A A A A A


Sök

Matteus 1:23
Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.


Matteus 3:9
Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.


Matteus 3:16
När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.


Matteus 4:3
Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd."


Matteus 4:4
Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."


Matteus 4:6
och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten."


Matteus 4:7
Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud."


Matteus 4:10
Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna."


Matteus 5:8
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.


Matteus 5:9
Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.


Matteus 5:34
Jag säger er: Ni ska inte svära alls — varken vid himlen, för den är Guds tron,


Matteus 6:24
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.


Matteus 6:30
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!


Matteus 6:33
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.


Matteus 8:29
Nu skrek de: "Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?"


Matteus 9:8
När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.


Matteus 12:4
Han gick in i Guds hus och de åt skådebröden, som varken han eller de som var med honom fick äta utan bara prästerna.


Matteus 12:28
Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.


Matteus 14:19
Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket.


Matteus 14:33
Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son!"


Matteus 15:3
Han svarade dem: "Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull?


Matteus 15:4
Gud har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden.


Matteus 15:6
då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull.


Matteus 15:31
Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.


Matteus 15:36
Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket.


Matteus 16:16
Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son."


Matteus 16:22
Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig."


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."


Matteus 19:6
Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt."


Matteus 19:24
Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."


Matteus 19:26
Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt."


Matteus 21:31
Vem av de två gjorde faderns vilja?" De svarade: "Den förste." Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike.


Matteus 21:43
Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.


Matteus 22:16
De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika.


Matteus 22:21
De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud."


Matteus 22:29
Jesus svarade dem: "Ni tar fel, för ni förstår varken Skriften eller Guds makt.


Matteus 22:31
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er:


Matteus 22:32
Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas Gud, utan de levandes."


Matteus 22:37
Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.


Matteus 23:22
Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.


Matteus 26:26
Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp."


Matteus 26:27
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick av den alla.


Matteus 26:61
som sade: "Han har sagt: Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar."


Matteus 26:63
Men Jesus var tyst. Då sade översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son."


Matteus 27:40
och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!"


Matteus 27:43
Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son."


Matteus 27:46
Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Eli! Eli! Lema sabaktani? " Det betyder: " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? "


Matteus 27:54
När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!"


Markus 1:1
Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.


Markus 1:14
Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium.


Markus 1:15
Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!"


Markus 1:24
"Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!"


Markus 2:7
"Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?"


Markus 2:12
Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: "Vi har aldrig sett något liknande!"


Markus 2:26
Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebjatars tid och åt skådebröden, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom."


Markus 3:11
När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds Son!"


Markus 3:35
Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor."


Markus 4:11
Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser,


Markus 4:26
Jesus sade: "Guds rike är som när en man sår säd i jorden.


Markus 4:30
Han sade också: "Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda?


Markus 5:7
och skrek högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig!"


Markus 6:41
Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla.


Markus 7:8
Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."


Markus 7:9
Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.


Markus 7:13
Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker."


Markus 8:6
Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem, och de delade ut till folket.


Markus 8:7
De hade också några små fiskar, och han tackade Gud för dem och sade att också de skulle delas ut.


Markus 8:33
Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort från mig, Satan! Dina tankar är inte Guds utan människors."


Markus 9:1
Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft."


Markus 9:47
Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna,


Markus 10:6
Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.


Markus 10:9
Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt."


Markus 10:14
När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.


Markus 10:15
Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."


Markus 10:18
Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.


Markus 10:23
Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!"


Markus 10:24
Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!


Markus 10:25
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."


Markus 10:27
Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt."


Markus 11:22
Jesus svarade dem: "Ha tro på Gud!


Markus 12:14
De kom till honom och sade: "Mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala?"


Markus 12:17
Då sade Jesus till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." Och de var förundrade över honom.


Markus 12:24
Jesus sade till dem: "Tar ni inte fel, just för att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt?


Markus 12:26
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud?


Markus 12:27
Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. Ni misstar er grundligt."


Markus 12:29
Jesus svarade: "Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en.


Markus 12:30
Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.


Markus 12:34
När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: "Du är inte långt från Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom något mer.


Markus 13:19
För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma.


Markus 14:22
Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Ta detta, det är min kropp."


Markus 14:23
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den.


Markus 14:25
Jag säger er sanningen: Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike."


Markus 15:34
Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Elohi! Elohi! Lema sabaktani?" Det betyder: " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? "


Markus 15:39
När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: "Den mannen var verkligen Guds Son!"


Markus 15:43
kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.


Markus 16:19
När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.


Lukas 1:6
Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter.


Lukas 1:8
En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud,


Lukas 1:16
Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud.


Lukas 1:19
Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud.


Lukas 1:26
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud


Lukas 1:30
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud.


Lukas 1:32
Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.


Lukas 1:35
Ängeln svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son.


Lukas 1:37
för ingenting är omöjligt för Gud."


Lukas 1:47
och min ande jublar över Gud, min Frälsare,


Lukas 1:64
Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud.


Lukas 1:68
"Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk!


Lukas 1:78
genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss,


Lukas 2:13
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:


Lukas 2:14
"Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar."


Lukas 2:20
Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem.


Lukas 2:25
I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom.


Lukas 2:28
tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:


Lukas 2:37
och nu var hon änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.


Lukas 2:38
Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning.


Lukas 2:40
Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom.


Lukas 2:52
Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.


Lukas 3:2
och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.


Lukas 3:6
Och alla människor ska se Guds frälsning.


Lukas 3:8
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.


Lukas 3:38
son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.


Lukas 4:3
Då sade djävulen till honom: "Om du är Guds Son, så befall den här stenen att bli bröd."


Lukas 4:8
Jesus svarade: "Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna."


Lukas 4:9
Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sade till honom: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån!


Lukas 4:12
Jesus svarade honom: "Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud."


Lukas 4:34
"Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!"


Lukas 4:41
Även onda andar for ut ur många, och de skrek: "Du är Guds Son!" Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias.


Lukas 4:43
Men han sade till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd."


Lukas 5:1
En gång stod Jesus vid Gennesarets sjö, och folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds ord.


Lukas 5:21
De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud?"


Lukas 5:25
Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud.


Lukas 5:26
Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart!"


Lukas 6:4
Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta."


Lukas 6:12
Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud.


Lukas 6:20
Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er.


Lukas 7:16
Alla greps av fruktan och prisade Gud och sade: "En stor profet har uppstått bland oss", och: "Gud har besökt sitt folk."


Lukas 7:28
Jag säger er: Bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han."


Lukas 7:29
Och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop.


Lukas 7:30
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom.


Lukas 8:1
Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom,


Lukas 8:10
Han svarade: "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå.


Lukas 8:11
Här är liknelsens mening: Säden är Guds ord.


Lukas 8:21
Han svarade dem: "Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det."


Lukas 8:28
När han fick se Jesus, ropade han och föll ner inför honom och skrek: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag ber dig: plåga mig inte!"


Lukas 8:39
"Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig." Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom.


Lukas 9:2
Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka


Lukas 9:11
Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp.


Lukas 9:16
Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket.


Lukas 9:20
Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."


Lukas 9:27
Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike."


Lukas 9:43
Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Medan alla var förundrade över allt han gjorde, sade han till sina lärjungar:


Lukas 9:60
Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!"


Lukas 9:62
Jesus svarade: "Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike."


Lukas 10:9
Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er.


Lukas 10:11
Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära.


Lukas 10:27
Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."


Lukas 11:20
Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.


Lukas 11:28
Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."


Lukas 11:42
Ve er, fariseer! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.


Lukas 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja.


Lukas 12:6
Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt? Och inte en enda av dem är glömd inför Gud.


Lukas 12:8
Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna ska också Människosonen bekänna inför Guds änglar.


Lukas 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar.


Lukas 12:20
Men Gud sade till honom: Din dåre! I natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat?


Lukas 12:21
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."


Lukas 12:24
Se på korparna. De varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?


Lukas 12:28
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!


Lukas 13:13
och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud.


Lukas 13:18
Därefter sade han: "Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med?


Lukas 13:20
Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid?


Lukas 13:28
Där ska ni gråta och gnissla tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan ni själva hamnar utanför.


Lukas 13:29
Och människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike.


Lukas 14:15
En av gästerna som hörde detta sade till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike!"


Lukas 15:10
På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."


Lukas 16:13
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."


Lukas 16:15
Då sade han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.


Lukas 16:16
Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att komma in.


Lukas 17:15
När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst


Lukas 17:18
Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?"


Lukas 17:20
Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.


Lukas 17:21
Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."


Lukas 18:2
"I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.


Lukas 18:4
En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor


Lukas 18:7
Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.


Lukas 18:11
Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren.


Lukas 18:13
Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig.


Lukas 18:16
Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.


Lukas 18:17
Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."


Lukas 18:19
Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.


Lukas 18:24
Jesus såg att han var bedrövad och sade: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!


Lukas 18:25
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."


Lukas 18:27
Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."


Lukas 18:29
Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike


Lukas 18:43
Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.


Lukas 19:11
När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt.


Lukas 19:37
När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se:


Lukas 20:21
De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon utan lär ut sanningen om Guds väg.


Lukas 20:25
Han sade till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud."


Lukas 20:36
De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn.


Lukas 20:37
Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
Han är inte de dödas Gud utan de levandes. För honom är alla levande."


Lukas 21:31
På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.


Lukas 22:16
För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike."


Lukas 22:17
Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Ta detta och dela mellan er.


Lukas 22:18
För jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer."


Lukas 22:19
Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig."


Lukas 22:69
Men härefter ska Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida."


Lukas 22:70
Då frågade alla: "Så du är alltså Guds Son?" Han svarade dem: "Ni själva säger att Jag Är."


Lukas 23:35
Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: "Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde."


Lukas 23:40
Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom?


Lukas 23:47
När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: "Den mannen var verkligen rättfärdig."


Lukas 23:51
som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen, och han väntade på Guds rike.


Lukas 24:19
Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket.


Lukas 24:30
Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem.


Lukas 24:53
Och de var ständigt i templet och prisade Gud.


Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.


Johannes 1:2
Han var i begynnelsen hos Gud.


Johannes 1:6
Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes.


Johannes 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.


Johannes 1:13
De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.


Johannes 1:18
Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.


Johannes 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds Lamm som tar bort världens synd!


Johannes 1:34
Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son."


Johannes 1:36
När han såg Jesus komma gående, sade han: "Se Guds Lamm!"


Johannes 1:49
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!"


Johannes 1:51
Sedan sade han till honom: "Jag säger er sanningen: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."


Johannes 3:2
Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom."


Johannes 3:3
Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."


Johannes 3:5
Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.


Johannes 3:16
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.


Johannes 3:17
Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.


Johannes 3:18
Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.


Johannes 3:21
Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."


Johannes 3:33
Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.


Johannes 3:34
Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning.


Johannes 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."


Johannes 4:10
Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten."


Johannes 4:24
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."


Johannes 5:18
Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin Far och gjorde sig själv lik Gud.


Johannes 5:25
Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv.


Johannes 5:42
Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.


Johannes 5:44
Hur ska ni kunna tro, när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?


Johannes 6:11
Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha.


Johannes 6:27
Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill."


Johannes 6:28
De frågade honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?"


Johannes 6:29
Jesus svarade: "Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt."


Johannes 6:33
Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv."


Johannes 6:45
Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.


Johannes 6:46
Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud, han har sett Fadern.


Johannes 6:69
och vi tror och förstår att du är Guds Helige."


Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.


Johannes 8:40
Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 8:41
Ni gör er fars gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott! Vi har bara en far, Gud."


Johannes 8:42
Jesus svarade: "Vore Gud er Far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.


Johannes 8:47
Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."


Johannes 8:54
Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min Far som ärar mig, han som ni kallar er Gud.


Johannes 9:3
Jesus svarade: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom.


Johannes 9:16
Några fariseer sade: "Den mannen kan inte vara från Gud, han håller ju inte sabbaten!" Andra sade: "Hur kan en syndig människa göra sådana tecken?" De var alltså splittrade


Johannes 9:24
För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: "Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare."


Johannes 9:29
Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den där mannen är vet vi inte."


Johannes 9:31
Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till.


Johannes 9:33
Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting."


Johannes 10:33
Judarna svarade: "Det är inte för någon god gärning vi tänker stena dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud fast du är en människa."


Johannes 10:34
Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?


Johannes 10:35
Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar — och Skriften kan inte upphävas —


Johannes 10:36
hur kan ni då säga till mig som Fadern har helgat och sänt till världen att jag hädar, därför att jag sagt: Jag är Guds Son?


Johannes 11:4
När Jesus hörde det, sade han: "Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den."


Johannes 11:22
Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om."


Johannes 11:27
Hon svarade: "Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen."


Johannes 11:40
Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?"


Johannes 11:52
och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds skingrade barn.


Johannes 12:43
De älskade människors ära mer än äran från Gud.


Johannes 13:3
Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud.


Johannes 13:31
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.


Johannes 13:32
Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart.


Johannes 14:1
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.


Johannes 16:2
De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud.


Johannes 16:27
Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud.


Johannes 16:30
Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud."


Johannes 17:3
Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.


Johannes 19:7
Judarna svarade: "Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son."


Johannes 20:17
Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud."


Johannes 20:28
Tomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!"


Johannes 20:31
Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.


Johannes 21:19
Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: "Följ mig!"


Apostlagärningarna 1:3
Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.


Apostlagärningarna 2:11
vi är judar och proselyter, kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!"


Apostlagärningarna 2:17
Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.


Apostlagärningarna 2:22
Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet.


Apostlagärningarna 2:23
Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom.


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom.


Apostlagärningarna 2:30
Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron.


Apostlagärningarna 2:32
Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det.


Apostlagärningarna 2:33
Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör.


Apostlagärningarna 2:36
Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias."


Apostlagärningarna 2:39
Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."


Apostlagärningarna 2:47
De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.


Apostlagärningarna 3:8
Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud.


Apostlagärningarna 3:9
Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud,


Apostlagärningarna 3:13
Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom.


Apostlagärningarna 3:15
Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till.


Apostlagärningarna 3:18
Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida.


Apostlagärningarna 3:21
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.


Apostlagärningarna 3:22
Mose har sagt: En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er, bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er.


Apostlagärningarna 3:25
Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade.


Apostlagärningarna 3:26
Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar."


Apostlagärningarna 4:10
så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda.


Apostlagärningarna 4:19
Men Petrus och Johannes svarade dem: "Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud.


Apostlagärningarna 4:21
Då hotade de dem igen men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt.


Apostlagärningarna 4:24
När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: "Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem,


Apostlagärningarna 4:31
När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.


Apostlagärningarna 5:4
Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud."


Apostlagärningarna 5:29
Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor.


Apostlagärningarna 5:30
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.


Apostlagärningarna 5:31
Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.


Apostlagärningarna 5:32
Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom."


Apostlagärningarna 5:39
Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud." De lät sig övertygas.


Apostlagärningarna 6:2
Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden.


Apostlagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron.


Apostlagärningarna 6:11
Då intalade de några män att säga: "Vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud!"


Apostlagärningarna 7:2
Stefanus svarade: "Bröder och fäder, lyssna på mig! Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan han bosatte sig i Haran.


Apostlagärningarna 7:4
Då lämnade Abraham kaldeernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor.


Apostlagärningarna 7:6
Detta är vad Gud sade: Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i fyrahundra år.


Apostlagärningarna 7:7
Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sade Gud, och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats.


