A A A A A


Sök

Matteus 1:23
Lyssna, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel, som betyder ʼGud är med oss.ʼ


Matteus 3:9
Och inbilla er inte att ni kan säga till er själva att ni har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan resa upp barn åt Abraham.


Matteus 3:16
När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och plötsligt öppnade sig himlen och han såg Guds Ande komma ner som en duva och vara över honom.


Matteus 4:3
Då trädde frestaren fram och sa till honom: ˮOm du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.ˮ


Matteus 4:4
Jesus svarade: ˮDet står skrivet: Människan ska inte leva endast av bröd, utan av varje ord som kommer från Guds mun.ˮ


Matteus 4:6
och sa: ˮOm du är Guds Son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han ska ge sina änglar befallning angående dig, och: De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten.ˮ


Matteus 4:7
Jesus svarade: ˮDet står också skrivet: Du ska inte sätta Herren din Gud på prov.ˮ


Matteus 4:10
Då sa Jesus till honom: ˮFörsvinn, Satan! För det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.ˮ


Matteus 5:8
Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud.


Matteus 5:9
Saliga är de som främjar harmoni, de ska kallas Guds söner.


Matteus 5:34
Men jag säger er: Ni ska inte alls svära någon ed, varken vid himlen, som är Guds tron,


Matteus 6:24
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och rikedomen.


Matteus 6:30
Och om Gud ger sådana kläder åt gräset som står i dag, och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er. Er tro är liten.


Matteus 6:33
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni även få allt det andra.


Matteus 8:29
Och plötsligt skrek de: ˮVad har du med oss att göra, du Guds Son? Kommer du hit för att tortera oss i förtid?ˮ


Matteus 9:8
När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.


Matteus 12:4
Han gick in i Guds hus och åt de heliga bröden, som varken han eller hans män fick äta, utan endast prästerna.


Matteus 12:28
Men om det är med Guds Ande jag kastar ut demonerna, då har Guds rike kommit till er.


Matteus 14:33
Och de som var i båten tillbad honom och sa: ˮDu är verkligen Guds Son.ˮ


Matteus 15:3
Han svarade dem: ˮVarför bryter ni själva mot Guds bud på grund av er tradition?


Matteus 15:4
För Gud sa: Hedra din far och din mor, och: Den som förolämpar sin far eller mor måste straffas med döden.


Matteus 15:6
då behöver han inte hedra sin far’. Ni upphäver Guds ord på grund av er tradition.


Matteus 15:31
Folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.


Matteus 16:16
Simon Petrus svarade: ˮDu är Kristus, den levande Gudens Son.ˮ


Matteus 16:22
Då tog Petrus honom åt sidan och började förebrå honom: ˮGud är dig nådig, Herre, detta ska aldrig hända dig.ˮ


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: ˮFörsvinn ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för du tänker inte Guds tankar utan människors.ˮ


Matteus 19:6
Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud fogat samman ska inte människan skilja åt.ˮ


Matteus 19:24
Ja, jag säger er: Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.ˮ


Matteus 19:26
Jesus såg på dem och sa: ˮFör människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.ˮ


Matteus 21:31
Vilken av de båda gjorde som fadern ville?ˮ De svarade: ˮDen förste.ˮ Jesus sa till dem: ˮDet jag säger till er är sant: Skatteindrivare och prostituerade ska gå in i Guds rike, men inte ni.


Matteus 21:43
Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.


Matteus 22:16
De sände till honom sina lärjungar tillsammans med anhängare till Herodes, och de sa: ˮLärare, vi vet att du är sanningsenlig och undervisar sant om Guds väg. Du låter dig inte påverkas av någon och du är opartisk mot alla.


Matteus 22:21
De svarade: ˮKejsarens.ˮ Då sa han till dem: ˮGe då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.ˮ


Matteus 22:29
Jesus svarade dem: ˮNi har kommit vilse och förstår varken Skriften eller Guds makt.


Matteus 22:31
Men angående de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er:


Matteus 22:32
Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte de dödas Gud, utan de levandes.ˮ


Matteus 22:37
Han svarade: ˮ Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.


Matteus 23:22
Och den som svär en ed vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.


Matteus 26:61
som sa: ˮHan har sagt att han kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar.ˮ


Matteus 26:63
Men Jesus teg. Då sa översteprästen till honom: ˮJag avkräver dig svar under ed vid den levande Guden, säg oss om du är Kristus, Guds Son.ˮ


Matteus 27:40
och sa: ˮDu som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv! Om du är Guds Son, stig ner från korset.ˮ


Matteus 27:43
Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han vill ha honom. För han har ju sagt att han är Guds Son.ˮ


Matteus 27:46
och då ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachtani? Det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?


Matteus 27:54
När officeren och de som med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, greps de av stark fruktan och sa: ˮDenne var i sanning Guds Son.ˮ


Markus 1:1
Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.


Markus 1:14
Efter att Johannes satts i fängelse kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium.


Markus 1:15
Han sa: ˮTiden är fullbordad och Guds rike är nära. Vänd om och tro på evangeliet.ˮ


Markus 1:24
ˮVad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är — Guds Helige.ˮ


Markus 2:7
ˮVarför säger han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud?ˮ


Markus 2:12
Då reste sig mannen och tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de slogs av häpnad och prisade Gud och sa: ˮAldrig har vi sett något liknande.ˮ


Markus 2:26
När Evjatar var överstepräst gick han in i Guds hus och åt de heliga bröden som endast är tillåtet för prästerna att äta, och han gav även till dem som var med honom.ˮ


Markus 3:11
Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: ˮDu är Guds Son!ˮ


Markus 3:35
För den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.ˮ


Markus 4:11
Då sa han: ˮNi har fått gåvan att veta Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser,


Markus 4:26
Jesus sa: ˮGuds rike är likt en man som sår säd i jorden.


Markus 4:30
Och han sa: ˮHur ska vi illustrera Guds rike? Vilken liknelse ska vi använda för det?


Markus 5:7
och skrek så högt han kunde: ˮVad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Svär vid Gud att du inte tänker tortera mig!ˮ


Markus 7:8
Ni har övergett Guds bud och håller er till människornas tradition.ˮ


Markus 7:9
Han sa också till dem: ˮSå tjusigt ni upphäver Guds bud för att kunna införa er tradition.


Markus 7:13
Ni upphäver Guds ord genom den tradition som ni för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.ˮ


Markus 8:33
Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar, och tillrättavisade Petrus med orden: ˮFörsvinn ifrån mig, Satan. Du tänker inte Guds tankar utan människors.ˮ


Markus 9:1
Jesus sa till dem: ˮDet jag säger till er är sant: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.ˮ


Markus 9:47
Och om ditt öga får dig på fall, riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med bägge ögonen i behåll kastas i helvetet,


Markus 10:9
Vad Gud fogat samman ska människan inte skilja åt.ˮ


Markus 10:14
När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: ˮLåt de små barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana.


Markus 10:15
Det jag säger till er är sant: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in dit.ˮ


Markus 10:18
Jesus sa: ˮVarför kallar du mig god? Ingen är god utom en — Gud.


Markus 10:23
Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: ˮHur svårt är det inte för de förmögna att komma in i Guds rike.ˮ


Markus 10:24
Lärjungarna häpnade över hans ord, men Jesus sa igen: ˮMina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike.


Markus 10:25
Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.ˮ


Markus 10:27
Jesus såg på dem och sa: ˮFör människor är det omöjligt, men inte för Gud, eftersom allting är möjligt för Gud.ˮ


Markus 11:22
Jesus svarade dem: ˮTro på Gud.


Markus 12:14
De kom till honom och sa: ˮLärare, vi vet att du är sanningsenlig. Du låter dig inte påverkas av någon och är opartisk gentemot alla människor och undervisar sant om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren, eller inte? Ska vi betala eller inte?ˮ


Markus 12:17
Då sa Jesus: ˮGe kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.ˮ Och de häpnade över honom.


Markus 12:24
Jesus sa till dem: ˮHar ni inte kommit vilse eftersom ni varken förstår Skrifterna eller Guds makt?


Markus 12:26
Men att de döda står upp, har ni inte läst där i Moseboken om törnbusken, hur Gud sa till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Markus 12:27
Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. Ni är alldeles vilse.ˮ


Markus 12:29
Han svarade: ˮDet förnämsta är detta: Lyssna, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.


Markus 12:30
Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd och med hela din kraft.


Markus 12:34
När Jesus hörde att mannen svarade förståndigt sa han till honom: ˮDu är inte långt från Guds rike.ˮ Sedan vågade ingen fråga honom längre.


Markus 13:19
För i de dagarna blir det en sådan nöd vars like inte har inträffat sedan Gud i begynnelsen skapade världen, intill nu, och aldrig mer ska inträffa.


Markus 14:25
Det jag säger till er är sant: Jag ska aldrig mer dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker nytt vin i Guds rike.ˮ


Markus 15:34
och då ropade Jesus högt: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?


Markus 15:39
När officeren som stod mitt emot honom såg att han dog på det sättet sa han: ˮDen mannen var i sanning Guds Son.ˮ


Markus 15:43
kom Josef från Arimataia dit, en högt ansedd rådsherre som även han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.


Markus 16:19
När Herren Jesus hade talat till dem blev han tagen upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.


Lukas 1:6
De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oklanderligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.


Lukas 1:8
En gång när turen kom till Sakarias tjänsteavdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud


Lukas 1:16
Och många av Israels söner ska han vända om till Herren, deras Gud.


Lukas 1:19
Ängeln svarade: ˮJag är Gabriel, som står inför Gud. Jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta goda budskap.


Lukas 1:26
Då Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret i Galileen,


Lukas 1:30
Då sa ängeln till henne: ˮVar inte rädd, Maria, för du har funnit nåd hos Gud.


Lukas 1:32
Han ska bli stor och kallas den Högstes Son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.


Lukas 1:35
Ängeln svarade: ˮDen helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft omsluta dig. Därför ska också det heliga barnet kallas Guds Son.


Lukas 1:37
för inget är omöjligt för Gud.ˮ


Lukas 1:47
och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare,


Lukas 1:64
Omedelbart öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och lovprisa Gud.


Lukas 1:68
ˮLov och pris till Herren, Israels Gud, som har besökt och befriat sitt folk.


Lukas 1:78
Detta ske ske tack vare vår Guds innerliga barmhärtighet, genom vilken en soluppgång från höjden ska besöka oss,


Lukas 2:13
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:


Lukas 2:14
ˮÄra till Gud i höjden, och fred på jorden till de människor han tycker om.ˮ


Lukas 2:20
Och herdarna återvände medan de prisade och lovade Gud för allt de hade hört och sett. Allt var så som det hade sagts dem.


Lukas 2:25
Det fanns en man i Jerusalem vid namn Symeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige Ande var över honom.


Lukas 2:28
tog Symeon honom i sina armar och lovprisade Gud och sa:


Lukas 2:37
och sedan varit änka i åttiofyra år. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.


Lukas 2:38
Just i den stunden kom hon fram och tackade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems befrielse.


Lukas 2:40
Pojken växte och blev stark och fylldes av visdom. Och Guds välbehag var över honom.


Lukas 2:52
Och Jesus växte till i visdom och ålder, och var mycket omtyckt av Gud och människor.


Lukas 3:1
Guds ord kom till Sakarias son Johannes i öknen. Det skedde under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare över Judeen, Herodes tetrark över Galileen, hans bror Filippos tetrark över Itureen och Trachonitislandet, Lysanias tetrark över Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster.


Lukas 3:6
Och alla människor ska se Guds frälsning.


Lukas 3:8
Bär då frukter som hör till omvändelsen. Och börja inte säga: ʼVi har Abraham till fader.ʼ För jag säger er att Gud av dessa stenar kan resa upp barn åt Abraham.


Lukas 3:38
son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud.


Lukas 4:3
Då sa djävulen till honom: ˮOm du är Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.ˮ


Lukas 4:8
Jesus svarade: ˮDet står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. ˮ


Lukas 4:9
Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa till honom: ˮOm du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån.


Lukas 4:12
Jesus svarade: ˮDet är sagt: Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. ˮ


Lukas 4:34
ˮÅ nej! Vad vill du oss, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är — Guds Helige.ˮ


Lukas 4:41
Även demoner for ut ur många. De ropade: ˮDu är Guds Son!ˮ Men han tilltalade dem strängt och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Kristus.


Lukas 4:43
Men han sa till dem: ˮJag måste förkunna evangeliet om Guds rike även för de andra städerna. Det är därför jag blivit utsänd.ˮ


Lukas 5:1
En gång stod Jesus vid Gennesaretsjön och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord.


Lukas 5:21
De skriftlärda och fariseerna tänkte: ˮVad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder förutom Gud?ˮ


Lukas 5:25
Han reste sig omedelbart inför alla och tog bädden som han hade legat på. Han gick hem under det att han prisade Gud.


Lukas 5:26
Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa: ˮVi har i dag sett obegripliga saker.ˮ


Lukas 6:4
Han gick in i Guds hus och tog de heliga bröden och åt och gav sina män. Endast prästerna hade tillåtelse att äta sådant bröd.ˮ


Lukas 6:12
Det hände i de dagarna att Jesus gick upp på berget för att be och han bad hela natten till Gud.


Lukas 6:20
Jesus lät blicken vila på sina lärjungar och sa: ˮSaliga är ni som är fattiga, Guds rike tillhör er.


Lukas 7:16
De greps alla av fruktan och prisade Gud och sa: ˮEn stor profet har uppstått bland oss,ˮ och: ˮGud har besökt sitt folk.ˮ


Lukas 7:28
Jag säger er: Av kvinnor födda finns ingen som är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han.ˮ


Lukas 7:29
När allt folket och skatteindrivarna hörde detta gav de Gud rätt, för de hade låtit döpa sig med Johannes dop.


Lukas 7:30
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds vilja med dem, för de hade inte låtit döpa sig av honom.


Lukas 8:1
Jesus vandrade därefter genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom,


Lukas 8:10
svarade han: ˮNi har fått gåvan att veta Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser, för att de ska se men ändå inte se, och lyssna men ändå inte förstå.


Lukas 8:11
Det här är liknelsens betydelse: Säden är Guds ord.


Lukas 8:21
Han svarade dem: ˮMin mor och mina bröder är de som lyssnar till Guds ord och handlar efter det.ˮ


Lukas 8:28
Då han fick se Jesus skrek han och föll ner inför honom och sa högt: ˮVad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag ber dig, tortera mig inte!ˮ


Lukas 8:39
ˮÅtervänd hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig.ˮ Och han gick och förkunnade i hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom.


Lukas 9:2
Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota de sjuka.


Lukas 9:11
Men folket fick veta det och följde efter honom. Han välkomnade dem och talade till dem om Guds rike och botade dem som behövde bli friska.


Lukas 9:20
Han sa: ˮOch vem säger ni att jag är?ˮ Petrus svarade: ˮGuds Kristus.ˮ


Lukas 9:27
Jag säger er sanningen: Några av de som står här ska inte smaka döden förrän de får se Guds rike.ˮ


Lukas 9:43
Och alla häpnade över Guds väldighet. Medan alla förundrade sig över allt som han gjorde sa han till sina lärjungar:


Lukas 9:60
Jesus sa: ˮLåt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna överallt Guds rike.ˮ


Lukas 9:62
Men Jesus sa till honom: ˮIngen som har satt handen till plogen och ser sig tillbaka passar för Guds rike.ˮ


Lukas 10:9
Bota de sjuka i den staden och säg till dem: ʼGuds rike har kommit er nära.ʼ


Lukas 10:11
ʼÄven dammet från er stad som fastnat på våra fötter stryker vi av — emot er. Men det ska ni veta: Guds rike har kommit nära.ʼ


Lukas 10:27
Han svarade: ˮ Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. ˮ


Lukas 11:20
Men om det är med Guds finger jag kastar ut demonerna, då har Guds rike kommit till er.


Lukas 11:28
Men Jesus sa: ˮSaliga är hellre de som lyssnar till Guds ord och håller det.ˮ


Lukas 11:42
Men fördömelse över er, fariseer! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla slags kryddväxter men går förbi rättvisan och kärleken till Gud. Men det ena borde ni göra utan att försumma det andra.


Lukas 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: ʼJag ska sända profeter och apostlar till dem, och några ska de mörda och förfölja.ʼ


Lukas 12:6
Säljs inte fem sparvar för några småmynt? Och ingen av dem är glömd av Gud.


Lukas 12:8
Jag säger er: Var och en som bekänner mig inför människorna ska även Människosonen kännas vid inför Guds änglar.


Lukas 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar.


Lukas 12:20
Men Gud sa till honom: ʼDåre! I natt ska din själ krävas tillbaka. Vem ska då få vad du har samlat?ʼ


Lukas 12:21
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.ˮ


Lukas 12:24
Tänk på korparna som varken sår eller skördar eller har förrådshus eller lada. Ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?


Lukas 12:28
När nu Gud så kläder gräset på marken som i dag står och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Er tro är liten.


Lukas 13:13
Han lade händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud.


Lukas 13:18
Sedan sa han: ˮVad är Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med?


Lukas 13:20
Han sa igen: ˮVad ska jag likna Guds rike vid?


