A A A A A


Sök

Markus 1:11
Och en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."


Markus 4:16
De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det,


Lukas 1:14
Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse,


Lukas 1:19
Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud.


Lukas 1:44
När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.


Lukas 2:10
Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket:


Lukas 3:22
och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."


Lukas 4:18
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet


Lukas 6:23
Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.


Lukas 7:22
Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.


Lukas 8:13
De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.


Lukas 15:7
Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.


Lukas 15:10
På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."


Lukas 19:6
Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.


Lukas 19:37
När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se:


Lukas 24:41
När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: "Har ni något ätbart här?"


Lukas 24:52
De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.


Johannes 3:29
Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt.


Johannes 15:11
Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.


Johannes 16:20
Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje.


Johannes 16:21
När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen.


Johannes 16:22
Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.


Johannes 16:24
Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.


Johannes 17:13
Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje.


Apostlagärningarna 2:28
Du har visat mig livets vägar, du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte.


Apostlagärningarna 2:46
Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.


Apostlagärningarna 8:8
Och det blev stor glädje i den staden.


Apostlagärningarna 8:39
När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, full av glädje.


Apostlagärningarna 13:52
Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.


Apostlagärningarna 14:17
Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan."


Apostlagärningarna 15:3
Församlingen utrustade dem för resan, och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna.


Apostlagärningarna 21:17
Så kom vi till Jerusalem, och bröderna tog emot oss med glädje.


Romarbrevet 14:17
Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.


Romarbrevet 15:13
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.


Romarbrevet 15:16
Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.


Romarbrevet 15:24
när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid ha haft glädjen att vara tillsammans med er.


Romarbrevet 15:32
Då ska jag med glädje komma till er, om Gud vill, och vila ut tillsammans med er.


2 Korinthierbrevet 1:24
Inte så att vi skulle vara herrar över er tro, men vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron.


2 Korinthierbrevet 2:3
Jag skrev som jag gjorde för att inte behöva komma och få sorg av dem som skulle ge mig glädje, för jag litade på att min glädje är allas er glädje.


2 Korinthierbrevet 7:4
Jag har stort förtroende för er, jag är mycket stolt över er. Jag är uppfylld av tröst och har glädje i överflöd mitt i all vår nöd.


2 Korinthierbrevet 7:13
Det har gett oss tröst. Utöver den trösten kom den ännu större glädjen över att se Titus så glad. Ni har alla styrkt hans ande.


2 Korinthierbrevet 8:2
Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.


2 Korinthierbrevet 12:15
Jag ska med glädje offra allt och själv låta mig offras för era själars skull. Blir jag då mindre älskad för att jag älskar er så högt?


Galaterbrevet 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade.


Galaterbrevet 5:22
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,


Efesierbrevet 4:29
Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det.


Filipperbrevet 1:4
I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje,


Filipperbrevet 1:25
Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron.


Filipperbrevet 1:26
När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull.


Filipperbrevet 2:2
gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne.


Filipperbrevet 2:28
Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad.


Filipperbrevet 2:29
Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han,


Filipperbrevet 4:1
Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade!


Filipperbrevet 4:18
Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva — en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje.


Kolosserbrevet 1:12
Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.


1 Thessalonikerbrevet 1:6
Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.


1 Thessalonikerbrevet 2:19
Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer om inte ni?


1 Thessalonikerbrevet 2:20
Ja, ni är vår ära och vår glädje.


1 Thessalonikerbrevet 3:6
Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er.


1 Thessalonikerbrevet 3:9
Hur kan vi tacka Gud nog för er, för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud?


2 Timotheosbrevet 1:4
När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje.


Filemonbrevet 1:7
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.


Hebreerbrevet 1:9
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.


Hebreerbrevet 10:34
Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående.


Hebreerbrevet 10:38
Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan, har min själ ingen glädje i honom.


Hebreerbrevet 12:2
Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.


Hebreerbrevet 12:11
För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.


Hebreerbrevet 13:17
Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er.


Jakobsbrevet 1:2
Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar.


Jakobsbrevet 4:9
Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse.


1 Petrusbrevet 1:8
Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje


1 Petrusbrevet 2:5
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.


2 Petrusbrevet 1:17
Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten: "Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje."


1 Johannesbrevet 1:4
Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.


2 Johannesbrevet 1:12
Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället kunna komma till er och tala med er ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig.


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015