​พระองค์​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​จะ​ต้อง​เกิดขึ้น​ใน​เร็วๆ​นี้ พระเยซู​คริสต์​ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ไป​บอก​เรื่องราว​ต่างๆนี้​กับ​ยอห์น​ทาส​ของ​พระองค์


วิวรณ์ ๑:๒๐
นี่คือ​ความหมาย​อัน​ลึกลับ​ของ​ดาว​ทั้ง​เจ็ด​ดวง​ที่​เจ้า​เห็น​ใน​มือขวา​ของ​เรา รวม​ทั้ง​ตะเกียง​ทองคำ​ที่​มี​ขาตั้ง​ทั้ง​เจ็ด​อัน ดาว​ทั้ง​เจ็ด​ดวง​นั้น หมาย​ถึง​ทูตสวรรค์ ​ของ​หมู่ประชุม​ทั้ง​เจ็ด​แห่ง และ​ตะเกียง​ที่​มี​ขาตั้ง​ทั้ง​เจ็ด​อัน​นั้น หมายถึง​หมู่ประชุม​ทั้ง​เจ็ด​แห่ง​นั่นเอง”


วิวรณ์ ๒:๑
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​เอเฟซัส​ว่า “พระองค์​ผู้​ที่​ถือ​ดาว​ทั้ง​เจ็ด​ดวง​ใน​มือขวา และ​เดิน​อยู่​ท่ามกลาง​ตะเกียง​ทองคำ​ที่​มี​ขาตั้ง​ทั้ง​เจ็ด​อัน​พูดว่า


วิวรณ์ ๒:๘
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​สเมอร์นา​ว่า “พระองค์​ที่​เป็น​จุด​เริ่มต้น​และ​จุดจบ ผู้ที่​เคย​ตาย​และ​กลับ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​พูดว่า


วิวรณ์ ๒:๑๒
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​เปอร์กามัม​ว่า “พระองค์​ผู้ที่​มี​ดาบ​สองคม​พูดว่า


วิวรณ์ ๒:๑๘
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​ธิยาทิรา​ว่า “พระองค์​ผู้ที่​เป็น​บุตร​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​มี​ดวงตา​เหมือนกับ​เปลวไฟ​ที่​กำลัง​ลุกโชน และ​มี​ขา​เหมือน​กับ​ทอง​สัมฤทธิ์​ที่​มัน​วาววับ​พูดว่า


วิวรณ์ ๓:๑
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​ซาร์ดิส​ว่า “พระองค์​ผู้​มี​พระวิญญาณ​ทั้ง​เจ็ด​ดวง​ของ​พระเจ้า และ​มี​ดวงดาว​ทั้ง​เจ็ด​ดวง​พูด​ว่า เรา​รับรู้​การ​กระทำ​ของ​เจ้า คน​พูดถึง​เจ้า​ว่า​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่ แต่​จริงๆ​แล้ว​เจ้า​ตาย​ไป​แล้ว


วิวรณ์ ๓:๕
คน​ที่​ได้รับ​ชัยชนะ​จะ​ได้​ใส่​เสื้อผ้า​สีขาว และ​เรา​จะ​ไม่​ลบ​ชื่อ​ของ​เขา​จาก​หนังสือ​แห่งชีวิต เรา​จะ​ประกาศ​ต่อหน้า​พระบิดา​ของ​เรา​และ​ต่อหน้า​เหล่า​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ว่า คน​ผู้​นี้​เป็น​ของ​เรา


วิวรณ์ ๓:๗
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​ฟิลาเดลเฟีย​ว่า “พระองค์​ผู้​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​และ​ซื่อสัตย์ ซึ่ง​ถือ​กุญแจ​ของ​ดาวิด คือ​ผู้ที่​เปิด​ประตู​แล้ว​จะ​ไม่มี​ใคร​ปิด​ได้ และ​เป็น​ผู้ที่​ปิด​ประตู​แล้ว​ก็​ไม่มี​ใคร​เปิด​ได้ พระองค์​พูด​ว่า


วิวรณ์ ๓:๑๒
เรา​จะ​ตั้ง​ให้​คนนั้น​ที่​ได้รับ​ชัยชนะ เป็น​เสาหลัก​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ของเรา และ​เขา​จะ​อยู่​ที่​นั่น​ตลอดไป เรา​จะ​เขียน​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ลง​บน​ตัวเขา​และ​ชื่อ​เมือง​ของ​พระเจ้า คือ​นคร​เยรูซาเล็ม​ใหม่ ที่​ลง​มา​จาก​พระเจ้า​บน​สวรรค์ นอกจากนี้​เรา​จะ​เขียน​ชื่อ​ใหม่​ของ​เรา​ไว้​ที่​ตัว​ของ​เขา​ด้วย


วิวรณ์ ๓:๑๔
ให้​เขียน​ถึง​ทูตสวรรค์​ของ​หมู่ประชุม​ใน​เมือง​เลาดีเซีย​ว่า “พระองค์​ผู้ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​อาเมน ผู้ที่​ซื่อสัตย์ ผู้​เป็น​พยาน​ที่​แท้จริง พระเจ้า​ได้​สร้าง​ทุกสิ่ง​ขึ้น​มา​ผ่าน​ทาง​ผู้นี้​พูดว่า


วิวรณ์ ๔:๑
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​ประตู​สวรรค์​เปิด​อ้า​อยู่​ตรงหน้า และ​ผม​ได้ยิน​เสียง​ที่​พูด​กับ​ผม​ครั้งแรก ที่​ดัง​คล้ายกับ​เสียง​แตร​พูดว่า “ขึ้น​มา​บนนี้​เถิด แล้ว​เรา​จะ​แสดง​ให้​เจ้า​เห็น​เหตุการณ์​ที่​จะ​ต้อง​เกิดขึ้น​ต่อ​จากนี้​ไป”


วิวรณ์ ๔:๒
ทันใดนั้น​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​ครอบงำ​ผม​ไว้ แล้ว​คุณ​เชื่อไหม สิ่ง​ที่​ผม​เห็น​ตรงหน้า​นั้น คือ​บัลลังก์​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ใน​สวรรค์​และ​มี​ผู้หนึ่ง​นั่ง​อยู่​บนนั้น​ด้วย


