A A A A A


Sök

Matteus 14:26
När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla.


Johannes 7:13
Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna.


Johannes 19:38
Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp.


Johannes 20:19
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!"


Galaterbrevet 2:12
Innan det kom några från Jakob brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna.


Hebreerbrevet 2:15
och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv.


1 Johannesbrevet 4:18
Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015