Apostlagärningarna 7:9
Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom


Apostlagärningarna 7:17
När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, växte folket i antal och de blev allt fler i Egypten,


Apostlagärningarna 7:20
Vid den tiden föddes Mose, och han var vacker inför Gud. Under tre månader sköttes han i sin fars hus,


Apostlagärningarna 7:25
Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte.


Apostlagärningarna 7:32
Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit.


Apostlagärningarna 7:35
Denne Mose som de avvisade när de sade: Vem har satt dig till ledare och domare?, honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken.


Apostlagärningarna 7:37
Det var denne Mose som sade till Israels barn: En profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er, ur era bröders krets.


Apostlagärningarna 7:40
De sade till Aron: Gör oss gudar som kan gå framför oss! Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte.


Apostlagärningarna 7:41
Och de gjorde vid den tiden en kalv, och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk.


Apostlagärningarna 7:42
Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok: Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus?


Apostlagärningarna 7:43
Ni bar Moloks tält och er gud Refans stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon.


Apostlagärningarna 7:44
Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se.


Apostlagärningarna 7:45
Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid.


Apostlagärningarna 7:46
Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud.


Apostlagärningarna 7:55
Men fylld av den helige Ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida,


Apostlagärningarna 7:56
och han sade: "Se! Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida."


Apostlagärningarna 8:2
Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom.


Apostlagärningarna 8:10
och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sade: "Det är han som kallas Guds stora kraft!"


Apostlagärningarna 8:12
Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.


Apostlagärningarna 8:14
När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.


Apostlagärningarna 8:20
Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar!


Apostlagärningarna 8:21
Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud.


Apostlagärningarna 9:20
och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.


Apostlagärningarna 10:2
Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud.


Apostlagärningarna 10:3
En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sade: "Cornelius!"


Apostlagärningarna 10:4
Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?" Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud.


Apostlagärningarna 10:15
Då sade en röst för andra gången till honom: "Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent."


Apostlagärningarna 10:22
De svarade: "Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga."


Apostlagärningarna 10:28
Han sade till dem: "Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren.


Apostlagärningarna 10:31
och sade: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor.


Apostlagärningarna 10:33
Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga."


Apostlagärningarna 10:34
Då började Petrus tala: "Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor,


Apostlagärningarna 10:36
Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre,


Apostlagärningarna 10:38
hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.


Apostlagärningarna 10:40
men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig —


Apostlagärningarna 10:41
inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda.


Apostlagärningarna 10:46
eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud.


Apostlagärningarna 11:1
Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord.


Apostlagärningarna 11:9
För andra gången talade en röst från himlen: Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent.


Apostlagärningarna 11:17
Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud?"


Apostlagärningarna 11:18
När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sade: "Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv."


Apostlagärningarna 11:23
När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta.


Apostlagärningarna 12:5
Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom.


Apostlagärningarna 12:22
Då ropade folket: "Det är en guds röst, inte en människas!"


Apostlagärningarna 12:23
Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog.


Apostlagärningarna 12:24
Guds ord hade framgång och spred sig alltmer.


Apostlagärningarna 13:5
De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare.


Apostlagärningarna 13:7
Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord.


Apostlagärningarna 13:16
Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: "Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna!


Apostlagärningarna 13:17
Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån,


Apostlagärningarna 13:21
Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.


Apostlagärningarna 13:22
Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt.


Apostlagärningarna 13:23
Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en Frälsare för Israel: Jesus.


Apostlagärningarna 13:26
Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud! Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda,


Apostlagärningarna 13:33
har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra psalmen: Du är min Son, jag har fött dig i dag.


Apostlagärningarna 13:36
När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen.


Apostlagärningarna 13:37
Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen.


Apostlagärningarna 13:43
Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.


Apostlagärningarna 13:46
Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Guds ord måste först förkunnas för er. Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.


Apostlagärningarna 13:50
Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område.


Apostlagärningarna 14:11
När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt!"


Apostlagärningarna 14:15
"Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni! Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande Guden, han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem.


Apostlagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sade: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike."


Apostlagärningarna 14:26
Därifrån seglade de tillbaka mot Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.


Apostlagärningarna 14:27
När de hade kommit fram, samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.


Apostlagärningarna 15:4
När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem.


Apostlagärningarna 15:7
Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sade till dem: "Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro.


Apostlagärningarna 15:8
Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige Ande till dem likaväl som till oss.


Apostlagärningarna 15:10
Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?


Apostlagärningarna 15:12
Då teg alla de församlade, och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna.


Apostlagärningarna 15:14
Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna.


Apostlagärningarna 15:19
Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud,


Apostlagärningarna 15:20
utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod.


Apostlagärningarna 15:29
att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott!"


Apostlagärningarna 16:10
När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem.


Apostlagärningarna 16:14
En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade.


Apostlagärningarna 16:17
Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!"


Apostlagärningarna 16:25
Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem.


Apostlagärningarna 16:34
Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.


Apostlagärningarna 17:4
Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt.


Apostlagärningarna 17:13
Men när judarna i Tessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket.


Apostlagärningarna 17:16
Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder.


Apostlagärningarna 17:17
Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där.


Apostlagärningarna 17:18
Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom. En del sade: "Vad vill den där pratmakaren säga?" Andra sade: "Han verkar vara en som förkunnar främmande gudar." De sade så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen.


Apostlagärningarna 17:23
När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er.


Apostlagärningarna 17:24
Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand.


Apostlagärningarna 17:27
Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.


Apostlagärningarna 17:29
Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.


Apostlagärningarna 17:30
Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig.


Apostlagärningarna 18:7
Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan.


Apostlagärningarna 18:11
Han stannade hos dem i ett år och sex månader och undervisade i Guds ord.


Apostlagärningarna 18:13
och sade: "Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen."


Apostlagärningarna 18:21
och tog avsked och sade: "Jag kommer tillbaka till er igen, om Gud vill." Sedan seglade han ut från Efesos.


Apostlagärningarna 18:26
Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom, tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom.


Apostlagärningarna 18:27
När Apollos sedan ville ta sig över till Achaia, uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro.


Apostlagärningarna 19:8
Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.


Apostlagärningarna 19:11
Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.


Apostlagärningarna 19:26
Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar.


Apostlagärningarna 19:27
Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende, och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet."


Apostlagärningarna 19:37
Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudinna.


Apostlagärningarna 20:21
och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus.


Apostlagärningarna 20:24
Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.


Apostlagärningarna 20:27
för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan.


Apostlagärningarna 20:28
Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.


Apostlagärningarna 20:32
Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.


Apostlagärningarna 21:19
Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete.


Apostlagärningarna 21:20
När de hörde det, prisade de Gud. Sedan sade de till honom: "Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen.


Apostlagärningarna 21:25
Men när det gäller hedningar som kommit till tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral."


Apostlagärningarna 22:3
"Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag, och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är i dag.


Apostlagärningarna 22:14
Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun.


Apostlagärningarna 23:1
Paulus såg på Stora rådet och sade: "Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete intill denna dag."


Apostlagärningarna 23:3
Men Paulus sade till honom: "Gud ska slå dig, din vitkalkade vägg! Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att de ska slå mig."


Apostlagärningarna 23:4
De som stod bredvid sade: "Förolämpar du Guds överstepräst?"


Apostlagärningarna 24:14
Men detta bekänner jag för dig: att jag enligt Vägen, som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna.


Apostlagärningarna 24:15
Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång.


Apostlagärningarna 24:16
Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor.


Apostlagärningarna 26:6
Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder


Apostlagärningarna 26:7
och som våra tolv stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna.


Apostlagärningarna 26:8
Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda?


Apostlagärningarna 26:18
för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.


Apostlagärningarna 26:20
Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.


