A A A A A


ค้นหา

มัทธิว ๑๐:๒๒
ทุก​คน​จะ​เกลียด​พวก​คุณ เพราะ​พวก​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา แต่​ใคร​ที่​ทน​ได้​จน​ถึง​ที่​สุด​ก็​จะ​ได้รับ​ความรอด


มัทธิว ๒๔:๑๓
แต่​คน​ที่​ทน​ได้​จน​ถึง​ที่สุด​จะ​ได้รับ​ความรอด


มาระโก ๑๓:๑๓
ทุก​คน​จะ​เกลียด​พวก​คุณ เพราะ​คุณ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา แต่​ใคร​ที่​ทน​ได้​จน​ถึง​ที่สุด​ก็​จะ​ได้รับ​ความรอด


ลูกา ๒:๓๐
เพราะ​ดวง​ตา​ของ​ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​ความรอด


ลูกา ๓:๖
แล้ว​คน​ทั้งหลาย​จะ​ได้​เห็น​ความรอด​จาก​พระเจ้า”


ลูกา ๑๙:๙
พระเยซู​จึง​พูด​ถึง​เขา​ว่า “วันนี้​ความรอด​มา​ถึง​ครอบครัวนี้​แล้ว เพราะ​เขา​ก็​เป็น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม​ด้วย​เหมือน​กัน


ลูกา ๒๑:๑๙
ให้​อดทน​ไว้​จน​ถึง​ที่สุด แล้ว​คุณ​จะ​ได้รับ​ความรอด”


กิจการของอัครทูต ๑๓:๒๖
พี่​น้อง​ทั้งหลาย​ผู้​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม และ​พวก​ท่าน​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​เคารพ​ยำเกรง​พระเจ้า พระเจ้า​ได้​ส่ง​พระคำ​แห่ง​ความรอดนี้​มา​ให้​กับ​พวก​เรา​นี่​แหละ


โรม ๕:๑๐
ขนาด​ตอน​ที่​เรา​เป็น​ศัตรู​กับ​พระเจ้า ความตาย​ของ​พระบุตร​ยัง​ทำ​ให้​เรา​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​ได้​เลย แล้ว​ตอนนี้​เรา​ได้​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​แล้ว ดังนั้น​ชีวิต​ของ​พระบุตร​จะ​ต้อง​ทำ​ให้​เรา​ได้รับ​ความรอด​อย่าง​แน่นอน


โรม ๑๐:๑
พี่น้อง​ครับ สิ่ง​ที่​ผม​ต้องการ​มาก และ​สิ่ง​ที่​ผม​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​สำหรับ​คนยิว​ก็​คือ ขอ​ให้​พวก​เขา​ได้รับ​ความรอด


โรม ๑๑:๑๑
ผม​ขอ​ถาม​หน่อย​ว่า พวก​คนยิว​สะดุด​ล้มลง​จน​เยียวยา​ไม่​ได้​เลย​หรือ ไม่​ใช่​เลย แต่​ตรง​กันข้าม เพราะ​ความ​ผิดพลาด​ของ​คนยิว จึง​ทำให้​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ได้รับ​ความรอด ที่​เป็น​อย่างนี้​เพราะ​พระเจ้า​อยาก​จะ​ทำ​ให้​คนยิว​อิจฉา


โรม ๑๑:๒๖
ทาง​นี้แหละ​เป็น​ทาง​ที่​ชาว​อิสราเอล​ทั้งหมด​จะ​ได้รับ​ความรอด เหมือน​กับ​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “พระผู้ช่วย​ให้​รอด​จะ​มา​จาก​ศิโยน พระองค์​จะ​กำจัด​สิ่ง​ชั่วร้าย​ทั้งหลาย ให้​ออก​ไป​จาก​ครอบครัว​ของ​ยาโคบ


โรม ๑๓:๑๑
ให้​ทำ​อย่าง​ที่​บอกนี้ เพราะ​ถึง​เวลา​ตื่น​ได้​แล้ว ความรอด​ของ​เรา​นั้น​ได้​เข้า​มา​ใกล้​มาก​ยิ่งกว่า​ตอน​ที่​เรา​เพิ่ง​ไว้วางใจ​ใหม่ๆ


๑ โครินธ์ ๑:๑๘
คน​ที่​กำลัง​จะ​พินาศ​นั้น ก็​ถือว่า​เรื่อง​ของ​ไม้กางเขน​เป็น​เรื่องโง่ แต่​คน​ที่​กำลัง​ได้รับ​ความรอด​ก็​ถือว่า​เป็น​ฤทธิ์เดช​ของ​พระเจ้า


๒ โครินธ์ ๖:๒
เพราะ​พระองค์​พูด​ไว้​ว่า “เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​เหมาะสม เรา​ก็​ฟัง​เสียง​เจ้า เมื่อ​ถึง​วัน​แห่ง​ความรอด เรา​ก็​ช่วย​ชีวิต​เจ้า” ฟัง​ให้ดี​นะ ตอนนี้​นั่นเอง​คือ​เวลา​ที่​เหมาะสม​นั้น และ​เดี๋ยวนี้​นั่นเอง​เป็น​วัน​แห่ง​ความ​รอด​นั้น


เอเฟซัส ๖:๑๗
ให้​เอา​ความรอด​เป็น​หมวกเหล็ก และ​ให้​ถือ​ดาบ​ของ​พระวิญญาณ ซึ่ง​ก็​คือ​ถ้อยคำ​ของ​พระเจ้า


ฟีลิปปี ๑:๑๙
เพราะ​รู้​ว่า​ทุก​อย่าง​ที่​ได้​เกิดขึ้น​กับ​ผม​นี้​จะ​นำ​ผม​ไป​ถึง​ความรอด​โดย​คำ​อธิษฐาน​ของ​คุณ​และ​โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ที่​พระเจ้า​ได้​ให้​กับ​ผม


ฟีลิปปี ๑:๒๘
แล้ว​คุณ​ก็​จะ​ไม่​กลัว​คน​ที่​ต่อต้าน​คุณ​เลย​สัก​นิดเดียว เพราะ​ความ​เป็น​หนึ่งเดียว​และ​ความ​กล้า​ของ​คุณ จะ​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​พวก​มัน​จะ​ถูก​ทำลาย แต่​พวก​คุณ​จะ​ได้รับ​ความรอด ซึ่ง​ทั้งหมด​นี้​มา​จาก​พระเจ้า


ฟีลิปปี ๒:๑๒
เพื่อนๆ​ที่รัก คุณ​ก็​เชื่อฟัง​เป็น​อย่าง​ดี​มา​ตลอด ดังนั้น​ผม​ขอ​ให้​คุณ​ทำงาน​หนัก​ต่อ​ไป​ด้วย​ใจ​ที่​เคารพ​และ​ยำเกรง​พระเจ้า จน​กว่า​คุณ​จะ​บรรลุ​ถึง​ความรอด ตอน​นี้​ผม​อยาก​ให้​คุณ​ทำ​อย่าง​นี้​ต่อ​ไป ไม่​ใช่​แค่​ตอน​ที่​ผม​อยู่​ด้วย​เท่านั้น แต่​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ตอน​นี้​ที่​ผม​ไม่​ได้​อยู่​ด้วย


๑ เธสะโลนิกา ๕:๙
เพราะ​พระเจ้า​ไม่ได้​เลือก​พวกเรา​ให้​มา​ถูก​พระองค์​ลงโทษ แต่​ให้​มา​รับ​ความรอด​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา


๒ เธสะโลนิกา ๒:๑๓
พี่น้อง​ครับ องค์​เจ้า​ชีวิต​รัก​คุณ พระเจ้า​ได้​เลือก​พวกคุณ​ไว้แล้ว​ตั้งแต่​เริ่มต้น​เพื่อ​ให้​ได้รับ​ความรอด ที่​คุณ​รอด​ก็​เพราะ​คุณ​เชื่อ​ใน​ความจริง และ​พระวิญญาณ​ได้​ทำให้​คุณ​เป็น​คน​ของ​พระเจ้า


๒ ทิโมธี ๒:๑๐
ผม​จึง​ยอม​อดทน​ทุกอย่าง เพราะ​เห็นแก่​คน​ที่​พระเจ้า​ได้​เลือก​เอา​ไว้ เพื่อ​ที่​ว่า​พวกเขา​จะ​ได้รับ​ความรอด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระเยซู​คริสต์ และ​สง่าราศี​จาก​พระเจ้า​ตลอดไป


๒ ทิโมธี ๓:๑๕
แล้ว​คุณ​ก็​รู้จัก​พระคัมภีร์​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​นี้​มา​ตั้งแต่​เด็ก​แล้ว พระคัมภีร์​นี้​จะ​ทำให้​คุณ​ฉลาด และ​นำ​คุณ​ไป​ถึง​ความรอด เมื่อ​ไว้วางใจ​ใน​พระเยซู​คริสต์


ทิตัส ๒:๑๑
ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า​ได้​มา​ถึง​แล้ว เป็น​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​นำ​ความรอด​มา​ให้​กับ​ทุก​คน


ฮีบรู ๒:๓
แล้ว​เรา​ล่ะ​จะ​พ้น​โทษ​ได้หรือ ถ้าหาก​เรา​ไม่​สนใจ​ใน​ความรอด​อัน​ยิ่งใหญ่​นี้ ความรอด​นี้​องค์​เจ้า​ชีวิต​ได้​มา​ประกาศ​ใน​ตอน​แรกๆ แล้ว​คน​พวก​แรก​นั้น​ที่​ฟัง​พระองค์​ก็​มา​ยืนยัน​เรื่อง​ความรอด​นี้​ให้​กับ​เรา


ฮีบรู ๒:๔
พระเจ้า​มา​ยืนยัน​เรื่อง​ความรอด​นี้​ให้​กับ​เรา​ด้วย คือ​พระองค์​ได้​ใช้​หมาย​สำคัญ การ​อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์​ต่างๆ และ​พรสวรรค์​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​พระองค์​แจกจ่าย​ไป​ตาม​ที่​ใจ​ของ​พระองค์​ต้องการ


ฮีบรู ๒:๑๐
พระเจ้า​สร้าง​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง และ​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​เกิดขึ้น​มา​เพื่อ​พระองค์ พระเจ้า​อยาก​ให้​พระเยซู​ที่​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์​นำ​พวก​ลูกชาย​ลูกสาว​อีก​มากมาย​เข้ามา​มี​ส่วนร่วม​ใน​สง่าราศี​ของ​พระองค์ อย่างนั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​เหมาะสม​แล้ว ที่​พระเจ้า​ให้​พระเยซู​มา​ทน​ทุกข์ทรมาน เพื่อ​พระเยซู​จะ​ได้​สมบูรณ์แบบ​ครบถ้วน แล้ว​นำ​คน​มา​ถึง​ความรอด


ฮีบรู ๕:๙
หลังจาก​ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​สมบูรณ์แบบ​แล้ว พระเยซู​ก็​กลาย​เป็น​แหล่ง​ของ​ความรอด​ที่​จะได้​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอดไป สำหรับ​ทุกคน​ที่​เชื่อฟัง​พระองค์


๑ เปโตร ๑:๕
เพราะ​คุณ​ไว้วางใจ​พระเจ้า พระองค์​จึง​คุ้มครอง​คุณ​ด้วย​ฤทธิ์เดช​ของ​พระองค์ จนกว่า​คุณ​จะ​ได้รับ​ความรอด​ที่​จะ​เปิดเผย​ให้​เห็น​ใน​วัน​สุดท้าย​นั้น


๑ เปโตร ๑:๙
สิ่ง​ที่​พวกคุณ​กำลัง​จะ​ได้รับ​และ​ที่​เป็น​เป้าหมาย​ของ​ความเชื่อ​ของ​พวกคุณ​ด้วย คือ​ความรอด​ของ​พวกคุณ​นั่นเอง


๑ เปโตร ๑:๑๐
พวก​ผู้​พูดแทน​พระเจ้า​ได้​พูด​ถึง​ความ​เมตตา​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​มี​มา​ถึง​พวกคุณ พวกเขา​ได้​พยายาม​สืบเสาะ​ค้นหา​เกี่ยวกับ​ความรอด​นี้​อย่าง​ละเอียด


ยูดา ๑:๓
เพื่อนๆ​ที่รัก ตอนแรก​ผม​ตั้งใจ​จะ​เขียน​ถึง​พวกคุณ​เกี่ยวกับ​ความรอด​ที่​เรา​มี​ร่วมกัน แต่​ผม​เห็น​ว่า​จำเป็น​จะ​ต้อง​เขียน​มา​กระตุ้น​พวกคุณ​ก่อน ให้​ต่อสู้​เพื่อ​หลัก​ความเชื่อ​ที่​พระเจ้า​ได้​มอบ​ให้​กับ​คน​เหล่านั้น​ที่​ถูก​อุทิศ​ไว้​ให้​เป็น​ของ​พระองค์ พระเจ้า​ได้​มอบ​ความเชื่อ​นี้​เพียง​ครั้งเดียว​ซึ่ง​เพียงพอ​แล้ว​สำหรับ​ตลอดไป


Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International