A A A A A


ค้นหา

มัทธิว ๕:๑๒
ให้​ดีใจ​และ​มี​ความสุข​เถอะ เพราะ​พระเจ้า​ได้​เก็บ​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่​ไว้​ให้​กับ​คุณ​แล้ว​ที่​บน​สวรรค์ เพราะ​พวก​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ใน​สมัย​ก่อน​ก็​โดน​ข่มเหง​อย่าง​เดียว​กับ​คุณ​นี่​แหละ


มัทธิว ๑๓:๒๐
เมล็ดพืช​ที่​ตก​บน​ดิน​ตื้นๆ​ที่​มี​หิน​อยู่​ข้าง​ล่าง คือ​คน​ที่​เมื่อ​ได้ยิน​ถ้อยคำ​แล้ว ก็​รีบ​รับ​ไว้​ทันที​และ​มี​ความสุข​ทีเดียว


ลูกา ๖:๒๓
ใน​วัน​นั้น​ขอ​ให้​ดีใจ​และ​กระโดด​โลดเต้น​ด้วย​ความสุข เพราะ​พระเจ้า​เก็บ​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่​ไว้​ให้​กับ​พวก​คุณ​แล้ว​ที่​สวรรค์ อย่า​ลืม​ว่า แต่​ก่อน​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา​ก็​ทำ​แบบนี้​กับ​พวกผู้พูดแทนพระเจ้า​เหมือน​กัน


ลูกา ๑๐:๒๑
ใน​เวลา​นั้น​พระเยซู​เต็ม​ไป​ด้วย​ความสุข​ใน​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ พระองค์​พูด​ว่า “ลูก​ขอ​ขอบคุณ​พระองค์​ผู้​เป็น​เจ้าของ​ฟ้าสวรรค์​และ​แผ่นดินโลก เพราะ​พระองค์​ได้​ปิดบัง​เรื่อง​เหล่านี้​จาก​พวก​ที่​มี​การศึกษา​และ​พวก​เฉลียว​ฉลาด แต่​เปิดเผย​ให้​กับ​คน​ที่​ไร้เดียงสา​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ​ได้​รู้ ใช่​แล้ว พระบิดา เพราะ​นั้นแหละ​เป็น​ไป​ตาม​ความพอใจ​ของ​พระองค์”


ลูกา ๑๖:๒๕
แต่​อับราฮัม​พูด​ว่า ‘ลูก​เอ๋ย จำ​ได้​ไหม​ตอน​ที่​เจ้า​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​นั้น เจ้า​ได้รับ​แต่​สิ่ง​ดีๆ​แต่​ลาซารัส​นั้น​ได้รับ​แต่​สิ่ง​ที่​ไม่​ดี ตอนนี้​เขา​มี​ความสุข​อยู่​ที่​นี่ ส่วน​เจ้า​ได้รับ​ความทุกข์ทรมาน


ยอห์น ๔:๓๖
ตอนนี้​คน​เก็บเกี่ยว​ก็​รับ​ค่าจ้าง​อยู่ และ​พืชผล​ที่​เก็บ​รวบรวม​มา​นี้​ก็​คือ​คน​ที่​จะ​ได้รับ​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ดังนั้น​ทั้ง​คน​ปลูก​และ​คน​เก็บเกี่ยว​ก็​จะ​มี​ความสุข​ร่วม​กัน


ยอห์น ๕:๓๕
ยอห์น​เป็น​เหมือน​ตะเกียง​ที่​จุด​ให้​แสงสว่าง​อยู่ พวกคุณ​ก็​มี​ความสุข​กับ​แสงสว่าง​นั้น​อยู่​พัก​หนึ่ง


ยอห์น ๑๕:๑๑
เรา​บอก​เรื่อง​พวก​นี้​กับ​คุณ เพื่อ​ว่า​คุณ​จะ​ได้​มี​ความสุข​เหมือน​กับ​ที่​เรา​มี​และ​มี​อย่าง​ล้นเหลือ


ยอห์น ๑๖:๒๔
ตั้งแต่​คุณ​เป็น​คน​ของ​เรา​มา​จน​ถึง​เดี๋ยวนี้ พวก​คุณ​ยัง​ไม่​เคย​ขอ​อะไร​ใน​ฐานะ​คน​ของ​เรา ขอ​สิ​แล้ว​คุณ​จะ​ได้ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​มี​ความสุข​อย่าง​เต็มที่”