Apostlagärningarna 26:22
Men med Guds hjälp står jag än i dag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske:


Apostlagärningarna 26:29
Paulus svarade: "Snart eller längre fram, inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig i dag blir som jag, bortsett från de här bojorna."


Apostlagärningarna 27:23
En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt,


Apostlagärningarna 27:24
och han sade: Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren, och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig.


Apostlagärningarna 27:25
Så fatta mod, ni män! Jag litar på Gud att det blir som han sagt mig.


Apostlagärningarna 27:35
När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta.


Apostlagärningarna 28:6
Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sade att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:15
Bröderna där hade fått besked om oss, och de kom ut ända till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod.


Apostlagärningarna 28:23
De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna.


Apostlagärningarna 28:28
Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, och de kommer att lyssna."


Apostlagärningarna 28:31
Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.


Romarbrevet 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,


Romarbrevet 1:4
och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 1:7
Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:8
Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i hela världen talar om er tro.


Romarbrevet 1:9
Gud, som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans Son, är vittne till hur jag ständigt nämner er


Romarbrevet 1:10
i mina böner och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er, om Gud vill.


Romarbrevet 1:16
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken.


Romarbrevet 1:17
I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.


Romarbrevet 1:18
Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.


Romarbrevet 1:19
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.


Romarbrevet 1:20
Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.


Romarbrevet 1:21
Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.


Romarbrevet 1:23
och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.


Romarbrevet 1:24
Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra.


Romarbrevet 1:25
De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.


Romarbrevet 1:26
Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt.


Romarbrevet 1:28
Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras.


Romarbrevet 1:30
De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar,


Romarbrevet 1:32
De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.


Romarbrevet 2:2
Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så.


Romarbrevet 2:3
Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak?


Romarbrevet 2:4
Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?


Romarbrevet 2:5
Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.


Romarbrevet 2:11
för Gud är inte partisk.


Romarbrevet 2:13
Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga.


Romarbrevet 2:16
Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus.


Romarbrevet 2:17
Du kallar dig jude och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud.


Romarbrevet 2:22
Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen.


Romarbrevet 2:23
Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen.


Romarbrevet 2:24
Det står ju skrivet: För er skull hånas Guds namn bland hedningarna.


Romarbrevet 2:29
Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.


Romarbrevet 3:2
Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem.


Romarbrevet 3:3
För vad betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet?


Romarbrevet 3:4
Verkligen inte! Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, som det står skrivet: För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig.


Romarbrevet 3:5
Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, mänskligt talat, vara orättfärdig när han straffar i sin vrede?


Romarbrevet 3:6
Verkligen inte! Hur skulle Gud då kunna döma världen?


Romarbrevet 3:7
Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?


Romarbrevet 3:11
Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud.


Romarbrevet 3:18
De har ingen gudsfruktan för ögonen.


Romarbrevet 3:19
Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud.


Romarbrevet 3:21
Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om,


Romarbrevet 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.


Romarbrevet 3:23
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,


Romarbrevet 3:25
Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade.


Romarbrevet 3:29
Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas,


Romarbrevet 3:30
lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.


Romarbrevet 4:2
Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av — men inte inför Gud.


Romarbrevet 4:3
För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.


Romarbrevet 4:5
Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet.


Romarbrevet 4:6
Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar:


Romarbrevet 4:17
som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på, Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till.


Romarbrevet 4:20
Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran,


Romarbrevet 4:21
fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla.


Romarbrevet 5:1
När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:2
Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.


Romarbrevet 5:6
För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.


Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.


Romarbrevet 5:10
För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?


Romarbrevet 5:11
Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.


Romarbrevet 5:15
Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.


Romarbrevet 6:10
Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.


Romarbrevet 6:11
Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.


Romarbrevet 6:13
Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.


Romarbrevet 6:17
Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt.


Romarbrevet 6:22
Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv.


Romarbrevet 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 7:4
Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:22
I min inre människa gläder jag mig över Guds lag,


Romarbrevet 7:25
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.


Romarbrevet 8:3
Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden.


Romarbrevet 8:7
Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.


Romarbrevet 8:8
De som lever i köttet kan inte behaga Gud.


Romarbrevet 8:9
Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.


Romarbrevet 8:14
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.


Romarbrevet 8:16
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.


Romarbrevet 8:17
Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.


Romarbrevet 8:19
Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras.


Romarbrevet 8:21
att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.


Romarbrevet 8:27
Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.


Romarbrevet 8:28
Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.


Romarbrevet 8:31
Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?


Romarbrevet 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.


Romarbrevet 8:34
Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.


Romarbrevet 8:39
höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 9:4
De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena.


Romarbrevet 9:5
De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.


Romarbrevet 9:6
Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel,


Romarbrevet 9:8
Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar.


Romarbrevet 9:12
sades det till henne: Den äldre ska tjäna den yngre. Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.


Romarbrevet 9:14
Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte!


Romarbrevet 9:16
Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.


Romarbrevet 9:20
Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan?


Romarbrevet 9:22
Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras?


Romarbrevet 9:26
Och på platsen där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn.


Romarbrevet 10:1
Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta.


Romarbrevet 10:2
Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten.


Romarbrevet 10:3
De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.


Romarbrevet 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.


Romarbrevet 11:1
Jag frågar nu: Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte! Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam.


Romarbrevet 11:2
Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel:


Romarbrevet 11:4
Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen man som inte har böjt knä för Baal.


Romarbrevet 11:5
På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.


Romarbrevet 11:8
Som det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag.


Romarbrevet 11:21
För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.


Romarbrevet 11:22
Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren.


Romarbrevet 11:23
Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen.


Romarbrevet 11:26
Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob.


Romarbrevet 11:29
för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.


Romarbrevet 11:30
Förr var ni olydiga mot Gud, men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad.


Romarbrevet 11:32
Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.


Romarbrevet 11:33
O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar!


Romarbrevet 12:1
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud — er andliga gudstjänst.


Romarbrevet 12:2
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.


Romarbrevet 12:3
I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.


Romarbrevet 12:19
Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren.


Romarbrevet 13:1
Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.


Romarbrevet 13:2
Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.


Romarbrevet 13:4
Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.


Romarbrevet 13:6
Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften.


Romarbrevet 14:3
Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.


Romarbrevet 14:6
Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.


Romarbrevet 14:10
Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol.


Romarbrevet 14:11
Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud.


Romarbrevet 14:12
Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.


Romarbrevet 14:17
Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.


Romarbrevet 14:18
Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor.


Romarbrevet 14:20
Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter.


Romarbrevet 14:22
Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer.


Romarbrevet 15:5
Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja,


Romarbrevet 15:6
så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.


Romarbrevet 15:7
Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära.


Romarbrevet 15:8
Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna,


Romarbrevet 15:9
och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: Därför vill jag tacka dig bland hednafolken och lovsjunga ditt namn.


Romarbrevet 15:13
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.


Romarbrevet 15:15
Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud.


Romarbrevet 15:16
Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.


Romarbrevet 15:17
Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud.


Romarbrevet 15:30
Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig.


Romarbrevet 15:32
Då ska jag med glädje komma till er, om Gud vill, och vila ut tillsammans med er.


Romarbrevet 15:33
Fridens Gud vare med er alla. Amen.


Romarbrevet 16:20
Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.


Romarbrevet 16:25
Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold


Romarbrevet 16:26
men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad.


Romarbrevet 16:27
Han är den ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen.


1 Korinthierbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes.


1 Korinthierbrevet 1:2
Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor.


1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


1 Korinthierbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus.


1 Korinthierbrevet 1:9
Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


1 Korinthierbrevet 1:14
Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gaius,


1 Korinthierbrevet 1:18
Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 1:20
Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?