Lukas 13:28
Där ska ni gråta och våndas när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utkastade.


Lukas 13:29
Människor ska komma från öster och väster och norr och söder, och ligga till bords i Guds rike.


Lukas 14:15
När en av dem som låg där till bords hörde detta sa han till Jesus: ˮSalig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.ˮ


Lukas 15:10
Jag säger er att på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.ˮ


Lukas 16:13
Ingen slav kan tjäna två herrar. För då kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och rikedomen.ˮ


Lukas 16:15
Då sa Jesus till dem: ˮNi är sådana som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. För det som är upphöjt i människors ögon är vidrigt inför Gud.


Lukas 16:16
Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike och alla vill tränga sig in.


Lukas 17:15
När en av dem såg att han blivit botad återvände han och prisade Gud med hög röst.


Lukas 17:18
Har ingen återvänt för att prisa Gud utom den här främlingen?ˮ


Lukas 17:20
Tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade Jesus: ˮGuds rike kommer inte så att det kan iakttas.


Lukas 17:21
Ingen ska kunna säga: ʼTitta, här är det,ʼ eller: ʼDär är det.ʼ För Guds rike är mitt ibland er.ˮ


Lukas 18:2
ˮI en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.


Lukas 18:4
Till en början vägrade han, men sedan sa han till sig själv: ʼÄven om jag inte fruktar Gud eller respekterar någon människa


Lukas 18:7
Skulle då inte Gud ge rättvisa åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Och skulle han dröja?


Lukas 18:11
Farisén stod för sig själv och bad: ʼGud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, bedragare, orättfärdiga, äktenskapsbrytare, eller som den där skatteindrivaren.


Lukas 18:13
Men skatteindrivaren stod på avstånd och ville inte ens blicka upp mot himlen utan slog sig för bröstet och sa: ʼGud, var inte vred på mig, syndaren.ʼ


Lukas 18:16
Men Jesus kallade dem till sig och sa: ˮLåt de små barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana.


Lukas 18:17
Det jag säger till er är sant: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in dit.ˮ


Lukas 18:19
Jesus svarade: ˮVarför kallar du mig god? Ingen är god utom en — Gud.


Lukas 18:24
Jesus såg att han blev förtvivlad och sa: ˮHur svårt är det inte för de förmögna att komma in i Guds rike.


Lukas 18:25
Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.ˮ


Lukas 18:27
Han svarade: ˮDet som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.ˮ


Lukas 18:29
Jesus sa till dem: ˮDet jag säger till er är sant: Var och en som lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull,


Lukas 18:43
Och omedelbart kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det lovsjöng Gud.


Lukas 19:11
Medan de lyssnade på detta berättade Jesus även en liknelse för dem. För han var nära Jerusalem och de trodde att Guds rike när som helst skulle uppenbaras.


Lukas 19:37
Då han närmade sig och var på väg ner från Olivberget började hela lärjungaskaran i glädje prisa Gud högt för alla de kraftgärningar som de hade sett:


Lukas 19:44
Och dig och dina barn, som är i dig, ska de slå ner till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Detta därför att du inte förstod den tid då Gud besökte dig.ˮ


Lukas 20:21
De frågade honom: ˮLärare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte gör skillnad på folk utan undervisar sant om Guds väg.


Lukas 20:25
Han sa: ˮGe då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.ˮ


Lukas 20:36
Inte heller kan de dö längre, de är lika änglarna, de är Guds söner, de är uppståndelsens söner.


Lukas 20:37
Men att de döda står upp har även Mose visat i stycket om törnbusken, när han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
Gud är inte de dödas Gud, utan de levandes, eftersom alla är levande för honom.ˮ


Lukas 21:31
Likaså när ni ser att detta händer, då vet ni att Guds rike är nära.


Lukas 22:16
För jag säger er att jag kommer inte att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike.ˮ


Lukas 22:18
För jag säger er att från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.ˮ


Lukas 22:19
Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: ˮDetta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.ˮ


Lukas 22:69
Men härefter ska Människosonen sitta på Guds den Mäktiges högra sida.ˮ


Lukas 22:70
Då frågade alla: ˮÄr du alltså Guds Son?ˮ Han svarade dem: ˮNi säger själva, att Jag Är.ˮ


Lukas 23:35
Och folket stod där och såg på. Och även rådsherrarna hånade honom och sa: ˮAndra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds Kristus, den Utvalde.ˮ


Lukas 23:40
Men den andre tillrättavisade honom och sa: ˮFruktar du inte ens Gud, fast du är under samma dom?


Lukas 23:47
Officeren som såg det som hände, prisade Gud och sa: ˮDen mannen var verkligen rättfärdig.ˮ


Lukas 23:51
Han hade inte samtyckt till deras beslut och handling. Josef var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike.


Lukas 24:19
Han frågade dem vad som hänt, och de svarade: ˮDetta med Jesus från Nasaret. Han som var en profet, mäktig i ord och handling inför Gud och allt folket,


Lukas 24:53
Och de var ständigt i templet och lovprisade Gud.


Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet. Och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.


Johannes 1:2
Han var i begynnelsen hos Gud.


Johannes 1:6
Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes.


Johannes 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.


Johannes 1:13
De är födda av Gud, och inte genom naturlig födelse eller av kroppens begär eller av någon mans vilja.


Johannes 1:18
Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och vid Faderns sida, har gjort honom känd.


Johannes 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: ˮSe Guds lamm, som tar bort världens synd.


Johannes 1:34
Jag har sett och jag har vittnat om att han är Guds Son.ˮ


Johannes 1:36
Han såg på Jesus där han kom gående och sa: ˮSe Guds lamm.ˮ


Johannes 1:49
Natanael sa: ˮRabbi, du är Guds Son, du är Israels kung.ˮ


Johannes 1:51
Sedan sa han till honom: ˮDet jag säger till er är verkligen sant: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.ˮ


Johannes 3:2
Han kom till Jesus om natten och sa: ˮRabbi, vi vet att du har kommit från Gud som lärare, för ingen kan göra sådana tecken som du om inte Gud är med honom.ˮ


Johannes 3:3
Jesus svarade: ˮDet jag säger till dig är verkligen sant: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.ˮ


Johannes 3:5
Jesus svarade: ˮDet jag säger till dig är verkligen sant: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.


Johannes 3:16
För så här älskade Gud världen: Han gav sin ende Son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.


Johannes 3:17
Gud sände nämligen inte sin Son till världen för att fördöma världen utan för att världen skulle frälsas genom honom.


Johannes 3:18
Den som tror på honom är inte fördömd. Men den som inte tror är redan fördömd, eftersom han inte har trott på Guds ende Sons namn.


Johannes 3:21
Men den som handlar efter sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.ˮ


Johannes 3:33
Den som tagit emot hans vittnesbörd bekräftar därmed att Gud är sann.


Johannes 3:34
För han som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden i fullt mått.


Johannes 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.ˮ


Johannes 4:10
Jesus svarade: ˮOm du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ʼGe mig att dricka,ʼ då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.ˮ


Johannes 4:24
Gud är Ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.ˮ


Johannes 5:18
Av den orsaken blev judarna ännu ivrigare att döda honom. För han bröt inte bara sabbaten utan kallade också Gud sin Fader och gjorde sig därmed jämlik Gud.


Johannes 5:25
Det jag säger till er är verkligen sant: Den stund kommer och är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska leva.


Johannes 5:42
Men jag känner er, ni har inte Guds kärlek i er.


Johannes 5:44
Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära från varandra och inte söker äran från den ende Guden?


Johannes 6:27
Arbeta inte för den mat som är förgänglig utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. För på honom har Fadern satt sitt sigill — Gud.ˮ


Johannes 6:28
De frågade honom: ˮVad ska vi göra för att utföra Guds gärningar?ˮ


Johannes 6:29
Jesus svarade: ˮDetta är Guds gärning, att ni tror på honom som han har sänt.ˮ


Johannes 6:33
För Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.ˮ


Johannes 6:45
Det står skrivet hos profeterna: De ska alla bli undervisade av Gud. Var och en som har hört och lärt av Fadern kommer till mig.


Johannes 6:46
Ingen har sett Fadern. Bara han som är från Gud har sett Fadern.


Johannes 6:69
Och vi tror och vi vet att du är Guds Helige.ˮ


Johannes 7:17
Om någon vill göra Guds vilja ska han förstå om läran är från Gud eller om jag talar av mig själv.


Johannes 8:40
Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag hört från Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 8:41
Ni gör er faders gärningar.ˮ De svarade: ˮVi är inga otuktsbarn. Vi har bara en fader, Gud.ˮ


Johannes 8:42
Jesus sa: ˮOm Gud var er Fader skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.


Johannes 8:47
Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, eftersom ni inte är av Gud.ˮ


Johannes 8:54
Jesus svarade: ˮOm jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, honom som ni påstår är er Gud.ʼ


Johannes 9:3
Jesus svarade: ˮVarken han eller hans föräldrar har syndat. Detta inträffade för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.


Johannes 9:16
Några fariseer sa: ˮDen mannen är inte från Gud eftersom han inte håller sabbaten.ˮ Andra sa: ˮHur kan en syndig människa göra sådana tecken?ˮ De blev oense.


Johannes 9:24
För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ˮGe Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare.ˮ


Johannes 9:29
Vi vet att Gud har talat till Mose, men var den här mannen kommer ifrån vet vi inte.ˮ


Johannes 9:31
Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men han lyssnar till den som är gudfruktig och gör hans vilja.


Johannes 9:33
Om inte denne man var från Gud kunde han ingenting göra.ˮ


Johannes 10:33
Judarna svarade: ˮDet är inte för någon god gärning vi tänker stena dig utan för hädelse eftersom du som är en människa gör dig själv till Gud.ˮ


Johannes 10:34
Jesus svarade: ˮStår det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?


Johannes 10:35
Skriften kan inte upphävas. Om han kallar dem som fick Guds ord för ʼgudarʼ,


Johannes 10:36
ska ni då säga om honom som Fadern avskilt och sänt till världen att han hädar, därför att jag sa: ʼJag är Guds Sonʼ?


Johannes 11:4
Men när Jesus hörde det sa han: ˮDenna sjukdom leder inte till döden utan till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den.ˮ


Johannes 11:22
Men även nu vet jag att Gud ska ge dig vad du än ber honom om.ˮ


Johannes 11:27
Hon svarade: ˮJa, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, han som kommer till världen.ˮ


Johannes 11:40
Jesus sa: ˮHar jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?ˮ


Johannes 11:52
och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds utspridda barn.


Johannes 12:43
De älskade mer att bli ärade av människor än av Gud.


Johannes 13:3
Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle återvända till Gud.


Johannes 13:31
När Judas hade gått ut sa Jesus: ˮNu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.


Johannes 13:32
Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska snart förhärliga honom.


Johannes 14:1
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.


Johannes 16:2
De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er ska tro sig tjäna Gud.


Johannes 16:27
för Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kom från Gud.


Johannes 16:30
Nu vet vi att du vet allt och inte har behov av att någon ställer frågor till dig. Därför tror vi att du har kommit från Gud.ˮ


Johannes 17:3
Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.


Johannes 19:7
Judarna svarade: ˮVi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han gjort sig till Guds Son.ˮ


Johannes 20:17
Jesus sa: ˮRör mig inte, för jag har ännu inte stigit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem: ʼJag stiger upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gudʼ.ˮ


Johannes 20:28
Tomas svarade honom: ˮMin Herre och min Gud.ˮ


Johannes 20:31
Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni troende ska ha liv i hans namn.


Johannes 21:19
Han sa detta för att ange med vilken slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: ˮFölj mig.ˮ


Apostlagärningarna 1:3
Efter sitt lidande trädde han fram för dem och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.


Apostlagärningarna 2:11
judar och proselyter, kretensare och araber — vi hör dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar.ˮ


Apostlagärningarna 2:17
Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag ska utgjuta av min Ande över alla människor. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar.


Apostlagärningarna 2:22
Israeliske män, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret var en man bekräftad av Gud inför er genom kraftgärningar och under och tecken vilka Gud genom honom utförde mitt ibland er. Detta känner ni till.


Apostlagärningarna 2:23
Han blev efter Guds bestämda plan och förutvetande utlämnad. Ni har med hjälp av laglösa händer korsfäst och dödat honom.


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud reste honom upp och friade honom från dödens vånda, eftersom det var omöjligt att han kunde kvarhållas där.


Apostlagärningarna 2:30
Han var nu en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta någon av hans ättlingar på hans tron.


Apostlagärningarna 2:32
Denne Jesus har Gud rest upp, vi är alla vittnen till det.


Apostlagärningarna 2:33
Han har blivit upphöjd till Guds högra hand. Och han har tagit emot av Fadern den utlovade helige Ande och utgjutit det som ni ser och hör.


Apostlagärningarna 2:36
Hela Israels folk ska därför veta utan minsta tvivel: Denne Jesus som ni korsfäste har Gud gjort både till Herre och Kristus.ˮ


Apostlagärningarna 2:39
För löftet gäller er och era barn och alla dem i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar.ˮ


Apostlagärningarna 2:47
De prisade Gud och var uppskattade av allt folket. Och Herren ökade varje dag antalet av dem som blev frälsta.


Apostlagärningarna 3:8
Med ett språng ställde han sig upp och gick omkring. Han följde med dem in i templet — gående, hoppande och prisande Gud.


Apostlagärningarna 3:9
Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.


Apostlagärningarna 3:13
Abrahams Gud, Isaks Gud, och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni överlämnade och förnekade inför Pilatus när han hade beslutat att frige honom.


Apostlagärningarna 3:15
Livets upphovsman dödade ni, honom som Gud reste upp från de döda. Det är vi vittnen till.


Apostlagärningarna 3:18
Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter, att hans Kristus skulle lida.


Apostlagärningarna 3:21
Han måste förbli i himlen tills de tider kommer då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från uråldrig tid.


Apostlagärningarna 3:22
Mose sa: Herren er Gud ska resa upp åt er en profet lik mig ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er.


Apostlagärningarna 3:25
Ni är söner till profeterna, och till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: I din ättling ska alla folk på jorden bli välsignade.


Apostlagärningarna 3:26
Gud reste upp sin tjänare först och främst för er. Han sände honom för att välsigna er genom att vända er alla bort från er ondska.ˮ


Apostlagärningarna 4:10
då ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i Jesu Kristi nasaréns namn, han som ni korsfäste och som Gud reste upp från de döda.


Apostlagärningarna 4:19
Men Petrus och Johannes svarade dem: ˮDöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud,


Apostlagärningarna 4:21
Men de hotade dem åter och lät dem sedan gå. På grund av folket kunde de inte klura ut något lämpligt straff för dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt.


Apostlagärningarna 4:24
Då de hade hört det sa de högt till Gud i enighet: ˮHärskare, du har gjort himmel och jord och hav och allt som finns där.


Apostlagärningarna 4:31
När de hade avslutat sin bön skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den helige Ande och förkunnade frimodigt Guds ord.


Apostlagärningarna 5:4
Var den inte din så länge du hade den kvar? Och var inte pengarna dina när den var såld? Varför beslöt du då detta i ditt hjärta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud.ˮ


Apostlagärningarna 5:29
Men Petrus och apostlarna svarade: ˮVi måste lyda Gud mer än människor.


Apostlagärningarna 5:30
Våra fäders Gud reste upp Jesus, som ni hade mördat genom att hänga upp på trä.


Apostlagärningarna 5:31
Honom har Gud upphöjt till furste och frälsare på sin högra sida, för att ge omvändelse åt Israel och syndernas förlåtelse.


Apostlagärningarna 5:32
Vi är vittnen till detta, och även den helige Ande som Gud har skänkt åt dem som lyder honom.ˮ


Apostlagärningarna 5:39
Men är det av Gud kan ni aldrig besegra dem. Ni kan till och med finna att ni strider mot Gud.ˮ De höll med honom


Apostlagärningarna 6:2
Så de tolv kallade till sig alla lärjungarna och sa: ˮDet är inte lämpligt att vi åsidosätter Guds ord för att handha det materiella.


Apostlagärningarna 6:7
Och Guds ord spred sig alltmer och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor mängd präster blev lydiga mot tron.


Apostlagärningarna 6:11
Då fixade de fram några män som sa: ˮVi har hört honom yttra hädiska ord mot Mose och mot Gud.ˮ


Apostlagärningarna 7:2
Stefanos svarade: ˮNi män, bröder och fäder, lyssna. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan han bosatte sig i Harran.


Apostlagärningarna 7:3
Gud sa till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig.


Apostlagärningarna 7:4
Då lämnade Abraham Kaldeen och bosatte sig i Harran. Och då hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor.


Apostlagärningarna 7:5
Gud gav honom ingen mark där, inte ens en fotsbredd. Men han lovade ge Abraham och hans ättlingar landet som egendom trots att han var barnlös.


Apostlagärningarna 7:6
Detta är vad Gud sa: Hans ättlingar ska bo som främlingar i ett land som tillhör andra. Och där ska de förslava och plåga dem i fyrahundra år.


Apostlagärningarna 7:7
Men jag ska straffa det folk vars slavar de blir, sa Gud. Och därefter ska de dra ut och tjäna mig på denna plats.


