A A A A A


Sök

Matteus 5:8
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.


Matteus 5:28
Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.


Matteus 6:21
För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.


Matteus 9:4
Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan?


Matteus 11:29
Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar,


Matteus 12:34
Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.


Matteus 13:15
för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem.


Matteus 13:19
När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen.


Matteus 15:8
Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.


Matteus 15:18
Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.


Matteus 15:19
För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.


Matteus 18:35
Så ska också min himmelske Far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder."


Matteus 19:8
Han svarade: "Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så.


Matteus 22:37
Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.


Matteus 24:48
Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,


Markus 2:6
Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan:


Markus 2:8
Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sade till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan?


Markus 3:5
Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sade till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram sin hand, och den var nu återställd.


Markus 6:52
för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade.


Markus 7:6
Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.


Markus 7:19
eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat ren.


Markus 7:21
Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord,


Markus 8:17
Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte, fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan,


Markus 10:5
Då sade Jesus till dem: "Det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften.


Markus 11:23
Jag säger er sanningen: Om någon säger till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom.


Markus 12:30
Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.


Markus 12:33
Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer."


Markus 16:14
Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.


Lukas 1:17
Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett."


Lukas 1:51
Han har gjort väldiga gärningar med sin arm, han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.


Lukas 1:66
Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn, för Herrens hand var med honom.


Lukas 2:19
Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.


Lukas 2:35
Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras."


Lukas 2:51
Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.


Lukas 3:15
Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.


Lukas 5:22
Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan?


Lukas 6:45
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.


Lukas 8:12
De vid vägen är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta.


Lukas 8:15
Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.


Lukas 9:47
Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig


Lukas 10:27
Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."


Lukas 12:34
För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.


Lukas 12:45
Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig,


Lukas 16:15
Då sade han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.


Lukas 21:34
Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er


Lukas 24:25
Då sade han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt!


Lukas 24:32
De sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?"


Lukas 24:38
Men han sade till dem: "Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan?


Johannes 12:40
Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig.


Johannes 14:1
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.


Johannes 14:27
Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.


Johannes 16:6
Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg.


Johannes 16:22
Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.


Johannes 17:13
Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje.


Apostlagärningarna 1:24
Och de bad: "Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt


Apostlagärningarna 2:26
Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet


Apostlagärningarna 2:37
När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?"


Apostlagärningarna 4:32
Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt.


Apostlagärningarna 5:3
Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige Ande och smusslade undan en del av pengarna för marken?


Apostlagärningarna 5:4
Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud."


Apostlagärningarna 7:39
Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten.


Apostlagärningarna 7:51
Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron! Ständigt gör ni motstånd mot den helige Ande, ni som era fäder.


Apostlagärningarna 8:21
Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud.


Apostlagärningarna 8:22
Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta.


Apostlagärningarna 11:23
När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta.


Apostlagärningarna 13:22
Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt.


Apostlagärningarna 14:17
Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan."


Apostlagärningarna 15:8
Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige Ande till dem likaväl som till oss.


Apostlagärningarna 15:9
Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron.


Apostlagärningarna 16:14
En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade.


Apostlagärningarna 21:13
Då svarade han: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn."


Apostlagärningarna 28:27
för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får hela dem.


Romarbrevet 1:21
Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.


Romarbrevet 1:24
Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra.


Romarbrevet 2:5
Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.


Romarbrevet 2:15
De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem.


Romarbrevet 2:29
Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.


Romarbrevet 6:17
Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt.


Romarbrevet 8:27
Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.


Romarbrevet 9:2
att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.


Romarbrevet 10:1
Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta.


Romarbrevet 10:6
Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem ska stiga upp till himlen? — alltså för att hämta ner Kristus —


Romarbrevet 10:8
Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar.


Romarbrevet 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.


Romarbrevet 10:10
Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.


Romarbrevet 12:8
att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.


1 Korinthierbrevet 2:9
Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.


1 Korinthierbrevet 4:5
Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud.


1 Korinthierbrevet 14:25
Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner: "Gud finns verkligen i er!"


2 Korinthierbrevet 1:22
Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan.


2 Korinthierbrevet 2:4
Det var i djup nöd och hjärtats ångest, med många tårar, som jag skrev till er — inte för att göra er sorgsna utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har till just er.