ยอห์น ๑๗:๑๓
ตอนนี้​ลูก​กำลัง​มาหา​พระองค์ แต่​ลูก​พูด​เรื่อง​พวกนี้ ใน​ขณะ​ที่​ลูก​ยัง​อยู่​ใน​โลก เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​มี​ความสุข​เต็มที่​เหมือน​กับ​ที่​ลูก​มี


กิจการของอัครทูต ๑๓:๕๒
แต่​พวก​ศิษย์​ของ​พระเยซู​ใน​เมือง​อันทิโอก ต่าง​ก็​มี​ความสุข​อย่าง​ล้นพ้น และ​เต็ม​ไป​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์


โรม ๑๒:๑๕
ให้​ยินดี​กับ​คน​ที่​มี​ความสุข ให้​โศกเศร้า​กับ​คน​ที่​กำลัง​เสียใจ


1 Korintierne 7:3
สามี​ควร​จะ​ให้​ความสุข​ทาง​เพศ​กับ​ภรรยา​ตาม​หน้าที่ ส่วน​ภรรยา​ควร​จะ​ให้​ความสุข​ทาง​เพศ​กับ​สามี​ตาม​หน้าที่​เหมือนกัน


ฟีลิปปี ๑:๒๕
เมื่อ​ผม​มั่นใจ​อย่าง​นี้ ผม​จึง​รู้​ว่า​ผม​จะ​อยู่​ต่อ​ไป​เพื่อ​ช่วย​คุณ​ทุก​คน​ให้​เจริญ​ขึ้น​และ​มี​ความสุข​กับ​ความเชื่อ​ที่​คุณ​มี


ฟีลิปปี ๒:๒
ผม​ก็​ขอให้​คุณ​ทำ​สิ่ง​ที่​จะ​ให้​ความสุข​กับ​ผม​อย่าง​เต็มที่ คือ​การ​เป็น​น้ำหนึ่งใจ​เดียวกัน มี​ความรัก​อย่าง​เดียวกัน เป็น​ใจ​เดียวกัน และ​มี​เป้าหมาย​เดียวกัน


๑ เธสะโลนิกา ๓:๙
พวกเรา​จะ​ขอบคุณ​พระเจ้า​อย่างไร​ดี ให้​สม​กับ​ความสุข​ที่​เรา​มี​ต่อหน้า​พระเจ้า​เพราะ​คุณ


๒ ทิโมธี ๑:๔
คิดถึง​ตอนที่​คุณ​ร้องไห้​เพื่อ​ผม​แล้ว ทำให้​ผม​อยาก​เจอ​คุณ​มาก ซึ่ง​จะ​ทำให้​ผม​มี​ความสุข​จริงๆ


ฟีเลโมน ๑:๗
น้อง​เอ๋ย​ความรัก​ของ​คุณ​ทำ​ให้​ผม​มี​ความสุข​มาก และ​มี​กำลังใจ​ด้วย เพราะ​คุณ​ทำ​ให้​คน​ทั้งหลาย​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ชื่นใจ


ฮีบรู ๑๓:๑๗
ให้​เชื่อฟัง​และ​อยู่​ใน​โอวาท​พวก​ผู้นำ​ของ​พวกคุณ เพราะ​พวกเขา​เฝ้า​ดูแล​ชีวิต​คุณ​อยู่ เหมือนกับ​คน​ที่​ต้อง​รายงาน​ตัว​ต่อ​พระเจ้า ขอให้​ทำ​อย่างนี้ เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​ทำงาน​ด้วย​ความสุข​และ​ไม่ต้อง​นั่ง​ถอนใจ เพราะ​ถ้า​เขา​ต้อง​เป็น​อย่างนั้น มัน​ก็​จะ​ไม่​เป็น​ประโยชน์​อะไร​กับ​พวกคุณ​เลย


ยากอบ ๒:๑๖
แล้ว​คุณ​คน​หนึ่ง​พูด​ว่า “ขอ​ให้​มี​ความสุข ขอ​ให้​อบอุ่น​กาย​และ​ขอ​ให้​อิ่ม​หนำ​สำราญ” แต่​ไม่​ช่วย​อะไร​เลย แล้ว​มัน​จะ​มี​ประโยชน์​อะไร


