A A A A A


Sök

Matteus 3:11
Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.


Matteus 7:22
Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn?


Matteus 8:16
När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka,


Matteus 8:31
De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinhjorden."


Matteus 8:32
Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela hjorden rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.


Matteus 9:34
Men fariseerna sade: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna."


Matteus 10:1
Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.


Matteus 10:8
Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.


Matteus 10:10
inte väska för resan, inte två tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat.


Matteus 12:24
När fariseerna hörde det, sade de: "Det är bara med Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna."


Matteus 12:27
Och om jag driver ut de onda andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir därför era domare.


Matteus 12:28
Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.


Matteus 12:45
går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet."


Matteus 13:33
Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat."


Matteus 27:34
gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka.


Matteus 27:50
Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.


Markus 1:7
Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler.


Markus 1:27
Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära, med sådan makt! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom."


Markus 1:34
Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.


Markus 1:39
Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna.


Markus 3:11
När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds Son!"


Markus 3:15
och ha makt att driva ut onda andar.


Markus 3:22
De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: "Han är besatt av Beelsebul. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut andarna."


Markus 5:12
Andarna bad honom: "Skicka oss till svinen, så att vi kan fara in i dem!"


Markus 5:13
Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön. Det var ungefär två tusen svin som drunknade i sjön.


Markus 6:7
Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.


Markus 6:9
Sandaler fick de ha, men inte två tunikor.


Markus 6:13
och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.


Markus 9:38
Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss."


Markus 15:23
De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det.


Markus 15:37
Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan.


Markus 15:39
När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: "Den mannen var verkligen Guds Son!"


Markus 16:9
När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar.


Markus 16:17
Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål.


Lukas 3:16
Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.


Lukas 4:36
Alla greps av bävan och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut."


Lukas 4:41
Även onda andar for ut ur många, och de skrek: "Du är Guds Son!" Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias.


Lukas 6:18
De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade.


Luk 7:21
Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka.


Luk 8:2
och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar: Maria som kallades Magdalena — från henne hade sju onda andar farit ut —


Luk 8:27
När Jesus steg i land, möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge, och han bodde inte i något hus utan bland gravarna.


Luk 8:30
Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Legion ", för det var många onda andar som hade kommit in i honom.


Luk 8:32
Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han.


Luk 8:33
Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön och drunknade.


Luk 8:35
Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda.


Luk 8:38
Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom, men Jesus skickade i väg honom med orden:


Luk 9:1
Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar.


Luk 9:49
Johannes svarade: "Mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss."


Luk 10:4
Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen.


Luk 10:17
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn."


Luk 10:20
Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."


Luk 11:15
Men några av dem sade: "Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna."


Luk 11:18
Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul jag driver ut de onda andarna.


Luk 11:19
Men om jag driver ut andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare.


Luk 11:20
Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.


Luk 11:26
går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början."


Luk 13:1
Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.


Luk 13:21
Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat."


Luk 13:32
Jesus svarade dem: "Gå och säg till den räven: Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och på tredje dagen når jag mitt mål.


Luk 21:26
Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.


Luk 22:35
Sedan sade han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget."


Luk 23:46
Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande." När han hade sagt detta, gav han upp andan.


Johannes 2:23
Bãmb sẽn dag n be Zeruzalɛm zʋʋg-n-basã kibsã wakatã, neb wʋsg tẽe bãmb yʋʋrã, b sẽn yã bãnã bãmb sẽn dag n maandã yĩnga,


Johannes 3:2
Yẽ waa a Zezi nengẽ ne yʋng n yeel-b yaa: Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb yaa karen-saamb Wẽnnaam sẽn tʋme. Bala, ned ka tõe n maan bõn-bãn nins yãmb sẽn maandã, tɩ sã n ka Wẽnnaam n be ne-a ye.