Apostlagärningarna 7:8
Och Gud gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak som han omskar på åttonde dagen, och Isak blev far till Jakob, och Jakob till de tolv patriarkerna.


Apostlagärningarna 7:9
Och patriarkerna blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom


Apostlagärningarna 7:17
Men allt eftersom tiden närmade sig då Guds löfte till Abraham skulle uppfyllas, ökade folkets antal kraftigt i Egypten.


Apostlagärningarna 7:20
Vid den tiden föddes Mose, som var gudomligt vacker. Han togs om hand under tre månader i sin fars hus.


Apostlagärningarna 7:25
Mose trodde att bröderna skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom, men de förstod inte.


Apostlagärningarna 7:32
Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Mose blev skräckslagen och vågade inte se ditåt.


Apostlagärningarna 7:35
Denne Mose som de avvisade med orden: Vem har satt dig till ledare och domare? honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som visade sig för honom i törnbusken.


Apostlagärningarna 7:37
Det var denne Mose som sa till Israels söner: Gud ska resa upp åt er en profet lik mig ur era bröders krets.


Apostlagärningarna 7:40
De sa till Aron: Gör gudar åt oss som kan gå framför oss. För vi begriper inte vad som hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten.


Apostlagärningarna 7:41
Och de dagarna gjorde de en kalv och bar fram offer till avguden och firade i glädje över sina händers verk.


Apostlagärningarna 7:42
Då vände sig Gud ifrån dem och överlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok: Ni av Israels folk, bar ni fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen?


Apostlagärningarna 7:43
Ni bar med er Moloks tält och er gud Romfas stjärna, de bilder ni gjorde för att tillbe. Men jag ska fördriva er bortom Babylon.


Apostlagärningarna 7:45
Denna tälthelgedom övertog våra fäder. De förde det hit under Josua när de tog landet i besittning efter de folk som Gud fördrev inför våra fäder. Så var det intill Davids tid.


Apostlagärningarna 7:46
David fann nåd inför Gud och bad om att finna en boning åt Jakobs folk.


Apostlagärningarna 7:47
Men det blev Salomo som byggde ett hus åt Gud.


Apostlagärningarna 7:55
Men fylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.


Apostlagärningarna 7:56
Och han sa: ˮTitta! Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.ˮ


Apostlagärningarna 8:2
Några gudfruktiga män begravde Stefanos och uttryckte stor sorg.


Apostlagärningarna 8:10
Alla, både små och stora, fascinerades av honom och sa: ˮDet är han som kallas Guds stora kraft.ˮ


Apostlagärningarna 8:12
Men när de trodde på Filippos som förkunnade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor.


Apostlagärningarna 8:14
Då nu apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.


Apostlagärningarna 8:20
Men Petrus sa: ˮTill fördärvet med dig och ditt silver då du menar att Guds gåva kan köpas för pengar!


Apostlagärningarna 8:21
Du har ingen del alls i detta budskap eftersom ditt hjärta inte är rättvänt inför Gud.


Apostlagärningarna 9:20
Omedelbart började han förkunna i synagogorna att Jesus är Guds Son.


Apostlagärningarna 10:2
Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus. Han gav rikligt med gåvor till folket och bad alltid till Gud.


Apostlagärningarna 10:3
En dag vid femtontiden såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: ˮCornelius.ˮ


Apostlagärningarna 10:4
Han stirrade förskräckt på ängeln och sa: ˮVad är det, herre?ˮ Han svarade: ˮDina böner och dina gåvor har stigit upp inför Gud som ett minnesoffer.


Apostlagärningarna 10:15
Då hörde han för andra gången en röst: ˮDet som Gud renat ska inte du hålla för orent.ˮ


Apostlagärningarna 10:22
De sa: ˮOfficeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och är högt ansedd av hela det judiska folket. Av en helig ängel blev han anvisad att kalla på dig till sitt hus och höra vad du har att säga.ˮ


Apostlagärningarna 10:28
Han sa till dem: ˮNi vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka någon från ett annat folk. Men Gud har visat mig att jag inte ska kalla någon människa ohelig eller oren.


Apostlagärningarna 10:31
och sa: ʼCornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor.


Apostlagärningarna 10:33
Jag sände då genast bud efter dig och du gjorde väl i att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har ålagt dig att säga.ˮ


Apostlagärningarna 10:34
Då började Petrus tala: ˮNu förstår jag hur sant det är att Gud inte gör skillnad på människor,


Apostlagärningarna 10:36
Gud sände ordet till Israels söner då han förkunnade evangeliet om fred genom Jesus Kristus, som är allas Herre.


Apostlagärningarna 10:38
detta med Jesus från Nasaret, hur Gud smorde honom med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.


Apostlagärningarna 10:40
Och Gud reste honom upp på tredje dagen och lät honom visa sig,


Apostlagärningarna 10:41
inte för allt folket utan för oss som Gud i förväg hade utvalt som vittnen, vi som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Och han befallde oss att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda.


Apostlagärningarna 10:46
För de hörde dem tala i tungor och upphöja Gud.


Apostlagärningarna 11:1
Apostlarna och bröderna i hela Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord.


Apostlagärningarna 11:9
För andra gången talade en röst från himlen: ʼDet som Gud renat ska inte du hålla för orent.ʼ


Apostlagärningarna 11:17
När nu Gud gav dem samma gåva som åt oss efter att vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, skulle då jag ställa mig i vägen för Gud?ˮ


Apostlagärningarna 11:18
När de hörde detta blev de lugna och prisade Gud och sa: ˮSå har Gud skänkt även åt hednafolken den omvändelse som ger liv.ˮ


Apostlagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se Guds nåd blev han glad och uppmanade dem alla att helhjärtat förbli trogna Herren.


Apostlagärningarna 12:5
Petrus var alltså fängslad, men församlingen bad innerligt till Gud för honom.


Apostlagärningarna 12:22
Och folket ropade: ˮEn guds röst och inte en människas!ˮ


Apostlagärningarna 12:23
Omedelbart slog honom en Herrens ängel eftersom han inte gav Gud äran. Och han blev uppäten av maskar och dog.


Apostlagärningarna 12:24
Men Guds ord hade framgång och utbredde sig.


Apostlagärningarna 13:2
När dessa höll gudstjänst och fastade sa den helige Ande: ˮAvskilj åt mig Barnabas och Saul för den uppgift som jag kallat dem till.ˮ


Apostlagärningarna 13:5
När de kom till Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade Johannes med sig som medhjälpare.


Apostlagärningarna 13:7
Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, en intelligent man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och önskade få höra Guds ord.


Apostlagärningarna 13:16
Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: ˮIsraeliske män och ni som fruktar Gud, lyssna.


Apostlagärningarna 13:17
Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Och han lät sitt folk växa och bli stort då de levde som främlingar i Egypten. Med väldig makt förde han dem ut därifrån.


Apostlagärningarna 13:21
Sedan bad de om en kung, och Gud gav dem Saul, son till Kish och av Benjamins stam. Han var kung i fyrtio år.


Apostlagärningarna 13:22
Men Gud avlägsnade honom och gjorde David till kung över dem. Om honom gav han sitt vittnesbörd: ʼ Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt hjärta som ska utföra all min vilja.ʼ


Apostlagärningarna 13:23
Av hans ättlingar har Gud enligt sitt löfte fört fram en frälsare åt Israel — Jesus.


Apostlagärningarna 13:26
Ni män, bröder, söner av Abrahams ätt, och de bland er som fruktar Gud: till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänd.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud reste upp Jesus från de döda.


Apostlagärningarna 13:33
Detta löfte har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att resa upp Jesus. Som det står skrivet i andra psalmen: Du är min son, jag har i dag fött dig.


Apostlagärningarna 13:34
Och att Gud reste upp Jesus från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och pålitliga löften som David fick.


Apostlagärningarna 13:36
För när David under sin samtid hade tjänat Guds vilja insomnade han och lades hos sina fäder och upplevde förgängelsen.


Apostlagärningarna 13:37
Men den som Gud reste upp upplevde inte förgängelsen.


Apostlagärningarna 13:43
Och då man bröt upp från synagogan följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Och de två talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd.


Apostlagärningarna 13:46
Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: ˮDet var nödvändigt att Guds ord först skulle talas till er. Men eftersom ni avvisar det och inte anser er själva värdiga det eviga livet så vänder vi oss till hednafolken.


Apostlagärningarna 13:50
Men judarna hetsade upp ansedda gudfruktiga kvinnor och de ledande männen i staden. De startade en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område.


Apostlagärningarna 14:11
När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska: ˮGudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt!ˮ


Apostlagärningarna 14:15
ˮNi män, vad håller ni på med? Vi är människor av samma natur som ni. Vi förkunnar ett gott budskap till er, att ni ska vända er bort från dessa meningslösa ting till en levande Gud, han som skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer.


Apostlagärningarna 14:22
De styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att förbli i tron, och sa: ”För att komma in i Guds rike måste vi gå genom många lidanden.”


Apostlagärningarna 14:26
Därifrån seglade de till Antiochia där de hade överlämnats åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.


Apostlagärningarna 14:27
Efter sin ankomst kallade de samman församlingen. De berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och att han för hednafolken öppnat trons dörr.


Apostlagärningarna 15:4
Vid sin ankomst till Jerusalem välkomnades de av församlingen och av apostlarna och de äldste. De berättade för dem allt vad Gud gjort med dem.


Apostlagärningarna 15:7
Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa: ˮNi män, bröder, redan tidigt gjorde Gud det valet bland er, att hednafolken genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro.


Apostlagärningarna 15:8
Och Gud som känner hjärtat har godtagit dem genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss.


Apostlagärningarna 15:10
Varför utmanar ni då Gud genom att på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva förmått bära?


Apostlagärningarna 15:12
Då tystnade alla. Och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om alla de tecken och under som Gud hade utfört genom dem bland hednafolken.


Apostlagärningarna 15:14
Simeon har berättat hur Gud först såg till att bland hednafolken välja ut ett folk för sitt namn.


Apostlagärningarna 15:19
Därför är det min uppfattning att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud.


Apostlagärningarna 15:20
Men vi ska skriva till dem att de ska undvika sådant som orenats genom avgudadyrkan, och otukt, och kött av kvävda djur, och blod.


Apostlagärningarna 15:29
Ni ska undvika kött som offrats åt avgudar, och blod, och kött av kvävda djur, och otukt. Om ni håller er ifrån sådant handlar ni rätt. Allt gott.ˮ


Apostlagärningarna 16:10
Efter hans syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, för vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem.


Apostlagärningarna 16:14
En kvinna hette Lydia, och hon hörde till de gudfruktiga. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon lyssnade och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig av det som Paulus sa.


Apostlagärningarna 16:17
Hon följde Paulus och oss andra medan hon ropade: ˮDessa män är den högste Gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning!ˮ


Apostlagärningarna 16:25
Men omkring midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. De andra fångarna lyssnade.


Apostlagärningarna 16:34
Sedan förde han dem upp till sin bostad och satte fram mat åt dem. Han var överlycklig över att han och alla i hans hus hade kommit till tro på Gud.


Apostlagärningarna 17:4
Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas, därtill en ansenlig mängd gudfruktiga greker och åtskilliga förnäma kvinnor.


Apostlagärningarna 17:13
Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus även i Beroia, kom de dit och hetsade upp och oroade massorna.


Apostlagärningarna 17:16
Men då Paulus väntade på dem i Athen blev han upprörd i sin ande när han såg staden så full av avgudabilder.


Apostlagärningarna 17:17
Han förde därför samtal i synagogan med judarna och med de gudfruktiga, och på torget varje dag med dem som befann sig där.


Apostlagärningarna 17:18
Några epikureiska och stoiska filosofer diskuterade med honom. Och några sa: ˮVad är det för ett hopkok av idéer han för fram?ˮ Andra sa: ˮHan verkar förkunna om främmande gudar.ˮ Paulus förkunnade nämligen evangeliet om Jesus och uppståndelsen.


Apostlagärningarna 17:23
För när jag gått omkring och betraktat allt vad ni dyrkar, fann jag även ett altare med inskriften: ʼÅt en okänd Gud.ʼ Det som alltså ni ovetande dyrkar, det förkunnar jag för er.


Apostlagärningarna 17:24
Gud skapade universum och allting däri. Han är himlens och jordens Herre och bor inte i tempel gjord av människohand.


Apostlagärningarna 17:27
för att de ska söka Gud och kanske treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon av oss.


Apostlagärningarna 17:29
Då vi är av Guds släkt ska vi inte tänka oss att gudomen liknar guld eller silver eller sten, något format utifrån mänsklig konst och fantasi.


Apostlagärningarna 17:30
Gud har haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig,


Apostlagärningarna 18:7
Och han gick därifrån och tog in hos en gudfruktig man vid namn Titius Justus. Hans hus låg intill synagogan.


Apostlagärningarna 18:11
Så uppehöll han sig där i arton månader och undervisade dem i Guds ord.


Apostlagärningarna 18:13
och sa: ˮDen här mannen övertalar folk att dyrka Gud i strid mot lagen.ˮ


Apostlagärningarna 18:21
och tog avsked med orden: ˮJag kommer tillbaka till er om Gud vill.ˮ Sedan avseglade han från Efesos.


Apostlagärningarna 18:26
Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Priscilla och Aquila hörde honom tog de honom avsides och förklarade Guds väg för honom än mer utförligt.


Apostlagärningarna 19:8
Paulus gick till synagogan, och under tre månader talade han frimodigt och förde övertygande samtal med dem om det som rör Guds rike.


Apostlagärningarna 19:11
Gud gjorde ovanliga kraftgärningar genom Paulus händer.


Apostlagärningarna 19:26
Men se och hör nu på den där Paulus! Han har övertalat och vilselett många människor, inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att handtillverkade gudar inte är några gudar.


Apostlagärningarna 19:27
Det finns en risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel förlorar sitt anseende och att hon själv berövas sin storhet, hon som hela Asien och hela världen dyrkar.ˮ


Apostlagärningarna 19:37
För ni har fört hit dessa män som varken har rånat tempel eller smädat vår gudinna.


Apostlagärningarna 20:21
Och för både judar och hedningar har jag vittnat om omvändelse till Gud och tro på vår Herre Jesus.


Apostlagärningarna 20:24
Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill bara fullborda mitt lopp och den tjänst som jag fått av Herren Jesus: att vittna om det goda budskapet om Guds nåd.


Apostlagärningarna 20:27
För jag har inte undanhållit att göra känt för er allt vad som rör Guds plan och vilja.


Apostlagärningarna 20:28
Ge akt på er själva och på hela den hjord där den helige Ande har satt er till församlingsledare, för att ni ska vara herdar i Guds församling som han förvärvat åt sig med sitt eget blod.


Apostlagärningarna 20:32
Jag överlämnar er nu åt Gud och hans nåderika ord, som förmår uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla som helgats.


Apostlagärningarna 21:19
Paulus hälsade på dem och berättade sedan utförligt om allt som Gud hade gjort genom hans tjänst bland hednafolken.


Apostlagärningarna 21:20
När de hörde det prisade de Gud. Sedan sa de till honom: ˮBroder, du ser att flera tusen judar kommit till tro, och alla ivrar de för lagen.


Apostlagärningarna 21:25
Men vad avser hedningar som kommit till tro har vi skrivit och beslutat: De ska avhålla sig från kött som offrats åt avgudar, och blod, och kött från kvävda djur, och otukt.ˮ


Apostlagärningarna 22:3
ˮJag är jude, född i Tarsos i Kilikien men uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag undervisad i våra förfäders rigorösa lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är i dag.


Apostlagärningarna 22:14
Ananias sa: ʼVåra fäders Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra hans röst.


Apostlagärningarna 23:1
Paulus fäste blicken på Sanhedrin och sa: ˮNi män, bröder, jag har levt inför Gud med helt gott samvete intill denna dag.ˮ


Apostlagärningarna 23:3
Då sa Paulus till honom: ˮGud ska slå dig, du vitkalkade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen och så befaller du mot lagen att de ska slå mig.ˮ


Apostlagärningarna 23:4
Men de som stod bredvid sa: ˮFörolämpar du Guds överstepräst!ˮ


Apostlagärningarna 24:14
Men följande bekänner jag för dig: I enlighet med Vägen, som de kallar en sekt, tjänar jag mina fäders Gud genom att tro på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna.


Apostlagärningarna 24:15
Jag, liksom mina anklagare, har samma hopp till Gud, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång.


Apostlagärningarna 24:16
Av det skälet strävar jag efter att alltid ha ett rent samvete inför Gud och människor.


Apostlagärningarna 26:5
De känner mig sedan länge, om de vill kan de vittna om det, att jag levt som farisé enligt den strängaste riktningen i vår gudsdyrkan.


Apostlagärningarna 26:6
Och här står jag nu anklagad för hoppet om det löfte som Gud gav våra fäder,


Apostlagärningarna 26:7
det löfte som vårt folks tolv stammar hoppas nå fram till medan de oupphörligt tjänar Gud natt och dag. Det är för detta hopp, kung Agrippa, som jag anklagas av judarna.


Apostlagärningarna 26:8
Varför anses det omöjligt bland er att Gud reser upp de döda?


