A A A A A


Sök

Matteus 4:10
Då sa Jesus till honom: ˮFörsvinn, Satan! För det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.ˮ


Matteus 12:26
Om Satan kastar ut Satan är han splittrad i sig själv. Hur kan då hans rike bestå?


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: ˮFörsvinn ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för du tänker inte Guds tankar utan människors.ˮ


Markus 1:13
Han befann sig i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren. Och änglarna tjänade honom.


Markus 3:23
Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: ˮHur kan Satan kasta ut Satan?


Markus 3:26
Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå, det är slut med honom.


Markus 4:15
De vid vägen är de hos vilka ordet blir sått. Men när de lyssnar till det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem.


Markus 8:33
Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar, och tillrättavisade Petrus med orden: ˮFörsvinn ifrån mig, Satan. Du tänker inte Guds tankar utan människors.ˮ


Lukas 10:18
Han sa till dem: ˮJag såg Satan slungas ner från himlen som en blixt.


Lukas 11:18
Om nu också Satan kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? För ni säger att det är med djävulen som jag kastar ut demonerna.


Lukas 13:16
Men här har vi en Abrahams dotter som Satan hållit bunden i hela arton år. Skulle inte hon få bli löst från sin boja på sabbaten?ˮ


Lukas 22:3
Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.


Lukas 22:31
Simon, Simon, lyssna. Satan har begärt att få skaka om och pröva er.


Johannes 13:27
När Judas hade tagit emot brödbiten for Satan in i honom. Jesus sa därför till honom: ˮGör genast vad du ska göra.ˮ


Apostlagärningarna 5:3
Då sa Petrus: ˮAnanias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige Ande och behöll en del av pengarna för marken?


Apostlagärningarna 26:18
Du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus och från Satans makt till Gud. Då ska genom tron på mig deras synder blir förlåtna och de får en plats bland dem som är helgade.ʼ


Romarbrevet 16:20
Fredens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus till er alla.


1 Korinthierbrevet 5:5
då ska ni överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, så att anden kan bli frälst på Herrens dag.


1 Korinthierbrevet 7:5
Förvägra inte varandra samliv om inte båda gett samtycke för en tid, så att ni kan prioritera bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt.


2 Korinthierbrevet 2:11
Detta för att vi inte ska överlistas av Satan, för hans avsikter känner vi till.


2 Korinthierbrevet 6:15
Hur kan Kristus och Satan harmoniera? Eller vad förenar den som tror med den som inte tror?


2 Korinthierbrevet 11:14
Och det är inget att förvåna sig över eftersom Satan själv förklär sig till en ljusets ängel.


2 Korinthierbrevet 12:7
Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa oerhörda uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en Satans ängel som slår mig för att jag inte ska bli högmodig.


1 Thessalonikerbrevet 2:18
Vi har verkligen velat komma till er — jag, Paulus, flera gånger — men Satan har hindrat oss.


2 Thessalonikerbrevet 2:9
Den laglöses ankomst sker genom Satans makt i stor kraft, med lögnens tecken och under


1 Timotheosbrevet 1:20
Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar.


1 Timotheosbrevet 5:15
För redan har några avvikit och följt Satan.


Uppenbarelseboken 2:9
Jag vet om ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet att du bor där Satan har sin tron. Men du håller fast vid mitt namn. Och du förnekade inte tron på mig i de dagar då mitt trogna vittne Antipas dödades hos er där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:24
Men jag säger till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och som inte har erfarenhet av det som de kallar ʼSatans djupheterʼ: Jag ska inte lägga någon annan börda på er.


Uppenbarelseboken 3:9
Lyssna, jag ger dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner vid dina fötter, och de ska förstå att jag har älskat dig.


Uppenbarelseboken 12:9
Han kastades ner till jorden, den store draken, den urtida ormen, som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela världen. Och hans änglar kastades ner med honom.


Uppenbarelseboken 20:2
Han grep draken, den urtida ormen, som är djävulen och Satan, och band honom för tusen år.


Uppenbarelseboken 20:7
Och när de tusen åren har gått ska Satan friges från sitt fängelse.


Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt