A A A A A


ค้นหา

มัทธิว ๑๒:๒๑
เขา​จะ​เป็น​ความหวัง​ของ​คน​ทุก​ชาติ”


กิจการของอัครทูต ๒๖:๗
เป็น​คำ​สัญญา​ที่​พวก​เรา​สิบ​สอง​เผ่า​หวัง​ที่​จะ​ได้รับ จึง​ได้รับ​ใช้​พระเจ้า​อย่าง​ขยัน​ขัน​แข็ง​ทั้ง​วัน​ทั้ง​คืน ข้า​แต่​กษัตริย์ ก็​เพราะ​ความหวัง​อันนี้​แหละ ที่​ทำ​ให้​ข้าพเจ้า​ต้อง​ถูก​ชาว​ยิว​กล่าว​หา


โรม ๔:๑๘
เมื่อ​พระเจ้า​สัญญา​กับ​อับราฮัม​ว่า​เขา​จะ​ได้​เป็น​บรรพบุรุษ​ของ​คน​หลาย​ชนชาติ ท่าน​ก็​ไว้วางใจ​และ​มี​ความหวัง​อย่าง​เต็มที่ ทั้งๆ​ที่​คำ​สัญญา​นั้น​เหลือเชื่อ แต่​ใน​ที่​สุด​ท่าน​ก็​ได้​เป็น​บรรพบุรุษ​ของ​คน​หลาย​ชนชาติ​จริง​ตาม​ที่​พระเจ้า​บอก​กับ​ท่าน​ว่า “ลูกหลาน​ของ​เจ้า​จะ​มี​มากมาย​เหมือน​กับ​ดวงดาว​บน​ท้องฟ้า”


โรม ๕:๒
พระเยซู​นำ​เรา​เข้า​สู่​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​เรา​มี​อยู่นี้ แล้ว​เรา​ก็​ยัง​โอ้อวด​อย่าง​ชื่นชม​ยินดี​ใน​ความหวัง​ที่​เรา​จะ​ได้รับ​เกียรติ​จาก​พระเจ้า


โรม ๕:๔
ความ​อดทนนี้​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความ​ไว้วางใจ ที่​ได้รับ​การ​พิสูจน์​มา​แล้ว​ว่า​เป็น​ของ​แท้ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เรา​เกิด​ความหวัง


โรม ๕:๕
ความหวัง​นั้น​ไม่​เคย​ทำ​ให้​เรา​ผิดหวัง​เลย เพราะ​พระเจ้า​ได้​เท​ความรัก​ของ​พระองค์​เข้า​มา​ใน​จิตใจ​ของ​เรา ผ่าน​ทาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​พระองค์​ได้​ให้​กับ​เรา​ไว้


โรม ๘:๒๐
ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​มา​ใน​โลกนี้ พระเจ้า​ทำ​ให้​มัน​อยู่​ใน​สภาพ​ที่​ผิดเพี้ยน​ไป ไม่​ใช่​ว่า​ตัว​มัน​เอง​อยาก​เป็น​อย่าง​นั้น แต่​พระเจ้า​เป็น​ผู้​กำหนด​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น เพราะ​มี​ความหวัง​ว่า


โรม ๘:๒๔
พระเจ้า​ได้​ช่วย​ชีวิต​เรา​แล้ว เรา​จึง​มี​ความ​หวังนี้​อยู่​ใน​ใจ ความหวัง​ที่​เรา​เห็น​ได้​นั้น​ไม่​เรียกว่า​ความหวัง​หรอก เพราะ​ใคร​จะ​ไป​หวัง​กับ​สิ่ง​ที่​เขา​เห็น​แล้ว


โรม ๑๒:๑๒
ให้​ชื่นชม​ยินดี​ใน​ความหวัง​ที่​คุณ​มี ให้​อดทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำบาก ให้​ขะมักเขม้น​ใน​การ​อธิษฐาน​อยู่​เสมอ


โรม ๑๕:๔
ทุก​อย่าง​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ใน​สมัย​ก่อน​นั้น ก็​เขียน​ไว้​เพื่อ​สั่งสอน​เรา เพื่อ​ว่า​ใน​ขณะ​ที่​เรา​อดทน​และ​ได้รับ​กำลังใจ​จาก​พระคัมภีร์ เรา​จะ​ได้​ยึดมั่น​ใน​ความหวัง​ที่​เรา​มี


โรม ๑๕:๑๒
และ​อิสยาห์​ก็​พูด​ไว้​เหมือน​กัน​ว่า “ลูก​หลาน​คน​หนึ่ง​ของ​เจสซี จะ​มา และ​ขึ้น​ปกครอง​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว แล้ว​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​จะ​ฝาก​ความหวัง​กับ​พระองค์”


โรม ๑๕:๑๓
ขอ​ให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความหวัง ช่วย​เติม​ให้​คุณ​เต็มเปี่ยม​บริบูรณ์​ไป​ด้วย​ความ​ชื่นชม​ยินดี​และ​สันติสุข ตาม​ความ​ไว้วางใจ​ที่​คุณ​มี​ใน​พระองค์ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​มี​ความหวัง​อย่าง​เหลือล้น ด้วย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์


๑ โครินธ์ ๑๓:๗
ความรัก​ปกป้อง​เสมอ ไว้วางใจ​เสมอ มี​ความหวัง​เสมอ และ​ทน​ต่อ​ทุกอย่าง​เสมอ


๑ โครินธ์ ๑๓:๑๓
แต่​ตอนนี้​เหลือ​อยู่​สาม​อย่าง​คือ​ความเชื่อ ความหวัง​และ​ความรัก แต่​ใน​สาม​อย่างนี้​ความรัก​ยิ่งใหญ่​ที่สุด


๑ โครินธ์ ๑๕:๑๙
ถ้า​เรา​มี​ความหวัง​ใน​พระคริสต์​เฉพาะ​แค่​ชาตินี้​เท่า​นั้น เรา​ก็​จะ​เป็น​คน​ที่​น่า​สงสาร​ที่สุด​ใน​บรรดา​คน​ทั้งหลาย


๒ โครินธ์ ๑:๑๐
พระเจ้า​ช่วย​ให้​เรา​พ้น​จาก​อันตราย​อัน​ใหญ่หลวง​และ​พระองค์​ก็​จะ​ช่วย​ชีวิต​เรา​ต่อไป เรา​มี​ความหวัง​ใน​พระองค์​ว่า พระองค์​จะ​ช่วย​ชีวิต​เรา​ต่อไป​ใน​อนาคต


๒ โครินธ์ ๓:๑๒
ใน​เมื่อ​เรา​มี​ความหวัง​อย่างนี้ เรา​จึง​กล้า​พูด​อย่าง​เปิดเผย


เอเฟซัส ๑:๑๒
พระองค์​ตั้งใจ​ให้​เรา​ผู้​ที่​มี​ความหวัง​ใน​พระคริสต์ มี​ชีวิต​อยู่​เพื่อ​สรรเสริญ​พระบารมี​ของ​พระองค์


เอเฟซัส ๑:๑๘
ขอให้​ตาใจ​ของ​คุณ​สว่างไสว​ขึ้น​มา เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระเจ้า​เรียก​ให้​คุณ​มา​มี​ความหวัง​อะไร และ​รู้​ด้วย​ว่า​มรดก​ที่​พระเจ้า​มอบ​ให้​กับ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระองค์​นั้น มัน​ยิ่งใหญ่​มหาศาล​ขนาดไหน


เอเฟซัส ๒:๑๒
จำ​ไว้​ว่า ใน​ตอนนั้น พวกคุณ​ยัง​ไม่มี​พระคริสต์ ไม่ได้​รวม​อยู่​ใน​ชุมชน​ชาว​อิสราเอล และ​ไม่มี​ส่วนร่วม​ใน​ข้อตกลง​ต่างๆ​ที่​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้ คุณ​ใช้ชีวิต​อยู่​ใน​โลกนี้​แบบ​ไม่มี​ความหวัง และ​ไม่มี​พระเจ้า


เอเฟซัส ๔:๔
มี​เพียง​กายเดียว​และ​พระวิญญาณ​เดียว เหมือน​ที่​พระเจ้า​เรียก​พวกคุณ​มา​ให้​มี​ความหวัง​เดียว


โคโลสี ๑:๕
ความ​ไว้วางใจ​และ​ความรัก​นี้ เกิด​มา​จาก​ความหวัง​ที่​เก็บ​ไว้​สำหรับ​พวก​คุณ​ใน​สวรรค์ ความหวัง​นี้​พวก​คุณ​ได้ยิน​มา​ก่อน​แล้ว​ใน​ถ้อยคำ​แห่ง​ความจริง ซึ่ง​ก็​หมายถึง​ข่าวดี​นั้น


โคโลสี ๑:๒๗
พระเจ้า​อยาก​ให้​คน​ที่​เป็น​ของ​พระองค์​รู้​ว่า ความจริง​อัน​ลึกลับ​ที่​ได้​เปิดเผย​ใน​หมู่​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​นั้น รุ่งโรจน์​ยิ่งใหญ่​ขนาด​ไหน ความจริง​อัน​ลึกลับ​นั้น​คือ พระคริสต์​ผู้​อยู่​ใน​พวก​คุณ​นั้น​เอง ทำให้​เรา​เกิด​ความหวัง​ที่​จะ​ได้​มี​ส่วนร่วม​ใน​เกียรติ​ของ​พระเจ้า


