A A A A A


Sök

1 Korinthierbrevet 6:4
Men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för.


2 Korinthierbrevet 7:4
Jag har stort förtroende för er, jag är mycket stolt över er. Jag är uppfylld av tröst och har glädje i överflöd mitt i all vår nöd.


2 Korinthierbrevet 8:22
Tillsammans med dem har vi sänt ännu en broder, som vi ofta och på många sätt har prövat och funnit hängiven, särskilt nu eftersom han har så stort förtroende för er.


2 Korinthierbrevet 9:4
Annars får vi — för att inte säga ni — stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er.


2 Thessalonikerbrevet 3:4
I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er.


1 Timotheosbrevet 1:12
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst,


English NIRV Version 1996
Copyright © 1995, 1996, 1998, 2014 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.