Johannes 5:19
Dẽ, a Zezi leoka bãmb n yeele: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ Bi-riblã ka tõe n maan baa fɩ a toor ye, yaa bũmb nins a ba sẽn maand t'a yãtẽ wã bal la a maanda. Bũmb nins fãa ba wã sẽn maanda, Bi-riblã me maanda rẽ me.


Johannes 5:20
Bala, ba wã nonga Bi-riblã, n wilgd-a bũmb nins fãa b sẽn maandã, la b na n le wilg-a-la tʋʋm sẽn ya kãsems n yɩɩd a woto, tɩ yãmb yɛɛse.


Johannes 5:36
La maam, mam tara kaset sẽn yɩɩd a Zã rẽndã. Bala, tʋʋm nins m ba sẽn kɩt tɩ mam maandẽ wã, tʋʋm kãens meng mam sẽn maandã kɩta mam kaseto, n wilgdẽ tɩ m ba n tʋm maam.


Johannes 7:3
A Zezi ma-biisã yeela bãmb yaa: Yi ka n kẽng Zude tɩ f karen-biisã me paam n yã tʋʋm nins fo sẽn maandã.


Johannes 7:31
Neb kʋʋngã sʋka, wʋsg tẽe a Zezi n yetẽ: Dẽ yĩnga, Kirist sã n wa, b na n maana bõn-bãn n yɩɩd dao kãngã sẽn maandã sɩda?


Zã 8:29
Sẽn tʋm-a maamã bee ne maam. B ka bas maam m yembr ye, tɩ bõe, wakat fãa, mam maanda sẽn noom bãmba.


Zã 8:38
Mam togsda bũmb ning m sẽn yã m ba wã nengẽ wã. La yãmba, yãmb maanda bũmb ning y sẽn wʋm y ba wã nengẽ.


Zã 9:24
Fariisẽ-dãmbã leb n boola rao ning sẽn dag n yaa-a zoangã n yeel-a: Togs sɩd Wẽnnaam waoogr yĩnga. Tõnd yẽ miime tɩ rao-kãngã yaa yel-wẽn maanda.


Zã 9:25
A leokame n yeele: A sã n yaa yel-wẽn maanda, mam ka mi ye. Bũmb a yen la mam mi: yaa tɩ mam dag n yaa zoanga, la tɩ moasã mam neeme.


Zã 10:22
Wakat kãng tɩ b dag n maanda bark ningr kibs Zeruzalɛm. Dag n yaa waood wẽnde.


Zã 11:47
Dẽ, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba, la Faariisẽ-dãmbã tigsa kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã n yeele: Tõnd na n maana a wãna? Rao wã maanda bõn-bãn wʋsgo.


Zã 13:7
A Zezi leoka yẽnda n yeele: Fo ka wʋmd mam sẽn maandã võor moasã ye, la sã n yɩ bilfu, f na yaool n wʋme.


Zã 14:31
La yaa tɩ dũni na bãng tɩ mam nonga m ba, la tɩ mam maanda wa m ba sẽn yeel maamã. Yik-y tɩ d loog ka.


Zã 16:2
B na n diga yãmb n yiis karen-dotẽ wã, la wakat pʋs n watame tɩ ned ning fãa sẽn na n kʋ-a yãmb na tẽ tɩ yẽ maanda Wẽnnaam tʋʋmde.


Zã 19:3
n yaool n kolg bãmb n yetẽ yaa: Zuif-rãmbã dĩma, tõnd pʋʋsda yãmba. La b dag n laanda bãmb pegse. Gõos maanfo (19.2)


Apostlagärningarna 2:13
La neb a taab ra yaanda tẽedbã n yetẽ tɩ b yũu rã-toose n tɩge.


Apostlagärningarna 2:43
La yɛɛsg ra tara neba fãa, tɩ bõe, tẽn-tʋmdbã ra maanda bõn-yɛɛsds ne bõn-bãn wʋsgo.