ยากอบ ๔:๙
ให้​เศร้า​โศก​เสียใจ และ​ร้องไห้ ให้​เปลี่ยน​เสียง​หัวเราะ​เป็น​เสียง​คร่ำครวญ ให้​เปลี่ยน​ความสุข​สนุก​สนาน​เป็น​ความ​เศร้า​หมอง


ยากอบ ๕:๕
ใน​โลก​นี้​คุณ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​หรูหรา และ​หา​ความสุข​ให้​กับ​ตัวเอง กิน​จน​อ้วนพี​เหมือน​วัว​ที่​พร้อม​จะ​เอา​ไป​ฆ่า​แล้ว


ยากอบ ๕:๑๓
ใน​พวก​คุณ มี​ใคร​บ้าง​ที่​มี​ปัญหา ก็​ให้​เขา​อธิษฐาน มี​ใคร​บ้าง​ที่​มี​ความสุข ก็​ให้​เขา​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระเจ้า


๑ เปโตร ๑:๘
ถึงแม้​คุณ​ยัง​ไม่เคย​เห็น​พระองค์ แต่​ก็​ยัง​รัก​พระองค์​อยู่ ตอนนี้​คุณ​ยัง​ไม่เห็น​พระองค์ แต่​ก็​ยัง​ไว้วางใจ​และ​ยัง​มี​ความสุข​มาก​เกินกว่า​จะ​พูด​ได้


๑ เปโตร ๓:๑๐
เพราะ​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “ถ้า​คุณ​อยาก​มี​ความสุข​และ​เจอ​แต่​วัน​ที่​ดีๆ ก็​อย่า​ใช้​ลิ้น​ทำร้าย​คนอื่น อย่า​ใช้​ปาก​พูด​โกหก


๑ ยอห์น ๑:๔
เพราะ​อย่างนี้ เรา​จึง​เขียน​เรื่อง​พวกนี้​ให้​กับ​พวกคุณ เพื่อ​พวกเรา ​จะ​ได้​มี​ความสุข​อย่าง​เต็มที่


๒ ยอห์น ๑:๑๒
ยัง​มี​อีก​หลาย​เรื่อง​ที่​ผม​อยาก​จะ​พูด แต่​ไม่​อยาก​เขียน​เป็น​จดหมาย เพราะ​ผม​หวัง​ว่า​จะ​ได้​มา​เยี่ยม​คุณ จะ​ได้​พูด​คุย​กัน​ซึ่งๆ​หน้า เพื่อ​เรา​จะ​ได้​มี​ความสุข​อย่าง​เต็มที่


ยูดา ๑:๒๔
พระเจ้า​สามารถ​รักษา​คุณ​ไว้​ไม่ให้​ล้มลง พระองค์​จะ​นำ​คุณ​ไป​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​สง่าราศี​ของ​พระองค์ อย่าง​คน​ที่​ไม่มี​ตำหนิ และ​เต็ม​ไปด้วย​ความสุข


Revelation 11:10
พวก​คนชั่ว​ที่​อยู่​บน​โลกนี้​ต่าง​ก็​จะ​มี​ความสุข เพราะ​เขา​ทั้งสอง​ตาย​แล้ว พวกเขา​จะ​จัด​งาน​เลี้ยง​ฉลอง​และ​ให้​ของขวัญ​แก่​กัน​และ​กัน เพราะ​ผู้​พูดแทน​พระเจ้า​ทั้ง​สอง​คนนี้​ได้​ทำ​ให้​คน​พวกนั้น​ที่​อยู่​บน​โลก​ทน​ทุกข์ทรมาน


Revelation 19:7
ให้​เรา​ชื่นชม​ยินดี​และ​มี​ความสุข และ​สรรเสริญ​พระองค์​เถิด เพราะ​ว่า​เวลา​แห่ง​การ​สมรส​ของ​ลูกแกะ​ได้​มาถึง​แล้ว และ​เจ้าสาว​ของ​พระองค์​ก็​ได้​เตรียม​ตัว​พร้อมแล้ว


Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells