A A A A A


Sök

Matteus 4:10
Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna."


Matteus 12:26
Om Satan skulle driva ut Satan är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."


Markus 1:13
och han var i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.


Markus 3:23
Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: "Hur skulle Satan kunna driva ut Satan?


Markus 3:26
Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå, det är slut med honom.


Markus 4:15
De vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem.


Markus 8:33
Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort från mig, Satan! Dina tankar är inte Guds utan människors."


Lukas 10:18
Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.


Lukas 11:18
Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul jag driver ut de onda andarna.


Lukas 13:16
Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?"


Lukas 22:3
Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och var en av de tolv.


Lukas 22:31
Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete.


Johannes 13:27
När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sade till honom: "Det du gör, gör det snart!"


Apostlagärningarna 5:3
Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige Ande och smusslade undan en del av pengarna för marken?


Apostlagärningarna 26:18
för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.


Romarbrevet 16:20
Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.


1 Korinthierbrevet 5:5
ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag.


1 Korinthierbrevet 7:5
Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.


2 Korinthierbrevet 2:11
för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.


2 Korinthierbrevet 11:14
Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel.


2 Korinthierbrevet 12:7
Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig.


1 Thessalonikerbrevet 2:18
Vi har verkligen önskat få komma till er — jag, Paulus, både en och två gånger — men Satan har hindrat oss.


2 Thessalonikerbrevet 2:9
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.


1 Timotheosbrevet 1:20
Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar.


1 Timotheosbrevet 5:15
Några har redan vänt sig bort och börjat följa Satan.


Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom — men du är rik! — och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:24
Men till er andra i Tyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda.


Uppenbarelseboken 3:9
Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig.


Uppenbarelseboken 12:9
Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.


Uppenbarelseboken 20:2
Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.


Uppenbarelseboken 20:7
Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse.


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015