A A A A A


Sök

Lukas 6:34
Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det? Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka.


Lukas 6:35
Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor, och ni ska bli den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda.


Lukas 14:18
Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar.


Lukas 14:19
En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar.


Apostlagärningarna 26:7
och som våra tolv stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna.


Romarbrevet 8:24
I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser?


Romarbrevet 8:25
Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.


Romarbrevet 15:12
Och vidare säger Jesaja: Ishais rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hednafolken hoppas.


Romarbrevet 15:24
när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid ha haft glädjen att vara tillsammans med er.


1 Korinthierbrevet 13:7
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.


1 Korinthierbrevet 16:7
Jag vill inte besöka er nu på genomresa, för jag hoppas kunna stanna hos er en tid om Herren tillåter.


2 Korinthierbrevet 1:13
Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut ska förstå


2 Korinthierbrevet 5:11
Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.


2 Korinthierbrevet 10:15
Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt.


2 Korinthierbrevet 11:1
Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig,


2 Korinthierbrevet 13:6
Men jag hoppas att ni ska förstå att vi består provet.


Filipperbrevet 2:19
Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det.


Filipperbrevet 2:23
Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig.


2 Timotheosbrevet 4:16
När jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas dem.


Filemonbrevet 1:22
Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka.


Hebreerbrevet 11:1
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.


1 Petrusbrevet 1:13
Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig.


2 Johannesbrevet 1:12
Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället kunna komma till er och tala med er ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig.


3 Johannesbrevet 1:2
Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk, liksom det är väl med din själ.


3 Johannesbrevet 1:14
Jag hoppas snart få se dig, och då ska vi talas vid ansikte mot ansikte.


Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865