Apostlagärningarna 3:11
La rao wã sẽn da pʋgd a Pɩyɛɛr ne a Zã wã, neba fãa yɛɛsame n zoe n kẽng bãmb nengẽ, zĩig sẽn boond t'a Salmo veranda wã.


Apostlagärningarna 3:21
A Zezi tog zĩnda arzãn nanda hal tɩ Wẽnnaam sẽn da togs bũmb ningã fãa wakat sẽn loogã ne b no-rɛɛs sõamyã noyã manegre wakat ta.


Apostlagärningarna 5:38
Dẽ, moasã, mam yeta yãmb tɩ y bas nin-bãmba tɩ b loog la y ra le bao tɩ maan bãmb bũmb ye. Tɩ bõe, bãmb sẽn maanda, wala b tʋʋma sã yaa ninsaalb rẽnda, b na n sãama b toore.


Apostlagärningarna 7:2
A Etɛn leokame n yeel yaa: Raopa, la ba-biisi la m ba-rãmba, kelg-y-yã. Tõnd yaab a Abraham sẽn dag n be Mezopotami n nan ka kẽng kaarã nandã, Wẽnnaam sẽn tar zĩirã vẽnega b meng ne bãmba.


Apostlagärningarna 8:13
A Sɩmo menga tẽeme n deeg koom lisg n kell n pa ne a Filip la a sẽn yãt bõn-yɛɛsdsã ne bõn-bãn kãsemsã sẽn maandã, a yɛɛsame.


Apostlagärningarna 9:36
Tẽed-poak a ye n da be Zope t'a yʋʋr boond t'a Tabita sẽn dat n togs tɩ Dorkas ne Gɛrk goama. A yʋʋra võor yaa yãka: Pʋg-kãng ra maanda tʋʋm-sõamyã wʋsgo, la a sõngd naong rãmba.


Apostlagärningarna 17:30
Neba sẽn ka mi b sẽn maanda wakate, Wẽnnaam ka maand bũmb ye, La moasã, b yeta nebã fãa sẽn be zĩiga fãa tɩ b tek yam n kos sugri.


Apostlagärningarna 19:24
Yõak a yembr n da be t'a yʋʋr boond t'a Demetiryus, yẽ ra maanda wẽn-poak a Artemi pʋʋsg ro-bõoneg ne wanzuri. A maanda a woto t'a tʋmtʋmdba paamd ligd wʋsgo.


Apostlagärningarna 19:26
La yãmb yãtame la y wʋmd bũmb nins rao a Pollã sẽn maandã. Tɩ bõe, yẽnda yetame tɩ neba nus sẽn maan wẽnnaam-dãmba ninsã ka wẽnnaam-dãmb ye, la a tõogame n tek neb wʋsg yam. La ka Efɛɛs soolem bal ye, yaa sẽn kolg Azi fãa gilli.


Apostlagärningarna 19:34
Baoosgo, tẽnga seb-gʋlsdã tõogame tɩ neba sĩndi, la a yeel yaa: Efɛɛs neba, ãnna soab n ka mi tɩ yaa Efɛɛz tẽngã n ya Artemi kãsenga pʋʋsg roog gũuda, la Artemi naandã sẽn yi yĩngr n lʋɩ wã gũuda?


Apostlagärningarna 22:20
La b sẽn na n daag y kaset kɩt a Etɛn zɩɩmã wakate, mam meng ra bee be, mam da yetame tɩ b sẽn maanda yaa sõama, maam n da gũud neb nins sẽn kʋʋd a Etɛnna futu."


Apostlagärningarna 26:20
La m deng n moona koɛɛgã Damas nebã nanda la m yaool n moon-a Zeruzalɛm ne Zude soolma fãa pʋga, la bu-zẽmsã n yeel-b tɩ b tek yam n kos sugr n sak Wẽnnaam n maan tʋʋm sẽn wilgd tɩ b sɩd teka yam.