1 Korinthierbrevet 1:21
När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.


1 Korinthierbrevet 1:24
Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.


1 Korinthierbrevet 1:25
Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.


1 Korinthierbrevet 1:27
Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka,


1 Korinthierbrevet 1:28
och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till,


1 Korinthierbrevet 1:29
för att ingen människa ska berömma sig inför Gud.


1 Korinthierbrevet 1:30
Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning,


1 Korinthierbrevet 2:1
När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er.


1 Korinthierbrevet 2:5
Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 2:7
Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet, som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss.


1 Korinthierbrevet 2:9
Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.


1 Korinthierbrevet 2:10
Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.


1 Korinthierbrevet 2:11
Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 2:12
Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud.


1 Korinthierbrevet 2:14
En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.


1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.


1 Korinthierbrevet 3:7
Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten.


1 Korinthierbrevet 3:9
Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.


1 Korinthierbrevet 3:10
Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger.


1 Korinthierbrevet 3:16
Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?


1 Korinthierbrevet 3:17
Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.


1 Korinthierbrevet 3:19
Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet,


1 Korinthierbrevet 3:23
Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.


1 Korinthierbrevet 4:1
Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter.


1 Korinthierbrevet 4:5
Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud.


1 Korinthierbrevet 4:9
Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.


1 Korinthierbrevet 4:20
Guds rike består inte i ord utan i kraft.


1 Korinthierbrevet 5:10
Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen!


1 Korinthierbrevet 5:11
Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta.


1 Korinthierbrevet 5:13
De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!


1 Korinthierbrevet 6:9
Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,


1 Korinthierbrevet 6:10
varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.


1 Korinthierbrevet 6:11
Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 6:13
"Maten är till för magen och magen för maten", men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren, och Herren för kroppen.


1 Korinthierbrevet 6:14
Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss.


1 Korinthierbrevet 6:19
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,


1 Korinthierbrevet 6:20
ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!


1 Korinthierbrevet 7:7
Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.


1 Korinthierbrevet 7:15
Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.


1 Korinthierbrevet 7:17
Men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar.


1 Korinthierbrevet 7:19
Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.


1 Korinthierbrevet 7:24
Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad.


1 Korinthierbrevet 7:40
Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror att även jag har Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 8:1
När det gäller kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp.


1 Korinthierbrevet 8:3
Men om någon älskar Gud är han känd av honom.


1 Korinthierbrevet 8:4
När det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en Gud.


1 Korinthierbrevet 8:5
För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden — och det finns många "gudar" och många "herrar" —


1 Korinthierbrevet 8:6
så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.


1 Korinthierbrevet 8:7
Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att de äter köttet just som avgudaoffer, och då blir deras svaga samvete fläckat.


1 Korinthierbrevet 8:8
Men det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget, och äter vi så vinner vi inget.


1 Korinthierbrevet 8:10
För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudaoffren?


1 Korinthierbrevet 9:9
Det står skrivet i Mose lag: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om?


1 Korinthierbrevet 9:21
För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag.


1 Korinthierbrevet 10:5
Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen.


1 Korinthierbrevet 10:7
Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet: Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig.


1 Korinthierbrevet 10:13
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.


1 Korinthierbrevet 10:14
Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan!


1 Korinthierbrevet 10:19
Så vad menar jag? Att avgudaoffer betyder något eller att en avgud betyder något?


1 Korinthierbrevet 10:20
Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.


1 Korinthierbrevet 10:30
Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för?


1 Korinthierbrevet 10:31
Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.


1 Korinthierbrevet 10:32
Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling.


1 Korinthierbrevet 11:3
Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.


1 Korinthierbrevet 11:7
En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära,


1 Korinthierbrevet 11:12
För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud.


1 Korinthierbrevet 11:13
Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?


1 Korinthierbrevet 11:16
Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar.


1 Korinthierbrevet 11:22
Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er.


1 Korinthierbrevet 11:24
tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig."


1 Korinthierbrevet 12:2
Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.


1 Korinthierbrevet 12:3
Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren " annat än i kraft av den helige Ande.


1 Korinthierbrevet 12:6
Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.


1 Korinthierbrevet 12:18
Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville.


1 Korinthierbrevet 12:24
något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder,


1 Korinthierbrevet 12:28
Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål.


1 Korinthierbrevet 14:2
Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande.


1 Korinthierbrevet 14:16
Om du tackar Gud i anden, hur ska då den oinvigde kunna säga sitt Amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger.


1 Korinthierbrevet 14:17
Du gör rätt i att tacka Gud, men den andre blir inte uppbyggd.


1 Korinthierbrevet 14:18
Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er.


1 Korinthierbrevet 14:25
Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner: "Gud finns verkligen i er!"


1 Korinthierbrevet 14:28
Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för sig själv och för Gud.


1 Korinthierbrevet 14:33
för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar


1 Korinthierbrevet 14:36
Var det kanske från er som Guds ord gick ut? Eller var det bara till er det kom?


1 Korinthierbrevet 15:9
Jag är ju den minste av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.


1 Korinthierbrevet 15:10
Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra — fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.


1 Korinthierbrevet 15:15
Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår.


1 Korinthierbrevet 15:24
Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.


1 Korinthierbrevet 15:27
för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus.


1 Korinthierbrevet 15:28
Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.


1 Korinthierbrevet 15:34
Nyktra till på allvar och synda inte! Några av er känner inte Gud. Till er skam säger jag det.


1 Korinthierbrevet 15:38
Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form.


1 Korinthierbrevet 15:50
Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga.


1 Korinthierbrevet 15:57
Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!


2 Korinthierbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timoteus. Till Guds församling i Korint och alla de heliga i hela Achaia.


2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!


2 Korinthierbrevet 1:4
Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.


2 Korinthierbrevet 1:9
Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda.


2 Korinthierbrevet 1:11
när också ni hjälper oss med er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.


2 Korinthierbrevet 1:12
Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd: här i världen, och särskilt mot er, har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.


2 Korinthierbrevet 1:18
Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej.


2 Korinthierbrevet 1:19
Guds Son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er — jag och Silvanus och Timoteus — han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja.


2 Korinthierbrevet 1:20
Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen, för att Gud ska bli ärad genom oss.


2 Korinthierbrevet 1:21
Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss.


2 Korinthierbrevet 1:23
Jag tar Gud till vittne över min själ att det är för att skona er som jag inte har kommit än till Korint.


2 Korinthierbrevet 2:14
Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt.


2 Korinthierbrevet 2:15
Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade:


2 Korinthierbrevet 2:17
Vi är inte som de flesta, som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 3:3
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.


2 Korinthierbrevet 3:4
En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus.


2 Korinthierbrevet 3:5
Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 4:1
Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp.


2 Korinthierbrevet 4:2
Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete.


2 Korinthierbrevet 4:4
Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.


2 Korinthierbrevet 4:6
Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.


2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.


2 Korinthierbrevet 4:15
Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.


2 Korinthierbrevet 5:1
Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand.


2 Korinthierbrevet 5:5
Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant.


2 Korinthierbrevet 5:11
Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.


2 Korinthierbrevet 5:13
Har vi varit från våra sinnen, så var det för Gud. Är vi sansade och samlade, så är det för er.


2 Korinthierbrevet 5:18
Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.


2 Korinthierbrevet 5:19
Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.


2 Korinthierbrevet 5:20
Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!


2 Korinthierbrevet 5:21
Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.


2 Korinthierbrevet 6:1
Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.


2 Korinthierbrevet 6:4
Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest,


2 Korinthierbrevet 6:7
med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand,


2 Korinthierbrevet 6:16
Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


2 Korinthierbrevet 7:1
När vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud.


2 Korinthierbrevet 7:6
Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom att Titus kom,


2 Korinthierbrevet 7:9
Men nu gläder jag mig, inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill, och därför har ni inte tagit någon skada genom oss.


2 Korinthierbrevet 7:10
En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.


2 Korinthierbrevet 7:11
Se vad den här sorgen från Gud har fört med sig hos er: vilken hängivenhet, vilka förklaringar, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning! I allt har ni visat er oskyldiga i den här saken.


2 Korinthierbrevet 7:12
När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som gjort orätt eller den som har drabbats, utan för att det skulle bli klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak.


2 Korinthierbrevet 8:1
Vi vill berätta för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien.


2 Korinthierbrevet 8:5
Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja.


2 Korinthierbrevet 8:16
Vi tackar Gud som har väckt samma iver för er i Titus hjärta.


2 Korinthierbrevet 9:7
Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.


2 Korinthierbrevet 9:8
Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.


2 Korinthierbrevet 9:11
Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt, och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan.


2 Korinthierbrevet 9:12
Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud.


2 Korinthierbrevet 9:13
När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla.


2 Korinthierbrevet 9:14
De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er.


2 Korinthierbrevet 9:15
Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva!


2 Korinthierbrevet 10:4
Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader


2 Korinthierbrevet 10:5
och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus,


2 Korinthierbrevet 10:13
Vi däremot berömmer oss inte gränslöst, utan håller oss inom gränsen för det område som Gud har tilldelat oss, att vi skulle nå fram även till er.


2 Korinthierbrevet 11:2
eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom.


2 Korinthierbrevet 11:7
Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?


2 Korinthierbrevet 11:11
Varför? För att jag inte älskar er? Det vet Gud att jag gör.


2 Korinthierbrevet 11:31
Herren Jesu Gud och Far, välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.


2 Korinthierbrevet 12:2
Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet.


2 Korinthierbrevet 12:3
Jag vet att den mannen — om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet —


2 Korinthierbrevet 12:19
Har ni hela tiden trott att vi försvarar oss inför er? Nej, vi talar inför Gud i Kristus, och allt är till er uppbyggelse, mina älskade.


2 Korinthierbrevet 12:21
Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare har syndat och inte omvänt sig från den orenhet, otukt och omoral som de har ägnat sig åt.


2 Korinthierbrevet 13:4
Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få känna.


2 Korinthierbrevet 13:7
Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont — inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om vi inte klarade provet.


2 Korinthierbrevet 13:11
Till sist, bröder: var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.


2 Korinthierbrevet 13:13
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.


Galaterbrevet 1:1
Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.


Galaterbrevet 1:3
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus,


Galaterbrevet 1:4
som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Fars vilja.


Galaterbrevet 1:10
Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.


Galaterbrevet 1:13
Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den.


Galaterbrevet 1:20
Detta skriver jag till er inför Gud, jag ljuger inte.


Galaterbrevet 1:24
Och de prisade Gud för min skull.


Galaterbrevet 2:6
Och de som ansågs betydelsefulla — hurdana de nu var gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personens yttre — dessa ansedda ville inte ålägga mig något mer.


Galaterbrevet 2:19
Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,


Galaterbrevet 2:20
och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.


Galaterbrevet 2:21
Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.


Galaterbrevet 3:6
Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.


Galaterbrevet 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade.


Galaterbrevet 3:11
Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro.


Galaterbrevet 3:17
Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle bli ogiltigt.


Galaterbrevet 3:18
För om arvet skulle bero på lagen, beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte.


Galaterbrevet 3:20
Och medlaren representerar inte bara en part. Men Gud är en.


Galaterbrevet 3:21
Är då lagen emot Guds löften? Verkligen inte. Hade vi fått en lag som kunde ge liv, då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen.


Galaterbrevet 3:26
Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.


Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,


Galaterbrevet 4:6
Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!"


Galaterbrevet 4:7
Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.


Galaterbrevet 4:8
Förr, när ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar.


Galaterbrevet 4:9
Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen?


Galaterbrevet 4:14
Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus.


Galaterbrevet 5:20
avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror,


Galaterbrevet 5:21
illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.


Galaterbrevet 6:7
Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda.


Galaterbrevet 6:16
Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, och över Guds Israel.


Efesierbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus.


Efesierbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!


Efesierbrevet 1:16
kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner.


Efesierbrevet 1:17
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom.


Efesierbrevet 2:1
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.


Efesierbrevet 2:4
Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,


Efesierbrevet 2:8
Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,


Efesierbrevet 2:10
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.


Efesierbrevet 2:12
På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.


Efesierbrevet 2:16
Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.


Efesierbrevet 2:19
Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.


Efesierbrevet 2:22
och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.


Efesierbrevet 3:2
Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er,


Efesierbrevet 3:7
Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.


Efesierbrevet 3:9
och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.


Efesierbrevet 3:10
Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen.


Efesierbrevet 3:12
I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud.


Efesierbrevet 3:19
och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.


Efesierbrevet 4:6
en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.


Efesierbrevet 4:13
tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.


Efesierbrevet 4:18
deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.


Efesierbrevet 4:24
och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.


Efesierbrevet 4:30
Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.


Efesierbrevet 4:32
Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.


Efesierbrevet 5:1
Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn.


Efesierbrevet 5:2
Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.


Efesierbrevet 5:4
Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud.


Efesierbrevet 5:5
Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.


Efesierbrevet 5:6
Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.


Efesierbrevet 5:20
Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.


Efesierbrevet 6:6
Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat.


Efesierbrevet 6:11
Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.


Efesierbrevet 6:13
Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.


Efesierbrevet 6:17
Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.


Efesierbrevet 6:23
Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:3
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er.


Filipperbrevet 1:8
Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.


Filipperbrevet 1:11
rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.


Filipperbrevet 1:14
och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.


Filipperbrevet 1:28
utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, medan ni blir frälsta och det av Gud.


Filipperbrevet 2:6
Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte,


Filipperbrevet 2:9
Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,


Filipperbrevet 2:11
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.


Filipperbrevet 2:13
för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.


Filipperbrevet 2:15
så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen


Filipperbrevet 2:27
Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg.


Filipperbrevet 3:3
Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans Ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre.


Filipperbrevet 3:9
och bli funnen i honom — inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.


Filipperbrevet 3:14
och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 3:15
Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er.


Filipperbrevet 3:19
De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.


Filipperbrevet 4:6
Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.


Filipperbrevet 4:7
Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 4:9
Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.


Filipperbrevet 4:18
Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva — en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje.


Filipperbrevet 4:19
Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver.


Filipperbrevet 4:20
Vår Gud och Far tillhör äran i evigheters evighet. Amen.


Kolosserbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timoteus.


Kolosserbrevet 1:2
Till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far.


Kolosserbrevet 1:3
Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er.


Kolosserbrevet 1:6
som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är.


Kolosserbrevet 1:10
Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.


Kolosserbrevet 1:15
Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat,


Kolosserbrevet 1:19
Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom


Kolosserbrevet 1:25
Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull: att överallt predika Guds ord,


Kolosserbrevet 1:27
Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.


Kolosserbrevet 2:2
Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus.


Kolosserbrevet 2:9
I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,


Kolosserbrevet 2:12
och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda.


Kolosserbrevet 2:19
Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av leder och senor.


Kolosserbrevet 3:1
Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.


Kolosserbrevet 3:3
Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.


Kolosserbrevet 3:5
Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.


Kolosserbrevet 3:6
Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.


Kolosserbrevet 3:12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.


Kolosserbrevet 3:16
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.


Kolosserbrevet 3:17
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.


Kolosserbrevet 4:3
Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad.


Kolosserbrevet 4:11
Även Jesus som kallas Justus hälsar. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike, och de har varit till tröst för mig.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timoteus. Till Tessalonikes församling som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er.


1 Thessalonikerbrevet 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner,


1 Thessalonikerbrevet 1:3
för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.


1 Thessalonikerbrevet 1:4
Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda,


1 Thessalonikerbrevet 1:8
Från er har Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Achaia, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer.