๑ เธสะโลนิกา ๑:๓
ต่อหน้า​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา พวกเรา​ยัง​นึก​ถึง​การงาน​ที่​คุณ​ทำ​เพราะ​ความเชื่อ งานหนัก​ที่​คุณ​ยอม​เหน็ดเหนื่อย​เพราะ​ความรัก ความ​ทรหด​อดทน​ที่​คุณ​มี​เพราะ​ความหวัง​ใน​พระเยซู​คริสต์​เจ้า​ของ​พวกเรา


๑ เธสะโลนิกา ๒:๑๙
แล้ว​ใคร​กันล่ะ​จะ​เป็น​ความหวัง เป็น​ความ​ชื่นชม​ยินดี หรือ​เป็น​รางวัล​ที่​เรา​จะ​คุย​โอ้อวด​ได้​ต่อหน้า​พระเยซู​เจ้า​เมื่อ​พระองค์​กลับมา ก็​พวกคุณ​นั่นแหละ


๑ เธสะโลนิกา ๔:๑๓
เรา​อยาก​ให้​พี่น้อง​เข้าใจ​เรื่อง​เกี่ยวกับ​คน​ที่​ล่วงลับ​ไปแล้ว คุณ​จะได้​ไม่​เศร้าโศก​เสียใจ​เหมือนกับ​คนอื่นๆ​ที่​ไม่มี​ความหวัง


๑ เธสะโลนิกา ๕:๘
แต่​พวกเรา​เป็น​ของ​กลางวัน จึง​ต้อง​มี​สติ ขอให้​เรา​สวมใส่​ความเชื่อ​และ​ความรัก​เป็น​เกราะ​ป้องกัน​อก และ​ให้​เอา​ความหวัง​ที่​พระเจ้า​จะ​ช่วย​เรา​ให้​รอด​นั้น​มา​ใส่​เป็น​หมวก​เหล็ก


๒ เธสะโลนิกา ๒:๑๖
เรา​มี​กำลังใจ​ที่​ไม่มี​วัน​สิ้นสุด และ​ความหวัง​ที่​มั่นคง ก็เพราะ​พระเจ้า​เมตตา​ต่อ​เรา ขอให้​พระเยซู​คริสต์​เจ้า และ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา​ผู้​ที่รัก​เรา


๑ ทิโมธี ๑:๑
จาก​เปาโล ผู้​เป็น​ศิษย์เอก​ของ​พระเยซู​คริสต์ ตาม​คำสั่ง​ของ​พระเจ้า​พระผู้ช่วย​ให้​รอด และ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​ความหวัง​ของ​เรา


๑ ทิโมธี ๔:๑๐
ที่​เรา​ยอม​ทำ​งาน​หนัก และ​ต่อสู้​ดิ้นรน​อยู่นี้ เพราะ​เรา​มี​ความหวัง​ใน​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่ พระองค์​เป็น​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ทุก​คน โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​คน​ที่​เชื่อ


๑ ทิโมธี ๕:๕
ส่วน​แม่ม่าย​ที่​ถูก​ทอดทิ้ง​ให้​อยู่​คน​เดียว เขา​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า​และ​อธิษฐาน​อ้อนวอน​ทั้งวัน​ทั้งคืน


๑ ทิโมธี ๖:๑๗
สั่ง​คน​ร่ำรวย​ใน​ยุคนี้ อย่า​หยิ่งยโส​หรือ​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​ความ​ร่ำรวย​นั้น เพราะ​มัน​ไม่​เที่ยงแท้ แต่​ให้​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า​ผู้​แบ่งปัน​ทุกสิ่ง​ให้​กับ​เรา​อย่าง​ล้นเหลือ เพราะ​เห็น​แก่​ความ​สุขสบาย​ของ​เรา


ทิตัส ๑:๒
หน้าที่​ของ​ผม​นี้​ตั้ง​อยู่​บน​ความหวัง​ที่​ว่า เรา​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป​ตาม​ที่​พระองค์​ได้​สัญญา​ไว้ ก่อน​ที่​โลกนี้​จะ​เกิด​เสีย​อีก พระเจ้า​ไม่​เคย​โกหก


ทิตัส ๒:๑๓
เรา​ควร​จะ​ทำ​อย่าง​นี้​ใน​ขณะ​ที่​เรา​ตั้งหน้า​ตั้งตา​คอย​ให้​ความหวัง​ที่​นำ​เกียรติ​มา​ให้​เรา​เป็น​จริง ความหวัง​นั้น​คือ เรา​จะ​ได้​เห็น​เกียรติยศ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่ และ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา


ฮีบรู ๓:๖
แต่​พระคริสต์​นั้น​ซื่อสัตย์​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​บุตร​ที่​อยู่​เหนือ​ครัวเรือน​ของ​พระเจ้า แล้ว​เรา​นั่นแหละ​คือ​ครัวเรือน​ของ​พระองค์ ถ้าหาก​เรา​ยัง​ยึดมั่น​ใน​ความกล้าหาญ​และ​ใน​ความ​ภาคภูมิใจ​ของ​เรา​ที่​เกิด​จาก​ความหวัง​ที่​เรา​มี​อยู่นั้น


ฮีบรู ๖:๑๘
ดังนั้น​พระเจ้า​ได้​ให้​เรา​ทั้ง​คำ​สัญญา​และ​คำ​สาบาน ทั้ง​สอง​อย่างนี้​ไม่มี​วัน​เปลี่ยน​แปลง เพราะ​เป็นไป​ไม่ได้​ที่​พระเจ้า​จะ​พูด​โกหก ดังนั้น เรา​ที่​ได้​หนี​มา​พึ่ง​ความหวัง​ที่​พระองค์​ยื่น​ให้​นั้น จะ​ได้​มี​กำลังใจ​อย่าง​มากมาย


ฮีบรู ๖:๑๙
ความหวัง​ของ​เรา​นี้​เป็น​เหมือน​สมอเรือ​ที่​มั่นคง​และ​ติดแน่น ความหวังนี้​ได้​นำ​เรา​ผ่าน​เข้าไป​หลัง​ม่าน​สู่​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด​ใน​สวรรค์


ฮีบรู ๗:๑๙
อันที่​จริง​แล้ว​กฎ​ของ​โมเสส​ไม่ได้​ทำ​ให้​อะไร​สมบูรณ์แบบ​ได้เลย แต่​ตอนนี้​เรา​ได้รับ​ความหวัง​ที่​หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ดีกว่า เพราะ​ความหวัง​นี้​เรา​จึง​เข้าใกล้​พระเจ้า​ได้


ฮีบรู ๑๐:๒๓
ขอให้​เรา​ทุกคน​ยึดมั่น​ใน​ความหวัง​ที่​เรา​ได้​ยอมรับ​ไว้แล้ว​อย่าง​ไม่​หวั่นไหว เพราะ​พระองค์​ผู้ที่​ให้​สัญญา​กับ​เรา​นั้น​ซื่อสัตย์


๑ เปโตร ๑:๓
สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของเรา พระองค์​ได้​ทำ​ให้​พวกเรา​เกิดใหม่​เพราะ​ความ​เมตตา​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ เรื่องนี้​เป็น​ไปได้​ก็​เพราะ​พระเยซู​ได้​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย พวกเรา​ก็​เลย​มี​ความหวัง​ที่​แน่นอน


๑ เปโตร ๑:๑๓
พวกคุณ​ต้อง​ตั้งสติ​ไว้​ให้​พร้อม บังคับ​ตัวเอง​ไว้​ให้ดี ตั้ง​ความหวัง​ให้​เต็มที่​ใน​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า​ที่​คุณ​จะ​ได้รับ​ใน​วันที่​พระเยซู​คริสต์​มา​ปรากฏ


๑ เปโตร ๑:๒๑
เพราะ​พระคริสต์​นี่แหละ พวกคุณ​ถึง​มา​ไว้วางใจ​พระเจ้า​ได้ พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย และ​ให้​เกียรติยศ​กับ​พระองค์​ด้วย นี่​เป็น​เหตุผล​ที่​พวกคุณ​ฝาก​ความ​ไว้วางใจ​และ​ความหวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า


๑ เปโตร ๓:๑๕
แต่​ให้​ใจ​ของ​คุณ​นับถือ​พระคริสต์​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​ให้​พร้อม​ที่​จะ​อธิบาย​กับ​ทุกคน​ที่​มา​ถาม​ว่า ความหวัง​ที่​คุณ​มี​นี้​เป็น​อย่างไร แต่​ให้​ตอบเขา​อย่าง​สุภาพ​และ​เคารพ​นบนอบ


๑ ยอห์น ๓:๓
ทุกคน​ที่​มี​ความหวัง​อย่างนี้ ก็​จะ​ทำ​ตัวเอง​ให้​บริสุทธิ์​เหมือน​อย่าง​ที่​พระคริสต์​บริสุทธิ์


Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International