วิวรณ์ ๕:๒
จากนั้น​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​ผู้​ทรงอำนาจ​องค์​หนึ่ง ประกาศ​ด้วย​เสียง​อันดัง​ว่า “ใคร​เหมาะสม​ที่​จะ​แกะ​ตรา​และ​เปิด​หนังสือม้วน​นี้​ออก”


วิวรณ์ ๕:๓
แต่​ก็​ไม่มี​ใคร​ใน​สวรรค์ บนโลก​หรือ​ใต้​แผ่นดิน​โลก ที่​เหมาะสม​จะ​เปิด​หนังสือม้วน​นี้​ออก​มา​อ่าน


วิวรณ์ ๕:๑๑
แล้ว​ผม​ก็​มองเห็น​และ​ได้ยิน​เสียง​ของ​ทูตสวรรค์​จำนวน​เป็น​ล้านๆ​ที่​อยู่​ล้อมรอบ​บัลลังก์ สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สี่​และ​ผู้​อาวุโส​ทั้งหลาย


วิวรณ์ ๕:๑๓
จากนั้น​ผม​ก็​ได้ยิน​เสียง​พวก​สิ่งมีชีวิต​ทั้งปวง​ใน​สวรรค์ บน​โลก ใต้​แผ่นดิน​โลก และ​ใน​ทะเล ใช่แล้ว ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​อยู่​ใน​จักรวาล​นี้ พูดว่า “ขอ​คำ​สรรเสริญ เกียรติยศ ความ​รุ่งโรจน์ และ​ฤทธิ์​อำนาจ จง​มี​แด่​พระองค์​ผู้ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ และ​แด่​ลูกแกะ​ตลอดกาล”


วิวรณ์ ๗:๑
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​สี่​องค์​ยืน​อยู่​ที่​สี่​มุม​โลก และ​ห้าม​ลม​ทั้ง​สี่​ทิศ​ไว้​ไม่​ให้​พัด​บน​แผ่นดิน​โลก บน​ทะเล หรือ​ต้นไม้​อีก


วิวรณ์ ๗:๑๑
ทูตสวรรค์​ทั้งหมด​ที่​ยืน​ล้อมรอบ​บัลลังก์ และ​ล้อมรอบ​พวก​ผู้​อาวุโส​และ​สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สี่​นั้น​ได้​ก้ม​หน้า​ลง​กราบ​อยู่​ต่อหน้า​บัลลังก์ และ​นมัสการ​พระเจ้า


วิวรณ์ ๘:๑
เมื่อ​ลูกแกะ​เปิด​ผนึก​อัน​ที่​เจ็ด​ออก​มา สวรรค์​ก็​เงียบ​ไป​เป็น​เวลา​ราว​ครึ่ง​ชั่วโมง


วิวรณ์ ๘:๒
ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​นั้น​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า และ​พวกเขา​ได้รับ​แตร​เจ็ด​อัน


วิวรณ์ ๘:๓
ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ถือ​กระถาง​ไฟ​ทองคำ​เข้า​มา​ยืน​อยู่​ที่​แท่นบูชา ท่าน​ได้รับ​เครื่อง​หอม​จำนวน​มาก สำหรับ​เอา​มา​เผา​ถวาย​บน​แท่นบูชา​ทองคำ​ที่​อยู่​หน้า​บัลลังก์ ร่วมกับ​คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า


วิวรณ์ ๘:๔
ควัน​จาก​เครื่อง​หอม​ใน​มือ​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น และ​คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า​ได้​ลอย​ขึ้น​ไปหา​พระเจ้า


วิวรณ์ ๘:๕
จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​เอา​ไฟ​จาก​แท่นบูชา​มา​ใส่​ลง​ใน​กระถาง แล้ว​โยน​กระถาง​นั้น​ลง​ไป​บน​แผ่นดิน​โลก ทำ​ให้​เกิด​ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง​และ​เสียง​ต่างๆ​รวมทั้ง​แผ่นดิน​ไหว


วิวรณ์ ๘:๖
จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​ทั้ง​เจ็ด​องค์ ต่าง​ก็​เตรียม​พร้อม​ที่​จะ​เป่า​แตร​ทั้ง​เจ็ด​อัน​ของ​ตนเอง


วิวรณ์ ๘:๗
เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​แรก​เป่า​แตร​ขึ้น ก็​มี​ลูกเห็บ​และ​ไฟ​ผสม​กับ​เลือด ถูก​โยน​ลง​มา​บน​แผ่นดิน​โลก ทำ​ให้​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​โลก รวม​ทั้ง​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​ต้นไม้​ถูก​ไฟ​เผา​ไป และ​พืช​ผัก​สีเขียว​ทั้งหมด​ก็​ถูก​เผา​จน​หมดสิ้น


วิวรณ์ ๘:๘
เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สอง​เป่า​แตร​ขึ้น มี​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​ดู​เหมือน​ภูเขา​ขนาดใหญ่​ที่​กำลัง​ลุก​เป็น​ไฟ​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​ทะเล ทำ​ให้​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​ทะเล​กลาย​เป็น​เลือด


วิวรณ์ ๘:๑๐
เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สาม​เป่า​แตร​ขึ้น ดาว​ดวง​ใหญ่​ดวง​หนึ่ง​ที่​ลุกไหม้​โชติช่วง​เหมือนกับ​คบเพลิง ก็​ตก​ลง​มา​จาก​ฟ้า ลง​ไป​หนึ่ง​ใน​สาม​ส่วน​ของ​แม่น้ำ​ทั้งหลาย​และ​แหล่งน้ำ​ทั้งหลาย


วิวรณ์ ๘:๑๒
เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สี่​เป่า​แตร​ขึ้น ทำ​ให้​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​ดวง​อาทิตย์ ดวงจันทร์ และ​ดวงดาว​ต่างๆ​ถูก​ทำลาย​จน​มืด​ไป ทำ​ให้​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​กลางวัน​และ​กลางคืน​ไม่มี​แสงสว่าง