1 Thessalonikerbrevet 1:9
De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden


1 Thessalonikerbrevet 1:10
och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.


1 Thessalonikerbrevet 2:2
Tidigare hade vi, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi. Men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp.


1 Thessalonikerbrevet 2:4
Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör, inte för att behaga människor utan Gud, som prövar våra hjärtan.


1 Thessalonikerbrevet 2:5
Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni, eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne.


1 Thessalonikerbrevet 2:8
ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss.


1 Thessalonikerbrevet 2:9
Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er.


1 Thessalonikerbrevet 2:10
Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende.


1 Thessalonikerbrevet 2:12
och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, som kallar er till sitt rike och sin härlighet.


1 Thessalonikerbrevet 2:13
Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror.


1 Thessalonikerbrevet 2:14
Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna,


1 Thessalonikerbrevet 2:15
som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor


1 Thessalonikerbrevet 3:2
och sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron


1 Thessalonikerbrevet 3:9
Hur kan vi tacka Gud nog för er, för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud?


1 Thessalonikerbrevet 3:11
Må vår Gud och Far själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er.


1 Thessalonikerbrevet 3:13
Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.


1 Thessalonikerbrevet 4:1
För övrigt, bröder, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att göra det ännu mer.


1 Thessalonikerbrevet 4:3
Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral,


1 Thessalonikerbrevet 4:5
Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud,


1 Thessalonikerbrevet 4:7
Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.


1 Thessalonikerbrevet 4:8
Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud, som ger er sin helige Ande.


1 Thessalonikerbrevet 4:9
När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra,


1 Thessalonikerbrevet 4:14
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom.


1 Thessalonikerbrevet 4:16
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.


1 Thessalonikerbrevet 5:9
Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.


1 Thessalonikerbrevet 5:18
och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.


1 Thessalonikerbrevet 5:23
Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.


2 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timoteus. Till Tessalonikes församling som lever i Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:3
Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en.


2 Thessalonikerbrevet 1:4
Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.


2 Thessalonikerbrevet 1:5
Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för.


2 Thessalonikerbrevet 1:6
Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er


2 Thessalonikerbrevet 1:8
i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.


2 Thessalonikerbrevet 1:11
Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron.


2 Thessalonikerbrevet 1:12
Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.


2 Thessalonikerbrevet 2:4
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.


2 Thessalonikerbrevet 2:11
Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen


2 Thessalonikerbrevet 2:13
Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen.


2 Thessalonikerbrevet 2:14
Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.


2 Thessalonikerbrevet 2:16
Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd,


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp.


1 Timotheosbrevet 1:2
Till Timoteus, mitt äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.


1 Timotheosbrevet 1:4
eller ägna sig åt myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte Guds frälsningsplan genom tron.


1 Timotheosbrevet 1:9
och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare,


1 Timotheosbrevet 1:11
enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.


1 Timotheosbrevet 1:17
Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.


1 Timotheosbrevet 2:2
för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.


1 Timotheosbrevet 2:3
Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare,


1 Timotheosbrevet 2:5
Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,


1 Timotheosbrevet 2:10
utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan: med goda gärningar.


1 Timotheosbrevet 3:5
Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?


1 Timotheosbrevet 3:15
Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.


1 Timotheosbrevet 3:16
Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.


1 Timotheosbrevet 4:3
De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.


1 Timotheosbrevet 4:4
Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.


1 Timotheosbrevet 4:5
Det helgas genom Guds ord och bön.


1 Timotheosbrevet 4:7
Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig i stället i gudsfruktan.


1 Timotheosbrevet 4:8
Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.


1 Timotheosbrevet 4:10
Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är Frälsaren för alla människor, först och främst för dem som tror.


1 Timotheosbrevet 5:4
Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud.


1 Timotheosbrevet 5:5
Den som verkligen är änka och ensamstående sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.


1 Timotheosbrevet 5:21
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna: ta vara på detta utan förutfattade meningar och utan att handla partiskt.


1 Timotheosbrevet 6:1
Alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas.


1 Timotheosbrevet 6:3
Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan,


1 Timotheosbrevet 6:5
och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ge vinst.


1 Timotheosbrevet 6:6
Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst.


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.


1 Timotheosbrevet 6:13
Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen:


1 Timotheosbrevet 6:17
Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.


2 Timotheosbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus.


2 Timotheosbrevet 1:2
Till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.


2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner.


2 Timotheosbrevet 1:6
Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning.


2 Timotheosbrevet 1:7
Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.


2 Timotheosbrevet 1:8
Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft.


2 Timotheosbrevet 2:9
För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor!


2 Timotheosbrevet 2:14
Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar.


2 Timotheosbrevet 2:15
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.


2 Timotheosbrevet 2:16
Men oandligt, tomt prat ska du akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet,


2 Timotheosbrevet 2:19
Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet.


2 Timotheosbrevet 2:25
Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen


2 Timotheosbrevet 3:2
Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,


2 Timotheosbrevet 3:4
falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud


2 Timotheosbrevet 3:5
och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!


2 Timotheosbrevet 3:12
Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.


2 Timotheosbrevet 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,


2 Timotheosbrevet 3:17
så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.


2 Timotheosbrevet 4:1
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike:


Titusbrevet 1:1
Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och insikt om den sanning som hör till gudsfruktan


Titusbrevet 1:2
och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid.


Titusbrevet 1:3
Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts mig på Guds, vår Frälsares, befallning.


Titusbrevet 1:4
Till Titus, mitt äkta barn i vår gemensamma tro. Nåd och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Frälsare.


Titusbrevet 1:7
Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig,


Titusbrevet 1:8
utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad.


Titusbrevet 1:16
De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda, trotsiga och odugliga till varje god gärning.


Titusbrevet 2:5
att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män så att Guds ord inte blir hånat.


Titusbrevet 2:10
att inte smussla undan något utan alltid visa sann trohet så att de i allt är en heder för Guds, vår Frälsares, lära.


Titusbrevet 2:11
Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.


Titusbrevet 2:12
Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,


Titusbrevet 2:13
medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.


Titusbrevet 3:4
Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor


Titusbrevet 3:8
Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.


Filemonbrevet 1:3
Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


Filemonbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner,


Hebreerbrevet 1:1
I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna,


Hebreerbrevet 1:3
Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.


Hebreerbrevet 1:5
Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har fött dig i dag? Eller: Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son?


Hebreerbrevet 1:6
Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.


Hebreerbrevet 1:8
Men om Sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira.


Hebreerbrevet 1:9
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.


Hebreerbrevet 1:14
Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?


Hebreerbrevet 2:4
Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige Ande efter sin vilja.


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.


Hebreerbrevet 2:10
För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.


Hebreerbrevet 2:13
Han säger också: Jag ska förtrösta på honom, och dessutom: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.


Hebreerbrevet 2:17
Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.


Hebreerbrevet 3:2
Han var betrodd av den som insatte honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus.


Hebreerbrevet 3:4
Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.


Hebreerbrevet 3:5
Mose var betrodd i hela Guds hus, som en tjänare, för att vittna om det som sedan skulle förkunnas.


Hebreerbrevet 3:6
Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet.


Hebreerbrevet 3:12
Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden.


Hebreerbrevet 4:4
för på ett ställe säger han om den sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.


Hebreerbrevet 4:8
För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag.


Hebreerbrevet 4:9
Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk.


Hebreerbrevet 4:10
Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.


Hebreerbrevet 4:12
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.


Hebreerbrevet 4:14
När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.


Hebreerbrevet 5:1
Varje överstepräst blir utsedd bland människor och insatt för människors skull, för att göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för deras synder.


Hebreerbrevet 5:4
Ingen tar sig denna värdighet, utan man blir kallad av Gud liksom Aron blev det.


Hebreerbrevet 5:10
av Gud kallad överstepräst på samma sätt som Melkisedek.