1 KORẼNT 10:20
Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.


1 KORẼNT 10:21
Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.


1 KORẼNT 12:10
en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.


1 KORẼNT 14:32
Och profeternas andar underordnar sig profeterna,


2 Korinthierbrevet 3:1
Dẽ wã, dat n yeelame tɩ tõnd leb n sɩngame n na n pẽg d mens bii? Wall tõnd da rata kaset sɛb n wilg yãmb wa neb a taabã sẽn maandã, wall d rata yãmb kaset sɛb n wilg neb a taabã?


2 Korinthierbrevet 4:15
Bala, bõn-kãens sẽn maandã yaa yãmb yĩnga, tɩ barkã sẽn tat neb wʋsgã kɩt tɩ b pʋʋs Wẽnnaam barka, Wẽnnaam waoogr yĩnga.


2 Korinthierbrevet 7:9
Mam maanda sũ-noog moasã, la ka m sẽn sãam yãmb sũyã yĩng ye. Yaa yãmb sũ-sãoongã sẽn kɩt tɩ yãmb tek yam n kos sugrã yĩnga. Bala, yãmb sũ-sãoongã yii Wẽnnaam nengẽ. Rẽ wã, tõnd ka maan yãmb bũmb sẽn na n sãam-y ye.


2 Korinthierbrevet 7:16
Mam maanda sũ-noogo, mam sẽn n tõe n kɩs sɩd ne yãmb bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga.


2 Korinthierbrevet 8:8
Mam sẽn yet a woto wã, ka pãng la m dat n maan-y ye, la yaa sẽn na n dɩk neb a taabã sẽn maandã n mak n ges yãmb nonglema sã n yaa sɩda.


2 Korinthierbrevet 8:20
Tõnd maanda a woto tɩ ned da wa n tõog n dõd tõnd ne ligd kãng sẽn ya wʋsg tɩ tõnd get a yellã wɛɛngẽ ye.


2 Korinthierbrevet 11:2
Bala, mam maanda sũ-kiir yãmb yĩnga, la yaa sũ-kiir sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, tɩ bõe mam sẽn dɩk yãmb n kõ sɩd a yen tãa wã yĩnga. Tɩ mam tõe tall yãmb n kẽng Kirist nengẽ wa pʋg-sad sẽn ka sãam ye.


2 Korinthierbrevet 11:27
Mam tʋma tʋʋm-kegemse, mam namsame. Wakat kẽere, mam ka gũs ye. Kom la ko-yũud yõka maam. Mam gãanda kom wakat kẽere. Wakat kẽere, waood yõka maam la fut paooga maam,


2 Korinthierbrevet 12:6
La mam sã n dat n pẽg m menga, mam ka na n maan yalemd ye, bala mam na n togsa sɩda. La mam gũusda m meng tɩ ned da wa n yã mam sẽn maandã, la a wʋm mam sẽn gõmdã n tags tɩ maam n yɩɩd ye.


1 Timotheosbrevet 4:1
Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror,


2 Timotheosbrevet 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,


Hebreerbrevet 1:14
Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?


Hebreerbrevet 12:9
Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Far så att vi får leva?


Hebreerbrevet 12:23
till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen.


Jakobsbrevet 2:19
Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.


1 Petrusbrevet 3:19
I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset,


1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.


Uppenbarelseboken 1:4
Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron


Uppenbarelseboken 3:1
Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död.


Uppenbarelseboken 4:5
Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar.


Uppenbarelseboken 5:6
Och jag såg: i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar utsända över hela jorden.


Uppenbarelseboken 8:7
Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.


Uppenbarelseboken 9:20
Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå,


Uppenbarelseboken 14:10
då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.


Uppenbarelseboken 15:2
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna


Uppenbarelseboken 16:13
Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor.


Uppenbarelseboken 16:14
De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. —


Uppenbarelseboken 18:2
Och han ropade med stark röst: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.


Uppenbarelseboken 18:6
Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat.


Uppenbarelseboken 22:6
Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske."


Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015