A A A A A


Sök

Matteus 2:13
När de vise männen hade rest i väg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten! Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det."


Matteus 2:16
När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre, detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen.


Matteus 2:19
När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten


Matteus 2:20
och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda."


Matteus 4:16
det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp.


Matteus 8:22
Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda."


Matteus 9:24
sade han: "Gå härifrån! Flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom.


Matteus 10:8
Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.


Matteus 10:21
En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem.


Matteus 10:28
Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.


Matteus 11:5
Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.


Matthew 12:14
Då gick fariseerna ut och gjorde upp planer för att döda honom.


Matthew 14:2
och han sade till sina tjänare: "Det är Johannes Döparen. Han har uppstått från de döda, och det är därför dessa krafter verkar i honom."


Matthew 14:5
Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet.


Matthew 14:12
Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sedan gick de och berättade det för Jesus.


Matthew 15:4
Gud har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden.


Matthew 16:21
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.


Matthew 16:28
Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike."


Matthew 17:9
På väg ner från berget befallde Jesus dem: "Berätta inte för någon vad ni sett förrän Människosonen har uppstått från de döda."


Matthew 17:23
och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå." Då blev de djupt bedrövade.


Matthew 20:18
"Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden


Matthew 21:35
Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de.


Matthew 21:38
Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra: Här är arvtagaren! Kom, vi dödar honom så får vi hans arv.


Matthew 21:39
Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom.


Matthew 21:41
De svarade honom: "Han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid."


Matthew 22:6
De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem.


Matthew 22:7
Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad.


Matthew 22:31
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er:


Matthew 22:32
Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas Gud, utan de levandes."


Matthew 23:27
Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet.


Matthew 23:34
Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad.


Matthew 24:9
Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.


Matthew 26:4
De planerade att gripa Jesus med list och döda honom.


Matthew 26:38
och sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig."


Matthew 26:52
Då sade Jesus till honom: "Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd.


Matthew 26:59
Översteprästerna och hela Stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden.


Matthew 26:66
Vad anser ni?" De svarade: "Han förtjänar döden!"


Matthew 27:1
Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus.


Matthew 27:20
Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas.


Matthew 27:33
Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder Dödskalleplatsen,


Matthew 27:64
Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."


Matthew 28:4
Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.


Matthew 28:7
Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det."


Lukas 1:79
för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg."


Lukas 2:26
Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde.


Lukas 6:9
Jesus sade till dem: "Jag frågar er: Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?"


Lukas 7:12
Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors ende son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne.


Lukas 7:15
Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor.


Lukas 7:22
Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.


Lukas 8:49
Medan han ännu talade, kom någon från synagogföreståndarens hus och sade: "Din dotter är död. Besvära inte Mästaren mer."


Lukas 8:52
Alla grät och sörjde henne. Men Jesus sade: "Gråt inte. Hon är inte död, hon sover."


Lukas 8:53
Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död.


Lukas 9:7
När landsfursten Herodes fick höra om allt som hände, visste han inte vad han skulle tro. Några sade att Johannes hade uppstått från de döda,


Lukas 9:22
Och han sade: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad, och på tredje dagen uppväckt igen."


Lukas 9:27
Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike."


Lukas 9:60
Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!"


Lukas 10:30
Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd.


Lukas 11:51
från Abels blod ända till Sakarjas blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det ska utkrävas av det här släktet.


Lukas 12:4
Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer.


Lukas 12:5
Jag ska visa er vem ni ska frukta: Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.


Lukas 13:31
I samma stund kom några fariseer fram och sade till honom: "Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig."


Lukas 13:33
Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem.


Lukas 13:34
Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna! Men ni ville inte.


Lukas 15:24
för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.


Lukas 15:32
Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen."


Lukas 16:30
Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.


Lukas 16:31
Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."


Lukas 18:33
gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå."


Lukas 20:14
Men när vinodlarna fick se honom, samrådde de med varandra och sade: Här är arvtagaren! Vi dödar honom, så blir arvet vårt.


Lukas 20:15
Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem?


Lukas 20:16
Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra." När de hörde detta, sade de: "Det får inte hända!"


Lukas 20:35
Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta.


Lukas 20:37
Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
Han är inte de dödas Gud utan de levandes. För honom är alla levande."


Lukas 21:16
Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda.


Lukas 22:33
Då sade Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden."


Lukas 23:15
Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden.


Lukas 23:22
För tredje gången sade han till dem: "Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom."


Lukas 23:33
Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.


Lukas 24:5
Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sade: "Varför söker ni den levande bland de döda?


Lukas 24:20
Våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom.


Lukas 24:46
Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda,


Johannes 2:22
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och på ordet som Jesus hade sagt.


Johannes 5:18
Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin Far och gjorde sig själv lik Gud.


Johannes 5:21
För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.


Johannes 5:24
Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.


