A A A A A


ค้นหา

มัทธิว ๔:๑๖
คน​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​ความมืด​ได้​เห็น​แสงสว่าง​ที่​ยิ่งใหญ่ แสงสว่าง​ก็​ได้​ส่อง​มา​ถึง​คน​ที่​อยู่​ใน​ดินแดน​ใต้​เงา​แห่ง​ความตาย​นั้น​แล้ว”


มัทธิว ๑๗:๒๓
และ​เขา​จะ​ถูก​ฆ่า แต่​เขา​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ใน​วันที่​สาม” พวก​ศิษย์​จึง​เศร้าเสียใจ​มาก


มัทธิว ๒๗:๖๓
และ​บอก​ว่า “พวก​เรา​จำ​ได้​ว่า เจ้าจอมหลอกลวง​คน​นั้น​เคย​พูด​ไว้​ตอน​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​ว่า ‘หลัง​จาก​สาม​วัน เรา​จะ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย’


มัทธิว ๒๗:๖๔
ช่วย​สั่ง​ให้​คน​ไป​เฝ้า​ที่​อุโมงค์ฝังศพ​ด้วย​เถอะ เพื่อ​เฝ้า​อย่าง​แน่นหนา​จน​ถึง​วันที่​สาม เพราะ​ไม่​แน่​พวก​ศิษย์​ของ​มัน​อาจ​จะ​มา​ขโมย​ศพ​ไป​ก็​ได้ แล้ว​ไป​บอก​กับ​ประชาชน​ทั้งหลาย​ว่า ‘เขา​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย’ การหลอกลวง​ครั้งนี้​จะ​เลวร้าย​ยิ่งกว่า​ครั้ง​แรก​เสีย​อีก”


มาระโก ๖:๑๔
กษัตริย์​เฮโรด ได้ยิน​ชื่อ​เสียง​ของ​พระเยซู​เพราะ​คน​พูด​กัน​ไป​ทั่ว บางคน​พูด​ว่า “เขา​ต้อง​เป็น​ยอห์น​คน​ทำ​พิธีจุ่มน้ำ​ที่​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​แน่ๆ​ถึง​ทำ​การอัศจรรย์​พวกนี้​ได้”


มาระโก ๙:๙
ขณะ​ที่​เดิน​ลง​มา​จาก​ภูเขา พระเยซู​สั่ง​ห้าม​พวก​เขา​ไม่​ให้​เล่า​เรื่อง​ที่​เห็น​นี้​ให้​ใคร​ฟัง จน​กว่า​บุตร​มนุษย์​จะ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย


มาระโก ๙:๑๐
พวก​เขา​ก็​ทำ​ตาม​ที่​พระเยซู​สั่ง แต่​ก็​ถาม​กัน​เอง​ว่า​ที่​พระองค์​พูด​ว่า “ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย” หมายถึง​อะไร


มาระโก ๙:๓๑
“บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​จับ​ส่ง​ไป​อยู่​ใน​มือ​ของ​มนุษย์ และ​เขา​จะ​ถูก​ฆ่า และ​หลังจาก​นั้น​สาม​วัน​เขา​จะ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย”


มาระโก ๑๐:๓๔
แล้ว​พวก​นั้น​ก็​จะ​หัวเราะ​เยาะ ถ่ม​น้ำลาย​ใส่ เฆี่ยน​ตี และ​ใน​ที่​สุด​ก็​จะ​ฆ่า​เขา แต่​เขา​ก็​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ใน​วันที่​สาม”


มาระโก ๑๒:๑๘
พวก​สะดูสี​มา​หา​พระองค์ (พวกนี้​ไม่​เชื่อ​เรื่อง​การ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย) พวก​เขา​ถาม​ว่า


มาระโก ๑๒:๒๓
ใน​วัน​ที่​ทุก​คน​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​นั้น ผู้หญิง​คนนี้​จะ​เป็น​ภรรยา​ของ​ใคร ใน​เมื่อ​ทั้ง​เจ็ด​คน​นั้น​ก็​เคย​เป็น​สามี​ของ​เธอ”


มาระโก ๑๒:๒๕
เมื่อ​คน​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​นั้น จะ​ไม่​มี​การแต่งงาน​หรือ​ยก​ให้​เป็น​ผัว​เมีย​กัน​อีก​แล้ว แต่​พวก​เขา​จะ​เป็น​เหมือน​ทูตสวรรค์


มาระโก ๑๔:๒๘
แต่​เมื่อ​เรา​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย เรา​จะ​ล่วงหน้า​พวก​คุณ​ไป​ที่​แคว้น​กาลิลี​ก่อน”


มาระโก ๑๖:๖
ชาย​หนุ่ม​คน​นั้น​พูด​ว่า “ไม่​ต้อง​ตกใจ พวก​คุณ​มอง​หา​เยซู ชาว​นาซาเร็ธ​ที่​ถูก​ตรึง​บน​ไม้​กางเขน​หรือ พระองค์​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่ พระองค์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​แล้ว ตรงนี้​ไง​ที่​เขา​วาง​ศพ​ของ​พระองค์


มาระโก ๑๖:๙
เช้าตรู่​ของ​วัน​อาทิตย์​นั้น หลังจาก​ที่​พระเยซู​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย คน​แรก​ที่​พระองค์​ได้​ปรากฏ​ตัว​ให้​เห็น​คือ​มารีย์​ชาวมักดาลา คน​ที่​พระองค์​เคย​ขับ​ผี​ชั่ว​เจ็ด​ตน​ออก​ให้


ลูกา ๑:๗๙
ส่อง​ลง​มา​ถึง​คน​ที่​อยู่​ใน​ความมืด​และ​อยู่​ใน​เงา​ของ​ความตาย เพื่อ​นำ​พวก​เรา​ไป​บน​หนทาง​ของ​ความสงบสุข”


ลูกา ๙:๗
เมื่อ​เฮโรด ผู้ปกครอง​แคว้น​กาลิลี ได้ยิน​เรื่อง​ต่างๆ​ที่​เกิด​ขึ้น​นี้ ก็​มึนงง​สงสัย เพราะ​มี​คน​บอก​เขา​ว่า​พระเยซู “เป็น​ยอห์น​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย”


ลูกา ๑๔:๑๔
เพราะ​คน​พวกนี้​ไม่​สามารถ​จ่าย​คืน​ได้ แต่​พระเจ้า​จะ​ให้​เกียรติ และ​ให้​รางวัล​กับ​คุณ ใน​วัน​ที่​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​จะ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย”


ลูกา ๑๖:๓๐
ฝ่าย​เศรษฐี​จึง​พูด​ว่า ‘แต่​นั่น​ไม่​พอ​หรอก คุณ​พ่อ​อับราฮัม ถ้า​มี​คน​ที่​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​ไป​เตือน​พวก​เขา พวก​เขา​จะ​กลับตัว​กลับใจ​เสียใหม่’


ลูกา ๑๖:๓๑
อับราฮัม​จึง​พูด​กับ​เขา​ว่า ‘ถ้า​พวก​เขา​ไม่​ฟัง​โมเสส และ​พวก​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า ถึง​จะ​มี​คน​ที่​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย เขา​ก็​จะ​ไม่​ฟัง​อยู่​ดี’”


ลูกา ๑๘:๓๓
คน​เหล่า​นั้น​จะ​เฆี่ยน​ตี​และ​ฆ่า​เขา แต่​ใน​วันที่​สาม เขา​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย”


ลูกา ๒๐:๒๗
มี​พวก​สะดูสี​บางคน​มา​หา​พระเยซู พวกนี้​ไม่​เชื่อ​ว่า​คน​ตาย​แล้ว​จะ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย เขา​ถาม​พระองค์​ว่า


ลูกา ๒๐:๓๓
ช่วย​บอก​หน่อย​สิ​ว่า ใน​วัน​ที่​ทุก​คน​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​นั้น ผู้หญิง​คนนี้​จะ​เป็น​ภรรยา​ของ​ใคร ใน​เมื่อ​ทั้ง​เจ็ด​คน​นั้น​ก็​เคย​เป็น​สามี​ของ​เธอ”


ลูกา ๒๐:๓๕
ส่วน​ใน​โลก​หน้า คน​ที่​เหมาะ​สม​ที่​จะ​ได้​อยู่​ที่​นั่น​และ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​แล้ว จะ​ไม่​แต่งงาน​กัน หรือ​ยก​ให้​เป็น​ผัว​เมีย​กัน​อีก​ต่อ​ไป​แล้ว


ลูกา ๒๐:๓๖
เป็น​ไป​ไม่​ได้​ที่​พวก​เขา​จะ​ตาย​อีก​ครั้ง แต่​เขา​จะ​เป็น​เหมือน​ทูตสวรรค์​และ​จะ​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า เพราะ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​เขา​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย


ลูกา ๒๐:๓๗
เรื่อง​การฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​นี้ ขนาด​โมเสส​ก็​ยัง​พูด​ถึง​เลย ตอน​ที่​เขา​เขียน​เรื่อง​พุ่มไม้​ที่​ลุก​เป็น​ไฟ เขา​ได้​เรียก​องค์​เจ้า​ชีวิต​ว่า ‘พระเจ้า​ของ​อับราฮัม พระเจ้า​ของ​อิสอัค และ​พระเจ้า​ของ​ยาโคบ’


ลูกา ๒๔:๔๖
พระองค์​บอก​พวก​เขา​ว่า “พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า พระคริสต์​จะ​ต้อง​ทนทุกข์ทรมาน และ​จะ​ฟื้นขึ้นมา​จาก​ความตาย​ใน​วันที่​สาม


กิจการของอัครทูต ๑:๓
หลังจาก​ที่​พระเยซู​ตาย​แล้ว ใน​ช่วง​เวลา​สี่สิบ​วัน​พระองค์​มา​ปรากฏ​ตัว​ให้​พวก​เขา​เห็น​หลาย​ครั้ง​หลายหน พระองค์​ทำ​หลายสิ่ง​หลาย​อย่าง​เพื่อ​พิสูจน์​ให้​พวกนี้​เห็น​ว่า พระองค์​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​แล้ว​จริงๆ​และ​พูด​กับ​พวกเขา​ถึง​เรื่อง​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า


กิจการของอัครทูต ๔:๑๐
ก็​ให้​พวก​ท่าน​ทั้งหมด​และ​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​ทุก​คน​รู้​เอา​ไว้​เถอะ​ว่า สิ่ง​นั้น​เกิด​จาก​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเยซูคริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ คน​ที่​พวก​ท่าน​ได้​ตรึง​ที่​กางเขน คน​ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย พระเยซู​คนนี้​แหละ​ที่​ทำ​ให้​ชาย​คนนี้​ที่​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พวก​ท่าน หาย​เป็น​ปกติ


กิจการของอัครทูต ๔:๓๓
พวก​ศิษย์​เอก​เป็น​พยาน​ให้​กับ​ผู้คน​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​ที่​ยิ่งใหญ่ ถึง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ของ​พระเยซูเจ้า และ​พระเจ้า​ก็​ได้​อวยพร​คน​ที่​เชื่อ​ทุกคน​อย่าง​มาก​มาย


กิจการของอัครทูต ๙:๔๑
เปโตร​จึง​ยื่น​มือ​ช่วย​พยุง​เธอ​ลุก​ขึ้น​ยืน จาก​นั้น​ก็​เรียก​พวก​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​และ​พวก​แม่ม่าย​เข้า​มา และ​ให้​พวก​เขา​เห็น​ว่า​โดรคัส​ฟื้น​จาก​ความตาย​แล้ว


กิจการของอัครทูต ๑๐:๔๐
แต่​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระองค์​ฟื้น​จาก​ความตาย​ใน​วัน​ที่​สาม และ​ให้​พระองค์​มา​ปรากฏ​ตัว​ให้​เห็น


กิจการของอัครทูต ๑๓:๓๐
แต่​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย


กิจการของอัครทูต ๑๓:๓๗
แต่​พระเยซู​ที่​พระเจ้า​ทำ​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​นั้น​ไม่​เน่าเปื่อย


กิจการของอัครทูต ๑๗:๑๘
พวก​นักปราชญ์​เอปิคูเรียน และ​พวก​สโตอิก บางคน​โต้เถียง​กับ​เขา บางคน​พูด​ว่า “เขา​พล่าม​เรื่อง​อะไร​หรือ” บางคน​พูด​ว่า “ดู​เหมือน​เขา​จะ​พูด​ถึง​พระ​ของ​คน​ต่าง​ชาติ​นะ” ที่​พวก​เขา​พูด​อย่างนี้​ก็​เพราะ​เปาโล​กำลัง​สอน​เรื่อง​พระเยซู และ​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย


กิจการของอัครทูต ๑๗:๓๑
เพราะ​พระองค์​ได้​กำหนด​วัน​ที่​พระองค์​จะ​พิพากษา​โลกนี้​อย่าง​ยุติธรรม โดย​ชาย​คน​หนึ่ง​ที่​พระองค์​ได้​แต่งตั้ง และ​พระองค์​ก็​พิสูจน์​เรื่องนี้​ให้​ทุก​คน​เห็น โดย​ทำ​ให้​ชาย​คนนี้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย”


กิจการของอัครทูต ๑๗:๓๒
เมื่อ​ได้ยิน​เรื่อง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย บางคน​ก็​หัวเราะ​เยาะ แต่​บางคน​ก็​พูด​ว่า “เรา​อยาก​ฟัง​ท่าน​พูด​เกี่ยวกับ​เรื่องนี้​อีก”


กิจการของอัครทูต ๒๓:๘
(พวก​สะดูสี​ไม่​เชื่อ​เรื่อง​ทูตสวรรค์ วิญญาณ หรือ​การ​ฟื้น​ขึ้น​มา​จาก​ความตาย ส่วน​พวก​ฟารีสี​นั้น​เชื่อ​ใน​สิ่ง​เหล่านี้​ทั้งหมด)


โรม ๑:๔
เมื่อ​พระองค์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​พระองค์​ผ่าน​ทาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ให้​เป็น​พระบุตร​ผู้​เต็ม​ไป​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ คือ​พระเยซู​ผู้​เป็น​พระคริสต์​และ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​พวกเรา


โรม ๔:๒๔
แต่​เกี่ยวกับ​พวก​เรา​ด้วย พระเจ้า​จะ​นับ​ว่า​ความ​ไว้วางใจ​ของ​เรา​นั้น​เป็น​สาเหตุ​เพียงพอ​ที่​จะ​ยอมรับ​เรา​ด้วย คือ​พวก​เรา​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระเจ้า ผู้​ทำ​ให้​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย


โรม ๔:๒๕
เป็น​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของ​เรา พระเจ้า​ถึง​ได้​มอบ​พระเยซู​ให้​คน​เอา​ไป​ฆ่า และ​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ที่​พระองค์​ยอมรับ


โรม ๕:๑๐
ขนาด​ตอน​ที่​เรา​เป็น​ศัตรู​กับ​พระเจ้า ความตาย​ของ​พระบุตร​ยัง​ทำ​ให้​เรา​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​ได้​เลย แล้ว​ตอนนี้​เรา​ได้​กลับ​มา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​แล้ว ดังนั้น​ชีวิต​ของ​พระบุตร​จะ​ต้อง​ทำ​ให้​เรา​ได้รับ​ความรอด​อย่าง​แน่นอน


โรม ๕:๑๒
คน​คน​เดียว​คือ​อาดัม​ทำ​บาป บาป​จึง​เข้า​มา​ใน​โลก บาปนี้​นำ​ความตาย​มา​ด้วย มนุษย์​ทุก​คน​จึง​ต้อง​ตาย​เพราะ​มนุษย์​ทุก​คน​ทำ​บาป


โรม ๕:๑๔
แต่​ความตาย​นั้น​มี​อำนาจ​อยู่​แล้ว ตั้งแต่​สมัย​ของ​อาดัม​มา​จน​ถึง​สมัย​ของ​โมเสส มนุษย์​ทุก​คน​จึง​ยัง​ต้อง​ตาย​ถึง​แม้​เขา​จะ​ไม่​ได้​ขัด​คำสั่ง​ของ​พระเจ้า​โดย​ตรง​อย่าง​ที่​อาดัม​ทำ อาดัม​กับ​พระคริสต์​ที่​มา​ตอนหลังนี้​มี​บาง​อย่าง​ที่​เหมือน​กัน


โรม ๕:๑๗
ถ้า​ความตาย​ปกครอง​คน​เรา​เพราะ​ความบาป​ของ​มนุษย์​คน​หนึ่ง ยิ่ง​กว่า​นั้น​คน​มากมาย​จะ​ปกครอง​ชีวิต​ผ่าน​ทาง​มนุษย์​อีก​คน​หนึ่ง​คือ​พระเยซู​คริสต์​อย่าง​แน่นอน คือ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้รับ​ความ​เมตตา​กรุณา​อย่าง​เหลือล้น และ​ได้รับ​ของขวัญ​เป็น​ที่​ยอมรับ​ของ​พระเจ้า


โรม ๕:๒๑
บาป​เคย​เป็น​กษัตริย์​และ​ใช้​ความตาย​ปกครอง เช่น​เดียว​กัน​ความ​เมตตา​กรุณา​เป็น​กษัตริย์​และ​ใช้​การ​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​เรา​ปกครอง ทำให้​คน​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา


โรม ๖:๓
หรือ​พวก​คุณ​ไม่​รู้​ว่า​การ​ที่​เรา​รับ​พิธี​จุ่มน้ำ​เข้า​ใน​พระเยซู​คริสต์​นั้น คือ​การ​จุ่ม​เข้า​ไป​ใน​ความตาย​ของ​พระองค์​นั่นเอง


โรม ๖:๔
ดังนั้น​เมื่อ​เรา​จุ่ม​เข้า​ใน​ความตาย​ของ​พระเยซู ก็​หมาย​ถึง​ว่า​เรา​ถูก​ฝัง​ร่วม​กับ​พระองค์​แล้ว เพื่อ​เรา​จะ​มี​วิถี​ชีวิต​ใหม่​เหมือน​กับ​ที่​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบิดา


โรม ๖:๕
เพราะ​ถ้า​เรา​ได้​เข้า​ร่วม​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระองค์​ใน​ความตาย​นั้น เรา​ก็​จะ​ได้​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กับ​พระองค์​ใน​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ด้วย


โรม ๖:๙
เรา​รู้​ว่า​พระคริสต์ ผู้​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​นั้น จะ​ไม่​มี​วัน​ตาย​อีก​ต่อ​ไป ความ​ตาย​ก็​ไม่​ได้​เป็น​นาย​เหนือ​พระองค์​อีก​ต่อ​ไป


โรม ๖:๒๑
แต่​คุณ​ได้​อะไร​บ้าง​จาก​การ​ใช้​ชีวิต​แบบ​นั้น สิ่ง​ที่​คุณ​ได้​คือ​สิ่ง​ที่​คุณ​ละอาย​กับ​มัน​ตอนนี้ เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​นำ​ไป​ถึง​ความตาย


โรม ๖:๒๓
เพราะ​ค่าจ้าง​ที่​ความบาป​จ่าย​ให้​กับ​เรา​คือ​ความตาย แต่​ของขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​เรา​นั้น​คือ​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา


โรม ๗:๔
พี่น้อง​ก็​เหมือน​กัน เป็น​เพราะ​ความตาย​ของ​พระคริสต์ คุณ​เอง​ถึง​ตาย​ไป​แล้ว​ด้วย​และ​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​นั้น​แล้ว เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​เป็น​ของ​พระคริสต์​ผู้​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย และ​เพื่อ​ที่​เรา​จะ​ได้​เกิด​ผล​สำหรับ​พระเจ้า


โรม ๗:๕
แต่​ก่อน​ตอน​ที่​เรา​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​นั้น กฎ​ก็​กระตุ้น​ให้​เกิด​กิเลสตัณหา​ขึ้น​มา แล้ว​กิเลสตัณหานี้​ก็​มา​ควบคุม​อวัยวะ​ใน​ตัว​เรา เรา​จึง​ไป​ทำ​สิ่ง​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย


โรม ๗:๑๓
เอ้า แสดง​ว่า​สิ่ง​ที่​ดีๆ​นำ​ความตาย​มา​ให้​ผม​อย่าง​นั้น​หรือ ไม่​มี​ทาง แต่​เป็น​บาป​ต่างหาก บาป​ได้​ใช้​สิ่ง​ที่​ดีๆนี้​มา​ฆ่า​ผม ผม​จะ​ได้​รู้​ธาตุ​แท้​ของ​บาป​ว่า​เป็น​อย่างไร และ​บัญญัติ​จะ​ทำ​ให้​เรา​รู้​ว่า​บาป​นั้น​มัน​ชั่วร้าย​ขนาด​ไหน


โรม ๗:๒๔
ผม​นี่​น่า​สมเพช​จริงๆ​ใคร​จะ​ช่วย​ชีวิต​ผม​ให้​พ้น​จาก​ร่างกายนี้​ที่​นำ​ความตาย​มา​ให้​กับ​ผม​ได้​บ้าง


โรม ๘:๒
เพราะ​ใน​พระเยซู​คริสต์ กฎ​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต​นั้น ได้​ปลดปล่อย​ให้​คุณ ​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย​แล้ว


โรม ๘:๖
จิตใจ​ที่​สันดาน​ควบคุม​อยู่​นั้น​นำ​ไป​สู่​ความตาย แต่​จิตใจ​ที่​พระวิญญาณ​ควบคุม​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​และ​สันติสุข


โรม ๘:๑๑
ถ้า​คุณ​มี​พระวิญญาณ​ที่​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​อยู่​ใน​พวก​คุณ พระเจ้า​ผู้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย ก็​จะ​ใช้​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​ที่​อยู่​ใน​พวก​คุณ​นั้น ให้​ชีวิต​กับ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตายนี้​ของ​คุณ


โรม ๘:๓๘
เพราะ​ผม​มั่นใจ​ว่า ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความตาย​หรือ​ชีวิต ทูตสวรรค์​หรือ​เทพเจ้า สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​หรือ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต พวก​วิญญาณ​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ


โรม ๑๐:๗
“หรือ​ใคร​จะ​เป็น​คน​ลง​ไป​ใน​หลุม​ที่​ลึก​มาก” (หมายถึง​ลง​ไป​เชิญ​พระคริสต์​ขึ้น​มา​จาก​ความตาย)


โรม ๑๐:๙
ถ้า​คุณ​ยอมรับ​ด้วย​ปาก​ว่า “พระเยซู​เป็น​องค์เจ้าชีวิต” และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย คุณ​ก็​จะ​รอด


โรม ๑๑:๑๕
เพราะ​ถ้า​โลกนี้​ได้​กลับ​มา​คืนดี​กับ​พระเจ้า เมื่อ​พระองค์​ทอดทิ้ง​พวก​ยิว แล้ว​จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​ถ้า​พระเจ้า​ยอมรับ​พวก​ยิว ก็​จะ​เกิด​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​นะ​สิ


๑ โครินธ์ ๒:๒
มี​แค่​สิ่ง​เดียว​เท่านั้น​ที่​ผม​ตัดสินใจ​แน่วแน่​ว่า​ผม​จะ​ต้อง​ทำ​ตอน​ที่​อยู่​กับ​คุณ คือ​จะ​พูด​เรื่อง​ของ​พระเยซู​คริสต์​และ​ความตาย​ของ​พระองค์​บน​ไม้กางเขน


๑ โครินธ์ ๓:๒๒
ไม่ว่า​จะ​เป็น​เปาโล อปอลโล หรือ​เปโตร หรือ​โลกนี้ หรือ​ชีวิต หรือ​ความตาย หรือ​ปัจจุบันนี้ หรือ​อนาคต ทั้งหมดนี้​เป็น​ของ​พวกคุณ


๑ โครินธ์ ๖:๑๔
ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ พระเจ้า​ไม่​เพียงแต่​ทำ​ให้​องค์​เจ้า​ชีวิต​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​เท่านั้น แต่​ยัง​จะ​ทำ​ให้​เรา​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​เหมือนกัน


๑ โครินธ์ ๑๕:๑๒
แต่​ถ้า​เรา​ประกาศ​ว่า​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​แล้ว แล้ว​ทำไม​ยัง​มี​พวก​คุณ​บางคน​บอก​ว่า ไม่​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ล่ะ


๑ โครินธ์ ๑๕:๑๓
ถ้า​ไม่​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย ก็​แสดง​ว่า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา


๑ โครินธ์ ๑๕:๑๕
ถ้า​เป็น​อย่าง​นั้น​จริงๆ เรา​ก็​จะ​กลาย​เป็น​คน​ที่​พูด​โกหก​เกี่ยวกับ​พระเจ้า เพราะ​เรา​บอก​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​จาก​ความตาย แต่​ถ้า​เป็น​จริง​ตาม​ที่​เขา​บอก​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา นั่น​ก็​แปล​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​มา


๑ โครินธ์ ๑๕:๒๐
แต่​ความจริง​คือ พระเจ้า​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย และ​พระองค์​เป็น​คน​แรก​ที่​ฟื้น​ขึ้น ซึ่ง​เป็น​การ​รับรอง​ว่า​คน​ตาย​ที่​เหลือ​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​อย่าง​แน่นอน


๑ โครินธ์ ๑๕:๒๑
ความตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​คนๆ​เดียว เช่นเดียวกัน​การ​ฟื้น​จาก​ความตาย​ก็​เกิด​ขึ้น​เพราะ​คนๆ​เดียว


๑ โครินธ์ ๑๕:๒๒
อาดัม​ทำ​ให้​ทุก​คน​ต้อง​ตาย เช่น​เดียว​กัน​พระคริสต์​ทำให้​ทุก​คน​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย


๑ โครินธ์ ๑๕:๒๖
ศัตรู​ตัว​สุดท้าย​ที่​จะ​ถูก​ทำลาย​คือ​ความตาย


๑ โครินธ์ ๑๕:๒๙
ถ้า​ไม่​มี​การ​ฟื้น​จาก​ความตาย คน​ที่​เข้า​พิธี​จุ่มน้ำ​เพราะ​อยาก​จะ​ไป​อยู่​กับ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว จะ​ทำ​อย่างไร พวกนี้​จะ​เข้า​พิธี​จุ่มน้ำ​เพื่อ​จะ​ไป​อยู่​กับ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ทำไม​กัน


๑ โครินธ์ ๑๕:๕๔
เมื่อ​ร่าง​ที่​เน่าเปื่อย​นี้​สวม​สิ่ง​ที่​ไม่​เน่าเปื่อย​แล้ว และ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตายนี้​สวม​สิ่ง​ที่​ไม่​มี​วัน​ตาย​แล้ว สิ่ง​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ก็​จะ​เป็น​ความจริง​ที่​ว่า “ความตาย​ก็​พ่ายแพ้​อย่าง​ราบคาบ​แล้ว”


๑ โครินธ์ ๑๕:๕๕
“ว่า​ไง ความตาย ชัยชนะ​ของ​เจ้า​หาย​ไป​ไหน​หมด​แล้ว ว่า​ไง ความตาย พิษสง ​ของ​เจ้า​หาย​ไป​ไหน​หมด​แล้ว”


๑ โครินธ์ ๑๕:๕๖
พิษสง​ของ​ความตาย​นั้น​คือ​บาป และ​อำนาจ​ของ​บาป​ก็​มา​จาก​กฎ


๒ โครินธ์ ๒:๑๖
สำหรับ​คน​ที่​กำลัง​จะ​พินาศ​กลิ่น​นั้น​ก็​จะ​เป็น​กลิ่นเหม็น ที่​มา​จาก​ความตาย​และ​นำ​ไปสู่​ความตาย แต่​สำหรับ​คน​ที่​กำลัง​จะ​รอด กลิ่นนั้น​เป็น​กลิ่นหอม​ที่​มา​จาก​ชีวิต และ​นำ​ไปสู่​ชีวิต ถ้า​อย่างนั้น​ใคร​เล่า​จะ​ไป​ทำงาน​นี้​ได้


๒ โครินธ์ ๓:๗
ขนาด​งาน​รับใช้​ที่​นำ​ความตาย​มาให้ และ​กฎ​ที่​สลัก​เป็น​ตัวหนังสือ​บน​แผ่นหิน ยัง​มา​กับ​สง่าราศี เป็น​สง่าราศี​ที่​เปล่ง​ออกมา​บน​ใบหน้า​ของ​โมเสส จน​ทำให้​คน​อิสราเอล​มองดู​หน้า​โมเสส​นานๆ​ไม่ได้ แล้ว​สุดท้าย​มัน​ก็​จาง​หายไป


๒ โครินธ์ ๔:๑๐
เรา​แบก​ความตาย​ของ​พระเยซู​ไว้​กับ​ตัว​เสมอ เพื่อ​ชีวิต​ของ​พระเยซู​จะ​ได้​ปรากฏ​เด่นชัด​ใน​ตัวเรา


๒ โครินธ์ ๔:๑๑
เพราะ​เห็นแก่​พระเยซู เรา​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่นี้​จึง​ยอม​เสี่ยง​กับ​ความตาย​อยู่​ตลอดเวลา เพื่อ​ชีวิต​ของ​พระเยซู​จะ​ได้​ปรากฏ​เด่นชัด​ใน​ร่างกาย​ที่​จะ​ต้อง​ตาย​นี้


๒ โครินธ์ ๔:๑๔
เพราะ​เรา​รู้​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ที่​ทำ​ให้​พระเยซู​เจ้า​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​จะ​ทำ​ให้​เรา​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​เช่นกัน และ​พระเจ้า​ก็​จะ​นำ​เรา​และ​พวกคุณ​มา​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์


๒ โครินธ์ ๗:๑๐
เพราะ​ความ​เศร้า​เสียใจ​แบบ​ที่​พระเจ้า​ต้องการ​นี้​ทำให้​คน​กลับตัว​กลับใจ​และ​ได้รับ​ความ​รอด ผม​ก็​เลย​ไม่มี​อะไร​ต้อง​เสียใจ แต่​ความ​เศร้า​เสียใจ​แบบ​โลก​นี้​สิ​ที่​นำ​ไป​ถึง​ความตาย


กาลาเทีย ๑:๑
จาก​เปาโล ผม​ได้​เป็น​ศิษย์​เอก ไม่ใช่​เพราะ​มนุษย์​คนไหน​หรือ​กลุ่มหนึ่ง​กลุ่มใด​แต่งตั้ง แต่​เป็น​พระเยซูคริสต์ และ​พระเจ้า​พระบิดา​ผู้​ทำให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย เป็น​ผู้​แต่งตั้ง​ผม​เอง


เอเฟซัส ๑:๒๐
เป็น​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ที่​พระองค์​ได้​ใช้​ตอน​ที่​พระองค์​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​และ​ให้​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวามือ​ของ​พระองค์​ใน​โลก​ฝ่าย​วิญญาณ​นั้น


เอเฟซัส ๒:๖
พระเจ้า​ทำให้​พวกเรา​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ด้วย​กัน​กับ​พระคริสต์ และ​ให้​เรา​นั่ง​กับ​พระคริสต์​บน​บัลลังก์​ใน​โลก​ฝ่าย​วิญญาณ ก็​เพราะ​เรา​มี​ส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์


เอเฟซัส ๒:๑๔
พระคริสต์​ทำให้​เกิด​สันติภาพ​ขึ้น​ระหว่าง​เรา พระองค์​ทำให้​คนยิว​และ​คน​ที่​ไม่ใช่​ยิว​กลายเป็น​พวก​เดียวกัน และ​โดย​ความตาย​ของ​พระองค์ พระองค์​ได้​ทำลาย​กำแพง​แห่ง​ความ​เกลียดชัง​ที่​แบ่งแยก​เรา​ลง


เอเฟซัส ๒:๑๖
พระองค์​ได้​ทำลาย​ความ​เป็น​ศัตรู​กัน​ของ​คน​สองฝ่าย และ​ทำให้​เขา​กลับ​มา​คืนดี​กัน​กับ​พระเจ้า​ใน​กาย​เดียวกัน ผ่าน​ทาง​ความตาย​ของ​พระคริสต์​บน​ไม้กางเขน


เอเฟซัส ๕:๑๔
เพราะ​ความสว่าง​จะ​ทำให้​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​มัน​ส่อง​นั้น​กลาย​เป็น​ความสว่าง​ไปด้วย นั่น​เป็นเหตุ​ที่มี​คำพูด​ว่า “ตื่น​ได้แล้ว เจ้า​ที่​หลับ​อยู่ ลุกขึ้น​มา​จาก​ความตาย​สิ แล้ว​พระคริสต์​จะ​ส่องสว่าง​ใส่​เจ้า”


ฟีลิปปี ๓:๑๐
ผม​อยาก​จะ​รู้จัก​กับ​พระคริสต์ และ​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​เดียวกัน​ที่​ทำ​ให้​พระองค์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย ผม​อยาก​ร่วมทุกข์​กับ​พระองค์ และ​ตาย​ไป​เหมือน​พระองค์


ฟีลิปปี ๓:๑๑
เพื่อ​ผม​เอง​จะ​ได้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​ด้วย แต่​จะ​ฟื้น​อย่างไร​ผม​เอง​ก็​ยัง​ไม่​เข้าใจ​เหมือน​กัน


โคโลสี ๑:๑๘
พระองค์​เป็น​ศีรษะ​ของ​ร่างกาย ซึ่ง​ก็​คือ​หมู่ประชุม​ของ​พระองค์ พระองค์​เป็น​จุด​เริ่มต้น เป็น​คน​แรก​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย เพื่อ​พระองค์​จะ​ได้​เป็น​ที่​หนึ่ง​ใน​ทุก​เรื่อง


โคโลสี ๒:๑๕
พระเจ้า​ปราบปราม​พวก​ผู้​ครอบ​ครอง​และ​พวก​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​ทั้งหลาย​จน​ต้อง​วาง​อาวุธ​ลง พระเจ้า​นำ​เขา​ไป​เป็น​เชลย​ใน​ขบวน​แห่​แห่ง​ชัยชนะ ทำ​ให้​พวก​นี้​อับอาย​ขายหน้า​ใน​ที่​สาธารณะ พระเจ้า​ทำ​อย่าง​นี้​ได้​เพราะ​ความตาย​ของ​พระคริสต์


โคโลสี ๓:๑
พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​คุณ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​กับ​พระคริสต์​แล้ว อย่าง​นั้น​ให้​แสวงหา​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​อยู่​เบื้องบน ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​พระคริสต์​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า


๑ เธสะโลนิกา ๑:๑๐
เขา​ยัง​พูด​ถึง​เรื่อง​ที่​พวกคุณ​ตั้งตา​คอย​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​เสด็จ​มา​จาก​สวรรค์​อีกด้วย พระเจ้า​ได้​ทำให้​พระบุตร​ของ​พระองค์ คือ​พระเยซู​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย และ​พระเยซู​จะ​ช่วย​พวกเรา​ให้​พ้น​จาก​โทษ​ที่​พระเจ้า​กำลัง​จะ​ส่ง​มา


๒ ทิโมธี ๑:๑๐
แต่​ตอนนี้​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​เรื่องนี้​แล้ว​โดย​พระเยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​พระผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา​ที่​ได้​มา​ปรากฏ​ตัว​ให้​เห็น​แล้ว พระองค์​ได้​มา​ทำลาย​ความตาย และ​ทำให้​เรา​เห็น​ถึง​ชีวิต​ที่​ไม่มี​วันตาย​ที่​ผ่าน​ทาง​ข่าวดี​นี้


๒ ทิโมธี ๒:๘
จำ​ไว้​ว่า ข่าวดี​ที่​ผม​ประกาศ คือ​พระเยซู​คริสต์​ได้​ฟื้นขึ้น​มา​จาก​ความตาย และ​พระองค์​เป็น​ลูกหลาน​ของ​ดาวิด


๒ ทิโมธี ๒:๑๘
สอง​คน​นี้​ได้​หลง​ไป​จาก​ความจริง เขา​พูดว่า​การ​ฟื้นขึ้น​มา​จาก​ความตาย​สำหรับ​เรา​นั้น​ได้​เกิดขึ้น​ไปแล้ว สอง​คน​นี้​ได้​ทำลาย​ความเชื่อ​ของ​บางคน​ไป


ฮีบรู ๒:๙
แต่​ก่อน​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​อยู่​ต่ำ​กว่า​พวก​ทูตสวรรค์​แค่​ชั่วคราว แต่​ตอนนี้​เรา​เห็น​พระเยซู​ได้รับ​สง่าราศี​และ​เกียรติยศ​เป็น​รางวัล​แล้ว เพราะ​พระองค์​ทน​ทุกข์ทรมาน​จนตาย พระเจ้า​มี​เมตตากรุณา​ต่อ​เรา พระเยซู​ถึง​มา​ลิ้มรส​ความตาย​เพื่อ​ประโยชน์​ให้​กับ​มนุษย์​ทุกคน


ฮีบรู ๕:๗
ตอนที่​พระเยซู​อยู่​บน​โลกนี้ พระองค์​อธิษฐาน​และ​อ้อนวอน​เสียงดัง​และ​ด้วย​น้ำตา ถึง​พระเจ้า​ผู้ที่​สามารถ​ช่วย​พระองค์​ให้​พ้น​จาก​ความตาย​ได้ แล้ว​พระเจ้า​ก็​รับฟัง เพราะ​พระเยซู​เคารพ​และ​ยำเกรง​พระองค์


ฮีบรู ๖:๑
ถ้า​อย่างนั้น ให้​เรา​มุ่งหน้า​ต่อไป​สู่​ความ​เป็น​ผู้ใหญ่ อย่า​ได้​วนเวียน​อยู่​อีกเลย​กับ​คำสอน​เบื้องต้น​เกี่ยวกับ​พระคริสต์ อย่า​ให้​เรา​ต้อง​วาง​พื้นฐาน​กัน​ใหม่​อีกเลย คือ​เรื่อง​การ​กลับตัว​กลับใจ​จาก​การ​กระทำ​ที่​นำ​ไปสู่​ความตาย และ​เรื่อง​การ​ไว้วางใจ​พระเจ้า


ฮีบรู ๖:๒
อย่า​ให้​เรา​ต้อง​สอน​กัน​ใหม่​เลย​ใน​เรื่อง​พิธี​จุ่มน้ำ เรื่อง​พิธี​วางมือ เรื่อง​การ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย และ​เรื่อง​การ​ถูก​ตัดสิน​ลงโทษ​ถาวร​ตลอดไป


ฮีบรู ๙:๑๔
แล้ว​เลือด​ของ​พระคริสต์​ล่ะ จะ​ชำระ​เรา​ยิ่งกว่า​นั้น​อีก​ขนาดไหน พระองค์​ได้​ถวายตัว​เอง​ให้​กับ​พระเจ้า เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​ไม่มี​ตำหนิ ผ่าน​ทาง​พระวิญญาณ​ที่​คงอยู่​ตลอดไป ดังนั้น​เลือด​ของ​พระองค์​จะ​ชำระ​ล้าง​จิตใจ​ของ​เรา​จาก​การ​กระทำ​ที่​นำ​ไป​ถึง​ความตาย เพื่อ​เรา​จะ​ได้​มา​รับใช้​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่


ฮีบรู ๙:๑๕
นี่​เป็น​เหตุ​ที่​พระคริสต์​ได้​นำ​คำ​สัญญา​ใหม่ ​มา​ให้ พระองค์​เป็น​คนกลาง​ระหว่าง​พระเจ้า​กับ​มนุษย์ เพื่อ​ให้​คน​ที่​พระเจ้า​เรียก​มา​นั้น ได้รับ​มรดก​ถาวร​ตาม​ที่​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้ ความตาย​ของ​พระเยซู​ทำ​ให้​มนุษย์​ได้รับ​การ​ปลด​ปล่อย​ให้​เป็น​อิสระ​พ้น​จาก​บาป​ที่​ได้​ทำไป​ภายใต้​คำ​สัญญา​แรก ​แล้ว


ฮีบรู ๑๑:๑๙
เพราะ​อับราฮัม​ถือว่า​พระเจ้า​สามารถ​ทำให้​คนตาย​ฟื้น​ขึ้นมา​ได้ อาจจะ​พูด​ได้ว่า เขา​ก็​ได้รับ​อิสอัค​กลับคืน​มา​จาก​ความตาย


ฮีบรู ๑๑:๒๘
เป็น​เพราะ​โมเสส​ไว้วางใจ​นี่เอง เขา​ถึง​ได้​จัดตั้ง​เทศกาล​วัน​ปลด​ปล่อย และ​สั่ง​ให้​ประพรม​เลือด​ที่​ประตู เพื่อ​ไม่ให้​ทูต​แห่ง​ความตาย ​มา​แตะต้อง​ลูกชาย​หัวปี​ของ​ประชาชน​อิสราเอล


ฮีบรู ๑๑:๓๕
พวก​ผู้หญิง​ก็​ได้รับ​คน​ที่​เขา​รัก​นั้น​กลับ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย บางคน​ก็​ยอม​ถูก​ทรมาน​จนตาย ไม่ยอม​ออก​มา​จาก​คุก เพื่อ​ที่​จะ​ได้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​อย่าง​ถาวร​ไม่ใช่​แค่​ชั่วคราว


ฮีบรู ๑๓:๒๐
พระเจ้า​เป็น​พระเจ้า​แห่ง​สันติสุข พระองค์​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย เพราะ​พระองค์​ได้​สละ​เลือด​ของ​พระองค์​เอง​เพื่อ​ทำ​สัญญา​อัน​ถาวร พระเยซู​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา​และ​เป็น​หัวหน้า​คน​เลี้ยงแกะ ขอให้​พระเจ้า​ให้​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่ดีๆ​กับ​พวกคุณ เพื่อ​เตรียมคุณ​ให้​พร้อม​ที่​จะ​ทำ​ตามใจ​ของ​พระองค์ ขอให้​พระองค์​ทำ​สิ่งที่​เป็น​เรื่อง​ชอบใจ​ต่อหน้า​พระองค์​ให้​สำเร็จ​ท่ามกลาง​พวกเรา​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์ ขอให้​พระองค์​ได้รับ​เกียรติ​ตลอดไป อาเมน


ยากอบ ๑:๑๕
เมื่อ​กิเลส​ตั้ง​ท้อง มัน​ก็​จะ​คลอด​ความบาป​ออก​มา แล้ว​เมื่อ​ความบาป​โต​เต็มที่ มัน​ก็​จะ​คลอด​ความตาย​ออก​มา


ยากอบ ๕:๒๐
ก็​ให้​จำ​เอา​ไว้​ว่า คน​ที่​นำ​คน​บาป​กลับ​มา​จาก​ทาง​ผิด​นั้น ก็​ได้​ช่วย​ชีวิต​คน​บาป​คนนั้น​ให้​หลุดพ้น​จาก​ความตาย และ​ทำให้​ความบาป​มาก​มาย​ได้รับ​การ​ยกโทษ


๑ เปโตร ๑:๒
พระเจ้า​พระบิดา​ได้​เลือก​คุณ​มา​ตาม​แผน​การ​ที่​พระองค์​ได้​วาง​ไว้​ตั้ง​นาน​มา​แล้ว โดย​ให้​พระวิญญาณ​ชำระ​ล้าง​คุณ​ให้​บริสุทธิ์ พระเจ้า​ทำ​อย่างนี้​เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​เชื่อฟัง​พระเจ้า และ​เข้า​เป็น​คน​ของ​พระองค์​เพราะ​ความตาย​ของ​พระเยซู​คริสต์ ขอ​พระเจ้า​ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​สันติสุข​กับ​พวกคุณ​อย่าง​ล้นเหลือ


๑ เปโตร ๑:๓
สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของเรา พระองค์​ได้​ทำ​ให้​พวกเรา​เกิดใหม่​เพราะ​ความ​เมตตา​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ เรื่องนี้​เป็น​ไปได้​ก็​เพราะ​พระเยซู​ได้​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย พวกเรา​ก็​เลย​มี​ความหวัง​ที่​แน่นอน


๑ เปโตร ๑:๒๑
เพราะ​พระคริสต์​นี่แหละ พวกคุณ​ถึง​มา​ไว้วางใจ​พระเจ้า​ได้ พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย และ​ให้​เกียรติยศ​กับ​พระองค์​ด้วย นี่​เป็น​เหตุผล​ที่​พวกคุณ​ฝาก​ความ​ไว้วางใจ​และ​ความหวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า


๑ เปโตร ๓:๒๑
เหมือนกับ​ที่​พระเจ้า​ใช้​พิธี​จุ่มน้ำ​ช่วย​ให้​พวกคุณ​รอด​ใน​สมัยนี้ การ​จุ่มน้ำ​นี้​ไม่ใช่​เป็น​การ​ล้าง​ร่างกาย​ให้​สะอาด แต่​เป็น​การ​ให้​คำมั่น​สัญญา​ต่อ​พระเจ้า​ว่า​คุณ​จะ​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​คุณ​รู้​ว่า​ถูกต้อง และ​ทั้งหมดนี้​ก็​เป็น​ไปได้ เพราะ​พระเยซู​คริสต์​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย


๑ ยอห์น ๓:๑๔
เรา​รู้​ว่า​เรา​ได้​ผ่าน​จาก​ความตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว ก็​เพราะ​เรา​รัก​พี่น้อง​ของเรา ส่วน​คน​ที่​ไม่รัก​คนอื่น​ก็​ยัง​คง​อยู่​ใน​ความตาย


๑ ยอห์น ๕:๑๖
คน​ที่​เห็น​พี่น้อง​ของ​ตัวเอง​ทำ​บาป แต่​เป็น​บาป​ที่​ไม่ได้​นำ​ไป​ถึง​ความตาย เขา​ควร​จะ​ขอ​ต่อ​พระเจ้า​สำหรับ​พี่น้อง​คนนั้น และ​พระเจ้า​จะ​ให้​ชีวิต​กับ​พี่น้อง​คนนั้น ผม​กำลัง​พูด​ถึง​คน​ที่​ทำ​บาป​ซึ่ง​ไม่ได้​นำ​ไป​ถึง​ความตาย แต่​บาป​ที่​นำ​ไป​ถึง​ความตาย​ก็​มี​ด้วย ผม​ไม่ได้​บอก​ให้​คุณ​ขอ​สำหรับ​คน​ที่​ทำ​บาป​แบบนั้น


วิวรณ์ ๑:๕
และ​จาก​พระเยซู​ผู้​เป็น​พยาน​ที่​ซื่อสัตย์ เป็น​คนแรก​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​และ​เป็น​ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​กษัตริย์​ทั้งหลาย​ใน​โลกนี้ พระเยซู​คริสต์​รัก​เรา และ​ได้​ปลดปล่อย​ให้​เรา​เป็น​อิสระ​จาก​บาป​ของเรา​ด้วย​เลือด​ของ​พระองค์


วิวรณ์ ๖:๘
แล้ว​ผม​ก็​เห็น​ม้า​สีซีด​ตัว​หนึ่ง​อยู่​ต่อหน้า​ผม ผู้ที่​ขี่ม้า​มี​ชื่อ​ว่า “ความตาย” และ​แดน​คนตาย​ก็​ตาม​หลัง​ความตาย​มา​ติดๆ ทั้งสอง​ได้รับ​อำนาจ​ที่​จะ​ฆ่า​หนึ่ง​ใน​สี่​ของ​มนุษย์​ใน​โลก​นี้ ด้วย​คมดาบ ความ​อดอยาก โรคระบาด และ​พวก​สัตว์ร้าย​ต่างๆ​ที่​อยู่​บน​โลก


วิวรณ์ ๙:๖
ใน​ช่วง​เวลานั้น​มนุษย์​จะ​แสวงหา​ความตาย​แต่​ก็​หา​ไม่เจอ พวกเขา​อยาก​ตาย แต่​ความตาย​จะ​หนี​ไป​จาก​พวกเขา


วิวรณ์ ๒๐:๕
(ส่วน​คน​ตาย​คน​อื่นๆ​ที่​เหลือ ไม่ได้​ฟื้นขึ้น​จาก​ความ​ตาย​จนกว่า​จะ​ผ่านไป​หนึ่งพัน​ปี) นี่​เป็น​การ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความตาย​ครั้งแรก


วิวรณ์ ๒๐:๖
พวกคน​ที่​มี​ส่วนร่วม​ใน​การ​ฟื้นขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ครั้งแรก​นี้ มี​เกียรติ​จริงๆ​และ​เป็น​คน​ของ​พระเจ้า​โดยเฉพาะ ความตาย​ครั้งที่​สอง​จะ​ไม่มี​อำนาจ​เหนือ​พวกเขา​เลย พวกเขา​จะ​เป็น​นักบวช​ของ​พระเจ้า​และ​ของ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่งใหญ่ และ​จะ​ครอบ​ครอง​ร่วมกับ​พระองค์​เป็น​เวลา​หนึ่งพัน​ปี


วิวรณ์ ๒๐:๑๓
ทะเล​ได้​ส่ง​คน​ทั้งหลาย​ที่​ตาย​อยู่​ใน​ทะเล​ขึ้น​มา ความตาย​และ​แดน​คนตาย​ก็​ได้​ส่ง​คน​ทั้งหลาย​ที่​อยู่​ที่​นั่น​ขึ้น​มา​เหมือนกัน และ​คนตาย​ทุกคน​ได้รับ​การ​ตัดสิน​ตาม​สิ่ง​ที่​พวกเขา​ทำ


วิวรณ์ ๒๐:๑๔
หลังจากนั้น​ความตาย​และ​แดน​คนตาย​ก็​ถูก​โยน​ลง​สู่​บึงไฟ บึงไฟนี้​คือ​ความตาย​ครั้งที่​สอง


วิวรณ์ ๒๑:๔
พระเจ้า​จะ​เช็ด​น้ำตา​ทุกหยด​ของเขา แล้ว​จะ​ไม่มี​ความตาย ความ​เศร้าโศก การ​ร้องไห้​หรือ​ความ​เจ็บปวด​อีก​ต่อไป เพราะ​สิ่งเก่าๆ​ที่​เคย​เป็น​มา​ได้​ผ่านพ้น​ไปแล้ว”


วิวรณ์ ๒๑:๘
แต่​คน​ที่​ขี้ขลาด​ตาขาว คน​ที่​ทิ้ง​ความเชื่อ​ไป คน​ที่​ทำ​สิ่ง​เลวร้าย คน​ที่​ฆ่าคน คน​ที่​ทำ​ผิด​ทาง​เพศ คน​ที่​ใช้​เวทมนตร์​คาถา คน​ที่​กราบไหว้​รูปปั้น และ​คน​ที่​โกหก​นั้น​จะ​อยู่​ใน​บึงไฟ​กำมะถัน​ที่​ลุกโชน นั่น​จะ​เป็น​ความตาย​ครั้ง​ที่สอง”


Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International