A A A A A


ค้นหา

โรม ๑:๑
จาก​เปาโล​ทาส​ของ​พระเยซูคริสต์ พระเจ้า​เรียก​ผม​ให้​มา​เป็น​ศิษย์เอก และ​แต่งตั้ง​ผม​ให้​มา​ประกาศ​ข่าวดี​ที่​มา​จาก​พระเจ้า


โรม ๑:๔
เมื่อ​พระองค์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​พระองค์​ผ่าน​ทาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ให้​เป็น​พระบุตร​ผู้​เต็ม​ไป​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ คือ​พระเยซู​ผู้​เป็น​พระคริสต์​และ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​พวกเรา


โรม ๑:๕
พวก​เรา​ได้รับ​สิทธิ​พิเศษ​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​ให้​มา​เป็น​ศิษย์เอก เรา​ได้รับ​สิทธิ​พิเศษนี้​เพื่อ​พวก​เรา​จะ​ได้​นำ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ให้​มา​ไว้วางใจ​และ​เชื่อฟัง​พระเจ้า พวก​เรา​ทำงานนี้​เพื่อ​ให้​เกียรติ​กับ​พระเยซู


โรม ๑:๖
พวก​คุณ​ก็​รวม​อยู่​ใน​กลุ่ม​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​นี้​ด้วย และ​พระเจ้า​ก็​เรียก​คุณ​ให้​มา​เป็น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์


โรม ๑:๗
ผม​เขียน​จดหมาย​ฉบับนี้​ถึง​พวก​คุณ​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เมือง​โรม เป็น​พวก​ที่​พระเจ้า​รัก​และ​เรียก​ให้​มา​เป็น​คน​ของ​พระองค์ ขอ​ให้​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา​และ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​สันติสุข​กับ​คุณ​ทุกคน​ด้วย​เถิด


โรม ๑:๘
ก่อน​อื่น​ผม​ขอบคุณ​พระเจ้า​ของ​ผม​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์เจ้า​สำหรับ​คุณ​ทุกคน เพราะ​คน​ทั่ว​โลก​ต่าง​ก็​พา​กัน​พูด​ถึง​ความ​เชื่อ​ของ​คุณ


โรม ๒:๑๖
ทั้ง​ใจ​ที่​ฟ้อง​ถูก​ผิด และ​ความคิด​ที่​ต่อสู้​กัน​อยู่​ใน​ใจนี้ จะ​เป็น​พยาน​ถึง​เรื่องนี้ ใน​วัน​ที่​พระเจ้า​ตัดสิน​ความลับ​ต่างๆ​ของ​มนุษย์ ผ่าน​ทาง​พระเยซูคริสต์ ข่าว​ดี​ที่​ผม​ได้​ประกาศ​นั้น​บอก​ไว้​อย่างนี้


โรม ๓:๒๒
พระเจ้า​ทำ​ให้​เรา​เห็น​ว่า​พระองค์​นั้น​ซื่อสัตย์ และ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​เสมอ พระองค์​ทำ​อย่างนี้​ผ่าน​ทาง​ความ​ซื่อสัตย์​ของ​พระเยซู​คริสต์ เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​สำหรับ​ทุกๆ​คน​ที่​ไว้วางใจ ไม่​มี​ใคร​แตกต่าง​กัน​เลย


โรม ๓:๒๔
พระเจ้า​มี​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​พระองค์​ยอมรับ​ทุก​คนมา​เป็น​คน​ของ​พระองค์​โดย​ไม่​คิด​มูลค่า และ​เพราะ​สิ่ง​ที่​พระเยซู​คริสต์​ได้​ทำ พระเจ้า​ได้​ปลดปล่อย​พวก​เขา​ให้​เป็น​อิสระ​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​บาป


โรม ๓:๒๕
พระเจ้า​ให้​พระเยซู​คริสต์​เป็น​เครื่อง​บูชา​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป ที่​พระเจ้า​ทำ​อย่างนี้​ได้​ก็​เพราะ​พระเยซู​นั้น​ซื่อสัตย์ และ​ยอม​ที่​จะ​หลั่ง​เลือด​และ​ตาย พระเจ้า​ให้​พระเยซู​เป็น​เครื่อง​บูชา เพื่อ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​พระองค์​นั้น​ซื่อสัตย์​และ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​เสมอ เพราะ​พระองค์​อดทน และ​ไม่​ได้​ลงโทษ​คน​ที่​ทำ​บาป​ใน​อดีต


โรม ๓:๒๖
นอกจากนี้​พระเจ้า​ยัง​ต้องการ​แสดง​ให้​เห็น​ใน​ปัจจุบันนี้​ว่า​พระองค์​นั้น​ซื่อ​สัตย์​และ​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​เสมอ และ​พระองค์​ยอมรับ​คน​ที่​มี​ส่วนรวม​ใน​ความ​ไว้วางใจ​ของ​พระเยซู


โรม ๔:๒๔
แต่​เกี่ยวกับ​พวก​เรา​ด้วย พระเจ้า​จะ​นับ​ว่า​ความ​ไว้วางใจ​ของ​เรา​นั้น​เป็น​สาเหตุ​เพียงพอ​ที่​จะ​ยอมรับ​เรา​ด้วย คือ​พวก​เรา​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระเจ้า ผู้​ทำ​ให้​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย


โรม ๔:๒๕
เป็น​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของ​เรา พระเจ้า​ถึง​ได้​มอบ​พระเยซู​ให้​คน​เอา​ไป​ฆ่า และ​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ที่​พระองค์​ยอมรับ


โรม ๕:๑
พระเจ้า​นับว่า​เรา​เป็น​คน​ที่​พระองค์​ยอมรับ​เพราะ​เรา​ไว้วางใจ จึง​เกิด​ความ​สงบสุข​ระหว่าง​เรา​กับ​พระเจ้า ​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา


โรม ๕:๒
พระเยซู​นำ​เรา​เข้า​สู่​ความ​เมตตา​กรุณา​ที่​เรา​มี​อยู่นี้ แล้ว​เรา​ก็​ยัง​โอ้อวด​อย่าง​ชื่นชม​ยินดี​ใน​ความหวัง​ที่​เรา​จะ​ได้รับ​เกียรติ​จาก​พระเจ้า


โรม ๕:๖
เพราะ​ใน​เวลา​ที่​เรา​ยัง​ช่วยเหลือ​ตัวเอง​ไม่​ได้​นั้น​เอง พระเยซู​ก็​ได้​มา​ตาย​เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​กับ​คน​ชั่ว​อย่าง​เรา


โรม ๕:๑๑
ยิ่งกว่า​นั้น เรา​ยัง​ได้​โอ้​อวด​พระเจ้า​ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​ด้วย เพราะ​พระองค์​ได้​ทำ​ให้​เรา​กลับ​มา​คืนดี​กับ​พระเจ้า​แล้ว


โรม ๕:๑๕
แต่​ของขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​เปล่าๆ​นั้น มัน​แตกต่าง​กัน​เพราะ​ใน​ทาง​หนึ่ง​ขณะ​ที่​ความผิด​ของ​คนๆ​หนึ่ง คือ​อาดัม ทำ​ให้​คน​จำนวน​มาก​ต้อง​ตาย แต่​ใน​อีก​ทาง​หนึ่ง ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า​และ​ของขวัญ​ที่​ผ่าน​มา​ทาง​ความ​เมตตา​ของ​คน​คน​เดียว​คือ​พระเยซู​คริสต์นั้น ก็​เป็น​ประโยชน์​กับ​คน​มากมาย


โรม ๕:๑๗
ถ้า​ความตาย​ปกครอง​คน​เรา​เพราะ​ความบาป​ของ​มนุษย์​คน​หนึ่ง ยิ่ง​กว่า​นั้น​คน​มากมาย​จะ​ปกครอง​ชีวิต​ผ่าน​ทาง​มนุษย์​อีก​คน​หนึ่ง​คือ​พระเยซู​คริสต์​อย่าง​แน่นอน คือ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้รับ​ความ​เมตตา​กรุณา​อย่าง​เหลือล้น และ​ได้รับ​ของขวัญ​เป็น​ที่​ยอมรับ​ของ​พระเจ้า


โรม ๕:๒๑
บาป​เคย​เป็น​กษัตริย์​และ​ใช้​ความตาย​ปกครอง เช่น​เดียว​กัน​ความ​เมตตา​กรุณา​เป็น​กษัตริย์​และ​ใช้​การ​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​เรา​ปกครอง ทำให้​คน​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา


โรม ๖:๓
หรือ​พวก​คุณ​ไม่​รู้​ว่า​การ​ที่​เรา​รับ​พิธี​จุ่มน้ำ​เข้า​ใน​พระเยซู​คริสต์​นั้น คือ​การ​จุ่ม​เข้า​ไป​ใน​ความตาย​ของ​พระองค์​นั่นเอง


โรม ๖:๔
ดังนั้น​เมื่อ​เรา​จุ่ม​เข้า​ใน​ความตาย​ของ​พระเยซู ก็​หมาย​ถึง​ว่า​เรา​ถูก​ฝัง​ร่วม​กับ​พระองค์​แล้ว เพื่อ​เรา​จะ​มี​วิถี​ชีวิต​ใหม่​เหมือน​กับ​ที่​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบิดา


โรม ๖:๑๑
พวก​คุณ​ก็​เหมือน​กัน ให้​ถือ​ว่า​ตัว​คุณ​เอง​ตาย​จาก​บาป​แล้ว และ​มี​ชีวิต​อยู่​เพื่อ​พระเจ้า​ใน​พระเยซู​คริสต์นั้น


โรม ๖:๒๓
เพราะ​ค่าจ้าง​ที่​ความบาป​จ่าย​ให้​กับ​เรา​คือ​ความตาย แต่​ของขวัญ​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​เรา​นั้น​คือ​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา


โรม ๗:๒๕
ขอบคุณ​พระเจ้า ผ่าน​ทาง​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา ใจ​ของ​ผม​นั้น​เป็น​ทาส​ของ​กฎ​ของ​พระเจ้า แต่​สันดาน​ของ​ผม​นั้น​เป็น​ทาส​ของ​กฎ​แห่ง​บาป


โรม ๘:๑
แล้ว​เดี๋ยวนี้​คน​ทั้งหลาย​ที่​มี​ส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ลงโทษ


โรม ๘:๒
เพราะ​ใน​พระเยซู​คริสต์ กฎ​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต​นั้น ได้​ปลดปล่อย​ให้​คุณ ​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย​แล้ว


โรม ๘:๓
สิ่ง​ที่​กฎ​ของ​โมเสส​ช่วย​ไม่​ได้ เพราะ​สันดาน​ของ​เรา​ทำ​ให้​กฎ​อ่อนแอ​ไป พระเจ้า​ก็​ได้​ทำ​แล้ว พระองค์​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​มนุษย์​เหมือน​กับ​เรา​ที่​เป็น​คน​บาป และ​ส่ง​มา​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป พระเจ้า​ได้​ตัดสิน​ลงโทษ​บาป​โดย​ใช้​ร่าง​ที่​เป็น​มนุษย์​ของ​พระเยซู


โรม ๘:๑๑
ถ้า​คุณ​มี​พระวิญญาณ​ที่​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​อยู่​ใน​พวก​คุณ พระเจ้า​ผู้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย ก็​จะ​ใช้​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​ที่​อยู่​ใน​พวก​คุณ​นั้น ให้​ชีวิต​กับ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตายนี้​ของ​คุณ


โรม ๘:๓๔
ใคร​จะ​กล่าว​โทษ​เขา พระเยซู​หรือ เป็น​ไป​ไม่​ได้ เพราะ​พระเยซู​คริสต์​เป็น​ผู้​ที่​ตาย​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่ และ​ตอนนี้​พระองค์​ก็​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า​วิงวอน​พระเจ้า​แทน​เรา


โรม ๘:๓๙
สิ่ง​ที่​อยู่​เหนือ​เรา หรือ​สิ่ง​ที่​อยู่​ต่ำ​กว่า​เรา หรือ​อะไรก็​ตาม​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา พวก​มัน​ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ของ​พระเจ้า​ที่​เรา​เห็น​ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา


โรม ๑๐:๙
ถ้า​คุณ​ยอมรับ​ด้วย​ปาก​ว่า “พระเยซู​เป็น​องค์เจ้าชีวิต” และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย คุณ​ก็​จะ​รอด


โรม ๑๓:๑๔
แต่​ให้​สวม​ใส่​พระเยซู​คริสต์เจ้า และ​อย่า​ให้​ความ​สนใจ​กับ​กิเลสตัณหา​ที่​มา​จาก​สันดาน​เลย


โรม ๑๔:๑๔
ใน​ฐานะ​คน​ของ​พระเยซู​เจ้า ผม​รู้​และ​เชื่อมั่น​ว่า อาหาร​ทุก​ชนิด​กิน​ได้​หมด แต่​ถ้า​คน​ไหน​คิด​ว่า​กิน​แล้ว​ผิด มัน​ก็​ผิด​สำหรับ​คน​นั้น


โรม ๑๕:๕
ขอให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความ​อดทน​และ​กำลังใจ ช่วย​ให้​พวก​คุณ​เป็น​น้ำหนึ่งใจ​เดียว​กัน​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระเยซู​คริสต์


โรม ๑๕:๖
เพื่อ​พวก​คุณ​ทั้งหมด​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า ผู้​เป็น​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา​เป็น​เสียง​เดียว​กัน


โรม ๑๕:๑๖
คือ​ให้​ผม​เป็น​ผู้รับใช้​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​เพื่อ​พระเยซู​คริสต์เจ้า และ​ทำ​หน้าที่​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ใน​การ​ประกาศ​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เหมือน​กับ​นักบวช เพื่อ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​นั้น​จะ​ได้​เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ และ​ที่​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​ทำ​ให้​เป็น​ของ​พระองค์​โดย​เฉพาะ


โรม ๑๕:๑๗
ใน​ฐานะ​ที่​ผม​เป็น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์ ผม​ภูมิใจ​ใน​หน้าที่​ของ​ผม​ที่​มี​ต่อ​พระเจ้า


โรม ๑๕:๓๐
พี่น้อง​ครับ เป็น​เพราะ​เห็นแก่​พระเยซู​คริสต์เจ้า และ​ความรัก​จาก​พระวิญญาณ ผม​ถึง​ขอร้อง​คุณ​ให้​มา​ร่วม​ต่อสู้​กับ​ผม คือ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​เพื่อ​ผม


โรม ๑๖:๓
ฝาก​ความ​คิดถึง​ให้​ปริศคา​และ​อาควิลลา เพื่อน​ร่วมงาน​ของ​ผม​ใน​พระเยซู​คริสต์


โรม ๑๖:๒๐
ใน​ไม่​ช้า พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​สันติสุข​จะ​บด​ขยี้​ซาตาน​ให้​อยู่​ใต้​เท้า​ของ​พวก​คุณ ขอ​ให้​พระเยซู​เจ้า​เมตตา​กับ​พวก​คุณ​ด้วย​เถิด


โรม ๑๖:๒๕
สรรเสริญ​พระเจ้า พระองค์​สามารถ​ใช้​ข่าวดี​ที่​ผม​ประกาศ​นั้น​ทำ​ให้​พวก​คุณ​เข้มแข็ง ข่าวดีนี้​คือ​เรื่อง​ของ​พระเยซู​คริสต์ พระเจ้า​ได้​เก็บ​เรื่องนี้​ไว้​เป็น​ความลับ​ตั้งแต่​เริ่มแรก


โรม ๑๖:๒๗
มี​พระเจ้า​เที่ยงแท้​แต่​เพียง​ผู้เดียว สรรเสริญ​พระองค์​เถิด พระองค์​เต็ม​ไป​ด้วย​สติปัญญา ขอให้​พระองค์​ได้รับ​เกียรติ​ตลอดไป​เพราะ​พระเยซู​คริสต์ อาเมน


Thai Bible (ERV) 2001
Copyright © 2001 by Bible League International