Johannes 5:25
Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv.


Johannes 7:1
Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom.


Johannes 7:19
Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?"


Johannes 7:20
Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?"


Johannes 7:25
Några av invånarna i Jerusalem sade då: "Är det inte honom de vill döda?


Johannes 8:37
Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord.


Johannes 8:40
Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 8:51
Jag säger er sanningen: Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden."


Johannes 8:52
Judarna sade: "Nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden.


Johannes 8:53
Är du större än vår far Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem tror du att du är?"


Johannes 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.


Johannes 11:4
När Jesus hörde det, sade han: "Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den."


Johannes 11:13
Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn.


Johannes 11:14
Då sade Jesus helt öppet till dem: "Lasarus är död.


Johannes 11:39
Jesus sade: "Ta bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen."


Johannes 11:44
Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Gör honom fri och låt honom gå."


Johannes 11:53
Från den dagen bestämde de sig för att döda honom.


Johannes 12:1
Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda.


Johannes 12:9
En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom inte bara för Jesu skull utan också för att se Lasarus som han hade uppväckt från de döda.


Johannes 12:10
Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lasarus,


Johannes 12:17
Alla som hade varit med honom när han kallade Lasarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta,


Johannes 16:2
De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud.


Johannes 19:17
och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas Dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata.


Johannes 19:33
Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben.


Johannes 20:9
Tidigare hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda.


Johannes 21:14
Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda.


Johannes 21:19
Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: "Följ mig!"


Apostlagärningarna 2:23
Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom.


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom.


Apostlagärningarna 2:27
att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din Helige se förgängelsen.


Apostlagärningarna 2:29
Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag.


Apostlagärningarna 2:31
I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: Han ska inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp ska inte se förgängelsen.


Apostlagärningarna 3:15
Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till.


Apostlagärningarna 4:2
upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda.


Apostlagärningarna 4:10
så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda.


Apostlagärningarna 5:10
Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man.


Apostlagärningarna 5:30
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.


Apostlagärningarna 5:33
När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem.


Apostlagärningarna 7:28
Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern i går?


Apostlagärningarna 7:52
Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den Rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom,


Apostlagärningarna 7:60
Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!" Med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades.


Apostlagärningarna 9:24
men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom,


Apostlagärningarna 10:39
Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom,


Apostlagärningarna 10:41
inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda.


Apostlagärningarna 13:28
Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda,


Apostlagärningarna 13:34
Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick.


Apostlagärningarna 14:19
Från Antiokia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död.


Apostlagärningarna 17:3
och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias."


Apostlagärningarna 17:31
Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda."


Apostlagärningarna 17:32
När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom, men andra sade: "Vi vill höra dig tala om detta igen."


Apostlagärningarna 20:9
I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från tredje våningen. När man lyfte upp honom var han död.


Apostlagärningarna 21:31
Medan de försökte döda honom, fick garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror.


Apostlagärningarna 22:4
Jag förföljde den Vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse.


Apostlagärningarna 23:6
Paulus visste att en del av dem var saddukeer och de andra fariseer, så han ropade i Rådet: "Bröder! Jag är farisé och son till fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta."


Apostlagärningarna 23:12
När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus.


Apostlagärningarna 23:14
De gick till översteprästerna och de äldste och sade: "Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus.


Apostlagärningarna 23:15
Nu kan ni tillsammans med Rådet meddela befälhavaren att han ska skicka ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står redo att döda honom innan han kommer fram."


Apostlagärningarna 23:21
Men låt dem inte övertala dig, för mer än fyrtio av dem ligger i bakhåll för honom. De har svurit en ed att varken äta eller dricka förrän de dödat honom, och nu står de och väntar på att du ska säga ja till deras begäran."


Apostlagärningarna 23:29
Då fann jag att anklagelserna gällde tvistefrågor i deras lag och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse.


Apostlagärningarna 24:21
om det inte var denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem: Det är för de dödas uppståndelse som jag i dag står här anklagad inför er."


Apostlagärningarna 25:3
och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll för att döda honom på vägen.


Apostlagärningarna 25:11
Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren!"


Apostlagärningarna 25:19
Vad de hade mot honom gällde några tvistefrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever.


Apostlagärningarna 25:25
Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit.


Apostlagärningarna 26:8
Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda?


Apostlagärningarna 26:21
Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig.


Apostlagärningarna 26:23
att Messias skulle lida, och att han som den förste som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna."


Apostlagärningarna 26:31
och när de hade kommit ut sade de till varandra: "Den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse."


Apostlagärningarna 27:42
Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i väg och fly.


Apostlagärningarna 28:6
Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sade att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:18
När de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden.


Romarbrevet 1:4
och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 1:23
och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.


Romarbrevet 1:32
De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.


Romarbrevet 2:7
evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet,


Romarbrevet 4:17
som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på, Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till.


Romarbrevet 4:19
Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp — han var omkring hundra år — och att Saras moderliv var dött.


Romarbrevet 4:24
utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda,


Romarbrevet 5:10
För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?


Romarbrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.


Romarbrevet 5:14
Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma.


Romarbrevet 5:17
För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus?


Romarbrevet 5:21
Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 6:3
Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död?


Romarbrevet 6:4
Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet.


Romarbrevet 6:5
För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.


Romarbrevet 6:7
Den som är död är förklarad fri från synden.


Romarbrevet 6:9
Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre.


Romarbrevet 6:10
Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.


Romarbrevet 6:11
Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.


Romarbrevet 6:12
Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär.


Romarbrevet 6:13
Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.


Romarbrevet 6:16
Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder: antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet?


Romarbrevet 6:21
Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden.


Romarbrevet 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 7:4
Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:5
Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden.


Romarbrevet 7:8
Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död.


Romarbrevet 7:10
och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död.


Romarbrevet 7:11
Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det.


Romarbrevet 7:13
Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte! Det var synden, för att den skulle avslöjas som synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig.


Romarbrevet 7:24
Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?


Romarbrevet 8:2
Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.


Romarbrevet 8:6
Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.


Romarbrevet 8:10
Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten.


Romarbrevet 8:11
Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.


Romarbrevet 8:13
Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva.


Romarbrevet 8:36
Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.


Romarbrevet 8:38
För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter,


Romarbrevet 10:7
eller: Vem ska stiga ner i avgrunden? — alltså för att hämta upp Kristus från de döda.


Romarbrevet 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.


Romarbrevet 11:3
Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv.


Romarbrevet 11:15
För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?


Romarbrevet 14:9
Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda.


1 Korinthierbrevet 3:22
Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert.


1 Korinthierbrevet 4:9
Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.


1 Korinthierbrevet 10:9
Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde — de dödades av ormar.


1 Korinthierbrevet 10:10
Klaga inte heller som några av dem gjorde — de dödades av fördärvaren.


1 Korinthierbrevet 11:26
Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.


1 Korinthierbrevet 15:12
Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?


1 Korinthierbrevet 15:13
Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått.


1 Korinthierbrevet 15:15
Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår.


1 Korinthierbrevet 15:16
För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått.


1 Korinthierbrevet 15:20
Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade.


1 Korinthierbrevet 15:21
Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa.


1 Korinthierbrevet 15:26
Som den sista fienden berövas döden sin makt,


1 Korinthierbrevet 15:29
Vad uppnår annars de som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår, varför döper de sig då för deras skull?


1 Korinthierbrevet 15:32
Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade jag haft för nytta av det? Om döda inte uppstår kan vi äta och dricka, för i morgon dör vi.


1 Korinthierbrevet 15:35
Nu kanske någon frågar: Hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer?


1 Korinthierbrevet 15:42
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt.


1 Korinthierbrevet 15:52
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.


1 Korinthierbrevet 15:53
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.


1 Korinthierbrevet 15:54
Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.


1 Korinthierbrevet 15:55
Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?


1 Korinthierbrevet 15:56
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.


2 Korinthierbrevet 1:9
Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda.


2 Korinthierbrevet 1:10
Från en sådan död räddade han oss, och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss,


2 Korinthierbrevet 2:16
för några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här?


2 Korinthierbrevet 3:6
Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.


2 Korinthierbrevet 3:7
Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade.


2 Korinthierbrevet 4:10
Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp.


2 Korinthierbrevet 4:11
Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp.


2 Korinthierbrevet 4:12
Så verkar döden i oss, och livet i er.


2 Korinthierbrevet 5:4
Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet.


2 Korinthierbrevet 6:9
vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade,


2 Korinthierbrevet 7:10
En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.


Galaterbrevet 1:1
Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.


Efesierbrevet 1:20
Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,


Efesierbrevet 2:1
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.


Efesierbrevet 2:5
även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta!


Efesierbrevet 2:16
Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.


Efesierbrevet 5:14
för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig."


Efesierbrevet 6:24
Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jes us Kristus.


Filipperbrevet 1:21
För mig är livet Kristus och döden en vinst.


Filipperbrevet 2:8
ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden — döden på korset.


Filipperbrevet 2:27
Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg.


Filipperbrevet 2:30
för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.


Filipperbrevet 3:10
Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död,


Filipperbrevet 3:11
i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.


Kolosserbrevet 1:18
Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.


Kolosserbrevet 1:22
också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom,


Kolosserbrevet 2:12
och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda.


Kolosserbrevet 2:13
Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser


Kolosserbrevet 3:5
Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.


1 Thessalonikerbrevet 1:10
och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.


1 Thessalonikerbrevet 2:15
som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor


2 Thessalonikerbrevet 2:8
Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.


1 Timotheosbrevet 1:17
Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.


1 Timotheosbrevet 5:6
Men den som lever för lyx är levande död.


1 Timotheosbrevet 6:16
han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.


2 Timotheosbrevet 1:10
Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.


2 Timotheosbrevet 2:8
Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar.


2 Timotheosbrevet 4:1
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike:


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.


Hebreerbrevet 2:14
När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen,


Hebreerbrevet 2:15
och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv.


Hebreerbrevet 5:7
Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest.


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,


Hebreerbrevet 6:2
med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.


Hebreerbrevet 7:8
I ena fallet är det dödliga människor som får tionde, i det andra är det en som har fått vittnesbördet att han lever.


Hebreerbrevet 7:23
De andra prästerna har blivit fler och fler, därför att döden hindrade dem från att stå kvar i sin tjänst.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.


Hebreerbrevet 9:15
Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet.


Hebreerbrevet 9:16
Där det finns ett testamente måste man visa att den som har upprättat det är död.


Hebreerbrevet 9:17
Först vid hans död blir testamentet giltigt, för det träder inte i kraft så länge han lever.


Hebreerbrevet 11:4
Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig, när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han än, trots att han är död.


Hebreerbrevet 11:5
Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud.


Hebreerbrevet 11:12
Därför fick också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand.


Hebreerbrevet 11:19
Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda, och därifrån återfick han honom också, bildligt talat.


Hebreerbrevet 11:22
I tron påminde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben.


Hebreerbrevet 11:35
Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse, för de ville nå en bättre uppståndelse.


Hebreerbrevet 11:37
De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade.


Hebreerbrevet 13:20
Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda.


Jakobsbrevet 1:15
När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.


Jakobsbrevet 2:17
Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.


Jakobsbrevet 2:20
Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?


Jakobsbrevet 2:26
Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.


Jakobsbrevet 3:8
Men tungan kan ingen människa tämja, den är ostyrig och ond och full av dödligt gift.


Jakobsbrevet 5:6
Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.


Jakobsbrevet 5:20
så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder.


1 Petrusbrevet 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,


1 Petrusbrevet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.


1 Petrusbrevet 3:18
Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden.


1 Petrusbrevet 4:5
Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda.


1 Petrusbrevet 4:6
Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.


2 Petrusbrevet 2:12
Dessa som hånar vad de inte känner till är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fångas och dödas. De är fördärvade och hamnar därför i fördärvet,


1 Johannesbrevet 3:14
Vi vet att vi har gått över från döden till livet, eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden.


1 Johannesbrevet 5:16
Om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be och Gud ska ge honom liv. Detta gäller dem vilkas synd inte leder till döden. Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den.


1 Johannesbrevet 5:17
All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte leder till döden.


Judasbrevet 1:5
Även om ni redan känner till allt, vill jag påminna er om hur Herren först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.


Judasbrevet 1:12
De är skamfläckar vid era kärleksmåltider där de utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan regn som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt när hösten är inne, dubbelt döda och uppryckta med rötterna.


Uppenbarelseboken 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod


Uppenbarelseboken 1:17
När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste


Uppenbarelseboken 1:18
och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.


Uppenbarelseboken 2:8
Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen:


Uppenbarelseboken 2:10
Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.


Uppenbarelseboken 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.


Uppenbarelseboken 2:23
Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.


Uppenbarelseboken 3:1
Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död.


Uppenbarelseboken 6:8
Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.


Uppenbarelseboken 6:11
Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.


Uppenbarelseboken 9:5
De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i fem månader, och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa.


Uppenbarelseboken 9:6
I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.


Uppenbarelseboken 9:15
Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna.


Uppenbarelseboken 9:18
Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna, av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar.


Uppenbarelseboken 9:20
Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå,


Uppenbarelseboken 11:5
Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.


Uppenbarelseboken 11:7
Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem.


Uppenbarelseboken 11:9
Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav.


Uppenbarelseboken 11:13
I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud.


Uppenbarelseboken 11:18
Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden."


Uppenbarelseboken 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.


Uppenbarelseboken 13:3
Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det.


Uppenbarelseboken 13:10
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.


Uppenbarelseboken 13:12
Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt.


Uppenbarelseboken 13:15
Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.


Uppenbarelseboken 14:13
Och jag hörde en röst från himlen: "Skriv: Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem."


Uppenbarelseboken 16:3
Den andre tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.


Uppenbarelseboken 18:8
Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag: död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud som har dömt henne.


Uppenbarelseboken 19:21
De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.


Uppenbarelseboken 20:5
Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.


Uppenbarelseboken 20:6
Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.


Uppenbarelseboken 20:12
Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.


Uppenbarelseboken 20:13
Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.


Uppenbarelseboken 20:14
Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.


Uppenbarelseboken 21:4
Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."


Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015