Apostlagärningarna 26:18
Du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus och från Satans makt till Gud. Då ska genom tron på mig deras synder blir förlåtna och de får en plats bland dem som är helgade.ʼ


Apostlagärningarna 26:20
Tvärtom har jag sagt, först i Damaskus, sedan i Jerusalem och hela Judeen, och ute bland hednafolken, att de ska omvända sig och vända åter till Gud och utföra gärningar som är värdiga omvändelsen.


Apostlagärningarna 26:22
Därför har Gud hjälpt mig till denna dag. Jag har stått som vittne inför både hög och låg, och säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske:


Apostlagärningarna 26:29
Paulus svarade: ˮSnabbt eller långsamt, jag ber till Gud att inte bara du utan att alla som i dag lyssnar på mig blev sådana som jag, frånsett dessa bojor.ˮ


Apostlagärningarna 27:23
För i natt stod bredvid mig en ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar,


Apostlagärningarna 27:24
och han sa: ʼVar inte rädd, Paulus. Du måste stå inför kejsaren. Och lyssna, Gud har skänkt dig alla som seglar med dig.ʼ


Apostlagärningarna 27:25
Ni män, var därför vid gott mod, för jag litar på Gud att det ska ske som det är sagt mig.


Apostlagärningarna 27:35
Efter de orden tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta.


Apostlagärningarna 28:6
De väntade nu att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. Efter att de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom tvärvände de och sa att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:15
Bröderna där hade fått besked om oss och kom ända ut till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. När Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod.


Apostlagärningarna 28:23
De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler dit där han bodde. Han förklarade för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Detta pågick från morgon till kväll.


Apostlagärningarna 28:28
Därför ska ni veta att denna Guds frälsning har blivit sänd till hednafolken. Och de kommer att lyssna.ˮ


Apostlagärningarna 28:31
Utan restriktioner förkunnade han Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium


Romarbrevet 1:2
som Gud i förväg utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna.


Romarbrevet 1:4
Och genom helighetens Ande blev han med kraft stadfäst som Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda.


Romarbrevet 1:7
Till alla Guds älskade i Rom, hans kallade och heliga. Nåd och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:8
Först av allt tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla eftersom er tro förkunnas i hela världen.


Romarbrevet 1:9
För Gud, som jag i min ande tjänar som förkunnare av evangeliet om hans Son, kan vittna om hur jag oavbrutet nämner er


Romarbrevet 1:10
i mina böner. Jag ber att nu äntligen få tillfälle att komma till er, om Gud vill.


Romarbrevet 1:16
För jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden men också hedningen.


Romarbrevet 1:17
För i evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet, från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.


Romarbrevet 1:18
För Guds vrede uppenbaras från himlen över allt ogudaktigt och orättfärdigt hos människor som stryper sanningen genom orättfärdighet.


Romarbrevet 1:19
Det man kan veta om Gud är uppenbart inom dem, Gud har uppenbarat det för dem.


Romarbrevet 1:20
För alltsedan universums skapelse har hans osynliga egenskaper och hans eviga makt och gudomliga natur kunnat ses och förstås genom det som är skapat. Därför är de utan ursäkt.


Romarbrevet 1:21
Fastän de kände Gud, så varken prisade de honom som Gud eller tackade honom. Istället blev deras tankar tomma, och mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.


Romarbrevet 1:23
De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur.


Romarbrevet 1:24
Därför överlämnade Gud dem åt deras inre lustar till orenhet, till att förnedra varandras kroppar.


Romarbrevet 1:25
De bytte ut Guds sanning mot lögnen, och dyrkade och tjänade det skapade istället för Skaparen, han som är lovprisad i evighet. Amen.


Romarbrevet 1:26
Av den anledningen överlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. För deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot ett som är emot naturen.


Romarbrevet 1:28
Och då de föraktade kunskapen om Gud överlämnade Gud dem åt ett förkastligt sinnelag, så att de gjorde vad som är oanständigt.


Romarbrevet 1:30
De skvallrar och förtalar. De är hatade av Gud. De är hänsynslösa, arroganta, skrytsamma, påhittiga i allt ont, olydiga sina föräldrar,


Romarbrevet 1:32
De känner till Guds rättfärdiga dom, att de som lever så förtjänar döden. Ändå håller de på, och dessutom applåderar de när andra lever så.


Romarbrevet 2:2
Vi vet att Guds dom över dem som lever så är grundad på sanning.


Romarbrevet 2:3
Men du människa som dömer dem som lever så och själv gör likadant, tror du att du ska undkomma Guds dom?


Romarbrevet 2:4
Eller ringaktar du hans dyrbara mildhet, fördragsamhet och tålamod? Vet du inte att det är Guds mildhet som leder dig till omvändelse?


Romarbrevet 2:5
Genom ditt hårda och oomvända hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.


Romarbrevet 2:11
För Gud gör inte skillnad på människor.


Romarbrevet 2:13
Det är inte lagens lyssnare som är rättfärdiga inför Gud. Nej, det är lagens utförare som ska förklaras rättfärdiga.


Romarbrevet 2:16
Det ska framgå den dag då Gud genom Kristus Jesus dömer människornas hemligheter, detta enligt mitt evangelium.


Romarbrevet 2:17
Men du som kallar dig jude och vilar i lagen och är stolt i Gud,


Romarbrevet 2:22
Du som förbjuder äktenskapsbrott, begår du äktenskapsbrott? Du som avskyr avgudarna, plundrar du templen?


Romarbrevet 2:23
Du som är stolt över lagen, vanärar du Gud genom att bryta mot lagen?


Romarbrevet 2:24
För som det står skrivet: På grund av er hädas Guds namn bland folkslagen.


Romarbrevet 2:29
Jude är man i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker av Anden, inte av bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor.


Romarbrevet 3:2
Stort på alla sätt. Först av allt, de har anförtrotts Guds ord.


Romarbrevet 3:3
Vad betyder det om några inte trodde? Skulle deras otro upphäva Guds trofasthet?


Romarbrevet 3:4
Absolut inte. Låt Gud vara sann och varje människa en lögnare. Som det står skrivet: För att du ska visa dig rättfärdig i dina ord, och segra när du dömer.


Romarbrevet 3:5
Men om vår orättfärdighet låter Guds rättfärdighet framträda, vad ska vi då säga? Mänskligt talat, skulle Gud vara orättfärdig som utgjuter sin vrede?


Romarbrevet 3:6
Verkligen inte. Hur skulle Gud då kunna döma världen?


Romarbrevet 3:7
Men om min lögn låter sanningen om Gud överflöda till hans ära, varför ska jag då dömas som syndare?


Romarbrevet 3:11
Det finns ingen som förstår. Det finns ingen som söker Gud.


Romarbrevet 3:18
De har ingen fruktan för Gud.


Romarbrevet 3:19
Men vi vet att allt vad lagen säger avser dem som har lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud.


Romarbrevet 3:20
Av laggärningar kan ingen människa stå rättfärdig inför Gud. För vad lagen ger är insikt om synd.


Romarbrevet 3:21
Men nu, oberoende av lag, så har Guds rättfärdighet uppenbarats, något som lagen och profeterna vittnar om.


Romarbrevet 3:22
Nämligen Guds rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. För här finns ingen skillnad


Romarbrevet 3:23
eftersom alla har syndat och saknar härligheten från Gud.


Romarbrevet 3:25
Honom har Gud ställt fram som den som avvänt hans vrede i Jesu blod, att tas emot genom tron. Så ville han manifestera sin rättfärdighet eftersom han förut under uppskovets tid hade lämnat synderna ostraffade.


Romarbrevet 3:29
Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hednafolkens? Jo, också hednafolkens,


Romarbrevet 3:30
eftersom Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.


Romarbrevet 4:2
Om Abraham stod rättfärdig på grund av gärningar kunde han vara stolt — men inte inför Gud.


Romarbrevet 4:3
För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.


Romarbrevet 4:5
Men den som inte utför gärningar utan tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, hans tro räknas till rättfärdighet.


Romarbrevet 4:6
Så kallar även David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar:


Romarbrevet 4:15
Lagen kallar fram Guds vrede. Men utan lag finns heller ingen överträdelse.


Romarbrevet 4:17
Som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader för många folk. Det är han inför den han trodde på — Gud, som skänker liv åt de döda och kallar på det som inte finns som om det redan fanns.


Romarbrevet 4:20
Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev tvärtom starkare i tron och gav Gud äran.


Romarbrevet 4:21
Han var övertygad om att det Gud lovat var han också mäktig att infria.


Romarbrevet 5:1
Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi fred med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:2
Genom honom har vi också genom tron tillträde till den nåd som vi står i. Och vi gläds i hoppet om Guds härlighet.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet gör oss inte besvikna, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som har skänkts till oss.


Romarbrevet 5:6
För medan vi ännu var hjälplösa dog Kristus för ogudaktiga då tiden var inne.


Romarbrevet 5:8
Men Gud visar sin kärlek till oss så här: Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare.


Romarbrevet 5:9
När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, ska vi genom honom så mycket säkrare bli frälsta från Guds vrede.


Romarbrevet 5:10
För om vi när vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans Sons död, då ska vi så mycket säkrare bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade.


Romarbrevet 5:11
Mer ändå, vi gläds i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.


Romarbrevet 5:15
Men fallet kan inte jämföras med nådegåvan. För om många dog genom en endas fall, så har mycket mer Guds nåd och gåva som kom av nåd från en enda människa, Jesus Kristus, överflödat till många.


Romarbrevet 6:10
För hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud.


Romarbrevet 6:11
Så ska även ni betrakta er själva som döda från synden men levande för Gud i Kristus Jesus.


Romarbrevet 6:13
Inte heller ska ni överlämna era lemmar åt synden som orättfärdighetens redskap. Istället ska ni som kommit från död till liv överlämna er åt Gud. Låt Gud bruka era lemmar som rättfärdighetens redskap.


Romarbrevet 6:17
Men jag tackar Gud, att ni som var syndens slavar nu av hjärtat blivit lydiga det lärosystem som ni överlämnats åt.


Romarbrevet 6:22
Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar blir frukten helighet och till slut evigt liv.


Romarbrevet 6:23
För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.


Romarbrevet 7:4
Mina bröder, även ni har dött från lagen genom Kristi kropp för att tillhöra en annan, honom som restes från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:22
För jag gläds inom mig över Guds lag.


Romarbrevet 7:25
Tack Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre! Jag själv tjänar alltså med mitt sinne Guds lag, men med min fallna natur tjänar jag syndens lag.


Romarbrevet 8:3
Det som lagen inte förmådde då den var svag på grund av den fallna naturen, det gjorde Gud. Han sände sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa, och fördömde synden i kroppen.


Romarbrevet 8:7
Den fallna naturens sinnelag innebär fiendskap med Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och förmår det inte heller.


Romarbrevet 8:8
De som följer den fallna naturen kan inte behaga Gud.


Romarbrevet 8:9
Men ni följer inte den fallna naturen utan Anden eftersom Guds Ande bor i er. Men den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.


Romarbrevet 8:14
För alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.


Romarbrevet 8:16
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.


Romarbrevet 8:17
Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, ja, vi lider med honom för att också dela hans härlighet.


Romarbrevet 8:19
Skapelsen väntar nämligen ivrigt på att Guds söner ska uppenbaras,


Romarbrevet 8:21
att också skapelsen ska befrias från förgängelsens slaveri och nå den frihet som Guds barn får i härligheten.


Romarbrevet 8:27
Och han som utforskar hjärtan känner Andens sinne, eftersom Anden bistår de heliga så som Gud vill.


Romarbrevet 8:28
Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det goda, för dem som är kallade efter hans beslut.


Romarbrevet 8:31
Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?


Romarbrevet 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdigförklarar.


Romarbrevet 8:34
Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött och därtill den som restes upp och sitter på Guds högra sida och bistår oss.


Romarbrevet 8:39
eller höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 9:5
De har patriarkerna från vilka Kristus har kommit som människa, han som är Gud över allting, lovprisad i evighet. Amen.


Romarbrevet 9:6
Det är inte så att Guds ord har slagit fel. För inte alla som härstammar från Israel tillhör Israel.


Romarbrevet 9:8
Det betyder att Guds barn är inte de av naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som ättlingar.


Romarbrevet 9:12
Innan barnen ännu var födda och varken gjort gott eller ont, blev det sagt till henne: Den äldre ska tjäna den yngre. Detta för att Guds beslut enligt utväljelsen skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.


Romarbrevet 9:14
Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Verkligen inte.


Romarbrevet 9:16
Så beror det inte på människans vilja eller ansträngning utan på Guds nåd.


Romarbrevet 9:18
Alltså är Gud nådig mot vem han vill och förhärdar vem han vill.


Romarbrevet 9:20
Människa, vem i all sin dar är du som ifrågasätter Gud? Ska det formade säga till formaren: ʼVarför gjorde du mig sådan?ʼ


Romarbrevet 9:22
Och om Gud, som vill visa sin vrede och göra sin makt känd, med stort tålamod haft fördrag med vredens kärl som står färdiga att förstöras?


Romarbrevet 9:26
Och på den plats där det sas till dem: ‘Ni är inte mitt folk,’ där ska de kallas den levande Gudens söner.


Romarbrevet 10:1
Bröder, jag önskar av hjärtat och ber till Gud att de ska bli frälsta.


Romarbrevet 10:2
Jag kan vittna om att de är hängivna Gud, men de saknar insikt.


Romarbrevet 10:3
De förstår nämligen inte Guds rättfärdighet utan försöker upprätta en egen. De har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.


Romarbrevet 10:9
Om du bekänner med din mun att Jesus är Herre och tror i ditt hjärta att Gud reste honom upp från de döda, ska du bli frälst.


Romarbrevet 11:1
Jag frågar nu: Har Gud förskjutit sitt folk? Absolut inte. För jag själv är israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam.


Romarbrevet 11:2
Gud har inte förskjutit sitt folk som han utvalde. Vet ni inte vad Skriften säger i berättelsen om Elia, hur han inför Gud anklagar Israel:


Romarbrevet 11:4
Men vad blir Gudasvaret till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal.


Romarbrevet 11:8
Som det är skrivet: Gud har gett dem en ande av sömn och likgiltighet, ögon som inte ser och öron som inte lyssnar, intill denna dag.


Romarbrevet 11:21
för om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.


Romarbrevet 11:22
Betrakta Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du förblir i hans godhet. Annars blir du också borthuggen.


Romarbrevet 11:23
Även de andra ska bli inympade, om de inte förblir i sin otro. Gud har makt att åter ympa in dem.


Romarbrevet 11:26
och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet: Befriaren ska komma från Sion, han ska avlägsna all ogudaktighet från Israel.


Romarbrevet 11:28
I förhållande till evangeliet är de Guds fiender för er skull. I förhållande till utväljelsen är de hans älskade för fädernas skull.


Romarbrevet 11:29
För Guds gåvor och kallelse är oåterkalleliga.


Romarbrevet 11:30
Liksom ni en gång var olydiga mot Gud men nu har fått nåd genom deras olydnad,


Romarbrevet 11:32
För Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att sedan skänka alla nåd.


Romarbrevet 11:33
Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur ofattbara hans vägar.


Romarbrevet 12:1
Bröder, jag uppmanar er därför vid Guds barmhärtighet att överlämna era kroppar som ett levande offer, heligt och välbehagligt för Gud. Det ska vara er andliga och förnuftiga gudstjänst.


Romarbrevet 12:2
Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja — vad som är gott och fullkomligt och välbehagligt för honom.


Romarbrevet 12:3
För genom den nåd jag fått säger jag till er alla: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk med omdöme, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.


Romarbrevet 12:19
Älskade, hämnas inte utan lämna plats för Guds vrede. För det står skrivet: Hämnden är min, jag ska vedergälla, säger Herren.


Romarbrevet 13:1
Varje människa ska underordna sig de styrande myndigheterna. För det finns ingen myndighet som inte är av Gud, de som finns är förordnade av honom.


Romarbrevet 13:2
Den som därför motsätter sig de styrande motarbetar Guds ordning, och de som gör så drar en dom över sig själva.


Romarbrevet 13:4
för de är Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du något ont har du anledning att vara rädd, för de bär inte svärdet utan anledning. De är Guds tjänare, hämnare som verkställer Guds vrede över brottslingen.


Romarbrevet 13:5
Därför måste man underordna sig, inte bara för Guds vredes skull utan också för samvetets skull.


Romarbrevet 13:6
Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare vad gäller sådant.


Romarbrevet 14:3
Den som äter ska inte se ner på den som avstår, och den som avstår ska inte kritisera den som äter, för Gud har accepterat honom.


Romarbrevet 14:6
Den som uppmärksammar en särskild dag gör det för Herren. Den som äter gör det för Herren, eftersom han tackar Gud, och den som avstår från att äta gör det för Herren, och tackar Gud.


Romarbrevet 14:10
Men varför kritiserar du din broder? Eller varför ser du ner på din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol.


Romarbrevet 14:11
För det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa Gud.


Romarbrevet 14:12
Alltså ska var och en av oss stå till svars inför Gud.


Romarbrevet 14:17
För Guds rike handlar inte om mat och dryck utan om rättfärdighet och harmoni och glädje i den helige Ande.


Romarbrevet 14:18
Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir respekterad av människor.