วิวรณ์ ๘:๑๓
ใน​ขณะที่​ผม​มองดู​อยู่​นั้น ผม​ได้ยิน​เสียง​นก​อินทรี​ตัวหนึ่ง​ที่​บิน​อยู่​กลาง​อากาศ ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “น่าละอาย น่าละอาย น่าละอาย สำหรับ​คนชั่ว​ที่​อาศัย​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก เพราะ​เมื่อ​ทูตสวรรค์​สาม​องค์​ที่​เหลือ​อยู่ เป่า​แตร​ขึ้น​มา พวกเขา​ก็​จะ​หมด​ศักดิ์ศรี​ไป”


วิวรณ์ ๙:๑
เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​ห้า​เป่า​แตร​ขึ้น ผม​เห็น​ดาว​ดวง​หนึ่ง​ตก​จาก​ฟ้า​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก​และ​ดาว​ดวงนี้​ได้รับ​กุญแจ​สำหรับ​ไข​นรก​อเวจี


วิวรณ์ ๙:๑๓
เมื่อ​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​หก​เป่า​แตร​ขึ้น ผม​ได้ยิน​เสียง​มา​จาก​เชิงงอน​ทั้ง​สี่​อัน ตรงมุม​ของ​แท่นบูชา​ทองคำ​ที่​ตั้ง​อยู่​ตรงหน้า​พระเจ้า


วิวรณ์ ๙:๑๔
เสียงนั้น​พูด​กับ​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​หก​ที่​ถือ​แตร​ว่า “ให้​แก้มัด​ทูตสวรรค์​ทั้ง​สี่​ที่​ถูก​มัด​ไว้​ที่​แม่น้ำ​ใหญ่​ยูเฟรติส ”


วิวรณ์ ๙:๑๕
ดังนั้น​ทูต​องค์​ที่​หก​ได้​ไป​ปล่อย​ทูตสวรรค์​ทั้ง​สี่ ซึ่ง​พระเจ้า​ได้​เตรียม​ไว้​พร้อม​แล้ว​สำหรับ​ชั่วโมงนี้ วันนี้ เดือนนี้ และ​ปีนี้ เพื่อ​ทูตสวรรค์​ทั้ง​สี่​องค์​นี้​จะ​ได้​ฆ่า​หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​ผู้คน​เสีย


วิวรณ์ ๑๐:๑
ผม​ได้​เห็น​ทูตสวรรค์​ที่​มี​ฤทธิ์​มาก​อีก​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ มี​เมฆ​ปกคลุม​ตัว​และ​มี​รุ้ง​อยู่​รอบ​หัว ใบหน้า​เหมือน​ดวง​อาทิตย์ และ​มี​ขา​เหมือน​เสาไฟ


วิวรณ์ ๑๐:๔
เมื่อ​เสียง​ฟ้าร้อง​ทั้ง​เจ็ด​ดัง​ขึ้น ผม​เริ่ม​จะ​เขียน แต่​ผม​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์​ดัง​ขึ้น​เสีย​ก่อน​ว่า “เก็บ​สิ่ง​ที่​ฟ้าร้อง​ทั้ง​เจ็ด​ได้​พูด​ไว้​เป็น​ความลับ อย่า​ได้​เขียน​ลงไป”


วิวรณ์ ๑๐:๕
จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​ที่​ผม​เห็น​ยืน​อยู่​ทั้ง​บน​ทะเล​และ​บน​แผ่นดิน​นั้น ได้​ชู​มือขวา​ของ​ท่าน​ขึ้น​ฟ้า


วิวรณ์ ๑๐:๖
สาบาน​โดย​อ้าง​ถึง​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอดไป ผู้สร้าง​ฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน​โลก ทะเล และ​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​อยู่​ใน​พวกมัน​ด้วย ทูตสวรรค์​สาบาน​ว่า “พระเจ้า​จะ​ไม่​รอ​ช้า​อีก​ต่อไป​แล้ว​ที่​จะ​ทำ​ตาม​แผน​ของ​พระองค์”


วิวรณ์ ๑๐:๗
ใน​เวลา​ที่​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​เจ็ด​จะ​เป่า​แตร​นั้น พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​แผนการ​อัน​ลึกลับ​ของ​พระองค์​สำเร็จ​ตาม​ที่​พระองค์​ได้​ประกาศ​ไว้​กับ​พวก​ผู้​พูดแทน​พระเจ้า ผู้รับใช้​ของ​พระองค์


วิวรณ์ ๑๐:๘
จากนั้น​เสียง​ที่​ผม​ได้ยิน​จาก​สวรรค์​ก็​บอก​ผม​อีก​ครั้งหนึ่ง​ว่า “ไป​รับ​ม้วน​หนังสือ​ที่​คลี่​เปิด​อยู่​ใน​มือ​ของ​ทูตสวรรค์​ที่​ยืน​อยู่​ทั้ง​บน​ทะเล​และ​บน​แผ่นดิน​สิ”


วิวรณ์ ๑๐:๙
ผม​จึง​ไป​หา​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​และ​ขอ​หนังสือ​ม้วน​เล็ก​นั้น ท่าน​บอกว่า “เอา​ไป​กิน มัน​จะ​มี​รส​ขม​เมื่อ​อยู่​ใน​ท้อง แต่​เมื่อ​อยู่​ใน​ปาก​มัน​จะ​มี​รสหวาน​เหมือน​น้ำผึ้ง”


วิวรณ์ ๑๐:๑๐
ผม​จึง​รับ​หนังสือ​ม้วน​จาก​มือ​ทูตสวรรค์​มา​กิน เมื่อ​มัน​อยู่​ใน​ปาก​ผม​ก็​มี​รส​หวาน​เหมือน​น้ำผึ้ง แต่​เมื่อ​ตก​ถึง​ท้อง​ก็​กลับ​กลาย​เป็น​ขม


วิวรณ์ ๑๑:๑๒
ผู้​พูดแทน​พระเจ้า​ทั้งสอง​ได้ยิน​เสียง​อัน​ดัง​จาก​สวรรค์​พูด​กับ​พวกเขา​ว่า “ขึ้น​มา​ที่นี่” พวกเขา​จึง​ได้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​ใน​หมู่เมฆ​นั้น และ​พวกศัตรู​ของ​เขา​ก็​เห็น​พวกเขา​ขึ้น​ไป


วิวรณ์ ๑๑:๑๓
ใน​ขณะ​เดียว​กัน​ก็​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​รุนแรง ทำ​ให้​หนึ่ง​ใน​สิบส่วน​ของ​บ้านเมือง​นั้น​ถูก​ทำลาย​ลง มี​คนตาย​เจ็ดพัน​คน​จาก​แผ่นดิน​ไหว ส่วน​คน​ที่​เหลือ​อยู่​ตกใจ​กลัว​มาก ต่าง​พา​กัน​สรรเสริญ​พระเจ้า​แห่ง​สวรรค์


วิวรณ์ ๑๑:๑๕
เมื่อ​เสียง​แตร​จาก​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​เจ็ด​ดัง​ขึ้น ก็​มี​เสียง​ใน​สวรรค์​ดัง​ขึ้น​มากมาย​พูด​ว่า “อาณาจักร​ของ​โลก​นี้​ได้​กลาย​เป็น​อาณาจักร​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา​กับ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​แล้ว พระองค์​จะ​ครอบ​ครอง​ตลอดไป”


วิวรณ์ ๑๑:๑๙
จากนั้น​วิหาร​ของ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์​ก็​เปิด​ออก จน​สามารถ​เห็น​หีบ​ที่​บรรจุ​คำ​สัญญา​ของ​พระองค์​ภายใน​วิหาร​นั้น และ​เกิด​ฟ้าแลบ เสียง​ต่างๆ เสียง​ฟ้าร้อง แผ่นดิน​ไหว และ​พายุ​ลูกเห็บ​อย่าง​หนัก


วิวรณ์ ๑๒:๑
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​สิ่ง​ที่​ยิ่งใหญ่​และ​มหัศจรรย์​เกิดขึ้น​บน​สวรรค์ คือ​มี​หญิง​คนหนึ่ง​มี​ดวง​อาทิตย์​เป็น​เสื้อผ้า มี​ดวงจันทร์​อยู่​ใต้เท้า และ​บนหัว​ของ​เธอ​มี​มงกุฎ​ที่​ทำ​ด้วย​ดาว​สิบสอง​ดวง


วิวรณ์ ๑๒:๓
ผม​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​ยิ่งใหญ่​และ​มหัศจรรย์​อีก​อย่างหนึ่ง​เกิดขึ้น​บน​สวรรค์ โอ้โห​ดูสิ มี​พญานาค​สีแดง​ตัวใหญ่​ตัวหนึ่ง มี​เจ็ด​หัว​และ​สิบ​เขา​โผล่​ออก​มา แต่ละ​หัว​มี​มงกุฎ​สวม​อยู่


วิวรณ์ ๑๒:๗
ต่อมา​ได้​เกิด​สงคราม​ขึ้น​บน​สวรรค์ มิคาเอล ​กับ​ทูตสวรรค์​ของ​ท่าน​ได้​ต่อสู้​กับ​พญานาค​ตัว​นั้น แล้ว​พญานาค​ตัวนั้น​กับ​พวก​สมุน​ของมัน​ก็​ตอบโต้


วิวรณ์ ๑๒:๘
ฝ่าย​พญานาค​แพ้ ดังนั้น​มัน​และ​พวก​สมุน​ของมัน​จึง​ไม่​สามารถ​อยู่​บน​สวรรค์​ได้​อีก​ต่อไป


วิวรณ์ ๑๒:๑๐
หลังจากนั้น​ผม​ก็​ได้ยิน​เสียง​ดัง​ขึ้น​ใน​สวรรค์​ว่า “เดี๋ยวนี้​ชัยชนะ​และ​ฤทธิ์​อำนาจ และ​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ของเรา และ​สิทธิอำนาจ​ของ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​ได้​มา​ถึง​แล้ว ผู้ที่​กล่าว​โทษ ​พี่น้อง​ของเรา​ต่อหน้า​พระเจ้า​ทั้งวัน​ทั้งคืน ได้​ถูก​โยน​ลง​ไป​แล้ว


วิวรณ์ ๑๒:๑๒
เพราะ​อย่างนี้ ขอ​ให้​ทั้ง​สวรรค์​และ​ผู้ที่​อยู่​บน​สวรรค์​นั้น​จง​รื่นเริง​ยินดี​เถิด แต่​พวกคุณ​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​โลก​และ​ใน​ทะเล​จะ​หมด​ศักดิ์ศรี​ไป เพราะ​มาร​ได้​ลง​มา​หา​พวกคุณ​ด้วย​ความ​โกรธแค้น​ยิ่งนัก เนื่องจาก​รู้ว่า​เวลา​ของมัน​มี​น้อย”


วิวรณ์ ๑๓:๖
มัน​จึง​เริ่ม​พูด​ดูหมิ่น​พระเจ้า ดูหมิ่น​ชื่อ​ของ​พระองค์ สถานที่​ที่​พระองค์​อยู่ และ​พวก​ที่​อยู่​บน​สวรรค์


วิวรณ์ ๑๓:๑๓
สัตว์ร้าย​ตัว​ที่​สอง​นี้​ได้​ทำ​ปาฏิหาริย์​อัน​ยิ่งใหญ่ จนถึง​ขั้น​ทำ​ให้​มี​ไฟ​ตก​จาก​สวรรค์​ลง​มา​บน​แผ่นดิน​โลก​ต่อหน้า​ต่อตา​คน​ทั้งหลาย


วิวรณ์ ๑๔:๒
และ​ผม​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์ เหมือน​เสียง​น้ำตก หรือ​เหมือน​เสียง​ฟ้าร้อง เสียง​ที่​ผม​ได้ยิน​นั้น​เหมือน​เสียง​ของ​พวก​นักดนตรี​กำลัง​ดีด​พิณ​อยู่


วิวรณ์ ๑๔:๖
แล้ว​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​เหาะเหิน​เดิน​อากาศ​อยู่ ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​มี​ข่าวดี​ที่​ไม่มี​วัน​เปลี่ยน​แปลง​ที่​จะ​ประกาศ​ให้​กับ​คน​ใน​โลก ทุกชนชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษา และ​ทุกเชื้อชาติ


