A A A A A


Sök

Matteus 12:31
Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden kommer inte att förlåtas.


Matteus 18:21
Då kom Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?"


Matteus 26:28
Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.


Markus 1:4
Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.


Markus 3:28
Jag säger er sanningen: Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar.


Markus 3:29
Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd."


Markus 4:12
för att de ska se och se och ändå inte se, och höra och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse."


Lukas 1:77
Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder


Lukas 3:3
Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse,


Lukas 5:20
Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder."


Lukas 5:23
Vad är lättast, att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: Res dig och gå?


Lukas 7:47
Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite."


Lukas 12:10
Var och en som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande kommer inte att få förlåtelse.


Lukas 24:47
och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.


Apostlagärningarna 5:31
Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.


Apostlagärningarna 10:43
Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."


Apostlagärningarna 13:38
Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er.


Apostlagärningarna 26:18
för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.


Efesierbrevet 1:7
I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd


Kolosserbrevet 1:14
I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.


Hebreerbrevet 9:22
Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.


Jakobsbrevet 5:15
Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015