Romarbrevet 14:20
Förstör inte Guds verk för matens skull. Allt är verkligen rent, men det är fel att orsaka en annans fall genom det man äter.


Romarbrevet 14:22
Den tro du har ska vara en sak mellan dig och Gud. Salig är den som inte dömer sig själv för det som han tillåtit sig.


Romarbrevet 15:5
Och må uthållighetens och tröstens Gud låta er leva i samförstånd med varandra efter Kristi Jesu vilja,


Romarbrevet 15:6
så att ni enigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.


Romarbrevet 15:7
Acceptera därför varandra, så som Kristus har accepterat er till Guds ära.


Romarbrevet 15:8
Jag menar: Kristus blev judarnas tjänare för Guds sannings skull, för att löftena till fäderna skulle bekräftas


Romarbrevet 15:9
och för att hednafolken skulle få prisa Gud för hans nåd. Som det står skrivet: Därför vill jag prisa dig bland hednafolken och lovsjunga ditt namn.


Romarbrevet 15:13
Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.


Romarbrevet 15:15
Men jag har skrivit ganska uppriktigt till er i vissa avseenden för att påminna er om detta: på grund av den nåd jag fått av Gud


Romarbrevet 15:16
ska jag vara Kristi Jesu tjänare bland hednafolken i prästtjänst för Guds evangelium. Så ska hednafolken bli ett välbehagligt offer, helgat genom den helige Ande.


Romarbrevet 15:17
Därför är det i Kristus Jesus jag har min stolthet i det jag uträttar för Gud.


Romarbrevet 15:19
i kraften av tecken och under, i Guds Andes kraft. Det är så jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien fullbordat Kristi evangelium.


Romarbrevet 15:30
Bröder, jag uppmanar er vid vår Herre Jesus Kristus och vid Andens kärlek, att kämpa med mig i era böner till Gud för mig.


Romarbrevet 15:32
Om Gud vill kan jag då komma till er med glädje, och få vila ut tillsammans med er.


Romarbrevet 15:33
Fredens Gud är med er alla. Amen.


Romarbrevet 16:20
Fredens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus till er alla.


Romarbrevet 16:26
men nu har synliggjorts och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för alla folkslag för att föra dem till trons lydnad —


Romarbrevet 16:27
till Gud som ensam är vis. Äran tillhör honom genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.


1 Korinthierbrevet 1:1
Från Paulus, kallad till Kristi Jesu apostel genom Guds vilja, och från vår broder Sosthenes.


1 Korinthierbrevet 1:2
Till Guds församling i Korinth, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats anropar vår Herre Jesu Kristi namn, deras Herre och vår.


1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


1 Korinthierbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som skänktes åt er i Kristus Jesus.


1 Korinthierbrevet 1:9
Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


1 Korinthierbrevet 1:14
Jag tackar Gud att jag inte har döpt någon av er förutom Crispus och Gaius.


1 Korinthierbrevet 1:18
För budskapet om korset är en dårskap för dem som är på väg till förtappelsen. Men för oss som är frälsta är det en Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 1:20
Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens intellektuella? Har inte Gud gjort världens visdom till dårskap?


1 Korinthierbrevet 1:21
För eftersom världen, i enlighet med Guds visdom, inte lärde känna Gud genom visdom, så beslöt Gud att genom vårt dåraktiga budskap frälsa dem som tror.


1 Korinthierbrevet 1:24
Men för de kallade, både judar och greker, är han Kristus, Guds kraft och Guds visdom.


1 Korinthierbrevet 1:25
För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.


1 Korinthierbrevet 1:27
Men Gud utvalde det dåraktiga i världen för att låta de visa stå där och skämmas. Gud utvalde det svaga i världen för att låta det starka stå där och skämmas.


1 Korinthierbrevet 1:28
Gud utvalde det oansenliga, det ringaktade i världen, det som ingenting är, för att göra slut på det som finns till.


1 Korinthierbrevet 1:29
Detta för att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud.


1 Korinthierbrevet 1:30
Det är Guds verk att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit visdom från Gud, rättfärdighet, helighet och befrielse.


1 Korinthierbrevet 2:1
Bröder, när jag kom till er var det inte med glänsande talekonst eller visdom som jag förkunnade Guds hemlighet för er.


1 Korinthierbrevet 2:5
Detta för att er tro inte skulle grundas på människors visdom utan på Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 2:7
Vi talar om Guds hemliga och fördolda visdom som Gud före alla tidsåldrar har bestämt ska bli till vår härlighet.


1 Korinthierbrevet 2:9
Men som det står skrivet: Vad inget öga sett och inget öra hört och vad inget människohjärta kunnat föreställa sig. Allt har Gud förberett åt dem som älskar honom.


1 Korinthierbrevet 2:10
För Gud har uppenbarat det för oss genom Anden. För Anden utforskar allt, även Guds djupheter.


1 Korinthierbrevet 2:11
Ingen känner människans inre utom människans egen ande. Inte heller känner någon Guds inre utom Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 2:12
Men vi har inte fått världens ande utan Anden från Gud, så att vi ska förstå vad Gud i sin nåd har skänkt oss.


1 Korinthierbrevet 2:14
En sekulär människa godtar inte det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas med hjälp av Anden.


1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud lät det växa.


1 Korinthierbrevet 3:7
Varken den som planterar eller den som vattnar är något, endast Gud, han som låter det växa.


1 Korinthierbrevet 3:9
För vi är Guds medarbetare. Och ni är Guds åker, och Guds byggnad.


1 Korinthierbrevet 3:10
Utifrån den nåd som Gud gav mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund, och en annan bygger på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger.


1 Korinthierbrevet 3:16
Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?


1 Korinthierbrevet 3:17
Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. För Guds tempel är heligt, och det är vad ni är.


1 Korinthierbrevet 3:19
För denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras list,


1 Korinthierbrevet 3:23
Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.


1 Korinthierbrevet 4:1
Alltså ska man betrakta oss som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter.


1 Korinthierbrevet 4:5
Döm därför inte i förtid, innan Herren kommer. Han ska föra fram i ljus det som är dolt i mörker och avslöja hjärtats alla motiv. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud.


1 Korinthierbrevet 4:9
Det tycks mig som om Gud ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.


1 Korinthierbrevet 4:20
För Guds rike består inte i ord utan i kraft.


1 Korinthierbrevet 5:10
Jag menade verkligen inte de otuktiga här i världen, eller de giriga eller bedragarna eller avgudadyrkarna. För då hade ni behövt lämna världen.


1 Korinthierbrevet 5:11
Men nu skriver jag till er att inte umgås med någon så kallad broder om han är otuktig, girig, avgudadyrkare, hånare, drinkare eller bedragare. Ni får inte ens äta tillsammans med en sådan.


1 Korinthierbrevet 5:13
Gud ska döma dem som står utanför. Ni ska driva bort ifrån er den som är ond.


1 Korinthierbrevet 6:9
Ni vet väl att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller män som ligger med män


1 Korinthierbrevet 6:10
eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hånare eller bedragare ska ärva Guds rike.


1 Korinthierbrevet 6:11
Några av er var sådana. Men ni blev rentvättade, ni blev helgade, ni blev förklarade rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 6:13
Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.


1 Korinthierbrevet 6:14
Gud reste upp Herren, och genom sin kraft ska han resa upp oss.


1 Korinthierbrevet 6:19
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som är i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,


1 Korinthierbrevet 6:20
för ni blev köpta till ett pris. Förhärliga därför Gud i er kropp.


1 Korinthierbrevet 7:7
Jag skulle önska att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, alla har en särskild.


1 Korinthierbrevet 7:15
Men om den som inte tror går iväg, låt det ske. Vid sådana tillfällen är ett trossyskon inte slavbunden. Gud har kallat er att leva i harmoni.


1 Korinthierbrevet 7:17
Lev bara så som Herren har bestämt för var och en, så som Gud har kallat var och en. Det är vad jag föreskriver i alla församlingar.


1 Korinthierbrevet 7:19
Det betyder inget om någon är omskuren eller oomskuren. Det som betyder något är att man håller Guds bud.


1 Korinthierbrevet 7:24
Bröder, var och en ska förbli inför Gud det han var vid sin kallelse.


1 Korinthierbrevet 7:40
Men hon är saligare om hon förblir som hon är. Det är min uppfattning, och jag menar att även jag har Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 8:1
Angående mat som offrats till avgudar: Vi vet att vi alla har kunskap. Kunskapen för med sig högfärd, men kärleken bygger upp.


1 Korinthierbrevet 8:3
Men den som älskar Gud är känd av honom.


1 Korinthierbrevet 8:4
Nu angående frågan om man får äta mat som offrats till avgudar: Vi vet att det inte finns någon avgud i världen, och att det bara finns en Gud.


1 Korinthierbrevet 8:5
För även om det finns så kallade ʼgudarʼ i himlen eller på jorden, ja, det finns många ʼgudarʼ och ʼherrarʼ,


1 Korinthierbrevet 8:6
så finns för oss en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi är. Och det finns en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi är.


1 Korinthierbrevet 8:7
Men den kunskapen äger inte alla. Några som tills nu varit vana vid avgudarna äter mat just som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete.


1 Korinthierbrevet 8:8
Men maten för oss inte närmare Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter, vi vinner inget om vi äter.


1 Korinthierbrevet 8:10
För om någon med ett svagt samvete får se dig som har kunskap ligga till bords i ett avgudatempel, blir han då inte styrkt så att han äter vad som offrats till avgudar?


1 Korinthierbrevet 9:9
Det står nämligen skrivet i Mose lag: Du ska inte sätta munkorg på oxen som tröskar. Är det oxar Gud har omsorg om?


1 Korinthierbrevet 9:21
För dem som är utan lag har jag blivit likt en som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. — Men jag är inte utan Guds lag utan står under Kristi lag. —


1 Korinthierbrevet 10:5
Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, för de nedgjordes i öknen.


1 Korinthierbrevet 10:7
Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem. Det står skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för avgudadanser.


1 Korinthierbrevet 10:13
De frestelser ni mött har varit mänskliga. Gud är trofast och ska inte tillåta att ni frestas mer än vad ni klarar av, utan med frestelsen ska han bereda en utväg, så att ni kan härda ut.


1 Korinthierbrevet 10:14
Mina kära, fly därför från avgudadyrkan.


1 Korinthierbrevet 10:19
Så vad menar jag? Att avgudaoffer är något, eller att en avgud är något?


1 Korinthierbrevet 10:20
Nej, vad de offrar, det offrar de åt demoner och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med demonerna.


1 Korinthierbrevet 10:31
Alltså: vare sig ni äter eller dricker eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära.


1 Korinthierbrevet 10:32
Väck inte anstöt vare sig hos judar eller hedningar eller i Guds församling.


1 Korinthierbrevet 11:3
Men jag vill att ni ska förstå att Kristus är varje mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud.


1 Korinthierbrevet 11:7
En man ska inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen,


1 Korinthierbrevet 11:12
För liksom kvinnan kom från mannen, så blir mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud.


1 Korinthierbrevet 11:13
Döm själva. Är det lämpligt att en kvinna ber till Gud utan något på huvudet?


1 Korinthierbrevet 11:16
Någon tänker kanske ta strid om detta, men vi har ingen annan ordning, inte heller Guds församlingar.


1 Korinthierbrevet 11:22
Kan ni inte äta och dricka hemma? Eller föraktar ni Guds församling och vanärar de fattiga? Vad ska jag säga er? Ska jag berömma er? Nej, för detta får ni inget beröm.


1 Korinthierbrevet 12:2
Ni vet att när ni var hedningar drogs och fördes ni obevekligt till de stumma avgudarna.


1 Korinthierbrevet 12:3
Därför ska ni förstå att ingen som talar i Guds Ande kan uttala förbannelse över Jesus, och ingen kan säga: ˮJesus är Herre,ˮ utom i den helige Ande.


1 Korinthierbrevet 12:6
Det finns olika kraftverkningar, men det är samme Gud som verkar allt i alla.


1 Korinthierbrevet 12:18
Men nu har Gud placerat lemmarna i kroppen, var och en så som han ville.


1 Korinthierbrevet 12:24
medan våra anständiga lemmar inte har behov av det. Men Gud har fogat samman kroppen och gett det oansenliga särskild heder.


1 Korinthierbrevet 12:28
Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare, vidare de som utför kraftgärningar, de som har helandets gåvor, de som hjälper, de som är styresmän, de som talar olika slags tungotal.


1 Korinthierbrevet 13:12
Nu ser vi en dunkel spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu har mitt vetande gränser, men då ska min kunskap bli fullständig, så som Guds kunskap om mig.


1 Korinthierbrevet 14:2
För den som talar i tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, men han talar hemligheter i Anden.


1 Korinthierbrevet 14:18
Jag tackar Gud att jag talar i tungor mer än någon av er.


1 Korinthierbrevet 14:25
Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och utbrister att Gud verkligen är i er.


1 Korinthierbrevet 14:28
Men finns ingen som uttyder ska den som talar i tungor vara tyst i församlingen. Han kan tala till sig själv och till Gud.


1 Korinthierbrevet 14:33
för Gud är inte oordningens Gud utan harmonins. Som i alla de heligas församlingar


1 Korinthierbrevet 14:36
Eller var det från er som Guds ord gick ut? Eller var det bara till er det kom?


1 Korinthierbrevet 15:9
För jag är den ringaste av apostlarna, ovärdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling.


1 Korinthierbrevet 15:10
Men genom Guds nåd är jag den jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.


1 Korinthierbrevet 15:15
Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud, att han reste upp Kristus, som han ju inte reste upp om nu döda inte står upp.


1 Korinthierbrevet 15:24
Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud Fadern, efter att han avlägsnat varje välde och varje makt och kraft.


1 Korinthierbrevet 15:27
för Gud har lagt allt under hans fötter. Men när det heter att ”allt” är lagt under honom är förstås Gud undantagen, han som har lagt allt under Kristus.


1 Korinthierbrevet 15:28
Och när allt har lagts under honom ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska bli allt i alla.


1 Korinthierbrevet 15:34
Skärp till er på allvar och sluta synda. För några av er är helt okunniga om Gud. Jag tycker ni borde skämmas!


1 Korinthierbrevet 15:38
Men Gud ger det en gestalt efter sin vilja, och varje frö får sin egen gestalt.


1 Korinthierbrevet 15:50
Men jag säger er detta, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike. Inte heller kan det förgängliga ärva det oförgängliga.


1 Korinthierbrevet 15:57
Men vi tackar Gud som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från brodern Timotheos. Till Guds församling i Korinth och till alla de heliga i hela Achaia.


2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:3
Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud.


2 Korinthierbrevet 1:4
Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.


2 Korinthierbrevet 1:9
Vi upplevde att vi inom oss hade fått dödsdomen så att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som reser upp de döda.


2 Korinthierbrevet 1:12
Detta är vår stolthet, något vårt samvete vittnar om: att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt uppriktigt och med rena motiv inför Gud, och inte med världslig visdom utan med Guds nåd.


2 Korinthierbrevet 1:18
Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er är inte både ja och nej.


2 Korinthierbrevet 1:19
För Guds Son, Jesus Kristus, som vi förkunnade bland er — jag och Silvanus och Timotheos — han kom inte som ja och nej, i honom finns endast ett ja.


2 Korinthierbrevet 1:20
Alla Guds löften har nämligen fått sitt ja i honom. Därför får de också genom honom sitt Amen, för att Gud ska bli ärad genom oss.


2 Korinthierbrevet 1:21
Gud är den som stadfäster oss med er i Kristus och som har smort oss.


2 Korinthierbrevet 1:23
Jag tar Gud till vittne över min själ att det var för att skona er som jag avstod från att komma till Korinth.


2 Korinthierbrevet 2:14
Men vi tackar Gud som i Kristus alltid för oss fram i triumftåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.


2 Korinthierbrevet 2:15
För vi är en Kristi rökelsedoft inför Gud bland dem som är frälsta och bland dem som är på väg till förtappelsen,


2 Korinthierbrevet 2:17
Vi profiterar ju inte på Guds ord som så många andra. Utan med rena motiv från Gud talar vi i Kristus inför Gud.


2 Korinthierbrevet 3:3
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, en frukt av vår tjänst. Det är inte skrivet med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött — människohjärtan.


2 Korinthierbrevet 3:4
En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus.


2 Korinthierbrevet 3:5
Det är inte så att vi själva förmår tänka ut något på egen hand. Vår förmåga kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 4:2
Vi tar avstånd från varje dold skamlighet. Vi använder inga knep och förfalskar inte Guds ord. Utan vi lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva åt varje människas samvete inför Gud.


2 Korinthierbrevet 4:4
Denna världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser det sken som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.


2 Korinthierbrevet 4:6
För Gud som sa: ˮUr mörkret ska ljus lysa,ˮ har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Jesu Kristi ansikte ska sprida sitt sken.


2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den överväldigande kraften ska vara från Gud och inte från oss.


2 Korinthierbrevet 4:15
För allt sker för er skull, så att den nåd som sprids till allt fler får tacksägelsen att överflöda till Guds ära.


2 Korinthierbrevet 5:1
Vi vet att om det tält som är vårt jordiska hem rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord med händer.