วิวรณ์ ๑๔:๗
ทูตสวรรค์​นั้น​พูด​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ให้​เกรง​กลัว​พระเจ้า และ​สรรเสริญ​พระองค์ เพราะ​เวลา​ของ​พระองค์​ที่​จะ​ตัดสิน​คน​ทั้งหลาย​มา​ถึง​แล้ว ดังนั้น​ให้​กราบไหว้​พระองค์​ผู้สร้าง​ฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน​โลก ทะเล และ​แหล่งน้ำ​ทั้งหลาย”


วิวรณ์ ๑๔:๘
จากนั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สอง​ได้​ตาม​ทูตสวรรค์​องค์​แรก​ไป และ​ประกาศ​ว่า “บาบิโลน เมือง​อัน​ยิ่งใหญ่​ได้​ถูก​ทำลาย​จน​ล่มจม​แล้ว เมือง​ที่​ทำ​ให้​ทุกๆ​ชนชาติ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​ที่​ทำ​ให้​เกิด​ความใคร่​ไป​ทำ​บาป​ทาง​เพศ​กับ​เธอ”


วิวรณ์ ๑๔:๙
แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สาม​ก็​ตาม​ทูตสวรรค์​สอง​องค์​แรก​มา และ​ประกาศ​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ถ้า​คนไหน​บูชา​สัตว์ร้าย​และ​รูปปั้น​ของมัน และ​มี​เครื่อง​หมาย​ของ​มัน​อยู่​บน​หน้าผาก​หรือ​บน​มือ


วิวรณ์ ๑๔:๑๐
คนนั้น​จะ​ต้อง​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า ที่​ได้​เท​ไว้​เต็ม​ถ้วย​แห่ง​ความ​โกรธ​ของ​พระองค์ และ​เขา​จะ​ถูก​ทรมาน​ด้วย​ไฟ​กำมะถัน ต่อหน้า​พวก​ทูตสวรรค์​ศักดิ์สิทธิ์​และ​ต่อหน้า​ลูกแกะ


วิวรณ์ ๑๔:๑๓
หลังจากนั้น​ผม​ก็​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์​พูดว่า “ให้​เขียน​ว่า คน​ที่​ตาย​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต​หลังจาก​นี้​ไป จะ​มี​เกียรติ” พระวิญญาณ​พูดว่า “ใช่แล้ว เป็น​ความจริง พวกเขา​จะ​ได้​หยุดพัก​จาก​งานหนัก​ของเขา พระองค์​จะ​ไม่ลืม​งาน​ต่างๆ​ที่​เขา​ได้​ทำ​นั้น”


วิวรณ์ ๑๔:๑๕
แล้ว​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ก็​ออก​มา​จาก​วิหาร และ​เรียก​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใช้​เคียว​ของ​พระองค์​เก็บเกี่ยว เพราะ​ถึง​เวลา​ของ​การ​เก็บเกี่ยว​เสียที พืชผล​บน​โลกนั้น​สุกงอม​แล้ว”


วิวรณ์ ๑๔:๑๗
จากนั้น​ก็​มี​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ออก​มา​จาก​วิหาร​บน​สวรรค์ ถือ​เคียว​ที่​คมกริบ​เช่นกัน


วิวรณ์ ๑๔:๑๘
มี​ทูตสวรรค์​อีก​องค์หนึ่ง​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เหนือ​ไฟ​ออก​มา​จาก​แท่นบูชา ท่าน​ได้​ร้อง​บอก​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​ถือ​เคียว​คมกริบ​นั้น​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใช้​เคียว​ของ​ท่าน​เก็บเกี่ยว​พวงองุ่น​เหล่านั้น​จาก​เถา​บน​แผ่นดิน​โลก เพราะ​ลูกองุ่น​เหล่านั้น​สุก​แล้ว”


วิวรณ์ ๑๔:๑๙
ดังนั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​มี​เคียว จึง​เกี่ยว​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก และ​รวบรวม​พวงองุ่น​เหล่านั้น​ทิ้ง​ลง​ไป​ใน​บ่อย่ำ​องุ่น​ขนาดใหญ่​แห่ง​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า


วิวรณ์ ๑๕:๑
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​สัญญาณ​อัน​ลึกลับ​ใน​สวรรค์​ที่​ยิ่งใหญ่​และ​มหัศจรรย์ คือ​มี​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​ถือ​ภัยพิบัติ​มา​เจ็ด​อย่าง อัน​เป็น​ภัยพิบัติ​ครั้ง​สุดท้าย เพราะ​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า​จะ​สิ้นสุดลง​เมื่อ​ภัยพิบัติ​เหล่านี้​สิ้นสุดลง


วิวรณ์ ๑๕:๕
หลังจาก​นั้น ผม​เห็น​วิหาร​บน​สวรรค์ ซึ่ง​เป็น​เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์​เปิด​ออก


วิวรณ์ ๑๕:๖
พวก​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​ที่​ถือ​ภัยพิบัติ​ทั้ง​เจ็ด​นั้น​ออก​มา​จาก​วิหาร พวกท่าน​แต่งกาย​ด้วย​ผ้าลินิน​ที่​สะอาด​เป็น​ประกาย และ​คาด​สายสะพาย​สีทอง​ไว้​รอบอก


วิวรณ์ ๑๕:๗
ต่อจากนั้น​สิ่งมีชีวิต​ตน​หนึ่ง​ใน​สี่​ตน​นั้น​มอบ​ขันทอง​เจ็ด​ใบ​ให้​กับ​ทูตสวรรค์​ทั้ง​เจ็ด​องค์ ขันทอง​นั้น​ใส่​ความ​โกรธ​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​ตลอดไป​เอาไว้


วิวรณ์ ๑๕:๘
วิหาร​เต็ม​ไปด้วย​ควัน​จาก​รัศมี​และ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า จึง​ไม่มี​ใคร​สามารถ​เข้าไป​ใน​วิหารนั้น​ได้ จนกว่า​ภัยพิบัติ​ทั้ง​เจ็ด​ของ​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​นั้น​จะ​สิ้นสุดลง


วิวรณ์ ๑๖:๑
แล้ว​ผม​ก็​ได้ยิน​เสียง​ที่​ดัง​ออก​มา​จาก​วิหาร​พูด​กับ​พวก​ทูตสวรรค์​ทั้ง​เจ็ด​องค์​ว่า “ไป​เท​ขัน​ทั้ง​เจ็ด​ที่​ใส่​ความโกรธ​ของ​พระเจ้า​นั้น​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก”