Hebreerbrevet 5:12
Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda!


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,


Hebreerbrevet 6:3
Ja, så vill vi göra, om Gud tillåter.


Hebreerbrevet 6:5
och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter


Hebreerbrevet 6:6
men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds Son på nytt och hånar honom offentligt.


Hebreerbrevet 6:7
En åker som dricker det regn som ofta faller på den och som ger god skörd åt dem som den odlas för, den åkern får välsignelse från Gud.


Hebreerbrevet 6:10
Gud är inte orättvis, han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni visat hans namn genom att tjäna de heliga, nu som förr.


Hebreerbrevet 6:13
När Gud gav löftet till Abraham svor han vid sig själv, eftersom han inte hade någon högre att svära vid.


Hebreerbrevet 6:15
Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat.


Hebreerbrevet 6:17
När Gud ännu klarare ville visa för löftets arvingar hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han det med en ed.


Hebreerbrevet 6:18
Så skulle vi, genom två orubbliga uttalanden, där Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss.


Hebreerbrevet 7:1
Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom,


Hebreerbrevet 7:3
Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut: han är som Guds Son och förblir präst för evigt.


Hebreerbrevet 7:19
för lagen åstadkom aldrig något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det kan vi närma oss Gud.


Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem.


Hebreerbrevet 8:8
Men Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,


Hebreerbrevet 8:10
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


Hebreerbrevet 9:1
Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.


Hebreerbrevet 9:20
Han sade: Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt er att hålla.


Hebreerbrevet 9:21
På samma sätt stänkte han blod på tabernaklet och alla gudstjänstföremålen.


Hebreerbrevet 9:24
Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.


Hebreerbrevet 10:7
Då sade jag: Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig.


Hebreerbrevet 10:12
Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida


Hebreerbrevet 10:21
Vi har en stor överstepräst över Guds hus.


Hebreerbrevet 10:29
Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens Ande?


Hebreerbrevet 10:31
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.


Hebreerbrevet 10:36
Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.


Hebreerbrevet 11:3
Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.


Hebreerbrevet 11:4
Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig, när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han än, trots att han är död.


Hebreerbrevet 11:5
Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud.


Hebreerbrevet 11:6
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.


Hebreerbrevet 11:7
I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.


Hebreerbrevet 11:10
för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.


Hebreerbrevet 11:16
Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem.


Hebreerbrevet 11:18
och Gud hade sagt till honom: Det är genom Isak din avkomma ska räknas.


Hebreerbrevet 11:19
Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda, och därifrån återfick han honom också, bildligt talat.


Hebreerbrevet 11:25
Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden.


Hebreerbrevet 11:40
Gud har nämligen förberett något bättre för oss: först tillsammans med oss ska de nå fram till målet.


Hebreerbrevet 12:2
Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.


Hebreerbrevet 12:7
Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far?


Hebreerbrevet 12:10
Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet.


Hebreerbrevet 12:15
Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många.


Hebreerbrevet 12:22
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental,


Hebreerbrevet 12:23
till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen.


Hebreerbrevet 12:28
När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan,


Hebreerbrevet 12:29
för vår Gud är en förtärande eld.


Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare.


Hebreerbrevet 13:5
Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.


Hebreerbrevet 13:7
Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro.


Hebreerbrevet 13:15
Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.


Hebreerbrevet 13:16
Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.


Hebreerbrevet 13:20
Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda.


Jakobsbrevet 1:1
Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Hälsningar till de tolv stammarna i förskingringen.


Jakobsbrevet 1:5
Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få.


Jakobsbrevet 1:12
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.


Jakobsbrevet 1:13
Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.


Jakobsbrevet 1:20
för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud.


Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd.


Jakobsbrevet 1:27
Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.


Jakobsbrevet 2:5
Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom?


Jakobsbrevet 2:19
Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.


Jakobsbrevet 2:23
Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän.


Jakobsbrevet 3:9
Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild.


Jakobsbrevet 4:4
Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.


Jakobsbrevet 4:6
Men större är nåden som han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.


Jakobsbrevet 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er.


Jakobsbrevet 4:8
Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade.


1 Petrusbrevet 1:2
Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.


1 Petrusbrevet 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,


1 Petrusbrevet 1:5
Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.


1 Petrusbrevet 1:17
Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar.


1 Petrusbrevet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.


1 Petrusbrevet 1:23
Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.


1 Petrusbrevet 2:4
Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.


1 Petrusbrevet 2:5
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.


1 Petrusbrevet 2:9
Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.


1 Petrusbrevet 2:10
Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.


1 Petrusbrevet 2:12
Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem.


1 Petrusbrevet 2:15
Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.


1 Petrusbrevet 2:16
Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud.


1 Petrusbrevet 2:17
Visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren.


1 Petrusbrevet 2:19
Det är en nåd när någon är medveten om Gud och därför håller ut när han får lida oskyldigt.


1 Petrusbrevet 2:20
Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud.


1 Petrusbrevet 3:2
när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever.


1 Petrusbrevet 3:4
utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.


1 Petrusbrevet 3:5
Så smyckade sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,


1 Petrusbrevet 3:17
Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än för onda gärningar.


1 Petrusbrevet 3:18
Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden.


1 Petrusbrevet 3:20
för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.


1 Petrusbrevet 3:21
Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,


1 Petrusbrevet 3:22
han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom.


1 Petrusbrevet 4:2
så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.


1 Petrusbrevet 4:3
Länge nog har ni levt som hedningarna vill — i orgier, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter.


1 Petrusbrevet 4:6
Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.


1 Petrusbrevet 4:10
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.


1 Petrusbrevet 4:11
Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.


1 Petrusbrevet 4:14
Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.


1 Petrusbrevet 4:16
Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.


1 Petrusbrevet 4:17
Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium?


1 Petrusbrevet 4:18
Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren?


1 Petrusbrevet 4:19
Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare och göra det som är gott.


1 Petrusbrevet 5:2
var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.


1 Petrusbrevet 5:5
Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.


1 Petrusbrevet 5:6
Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne.


1 Petrusbrevet 5:10
Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er.


1 Petrusbrevet 5:12
Med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den.


2 Petrusbrevet 1:1
Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.


2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.


2 Petrusbrevet 1:3
Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet.


2 Petrusbrevet 1:4
Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.


2 Petrusbrevet 1:6
i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,


2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor.


2 Petrusbrevet 1:17
Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten: "Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje."


2 Petrusbrevet 1:21
Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.


2 Petrusbrevet 2:4
Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen.


2 Petrusbrevet 2:5
Han skonade inte heller den forntida världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra när han lät floden drabba de gudlösas värld.


2 Petrusbrevet 2:6
Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa.


2 Petrusbrevet 2:9
Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag.


2 Petrusbrevet 3:5
De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord.


2 Petrusbrevet 3:6
Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.


2 Petrusbrevet 3:7
Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.


2 Petrusbrevet 3:11
När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva


2 Petrusbrevet 3:12
medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst — den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!


1 Johannesbrevet 1:5
Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.


1 Johannesbrevet 2:5
Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.


1 Johannesbrevet 2:14
Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.


1 Johannesbrevet 2:17
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.


1 Johannesbrevet 3:1
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.


1 Johannesbrevet 3:2
Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.


1 Johannesbrevet 3:8
Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.


1 Johannesbrevet 3:9
Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.


1 Johannesbrevet 3:10
Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.


1 Johannesbrevet 3:17
Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?


1 Johannesbrevet 3:20
om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.


1 Johannesbrevet 3:21
Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,


1 Johannesbrevet 3:24
Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.


1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.


1 Johannesbrevet 4:2
Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud,


1 Johannesbrevet 4:3
och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.


1 Johannesbrevet 4:4
Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen.


1 Johannesbrevet 4:6
Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.


1 Johannesbrevet 4:7
Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.


1 Johannesbrevet 4:8
Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.