2 Korinthierbrevet 5:5
Och den som ordnat detta för oss är Gud, som har skänkt oss Anden som en handpenning.


2 Korinthierbrevet 5:11
Då vi nu vet vad det är att frukta Herren försöker vi övertyga människor. Men Gud känner oss helt, och jag hoppas vi också är kända i era samveten.


2 Korinthierbrevet 5:13
För har vi varit från våra sinnen, var det för Gud. Har vi gott omdöme, är det för er.


2 Korinthierbrevet 5:18
Allt detta kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst.


2 Korinthierbrevet 5:19
För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Och till oss har han anförtrott försoningens budskap.


2 Korinthierbrevet 5:20
Vi är alltså sändebud för Kristus i det att Gud uppmanar genom oss. Vi vädjar som Kristi ombud: försona er med Gud.


2 Korinthierbrevet 5:21
Han som inte visste av synd gjorde Gud i vårt ställe till synd, så att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom.


2 Korinthierbrevet 6:1
Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att inte ta emot Guds nåd förgäves,


2 Korinthierbrevet 6:4
Utan vi vill visa att vi på allt sätt är Guds tjänare: med stor uthållighet, i nöd, svårigheter, ångest,


2 Korinthierbrevet 6:7
med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand,


2 Korinthierbrevet 6:16
Hur kan Guds tempel förlikas med avgudarna? För vi är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


2 Korinthierbrevet 7:1
Älskade, då vi nu har dessa löften, låt oss rena oss från allt som förorenar kropp och ande och fullborda vår helgelse i fruktan för Gud.


2 Korinthierbrevet 7:6
Men Gud som tröstar de betryckta tröstade oss genom Titus ankomst,


2 Korinthierbrevet 7:9
så gläds jag nu. Inte för att ni blev bedrövade utan för att er sorg ledde till att ni vände om. För det var efter Guds vilja ni blev bedrövade. Ni har alltså inte lidit någon skada genom oss.


2 Korinthierbrevet 7:10
För en sorg efter Guds vilja verkar en omvändelse till frälsning som ingen ångrar. Men världens sorg för med sig död.


2 Korinthierbrevet 7:11
Lyssna, hur mycket har inte denna sorg efter Guds vilja medfört bland er: vilken hängivenhet, vilka förklaringar, vilken upprördhet, vilken rädsla, vilken längtan, vilken iver, vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken.


2 Korinthierbrevet 7:12
Så fastän jag skrev till er var det inte med tanke på den som gjort orätt eller med tanke på den som lidit orätt. Jag skrev för att er hängivenhet för oss skulle bli uppenbar för er inför Gud.


2 Korinthierbrevet 8:1
Bröder, vi vill berätta för er om den Guds nåd som har skänkts församlingarna i Makedonien.


2 Korinthierbrevet 8:5
Och de överträffade våra förhoppningar genom att ge sig själva, först åt Herren och sedan åt oss, i enlighet med Guds vilja.


2 Korinthierbrevet 8:16
Vi tackar Gud som i Titus hjärta har lagt samma hängivenhet för er.


2 Korinthierbrevet 9:7
Var och en ska ge vad han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, för Gud älskar en glad givare.


2 Korinthierbrevet 9:8
Gud förmår låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid i alla lägen har tillräckligt av allt och kan ge i överflöd till varje gott ändamål.


2 Korinthierbrevet 9:11
Ni ska bli rika på allt och kan vara alltmer generösa, vilket genom oss frambringar tacksägelse till Gud.


2 Korinthierbrevet 9:12
För den här tjänsten bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan innebär också tacksägelser i överflöd till Gud.


2 Korinthierbrevet 9:13
Genom att bestå provet i den här tjänsten kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med sådan generositet visat er delaktighet med dem och med alla.


2 Korinthierbrevet 9:14
Och de kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er.


2 Korinthierbrevet 9:15
Vi tackar Gud för hans oerhörda gåva.


2 Korinthierbrevet 10:4
Vi krigar nämligen inte med världsliga vapen, utan med vapen som har Guds kraft att bryta ner fästen. Vi bryter ner inbillningar


2 Korinthierbrevet 10:5
och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, och fångar varje tanke till att lyda Kristus.


2 Korinthierbrevet 10:13
Men vi går inte till överdrift i vår stolthet utan håller oss inom det område som Gud har mätt ut åt oss — att vi skulle nå fram även till er.


2 Korinthierbrevet 11:2
För jag vakar svartsjukt över er med Guds svartsjuka. Jag har ju trolovat er med en man — Kristus. Till honom ska jag överlämna en ren jungfru.


2 Korinthierbrevet 11:7
Eller begick jag en synd när jag ödmjukade mig och förkunnade Guds evangelium för er utan betalning, för att ni skulle upphöjas?


2 Korinthierbrevet 11:11
Varför? För att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det.


2 Korinthierbrevet 11:31
Herren Jesu Gud och Fader, som är lovprisad i evighet, vet att jag inte ljuger.


2 Korinthierbrevet 12:2
Jag känner en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt till tredje himlen — om han var i eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. —


2 Korinthierbrevet 12:3
Jag vet att den mannen — om han var i eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet —


2 Korinthierbrevet 12:19
Ni har länge tänkt att det är inför er vi försvarar oss. Nej, vi talar inför Gud i Kristus. Men allt för att ni älskade ska bli uppbyggda.


2 Korinthierbrevet 12:21
Jag är rädd att min Gud åter ska förödmjuka mig hos er när jag återvänder, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd men inte har vänt sig bort från den orenhet och otukt och liderlighet som de har levt i.


2 Korinthierbrevet 13:4
För han korsfästes i svaghet men lever genom Guds kraft. Och vi är svaga i honom, men vi ska få leva med honom genom Guds kraft som ni ska få del av.


2 Korinthierbrevet 13:7
Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det goda. Sedan kan det få se ut som om vi inte bestod provet.


2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, bröder, var glada. Låt er fulländas. Trösta och förmana varandra. Lev i samförstånd och harmoni. Då ska kärlekens och fredens Gud vara med er.


2 Korinthierbrevet 13:13
Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den helige Andes gemenskap till er alla.


Galaterbrevet 1:1
Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som reste honom upp från de döda.


Galaterbrevet 1:3
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Galaterbrevet 1:4
Han offrade sig för våra synder för att befria oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.


Galaterbrevet 1:10
Försöker jag nu få erkännande från människor eller Gud? Eller söker jag människors uppskattning? Om jag fortfarande söker människors uppskattning skulle jag inte vara Kristi tjänare.


Galaterbrevet 1:13
För ni har hört om mitt tidigare liv i judendomen, hur intensivt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den,


Galaterbrevet 1:15
Men det behagade Gud som avskiljde mig i moderlivet och kallade mig genom sin nåd,


Galaterbrevet 1:20
Lyssna, jag skriver detta till er inför Gud, jag ljuger inte.


Galaterbrevet 1:24
Och de prisade Gud för mig.


Galaterbrevet 2:6
Och de ansedda — hur viktiga de var är för mig oväsentligt för Gud gör ingen skillnad på folk — de ansedda lade inget till mitt budskap.


Galaterbrevet 2:19
Jag har nämligen genom lagen dött från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus,


Galaterbrevet 2:20
och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp lever jag i tron på Guds Son, som älskade mig och utgav sig för mig.


Galaterbrevet 2:21
Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kommer genom lagen, då dog Kristus förgäves.


Galaterbrevet 3:5
Skänker Gud er Anden och gör han underverk ibland er på grund av laggärningar eller för att ni lyssnar i tro?


Galaterbrevet 3:6
Som med Abraham: Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet.


Galaterbrevet 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle förklara folkslagen rättfärdiga av tro och förkunnade i förväg evangeliet för Abraham: I dig ska alla folkslag bli välsignade.


Galaterbrevet 3:11
Det är uppenbart att ingen står rättfärdig inför Gud genom lagen, eftersom den rättfärdige ska leva av tro.


Galaterbrevet 3:17
Jag menar: ett förbund som Gud redan har giltigförklarat kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft.


Galaterbrevet 3:18
För om arvet grundas på lagen grundas det inte längre på löftet. Men Gud skänkte det åt Abraham genom ett löfte.


Galaterbrevet 3:20
Men en medlare behövs inte där endast en verkar, och Gud är en.


Galaterbrevet 3:21
Strider då lagen mot Guds löften? Absolut inte. För om en lag hade getts som kunde ge liv hade rättfärdigheten verkligen varit grundad på lagen.


Galaterbrevet 3:26
Alla är ni nämligen Guds söner genom tron, i Kristus Jesus,


Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och född under lagen,


Galaterbrevet 4:6
Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba, Fader!”


Galaterbrevet 4:7
Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge genom Gud.


Galaterbrevet 4:8
Då ni tidigare inte kände Gud var ni slavar åt dem som i verkligheten inte är några gudar.


Galaterbrevet 4:9
Men nu då ni känner Gud, eller snarare blivit kända av Gud, hur kan ni då återvända till dessa svaga och värdelösa makter som ni på nytt vill slava åt?


Galaterbrevet 4:14
Och fastän mitt tillstånd innebar en frestelse för er så varken föraktade eller avskydde ni mig. Tvärtom välkomnade ni mig som vore jag en Guds ängel eller Kristus Jesus.


Galaterbrevet 5:20
avguderi, svartkonst, hat, bråk, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, partistrider,


Galaterbrevet 5:21
rivalitet, fylleri, supfestande och annat sådant. Jag upprepar vad jag tidigare sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.


Galaterbrevet 6:7
Bedra inte er själva, Gud låter sig inte föraktas. Det som en människa sår ska hon också skörda.


Galaterbrevet 6:16
Fred och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel.


Efesierbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Till de heliga som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus.


Efesierbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 1:3
Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som har välsignat oss i Kristus med all andlig välsignelse i himlen.


Efesierbrevet 1:7
I honom har vi friköpts genom hans blod, vi har förlåtelse för våra överträdelser efter Guds rika nåd,


Efesierbrevet 1:14
Anden är en handpenning på vårt arv tills Gud friköper sitt egendomsfolk, till pris och ära för hans härlighet.


Efesierbrevet 1:16
Därför tackar jag alltid Gud för er när jag nämner er i mina böner, efter att jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga.


Efesierbrevet 1:17
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande i kunskap om honom.


Efesierbrevet 1:22
Och Gud lade allt under hans fötter, och gav honom till församlingen som huvud över allting.


Efesierbrevet 2:3
Förut levde vi alla bland dem, då vi följde vår fallna naturs begär och gjorde vad den och sinnet hade lust till. Och vi var av naturen Guds vredes barn, vi liksom de andra.


Efesierbrevet 2:4
Men Gud är rik på barmhärtighet. Genom sin stora kärlek har han älskat oss


Efesierbrevet 2:8
För av nåden är ni frälsta genom tro. Det är inte av er själva, det är Guds gåva,


Efesierbrevet 2:10
För hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förberett åt oss att leva i.


Efesierbrevet 2:12
Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, främmande för förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen.


Efesierbrevet 2:16
I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, efter att han där i sin person dödat fiendskapen.


Efesierbrevet 2:19
Alltså är ni inte längre främlingar och utlänningar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.


Efesierbrevet 2:22
I honom blir även ni byggda upp till en Guds boning i Anden.


Efesierbrevet 3:2
Jag utgår ifrån att ni hört om tjänsten att förvalta Guds nåd som gavs mig med tanke på er.


Efesierbrevet 3:7
Jag blev evangeliets tjänare genom gåvan Guds nåd, som gavs mig genom hans mäktiga kraft.


Efesierbrevet 3:9
Jag skulle också upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från tidsåldrar varit fördold i Gud, alltings Skapare.


Efesierbrevet 3:10
Så skulle nu härskarna och makterna i den himmelska världen genom församlingen få kunskap om Guds visdom i all dess mångfald.


Efesierbrevet 3:12
I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.


Efesierbrevet 3:19
och lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, så att ni blir fyllda av hela Guds fullhet.


Efesierbrevet 4:6
en Gud och allas Fader, han som är över alla och genom alla och i alla.


Efesierbrevet 4:13
tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, blir fullmogna och vuxna människor fram till Kristi fullhet.


Efesierbrevet 4:18
deras förstånd förmörkat. De är utestängda från livet i Gud på grund av deras okunnighet och deras förhärdade hjärtan.


Efesierbrevet 4:24
och ikläda er den nya människan som är skapad till Guds likhet, i den rättfärdighet och helighet som kommer från sanningen.


Efesierbrevet 4:30
Bedröva inte Guds helige Ande som ni har fått som ett sigill till befrielsens dag.


Efesierbrevet 4:32
Var istället vänliga och godhjärtade mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.


Efesierbrevet 5:1
Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn.


Efesierbrevet 5:2
Vandra i kärlek, så som Kristus älskade oss och utgav sig själv för vår skull som offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.


Efesierbrevet 5:5
För det ska ni veta att ingen otuktig eller oren eller girig — alltså avgudadyrkare, kan ärva Kristi och Guds rike.


Efesierbrevet 5:6
Låt ingen bedra er med tomt prat, för på grund av det som nämnts kommer Guds vrede över olydnadens människor.


Efesierbrevet 5:20
tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn,


Efesierbrevet 6:6
Var inte inställsamma ögontjänare, utan var som Kristi slavar som helhjärtat utför Guds vilja.


Efesierbrevet 6:11
Ta på er hela Guds rustning så att ni kan stå emot djävulens lömska angrepp.


Efesierbrevet 6:13
Ta därför på er hela Guds rustning så att ni kan hålla stånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.


Efesierbrevet 6:17
Och ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.


Efesierbrevet 6:23
Fred till bröderna, och kärlek med tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:3
Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er.


Filipperbrevet 1:8
För Gud kan vittna om hur jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.


Filipperbrevet 1:11
fyllda med rättfärdighetens frukt som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris.


Filipperbrevet 1:28
och inte på något sätt låter er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går till förtappelsen och att ni blir frälsta, och det av Gud.


Filipperbrevet 2:6
Han var i Guds gestalt, men betraktade inte jämlikhet med Gud som något att utnyttja,


Filipperbrevet 2:9
Därför upphöjde Gud honom allra högst och gav honom namnet över alla namn,


Filipperbrevet 2:11
och varje tunga må bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.


Filipperbrevet 2:13
För det är Gud som verkar i er både vilja och handling till hans välbehag.


Filipperbrevet 2:15
Då blir ni fulländade och rena, Guds felfria barn mitt ibland ett fördärvat och perverst släkte där ni lyser som stjärnor i universum.


Filipperbrevet 2:27
Och sjuk har han varit, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg.


Filipperbrevet 3:3
För vi är de omskurna, vi som tjänar i Guds Ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på mänskliga meriter,


Filipperbrevet 3:9
och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet som utgår från lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus — rättfärdigheten från Gud genom tron.


Filipperbrevet 3:14
och strävar mot målet för att vinna segerpriset där ovan, det som Gud har kallat oss till i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 3:15
Det är så alla vi fullmogna bör tänka. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud klargöra även det för er.


Filipperbrevet 3:19
Deras slut är förtappelsen. Deras gud är magen. De glorifierar sin liderlighet. De tänker bara på det jordiska.


Filipperbrevet 4:6
Bekymra er inte, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom att anropa och be och tacka.


Filipperbrevet 4:7
Och Guds frid, som övergår allt förstånd, ska beskydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 4:9
Vad ni har lärt och tagit emot och hört från mig och sett i mig, det ska ni göra. Och fredens Gud ska vara med er.


Filipperbrevet 4:18
Jag har fått allt och det i överflöd. Jag är väl försörjd sedan jag av Epafroditos mottagit gåvan — en väldoft, ett välkommet offer, välbehagligt för Gud.


Filipperbrevet 4:19
Och min Gud ska fylla alla era behov efter sin härlighets rikedom i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 4:20
Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen.


Kolosserbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timotheos.


Kolosserbrevet 1:2
Till de heliga i Kolossai, de troende bröderna i Kristus. Nåd till er och fred från Gud vår Fader.


Kolosserbrevet 1:3
Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.


Kolosserbrevet 1:6
som nu finns hos er liksom i hela världen och som växer till och bär frukt. Så har det även gjort hos er från den dag ni hörde det och förstod Guds nåd i dess sanning.


Kolosserbrevet 1:10
Då kan ni leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer i kunskapen om Gud.


Kolosserbrevet 1:15
Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd över hela skapelsen.


Kolosserbrevet 1:19
För det behagade Gud att låta all fullhet bo i Sonen


Kolosserbrevet 1:25
Jag har blivit dess tjänare enligt det uppdrag som Gud gav mig avseende er, att överallt fullborda Guds ord.


Kolosserbrevet 1:27
För dem ville Gud kungöra hur rik på härlighet denna hemlighet är bland hednafolken: Kristus i er, härlighetens hopp.


Kolosserbrevet 2:2
Min avsikt är att deras hjärtan ska styrkas och att de förenas i kärlek och når fram till hela den rikedom som består av full insikt i kunskapen om Guds hemlighet — Kristus.


Kolosserbrevet 2:9
För i Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.


Kolosserbrevet 2:12
Ni begravdes med Kristus i dopet. Och i dopet restes ni upp med honom genom tron på kraften hos Gud, som reste Kristus upp från de döda.


Kolosserbrevet 2:13
Och ni som var döda i era överträdelser och i er oomskurna fallna natur, er har Gud gjort levande med honom då han förlät oss alla överträdelser.


Kolosserbrevet 2:15
Gud avväpnade härskarna och makterna, och vanärade dem offentligt när han triumferade över dem i Kristus.


Kolosserbrevet 2:19
Och han håller sig inte till Kristus, huvudet, från vilken hela kroppen — stödd och sammanhållen av leder och senor — växer med Guds växtkraft.


Kolosserbrevet 3:1
Har ni alltså uppstått med Kristus, så sök det som finns där ovan, där Kristus är, sittande på Guds högra sida.


Kolosserbrevet 3:3
För ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.


Kolosserbrevet 3:5
Döda därför det jordiska i er: otukt, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.


Kolosserbrevet 3:6
På grund av sådant kommer Guds vrede [över olydnadens människor].


Kolosserbrevet 3:12
Därför, som Guds utvalda, heliga och älskade, ska ni klä er i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.


Kolosserbrevet 3:16
Låt Kristi ord bo inom er i överflöd. Undervisa och vägled varandra i all vishet med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung med tacksamhet i era hjärtan till Gud.


Kolosserbrevet 3:17
Och låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom.


Kolosserbrevet 4:3
Be även för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan tala Kristus-hemligheten för vars skull jag är fånge.


Kolosserbrevet 4:11
Jesus som kallas Justus hälsar. Av judarna är dessa de enda medarbetare för Guds rike som har gett mig uppmuntran.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fullmogna och vara fyllda med allt som rör Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som är i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och fred till er.


1 Thessalonikerbrevet 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner.


1 Thessalonikerbrevet 1:3
Inför vår Gud och Fader tänker vi oavbrutet på vad ni uträttar i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.


1 Thessalonikerbrevet 1:4
Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda av Gud.


1 Thessalonikerbrevet 1:8
För ni har fått Herrens ord att höras inte bara i Makedonien och Achaia, utan överallt har er tro på Gud spridits, så att vi inte behöver säga något.


1 Thessalonikerbrevet 1:9
Folk berättar nämligen själva om hur vi välkomnades av er, och hur ni omvände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden


1 Thessalonikerbrevet 1:10
och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud reste upp från de döda — Jesus, som räddar oss från den kommande vreden.


1 Thessalonikerbrevet 2:2
Som ni vet hade vi tidigare plågats och skymfats i Filippi. Men vår Gud gav oss frimodighet att tala Guds evangelium till er trots hårt motstånd.


1 Thessalonikerbrevet 2:4
Tvärtom, vi talar därför att Gud har godtagit att vi ska anförtros evangeliet. Inte för att behaga människor utan Gud, som prövar våra hjärtan.


1 Thessalonikerbrevet 2:5
För som ni vet har vi aldrig uppträtt med smickrande tal eller under förtäckt girighet. Gud är vårt vittne.


1 Thessalonikerbrevet 2:8
så mycket tyckte vi om er. Vi ville ge er inte bara Guds evangelium utan också våra liv. Så kära hade ni blivit för oss.


1 Thessalonikerbrevet 2:9
Bröder, ni minns ju vår möda och vårt slit. Vi arbetade natt och dag för att inte bli en belastning för er när vi förkunnade Guds evangelium för er.


1 Thessalonikerbrevet 2:10
Ni och Gud kan vittna om hur heligt och rättfärdigt och oklanderligt vi uppträdde ibland er som tror.


1 Thessalonikerbrevet 2:12
Vi vädjade till er att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet.


1 Thessalonikerbrevet 2:13
Därför tackar vi oavbrutet Gud för att ni tog emot Guds ord som ni hörde från oss. Ni mottog det inte som människors ord utan som vad det verkligen är — Guds ord. Detta ord är också aktivt i er som tror.


1 Thessalonikerbrevet 2:14
För ni, bröder, har blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen, de som är i Kristus Jesus. För ni har lidit detsamma av era landsmän som de har lidit av judarna,


1 Thessalonikerbrevet 2:15
som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har fördrivit oss. De behagar inte Gud och är fiender till mänskligheten,


1 Thessalonikerbrevet 3:2
Och vi sände Timotheos, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, för att styrka och uppmuntra er i tron


1 Thessalonikerbrevet 3:9
Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje vi har inför vår Gud på grund av er?


1 Thessalonikerbrevet 3:11
Vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus ska bereda vår väg till er.


1 Thessalonikerbrevet 3:13
Då ska era hjärtan bli styrkta, fulländade och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen.


1 Thessalonikerbrevet 4:1
För övrigt, bröder, ni har fått lära av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att ni överflödar i detta.


1 Thessalonikerbrevet 4:3
Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni tar avstånd från otukt,


1 Thessalonikerbrevet 4:5
inte i liderliga begär som hos hednafolken som inte känner Gud.


1 Thessalonikerbrevet 4:7
Gud har nämligen inte kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.


1 Thessalonikerbrevet 4:8
Den som därför förkastar detta förkastar inte en människa utan Gud, som ger er sin helige Ande.


1 Thessalonikerbrevet 4:9
Vad gäller den ömsesidiga kärleken har ni inte behov av att någon skriver till er, eftersom ni själva är lärda av Gud att älska varandra.


1 Thessalonikerbrevet 4:14
För då vi tror att Jesus dog och uppstod, så tror vi också att Gud genom Jesus ska föra fram de insomnade med honom.


1 Thessalonikerbrevet 4:16
För Herren själv ska stiga ner från himlen vid ett kommandorop, vid en ärkeängels röst och vid ljudet av Guds trumpet. Och de döda i Kristus ska uppstå först.


1 Thessalonikerbrevet 5:9
För Gud har inte bestämt att vi ska drabbas av hans vrede utan erhålla frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.


1 Thessalonikerbrevet 5:18
tacka Gud i allt som sker. För detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.


1 Thessalonikerbrevet 5:23
Fredens Gud själv ska helga er fullständigt. Och må er ande och själ och kropp bevaras fulländad och fläckfri när vår Herre Jesus Kristus kommer.


2 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som är i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:3
Bröder, vi måste alltid tacka Gud för er. Det är rätt att göra så eftersom er tro växer i överflöd och er kärlek till varandra alltmer förökas hos er alla.


2 Thessalonikerbrevet 1:4
Därför är vi stolta över er i Guds församlingar, över er uthållighet och tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.


2 Thessalonikerbrevet 1:5
De utgör ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska betraktas värdiga Guds rike som ni lider för.


2 Thessalonikerbrevet 1:6
Det är ju rättfärdigt för Gud att med plåga vedergälla dem som plågat er,


2 Thessalonikerbrevet 1:8
i flammande eld, och tar hämnd på dem som inte känner Gud och dem som inte lyder evangeliet om vår Herre Jesus.


2 Thessalonikerbrevet 1:11
Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med kraft fullborda varje god viljeyttring och troshandling.


2 Thessalonikerbrevet 1:12
Det sker för att vår Herre Jesu namn ska förhärligas i er och ni i honom, enligt nåden från vår Gud och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 2:4
Han är motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud och allt som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.


2 Thessalonikerbrevet 2:11
Av den anledningen sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen


2 Thessalonikerbrevet 2:13
Men vi måste alltid tacka Gud för er, Herrens älskade bröder, eftersom Gud utvalt er till att vara de första att bli frälsta genom Andens helgelse och tro på sanningen.


2 Thessalonikerbrevet 2:14
Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska få del av vår Herre Jesu Kristi härlighet.


2 Thessalonikerbrevet 2:16
Men vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd skänkt oss evig tröst och gott hopp,


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Herren ska leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu apostel, efter befallning av Gud vår Frälsare och Kristus Jesus, vårt hopp.


1 Timotheosbrevet 1:2
Till Timotheos, mitt äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.


1 Timotheosbrevet 1:4
eller befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till dispyter och tjänar inte den Guds ordning som finns där tro är.


1 Timotheosbrevet 1:9
och förstår att lagen inte är till för den rättfärdige. Den är till för laglösa och upproriska, för gudlösa och syndare, för profana och världsliga, för dem som dödar far eller mor och för mördare,


1 Timotheosbrevet 1:11
Detta enligt evangelium om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.


1 Timotheosbrevet 1:17
Evigheternas kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, ära och härlighet åt honom i evigheters evighet! Amen.


1 Timotheosbrevet 2:2
för kungar och alla i maktposition, så att vi kan leva lugnt och stilla, på allt sätt gudfruktigt och värdigt.


1 Timotheosbrevet 2:3
Detta är rätt och välbehagligt inför Gud vår Frälsare,


1 Timotheosbrevet 2:5
För Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor — människan Kristus Jesus,


1 Timotheosbrevet 2:10
utan med goda gärningar, vilket gäller för kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.


1 Timotheosbrevet 3:5
Men om han inte förstår hur man styr sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?


1 Timotheosbrevet 3:15
Men om jag dröjer ska du veta hur man ska förhålla sig i Guds hus — den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.


1 Timotheosbrevet 3:16
Obestridligt stor är gudsfruktans hemlighet: Han uppenbarades i en kropp, var rättfärdig i anden, sedd av änglarna, förkunnad bland folken, trodd i världen, tagen upp i härligheten.


1 Timotheosbrevet 4:3
De förbjuder folk att gifta sig och kräver att man avstår från mat som Gud skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.


1 Timotheosbrevet 4:4
Allt som Gud har skapat är nämligen gott, och inget är förkastligt som tas emot med tacksägelse,


1 Timotheosbrevet 4:5
eftersom det helgas genom Guds ord och bön.


1 Timotheosbrevet 4:7
Men gummors vanhelgande myter ska du ta avstånd ifrån. Öva dig istället i gudsfruktan.


1 Timotheosbrevet 4:8
För kroppslig träning har begränsat värde, men gudsfruktan har obegränsat värde med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande.


1 Timotheosbrevet 4:10
Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är alla människors Frälsare, främst för dem som tror.


1 Timotheosbrevet 5:4
Men om en änka har barn eller barnbarn är det främst de som ska handla gudfruktigt gentemot sin egen familj och kompensera sina föräldrar, för så vill Gud ha det.


1 Timotheosbrevet 5:5
Den som verkligen är änka och ensamstående sätter sitt hopp till Gud och upphör inte att be och anropa natt och dag.


1 Timotheosbrevet 5:21
Jag påbjuder dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan fördomar och utan partiskhet.


1 Timotheosbrevet 6:1
Alla som bär slavoket ska anse sina herrar värda all heder, så att Guds namn och läran inte smädas.


1 Timotheosbrevet 6:3
Om någon lär en falsk doktrin och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,


1 Timotheosbrevet 6:5
och ständiga motsättningar bland människor som är fördärvade i sinnet och berövade sanningen. De hävdar att gudsfruktan innebär ekonomisk vinning.


1 Timotheosbrevet 6:6
Men gudsfruktan tillsammans med förnöjsamhet innebär en stor vinning,


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du gudsman, fly från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.


1 Timotheosbrevet 6:13
Jag uppmanar dig inför Gud som uppehåller allt med liv, och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen:


1 Timotheosbrevet 6:15
Honom ska Gud visa när tiden är inne. Han som är den salige ende Härskaren, kungarnas Kung och herrarnas Herre,


1 Timotheosbrevet 6:17
Förmana de rika i denna världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt skänker oss allt till vår njutning.


2 Timotheosbrevet 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, i enlighet med löftet om liv i Kristus Jesus.


2 Timotheosbrevet 1:2
Till Timotheos, mitt kära barn. Nåd, barmhärtighet och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.


2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete, när jag ständigt tänker på dig i mina böner, natt och dag.


2 Timotheosbrevet 1:6
Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning.


2 Timotheosbrevet 1:7
För Gud har inte skänkt oss en feghetens Ande, utan kraftens och kärlekens och omdömets.


2 Timotheosbrevet 1:8
Skäms därför inte för vittnesbördet om vår Herre, eller för mig som är hans fånge. Lid istället även du för evangeliet med den kraft som Gud ger.


2 Timotheosbrevet 2:9
i vars tjänst jag lider och till och med bär bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor.


2 Timotheosbrevet 2:14
Påminn om detta och varna dem inför Gud att undvika ordstrider. Sådant är meningslöst och förödande för åhörarna.


2 Timotheosbrevet 2:15
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte har något att skämmas för utan rätt hanterar sanningens ord.


2 Timotheosbrevet 2:16
Men undvik vanhelgande babbel. För sådana pratmakare kommer att gå allt längre i ogudaktighet,


2 Timotheosbrevet 2:19
Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner dem som är hans, och: ”Den som uttalar Herrens namn ska ta avstånd från orättfärdighet.”


2 Timotheosbrevet 2:25
kunna ödmjukt leda dem rätt som opponerar sig. Kanske Gud skänker dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen.


2 Timotheosbrevet 3:4
falska, hänsynslösa, högmodiga. De älskar vällust hellre än Gud.


2 Timotheosbrevet 3:5
De har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. Undvik sådana människor!


2 Timotheosbrevet 3:12
Ja, alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas.


2 Timotheosbrevet 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och användbar vid undervisning, tillrättavisning, vägledning och fostran i rättfärdighet.


2 Timotheosbrevet 3:17
Detta för att gudsmänniskan ska stå utan brist, utrustad för varje god gärning.


2 Timotheosbrevet 4:1
Jag påbjuder dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:


Titusbrevet 1:1
Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, i enlighet med Guds utvaldas tro, och med kunskap om den sanning som hör till gudsfruktan,


Titusbrevet 1:2
i hopp om evigt liv vilket Gud som aldrig ljuger har utlovat från evighet.


Titusbrevet 1:3
När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom det budskap som anförtrotts mig på befallning av Gud vår Frälsare.


Titusbrevet 1:4
Till Titus, mitt äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Frälsare.


Titusbrevet 1:7
Församlingsledaren ska nämligen som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han får inte vara arrogant, inte ha hett temperament, inte missbruka vin, inte vara aggressiv, inte girig,


Titusbrevet 1:16
De försäkrar att de känner Gud, men med sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga och förmår inte göra något gott.


Titusbrevet 2:5
att vara omdömesgilla, rena, hemarbetande, goda och att underordna sig sina män. Detta för att Guds ord inte ska smädas.


Titusbrevet 2:10
De ska inte förskingra något utan alltid visa sig trogna och goda, så att de i varje avseende är en prydnad för Guds vår Frälsares lära.


Titusbrevet 2:11
För Guds nåd har uppenbarats med frälsning till alla människor.


Titusbrevet 2:12
Den fostrar oss till att avstå från ogudaktighet och världsliga begär och till att leva omdömesgillt och rättfärdigt och gudfruktigt i denna tidsålder.


Titusbrevet 2:13
Detta medan vi väntar på det välsignade hoppet, på härlighetens uppenbarelse av vår store Gud och Frälsare — Jesus Kristus.


Titusbrevet 3:4
Men då uppenbarades Guds vår Frälsares godhet och kärlek till mänskligheten:


Titusbrevet 3:8
Det är ett trovärdigt budskap. Och jag vill att du inskärper detta så att de som kommit till tro på Gud bemödar sig om att göra gott. Sådant är bra och nyttigt för alla människor.


Filemonbrevet 1:3
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Filemonbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner,


Hebreerbrevet 1:1
Gud har i äldre tider ofta och på många sätt talat till fäderna genom profeterna.


Hebreerbrevet 1:2
Men i de sista dagarna har han talat till oss genom en Son. Gud har insatt honom till att ärva allting, och genom honom har han också skapat universum.


Hebreerbrevet 1:3
Han är utstrålningen av Guds härlighet och en exakt avbild av hans väsen, och han uppehåller allting genom sitt mäktiga ord. Efter att han utfört en rening från synderna sitter han på Majestätets högra sida i höjden.


Hebreerbrevet 1:5
För har Gud någonsin sagt till en ängel: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag ska vara hans Fader, och han ska vara min Son?


Hebreerbrevet 1:6
Och igen, när han låter den Förstfödde träda in i världen säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.


Hebreerbrevet 1:8
Men om Sonen: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättvisans spira är ditt rikes spira.


Hebreerbrevet 1:9
Du älskade rättfärdighet och hatade laglöshet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.


Hebreerbrevet 2:4
Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.


Hebreerbrevet 2:8
Du lade allt under hans fötter. Då Gud lade allt under honom undantogs inget från att vara honom underlagt. Fast ännu ser vi inte att allt har lagts under honom.


Hebreerbrevet 2:9
Men vi ser Jesus, som gjordes lägre än änglarna en kort tid, vara krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Han skulle alltså genom Guds nåd smaka döden i varje människas ställe.


Hebreerbrevet 2:10
För när Gud, för vilken och genom vilken allting existerar, ville föra många söner till härlighet, måste han fullkomna deras frälsnings upphovsman genom lidande.


Hebreerbrevet 2:13
Likaså: Jag ska förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har skänkt mig.


Hebreerbrevet 2:17
Därför måste han i allt bli lik sina bröder, så att han kunde bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och avvända Guds vrede och ta folkets synder.


Hebreerbrevet 3:2
Han var trogen mot den som hade insatt honom, liksom Mose var trogen i hela Guds hus.


Hebreerbrevet 3:4
Varje hus är nämligen byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.