วิวรณ์ ๑๖:๒
ทูตสวรรค์​องค์​แรก​จึง​ออก​ไป​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก ทำ​ให้​คน​ที่​มี​เครื่อง​หมาย​ของ​สัตว์ร้าย​และ​กราบไหว้​รูปปั้น​ของ​มัน​เป็น​แผล​พุพอง​ปวดแสบ​ปวดร้อน​ไป​ทั้งตัว


วิวรณ์ ๑๖:๓
ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สอง​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ใน​ทะเล ทำ​ให้​ทะเล​กลาย​เป็น​เลือด​เหมือน​เลือด​ของ​คนตาย สิ่งมีชีวิต​ใน​ทะเล​จึง​ตาย​หมด


วิวรณ์ ๑๖:๔
ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สาม​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ใน​แม่น้ำ​และ​แหล่ง​น้ำพุ​ทั้งหลาย แล้ว​น้ำ​พวกนั้น​ก็​กลาย​เป็น​เลือด


วิวรณ์ ๑๖:๕
ผม​ได้ยิน​ทูตสวรรค์​ที่​ดูแล​น้ำ​พวกนั้น พูดว่า “พระองค์​เป็น​พระเจ้า ผู้​ดำรง​อยู่​ใน​ปัจจุบัน และ​ใน​อดีต พระองค์​เป็น​ผู้บริสุทธิ์ พระองค์​ทำ​ถูกต้อง​แล้ว​ที่​ได้​ตัดสิน​ลงโทษ​อย่างนี้


วิวรณ์ ๑๖:๘
จากนั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ที่​สี่​ก็​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ที่​ดวง​อาทิตย์ ซึ่ง​ทำ​ให้​ดวง​อาทิตย์​มี​อำนาจ​ที่​จะ​เผา​คน​ทั้งหลาย​ด้วย​ไฟ


วิวรณ์ ๑๖:๑๐
ทูตสวรรค์​องค์​ที่​ห้า​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​บน​บัลลังก์​ของ​สัตว์ร้าย และ​แผ่นดิน​ของมัน​ก็​ตก​อยู่​ใน​ความมืด คน​พวกนั้น​กัด​ลิ้น​ของ​ตนเอง​เพราะ​ความ​เจ็บปวด


วิวรณ์ ๑๖:๑๑
พวกเขา​สาปแช่ง​พระเจ้า​แห่ง​สวรรค์ เพราะ​ความ​เจ็บปวด​จาก​แผล​พุพอง​ของ​พวกเขา แต่​พวกเขา​ก็​ไม่ได้​หัน​ไป​จาก​สิ่ง​ผิดๆ​ที่​เขา​กำลัง​ทำ​อยู่


วิวรณ์ ๑๖:๑๒
ทูตสวรรค์​องค์​ที่​หก​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ใน​แม่น้ำใหญ่ คือ​แม่น้ำ​ยูเฟรติส ทำ​ให้​น้ำ​แห้งขอด​ไป เพื่อ​เตรียมทาง​สำหรับ​พวก​กษัตริย์​จาก​ตะวันออก


วิวรณ์ ๑๖:๑๗
ทูตสวรรค์​องค์​ที่​เจ็ด​เท​ขัน​ของ​ตน​ลง​ไป​ใน​อากาศ มี​เสียง​ดัง​ออก​มา​จาก​บัลลังก์​ใน​วิหาร ว่า “สำเร็จ​แล้ว”


วิวรณ์ ๑๗:๑
ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​จาก​เจ็ด​องค์​ที่​ถือ​ขัน​เจ็ด​ใบ​นั้น เข้า​มา​พูด​กับ​ผม​ว่า “มานี่สิ มา​ดู​การ​ลงโทษ​ที่​กำลัง​จะ​เกิดขึ้น​กับ​หญิง​โสเภณี​ที่​มี​ชื่อเสียง​โด่งดัง ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​แม่น้ำ​หลาย​สาย


วิวรณ์ ๑๗:๓
จาก​นั้น​พระวิญญาณ​ก็​ครอบงำ​ผม​ไว้ ทูตสวรรค์​องค์นั้น​นำ​ผม​ไป​ที่​เปล่า​เปลี่ยว​แห้งแล้ง ที่นั่น​ผม​เห็น​ผู้หญิง​คนหนึ่ง​นั่ง​อยู่​บน​สัตว์ร้าย​สี​แดง​ตัวนั้น ทั้งตัว​ของ​สัตว์ร้าย​เต็ม​ไป​ด้วย​ชื่อ​ที่​ดูหมิ่น​พระเจ้า มัน​มี​เจ็ดหัว​และ​สิบเขา


วิวรณ์ ๑๗:๗
ทูตสวรรค์​องค์นั้น​จึง​ถาม​ผม​ว่า “จะ​แปลกใจ​ไป​ทำไม เรา​จะ​อธิบาย​ถึง​ความหมาย​ที่​ซ่อน​อยู่​ของ​ผู้หญิง​คนนั้น และ​สัตว์ร้าย​ที่​มี​เจ็ด​หัว​สิบเขา​ที่​เธอ​ขี่​อยู่​ให้​คุณ​ฟัง


วิวรณ์ ๑๗:๑๕
ทูตสวรรค์​พูด​กับ​ผม​อีก​ว่า “แม่น้ำ​ที่​คุณ​เห็น​หญิง​โสเภณี​นั่ง​อยู่​นั้น​ก็​คือ​ทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกเชื้อชาติ และ​ทุกชนชาติ


วิวรณ์ ๑๘:๑
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ทูตสวรรค์​องค์​นี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​มาก รัศมี​จาก​ร่าง​ของ​ทูตสวรรค์​องค์​นี้​ทำ​ให้​แผ่นดิน​โลก​สว่างไสว