2 Korinthierbrevet 3:2
Nej, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor.


2 Korinthierbrevet 3:3
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.


2 Korinthierbrevet 3:15
Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose.


2 Korinthierbrevet 4:6
Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.


2 Korinthierbrevet 5:12
Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er, bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat.


2 Korinthierbrevet 6:11
Vi talar öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna.


2 Korinthierbrevet 6:12
Ni har det inte trångt hos oss, men i era hjärtan är det trångt.


2 Korinthierbrevet 6:13
Gör som vi — nu talar jag som till barn — och öppna också ni era hjärtan.


2 Korinthierbrevet 7:2
Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon och inte utnyttjat någon.


2 Korinthierbrevet 7:3
Det säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni har en plats i våra hjärtan så att vi både dör och lever tillsammans.


2 Korinthierbrevet 7:15
Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er, när han minns hur ni alla lydde och hur ni tog emot honom med respekt och vördnad.


2 Korinthierbrevet 8:16
Vi tackar Gud som har väckt samma iver för er i Titus hjärta.


2 Korinthierbrevet 9:7
Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.


2 Korinthierbrevet 9:13
När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla.


Galaterbrevet 4:6
Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!"


Efesierbrevet 1:18
Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga


Efesierbrevet 3:17
att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken.


Efesierbrevet 4:18
deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.


Efesierbrevet 5:19
och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan.


Efesierbrevet 6:5
Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus.


Efesierbrevet 6:6
Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat.


Efesierbrevet 6:22
och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan.


Filipperbrevet 1:7
Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig.


Filipperbrevet 4:7
Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


Kolosserbrevet 2:2
Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus.


Kolosserbrevet 3:15
Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma.


Kolosserbrevet 3:16
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.


Kolosserbrevet 3:22
Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren.


Kolosserbrevet 3:23
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor.


Kolosserbrevet 4:8
och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan.


1 Thessalonikerbrevet 2:4
Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör, inte för att behaga människor utan Gud, som prövar våra hjärtan.


1 Thessalonikerbrevet 2:17
Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er — bara till det yttre, inte till hjärtat — har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få se era ansikten.


1 Thessalonikerbrevet 3:13
Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.


2 Thessalonikerbrevet 2:17
uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord.


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:5
Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.


2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.


Titusbrevet 1:8
utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad.


Titusbrevet 2:9
Förmana tjänarna att underordna sig sina herrar i allt, att tjäna dem helhjärtat och inte säga emot,


Filemonbrevet 1:7
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.


Filemonbrevet 1:12
Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta.


Filemonbrevet 1:20
Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus.


Hebreerbrevet 3:8
förhärda inte era hjärtan som vid upproret, som på prövningens dag i öknen,


Hebreerbrevet 3:10
Därför var jag vred på det släktet, och jag sade: De är ständigt vilsna i sina hjärtan, de känner inte mina vägar.


Hebreerbrevet 3:12
Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden.


Hebreerbrevet 3:15
Det heter: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret.


Hebreerbrevet 4:7
Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.


Hebreerbrevet 4:12
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.


Hebreerbrevet 8:10
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


Hebreerbrevet 10:16
Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,


Hebreerbrevet 10:22
Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten.


Hebreerbrevet 13:9
Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant.


Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd.


Jakobsbrevet 3:14
Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen.


Jakobsbrevet 4:8
Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade.


Jakobsbrevet 5:5
Ni har levt i lyx och överflöd på jorden, ni har gött era hjärtan på slaktdagen.


Jakobsbrevet 5:8
Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.


1 Petrusbrevet 1:22
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt, av rent hjärta.


1 Petrusbrevet 3:4
utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.


1 Petrusbrevet 3:15
Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.


1 Petrusbrevet 5:2
var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.


2 Petrusbrevet 1:19
Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.


2 Petrusbrevet 2:14
De har ögon fulla av otrohet och kan inte få nog av synd. De lockar till sig ostadiga själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn.


1 Johannesbrevet 3:17
Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?


1 Johannesbrevet 3:19
Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta,


1 Johannesbrevet 3:20
om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.


1 Johannesbrevet 3:21
Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,


Uppenbarelseboken 2:23
Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.


Uppenbarelseboken 18:7
Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx, för hon säger i sitt hjärta: Jag tronar som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg.


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015