วิวรณ์ ๑๘:๔
ผม​ได้ยิน​เสียง​อีก​เสียง​หนึ่ง​จาก​สวรรค์​พูดว่า “ประชาชน​ของเรา ออก​มา​จาก​นคร​นั้นสิ เจ้า​จะ​ได้​ไม่ต้อง​มี​ส่วนร่วม​ใน​ความบาป​ต่างๆ​ของ​เธอ และ​เจ้า​จะ​ได้​ไม่ต้อง​ทรมาน​จาก​ภัยพิบัติ​ที่​กำลัง​จะ​เกิดขึ้น​กับ​นครนั้น


วิวรณ์ ๑๘:๕
เพราะ​บาป​ของ​นครนั้น​กอง​สูง​ถึง​สวรรค์ พระเจ้า​ไม่เคย​ลืม​บาป​ต่างๆ​ที่​นครนั้น​ได้​ก่อขึ้น


วิวรณ์ ๑๘:๒๐
สวรรค์​เอ๋ย ขอ​ให้​ดีใจ​กับ​สิ่ง​ที่​เกิดขึ้น​กับ​นครนั้น คน​ของ​พระเจ้า พวก​ศิษย์เอก และ​พวก​ผู้​พูดแทน​พระเจ้า ให้​ดีใจ​เถิด ที่​พระองค์​ลงโทษ​นคร​นั้น​สำหรับ​สิ่ง​ที่​เธอ​ได้​ทำ​กับ​พวกคุณ​แล้ว”


วิวรณ์ ๑๘:๒๑
จากนั้น​ทูตสวรรค์​ที่​มี​ฤทธิ์​องค์​หนึ่ง ได้​ยก​หิน​ก้อน​หนึ่ง​ขนาด​ใหญ่​พอๆกับ​หิน​โม่แป้ง โยน​ลง​ไป​ใน​ทะเล​และ​พูดว่า “นคร​บาบิโลน​อัน​ยิ่งใหญ่ เจ้า​จะ​ถูก​โยน​ลง​มา​อย่าง​แรง​แบบนี้ และ​จะ​ไม่มี​ใคร​เห็น​นคร​ของ​เจ้า​อีกเลย


วิวรณ์ ๑๙:๑
หลังจากนั้น​ผม​ได้ยิน​เสียงดัง​กึกก้อง เหมือน​เสียง​ของ​คน​จำนวน​มาก​บน​สวรรค์​ร้องว่า “สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ พระเจ้า​เป็น​ผู้​มีชัย พระองค์​เต็ม​ไป​ด้วย​สง่าราศี และ​ฤทธิ์​อำนาจ


วิวรณ์ ๑๙:๙
แล้ว​ทูตสวรรค์​นั้น​พูด​กับ​ผม​ว่า “เขียน​ลง​ไป​ว่า คน​ที่​ได้รับ​เชิญ​มา​ใน​งาน​เลี้ยง​สมรส​ของ​ลูกแกะ​นั้น ถือ​ว่า​มี​เกียรติ​จริงๆ” และ​พูด​อีกว่า “สิ่งเหล่านี้​เป็น​คำพูด​ที่​แท้จริง​ของ​พระเจ้า”


วิวรณ์ ๑๙:๑๐
ผม​ได้​ก้มลง​แทบเท้า​เพื่อ​กราบไหว้​ทูตสวรรค์​องค์นั้น แต่​ท่าน​พูดว่า “อย่า​ทำ​อย่างนั้น เพราะ​เรา​เป็น​เพื่อนทาส​ของ​คุณ​และ​พี่น้อง​คนอื่นๆ​ของ​คุณ​ที่​ซื่อสัตย์​ใน​ความจริง​ที่​พระเยซู​ได้​เปิดเผย​ให้​รู้ ดังนั้น​ให้​กราบไหว้​พระเจ้า เพราะ​ความจริง​ที่​พระเยซู​ได้​เปิดเผย​นั้น เป็น​สิ่ง​ที่​ดลใจ​ให้​พวก​ผู้​พูดแทน​พระเจ้า​พูด”


วิวรณ์ ๑๙:๑๑
จากนั้น​ผม​เห็น​ประตู​สวรรค์​เปิด​ออก โอ้โหดูสิ มี​ม้า​สีขาว​ตัวหนึ่ง และ​ผู้​ขี่ม้า​นั้น​มี​ชื่อว่า “ซื่อสัตย์​และ​เที่ยงแท้” เพราะ​พระองค์​พิพากษา​และ​ทำ​สงคราม​อย่าง​ยุติธรรม


วิวรณ์ ๑๙:๑๔
พวก​กองทัพ​แห่ง​สวรรค์​ขี่ม้า​สีขาว​ตาม​พระองค์​มา พวกเขา​แต่งกาย​ด้วย​ผ้าลินิน​สีขาว​ที่​ใส​สะอาด


วิวรณ์ ๑๙:๑๗
หลังจากนั้น​ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ยืน​อยู่​บน​ดวง​อาทิตย์ และ​พูด​เสียง​ดัง​กับ​พวก​นก​ที่​บิน​อยู่​บน​ท้องฟ้า​ว่า “มา​เถอะ มา​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ใน​งาน​เลี้ยง​ที่​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า


วิวรณ์ ๒๐:๑
ผม​เห็น​ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ใน​มือ​ถือ​กุญแจ​ของ​นรก​อเวจี และ​โซ่​ขนาดใหญ่


วิวรณ์ ๒๐:๓
จากนั้น​ทูตสวรรค์​ก็​โยน​พญานาค​ตัวนี้​ลง​ไป​ใน​นรก​อเวจี​นั้น และ​ใส่​กุญแจ​ประตู​ทางเข้า และ​ประทับตรา​ขัง​มัน​ไว้​อย่าง​แน่นหนา เพื่อ​มัน​จะ​ได้​ไม่​สามารถ​ไป​ล่อลวง​ชนชาติ​ต่างๆ​ได้​อีก​เป็น​เวลา​หนึ่งพัน​ปี หลังจาก​หนึ่งพัน​ปี​ผ่านไป​จะ​ต้อง​ปล่อย​ให้​มัน​ออก​มา​ประเดี๋ยวหนึ่ง


วิวรณ์ ๒๐:๙
กองทัพ​ของ​ชนชาติ​ต่างๆ​จะ​ยก​ขบวน​ข้าม​โลก​มา และ​มา​ล้อม​ที่พัก​ของ​คน​ของ​พระเจ้า​และ​เมือง​ที่​พระองค์​รัก แต่​จะ​มี​ไฟ​ตก​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​เผาผลาญ​กองทัพ​เหล่านั้น


วิวรณ์ ๒๐:๑๑
ผม​เห็น​บัลลังก์​ใหญ่​สีขาว และ​พระองค์​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น เมื่อ​พระองค์​มา​ปรากฏ แผ่นดิน​โลก​และ​สวรรค์​ก็​หายไป​และ​ไม่​หลงเหลือ​ร่องรอย​ให้​ใคร​เห็น​อีกเลย


วิวรณ์ ๒๑:๑
หลังจากนั้น ผม​เห็น​สวรรค์​และ​โลกใหม่ เพราะ​สวรรค์​และ​โลก​แห่ง​แรก​หาย​ไปแล้ว และ​ไม่มี​ทะเล​อีก​ต่อไป


วิวรณ์ ๒๑:๒
ผม​เห็น​เมือง​ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง​ก็​คือ​เมือง​เยรูซาเล็ม​แห่งใหม่ กำลัง​ลง​จาก​สวรรค์​และ​มา​จาก​พระเจ้า เมืองนี้​ได้​เตรียม​ไว้​พร้อม​แล้ว เหมือน​กับ​เจ้าสาว​ที่​แต่งตัว​สวยงาม​รอ​สามี​ของ​เธอ


วิวรณ์ ๒๑:๙
มี​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​ถือ​ขัน​เจ็ด​ใบ​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ภัยพิบัติ​สุดท้าย​เจ็ด​อย่าง แล้ว​องค์​หนึ่ง​พูด​กับ​ผม​ว่า “มานี่สิ เรา​จะ​ให้​คุณ​เห็น​เจ้าสาว​ของ​ลูกแกะ”


วิวรณ์ ๒๑:๑๐
ใน​ขณะที่​พระวิญญาณ​ครอบงำ​ผม​นั้น ทูตสวรรค์​ได้​พา​ผม​ไป​ยัง​ภูเขา​ที่​สูง​และ​ใหญ่​มาก และ​ให้​ผม​ดู​เมือง​เยรูซาเล็ม​อัน​ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง​กำลัง​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​มา​จาก​พระเจ้า


วิวรณ์ ๒๑:๑๒
เมืองนั้น​มี​กำแพง​สูงใหญ่​ที่​มี​ประตู​อยู่​สิบสอง​บาน แต่​ละ​บาน​มี​ทูตสวรรค์​ยืน​เฝ้า​อยู่​หนึ่ง​องค์ และ​แต่ละ​ประตู​ก็​มี​ชื่อ​หนึ่ง​จาก​สิบสอง​เผ่า​ของ​ชนชาติ​อิสราเอล​เขียน​ไว้


วิวรณ์ ๒๑:๑๕
ทูตสวรรค์​องค์​ที่​พูด​กับ​ผม​มี​ไม้วัด​ซึ่ง​ทำ​ด้วย​ทองคำ เพื่อ​ที่​จะ​เอา​ไว้​วัด​ขนาด​ของ​เมือง ประตู และ​กำแพง​ต่างๆ


วิวรณ์ ๒๑:๑๗
ทูตสวรรค์​องค์นั้น​ยัง​วัด​ขนาด​ของ​กำแพง ซึ่ง​วัด​ได้​หนา​หกสิบห้า​เมตร หน่วยวัด​ที่​ทูตสวรรค์​ใช้​นั้น เป็น​หน่วย​วัด​แบบ​เดียว​กับ​ที่​มนุษย์​ใช้


วิวรณ์ ๒๒:๑
จากนั้น​ทูตสวรรค์​องค์นั้น​ได้​ให้​ผม​ดู​แม่น้ำ​ซึ่ง​มี​น้ำ​ที่​ให้​ชีวิต น้ำ​นั้น​ใส​เหมือนกับ​แก้ว​เจียระไน มัน​ไหล​ออก​มา​จาก​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​และ​ของ​ลูกแกะ


วิวรณ์ ๒๒:๖
แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์นั้น​พูด​กับ​ผม​ว่า “คำพูด​เหล่านี้​เชื่อถือ​ได้​และ​เป็น​ความจริง พระเจ้า​ผู้​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​จิต​วิญญาณ​ของ​พวก​ผู้พูดแทน​พระเจ้า ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ให้​ไป​แสดง​ให้​พวก​ทาส​ของ​พระองค์​เห็น​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​จะ​ต้อง​เกิดขึ้น​ใน​เร็วๆนี้”


วิวรณ์ ๒๒:๘
ผม​คือ​ยอห์น คน​ที่​ได้ยิน​และ​ได้เห็น​สิ่งต่างๆ​เหล่านี้ หลังจาก​ที่​ผม​ได้ยิน​และ​ได้เห็น​แล้ว ผม​ก็​ล้มตัว​ลง​เพื่อ​จะ​กราบไหว้​อยู่​แทบเท้า​ทูตสวรรค์​ที่​ได้​ทำ​ให้​ผม​เห็น​สิ่งต่างๆ​เหล่านี้


วิวรณ์ ๒๒:๙
แต่​ทูตสวรรค์​นั้น​บอก​ผม​ว่า “อย่า​ทำ​อย่างนี้ เพราะ​ผม​ก็​เป็น​เพื่อนทาส​ของ​คุณ​และ​ของ​พี่น้อง​คุณ​ที่​เป็น​ผู้​พูดแทน​พระเจ้า และ​ของ​คน​ที่​เชื่อฟัง​ถ้อยคำ​ใน​หนังสือ​เล่มนี้​ด้วย ให้​กราบไหว้​พระเจ้า​เถิด”


วิวรณ์ ๒๒:๑๖
เรา เยซู ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​เรา​ให้​มา​เป็น​พยาน​กับ​พวกท่าน​เกี่ยวกับ​สิ่งต่างๆ​เหล่านี้ เพื่อ​ประโยชน์​ของ​หมู่ประชุม​ต่างๆ เรา​สืบ​เชื้อสาย​มา​จาก​ครอบครัว​ของ​ดาวิด เรา​คือ​ดาว​ประจำรุ่ง​ที่​สุกใส”


Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International