Hebreerbrevet 3:5
Mose var trogen som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle omtalas.


Hebreerbrevet 3:6
Men Kristus är trogen som Son över Guds hus. Och vi är hans hus om vi håller fast vid den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss.


Hebreerbrevet 3:12
Bröder, var uppmärksamma så att ingen av er har ett ont otroshjärta som avfaller från den levande Guden.


Hebreerbrevet 3:17
Och vilka avskydde Gud under fyrtio år, om inte de som syndade och föll döda i öknen.


Hebreerbrevet 4:4
Om den sjunde dagen har han nämligen sagt på ett ställe: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.


Hebreerbrevet 4:8
För om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag.


Hebreerbrevet 4:9
Alltså väntar en sabbatsvila för Guds folk.


Hebreerbrevet 4:10
För den som har gått in i hans vila får även själv vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.


Hebreerbrevet 4:12
För Guds ord är levande och aktivt. Skarpare än något tveeggat svärd tränger det igenom och åtskiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats tankar och avsikter.


Hebreerbrevet 4:13
Inget skapat är dolt för Gud. Allt ligger naket och synliggjort inför hans ögon hos vilken vi ska stå till svars.


Hebreerbrevet 4:14
Då vi nu har en stor överstepräst som stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen.


Hebreerbrevet 5:1
För varje överstepräst väljs bland människor och är utsedd att företräda människor inför Gud genom att frambära gåvor och offer för synder.


Hebreerbrevet 5:4
Och ingen kan själv ta sig denna värdighet, man måste liksom Aron kallas av Gud.


Hebreerbrevet 5:5
Inte heller Kristus tog sig värdigheten som överstepräst, utan Gud sa till honom: Du är min Son, jag har i dag fött dig.


Hebreerbrevet 5:7
Under Jesu jordelivs dagar ropade han högt under tårar när han bad till och anropade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan.


Hebreerbrevet 5:10
Av Gud blev han benämnd överstepräst, i enlighet med Melkisedek.


Hebreerbrevet 5:12
För trots att ni redan själva borde vara lärare har ni åter behov av någon som undervisar er om de första grunderna i Guds ord. Ni har behov av mjölk och inte fast föda.


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför lämna ABC i läran om Kristus och föras till fulländning. Vi ska inte åter börja med grunden: omvändelse från döda gärningar, tron på Gud,


Hebreerbrevet 6:3
Och det ska vi göra, om Gud tillåter.


Hebreerbrevet 6:5
som smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter,


Hebreerbrevet 6:6
och sedan avfallit. Detta eftersom de till eget fördärv åter korsfäster Guds Son och utsätter honom för hån.


Hebreerbrevet 6:7
För Guds välsignelse får den jord som dricker regnet som ofta faller på den och som skänker användbar gröda åt dem som brukar den.


Hebreerbrevet 6:10
För Gud är inte orättfärdig. Han glömmer inte ert arbete och den kärlek ni visat hans namn genom att nu som förut tjäna de heliga.


Hebreerbrevet 6:13
När Gud gav löftet åt Abraham svor han en ed vid sig själv, då han inte hade någon högre att svära vid.


Hebreerbrevet 6:17
Då nu Gud med all tydlighet ville visa för löftets arvingar hur orubbligt hans beslut är, så försäkrade han det med en ed.


Hebreerbrevet 6:18
Så skulle vi genom två orubbliga utfästelser i vilka Gud omöjligt kan ljuga, bli rikt uppmuntrade, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid vårt framtida hopp.


Hebreerbrevet 7:1
Denne Melkisedek var nämligen kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Det var Melkisedek som mötte och välsignade Abraham när denne återvände efter att ha slaktat kungarna.


Hebreerbrevet 7:3
Han har ingen far, ingen mor, inget stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut. Han är gjord att likna Guds Son genom att förbli präst för all framtid.


Hebreerbrevet 7:19
För lagen åstadkom inget fullkomligt. Men ett bättre hopp infördes genom vilket vi kommer nära Gud.


Hebreerbrevet 7:21
men Jesus blev det genom en ed av Gud som sa till honom: Herren har svurit och ska inte ändra sig: Du är präst för evigt.


Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han också fullständigt och för alltid frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Jesus lever alltid för att bistå dem.


Hebreerbrevet 8:5
De tjänar vad som är en skuggbild av det himmelska, enligt vad Mose blev anvisad av Gud när han skulle uppföra tälthelgedomen: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget.


Hebreerbrevet 8:8
Men Gud klandrar dem och säger: Lyssna, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels folk och med Juda folk.


Hebreerbrevet 8:10
Detta är det förbund som jag ska sluta med Israels folk i kommande dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


Hebreerbrevet 9:1
Nu hade även det första förbundet sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus — som genom den evige Ande frambar sig själv som ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande Guden.


Hebreerbrevet 9:20
och sa: Detta är förbundets blod som Gud har föreskrivit er.


Hebreerbrevet 9:21
Likaså stänkte Mose blod på tälthelgedomen och alla gudstjänstföremålen.


Hebreerbrevet 9:24
För Kristus gick inte in i en handgjord helgedom som bara är en kopia av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.


Hebreerbrevet 10:7
Då sa jag: Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen är det skrivet om mig.


Hebreerbrevet 10:12
Men Jesus frambar ett enda syndoffer för all framtid och satte sig på Guds högra sida.


Hebreerbrevet 10:21
Vi har en stor präst över Guds hus.


Hebreerbrevet 10:27
Då finns bara en fruktansvärd väntan på domen och en våldsam eld som ska uppsluka Guds fiender.


Hebreerbrevet 10:29
Hur mycket hårdare straff tror ni då inte den förtjänar som trampat på Guds Son och vanvördat förbundsblodet genom vilket han blev helgad, och som smädat nådens Ande?


Hebreerbrevet 10:31
Det är fasansfullt att falla i den levande Gudens händer.


Hebreerbrevet 10:36
Ni behöver nämligen uthållighet för att göra Guds vilja och få vad som är utlovat,


Hebreerbrevet 11:3
Genom tro förstår vi att universum skapades genom Guds ord, så att det synliga har blivit till av något osynligt.


Hebreerbrevet 11:4
Genom tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Genom tro blev han godtagen som rättfärdig, eftersom Gud själv godtog hans offer. Och genom tro talar han, fastän han är död.


Hebreerbrevet 11:5
Genom tro togs Henok härifrån utan att möta döden. Man fann honom inte mer eftersom Gud hade tagit honom härifrån. Innan han togs härifrån hade han blivit lovordad för att ha behagat Gud.


Hebreerbrevet 11:6
Men utan tro är det omöjligt att behaga honom, för den som kommer till Gud måste tro att Gud Är, och belönar dem som söker honom.


Hebreerbrevet 11:7
Genom tro byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina efter att ha blivit varnad av Gud för det som ännu ingen hade sett. Genom sin troshandling fördömde han världen och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.


Hebreerbrevet 11:10
För han väntade på den stad med fasta grundvalar vars arkitekt och byggmästare är Gud.


Hebreerbrevet 11:16
Men nu längtade de till något bättre, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har färdigställt en stad åt dem.


Hebreerbrevet 11:19
Abraham räknade med att Gud hade makt att även resa honom upp från de döda. Därifrån fick han också Isak tillbaka, bildligt talat.


Hebreerbrevet 11:25
Han valde att hellre lida ont med Guds folk än att leva i syndig njutning en kort tid.


Hebreerbrevet 11:40
eftersom Gud för vår skull hade ordnat med något bättre — att de skulle fullkomnas tillsammans med oss.


Hebreerbrevet 12:2
med blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Istället för den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och han sitter nu på högra sidan om Guds tron.


Hebreerbrevet 12:7
Härda ut för disciplinens skull. Gud behandlar er som söner. Finns det någon son som inte disciplineras av sin far?


Hebreerbrevet 12:10
För de disciplinerade oss en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet.


Hebreerbrevet 12:15
Var uppmärksamma så att ingen missar Guds nåd, och att ingen bitter skadlig rot skjuter skott och därigenom besmittar många.


Hebreerbrevet 12:22
Nej, ni har kommit till berget Sion och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till tusentals änglaskaror samlade till fest,


Hebreerbrevet 12:23
till en församling av förstfödda som är inskrivna i himlen, till en domare som är allas Gud, till rättfärdiga människors andar som har fullkomnats,


Hebreerbrevet 12:25
Akta er för att avvisa honom som talar. För om inte de kunde undkomma när de avvisade honom som här på jorden talade gudomsord, hur ska då vi kunna det om vi avviker från honom som talar från himlen?


Hebreerbrevet 12:28
Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss bli kvar i Guds nåd, varigenom vi ska tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.


Hebreerbrevet 12:29
För vår Gud är en förtärande eld.


Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet ska högaktas av alla och den äkta sängen bevaras ren. För Gud ska döma otuktiga och äktenskapsbrytare.


Hebreerbrevet 13:5
Lev utan åtrå till pengar. Nöj er med vad ni har, för Gud har sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.


Hebreerbrevet 13:7
Tänk på era ledare som har talat Guds ord till er. Betrakta noga hur det gick för dem och följ deras tro.


Hebreerbrevet 13:15
Låt oss därför genom honom alltid frambära lovprisningens offer till Gud, en frukt från läppar som bekänner hans namn.


Hebreerbrevet 13:16
Och glöm inte att göra gott och vara generösa, för sådana offer är välbehagliga för Gud.


Hebreerbrevet 13:20
Fredens Gud, som genom ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda,


Jakobsbrevet 1:1
Jakob, tjänare åt Gud och Herren Jesus Kristus, hälsar de tolv stammarna utspridda bland folken.


Jakobsbrevet 1:5
Men om någon av er saknar visdom ska han be till Gud, som ger åt alla generöst och utan förebråelser, och den ska ges honom.


Jakobsbrevet 1:12
Salig är den som håller ut i frestelsen. För när han bestått sitt prov ska han få livets segerkrans som Gud lovat dem som älskar honom.


Jakobsbrevet 1:13
Ingen som frestas ska påstå att det är Gud som frestar honom, för Gud kan inte frestas av något ont och själv frestar han ingen.


Jakobsbrevet 1:20
För en människas ilska uträttar inget rättfärdigt inför Gud.


Jakobsbrevet 1:26
Den som anser sig dyrka Gud men inte kan tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta, hans gudsdyrkan är värdelös.


Jakobsbrevet 1:27
En gudsdyrkan som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern är att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och bevara sig själv obesmittad av världen.


Jakobsbrevet 2:2
Anta att det under er gudstjänst kommer in en man i stiliga kläder och med guldring på fingret, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder.


Jakobsbrevet 2:5
Lyssna, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i denna världen till att få trons skatter och få ärva det rike som han lovat dem som älskar honom?


Jakobsbrevet 2:19
Du tror att Gud är en. Utmärkt. Även demonerna tror, och darrar.


Jakobsbrevet 2:23
Och så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Och han kallades Guds vän.


Jakobsbrevet 3:9
Med den lovprisar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild.


Jakobsbrevet 4:4
Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen innebär fiendskap med Gud? Den som därför vill vara världens vän blir Guds fiende.


Jakobsbrevet 4:5
Eller tror ni det är grundlöst det Skriften säger: ˮDen ande som Gud låtit bo i oss har en avundsjuk åtrå?ˮ


Jakobsbrevet 4:6
Men större är den nåd han ger. Därför heter det: Gud är de högmodigas motståndare, men de ödmjuka skänker han nåd.


Jakobsbrevet 4:7
Underordna er därför Gud. Gör motstånd mot djävulen och han ska fly ifrån er.


Jakobsbrevet 4:8
Närma er Gud och han ska närma sig er. Rengör era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni med kluvna själar.


1 Petrusbrevet 1:2
Ni är av Gud Fadern förutbestämda genom Andens helgelse till att lyda och bli bestänkta med Jesu Kristi blod. Nåd och fred till er i överflöd.


1 Petrusbrevet 1:3
Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,


1 Petrusbrevet 1:5
I Guds kraft är ni beskyddade genom tron till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.


1 Petrusbrevet 1:17
Om ni anropar honom som Fader, som opartiskt dömer var och en efter hans livs gärning, lev då i gudsfruktan under er tid som främlingar här.


1 Petrusbrevet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som reste Kristus upp från de döda och gav honom härlighet. Detta för att er tro och ert hopp ska vara i Gud.


1 Petrusbrevet 1:23
Ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan en oförgänglig, genom Guds levande och förblivande ord,


1 Petrusbrevet 2:4
När ni kommer till honom, den levande stenen, som är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud,


1 Petrusbrevet 2:5
då blir även ni själva levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som frambär andliga offer som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus.


1 Petrusbrevet 2:10
Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte fick barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.


1 Petrusbrevet 2:12
Uppför er väl bland folken, så att de som anklagar er för att vara kriminella ser allt gott ni gör och prisar Gud den dag han besöker dem.


1 Petrusbrevet 2:15
För det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska få oförståndiga och okunniga människor att tiga.


1 Petrusbrevet 2:16
Ni är fria, men använd inte friheten som en ursäkt för ondskan, utan för att tjäna Gud.


1 Petrusbrevet 2:17
Hedra alla. Älska trosvännerna. Frukta Gud. Hedra kejsaren.


1 Petrusbrevet 2:18
Ni tjänstefolk ska underordna er era herrar i all gudsfruktan, inte bara de goda och försonliga utan även de vrånga.


1 Petrusbrevet 2:19
För det är nåd om någon får uthärda oskyldigt lidande på grund av sitt samvete inför Gud.


1 Petrusbrevet 2:20
Hur kan det vara berömvärt att utstå misshandel när ni syndar? Men om ni utstår lidanden fast ni gör det goda, då är det nåd i Guds ögon.


1 Petrusbrevet 3:2
när de ser ert gudfruktiga och rena liv.


1 Petrusbrevet 3:4
Det ska istället vara hjärtats dolda människa med sin oförgängliga skönhet av en ödmjuk och stillsam ande. Det är dyrbart i Guds ögon.


1 Petrusbrevet 3:5
För så var det även tidigare, när de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud visade sin skönhet. De underordnade sig sina män,


1 Petrusbrevet 3:16
Men gör det ödmjukt och med gudsfruktan och gott samvete. Då får de som talar illa om er goda livsföring i Kristus skämmas för sitt förtal.


1 Petrusbrevet 3:17
Det är nämligen bättre att lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.


1 Petrusbrevet 3:18
För även Kristus led en gång för synder. En rättfärdig led i orättfärdigas ställe, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i Anden.


1 Petrusbrevet 3:20
De hade varit olydiga den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev endast åtta personer frälsta genom vatten.


1 Petrusbrevet 3:21
På motsvarande sätt frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan att man vädjar till Gud om ett gott samvete genom Jesu Kristi uppståndelse,


1 Petrusbrevet 3:22
han som steg upp till himlen och sitter på Guds högra sida, efter att änglar och makter och krafter har lagts under honom.


1 Petrusbrevet 4:2
Han kommer resten av tiden här i sin kropp inte att följa mänskliga lustar utan Guds vilja.


1 Petrusbrevet 4:3
För det är nog nu med den tid ni levt som hednafolken vill, i liderligheter, lustar, fylleri, supfestande, dryckeslag, vidrig avgudadyrkan.


1 Petrusbrevet 4:6
Av följande skäl förkunnades nämligen evangeliet också för dem som nu är döda: även om de dömdes kroppsligen likt alla människor, så skulle de få leva andligen likt Gud.


1 Petrusbrevet 4:10
Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd ska ni tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått.


1 Petrusbrevet 4:11
Den som talar ska tala Guds ord. Den som tjänar ska tjäna med den styrka som Gud ger. Detta för att Gud i allt ska bli förhärligad genom Jesus Kristus. Äran och makten är hans i evigheters evighet. Amen.


1 Petrusbrevet 4:14
Ni är saliga om ni hånas i Kristi namn, eftersom härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.


1 Petrusbrevet 4:16
Men om någon lider som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud i det namnet.


1 Petrusbrevet 4:17
Tiden är nämligen inne för domen, och den börjar med Guds husfolk. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium?


1 Petrusbrevet 4:18
Och om det är mycket svårt för den rättfärdige att vara frälst, hur ska det då bli för den gudlöse och syndaren?


1 Petrusbrevet 4:19
Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt en trofast Skapare medan de gör det goda.


1 Petrusbrevet 5:2
Var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, och inte girigt utan hängivet.


1 Petrusbrevet 5:5
Och ni yngre män, underordna er de äldste. Och allesammans ska ni klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud är de högmodigas motståndare, men de ödmjuka skänker han nåd.


1 Petrusbrevet 5:6
Därför ska ni ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er i rätt tid.


1 Petrusbrevet 5:10
Efter att ni en kort tid har lidit ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, fullända er, stödja och styrka er, och göra er orubbliga.


1 Petrusbrevet 5:12
Genom Silvanus, som jag håller för en trofast broder, har jag i korthet skrivit för att trösta och förmana er, och för att intyga att detta är Guds sanna nåd som ni ska stå fasta i.


2 Petrusbrevet 1:1
Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som har mottagit samma dyrbara tro som vi genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus.


2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och fred till er i överflöd genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.


2 Petrusbrevet 1:3
Hans gudomliga makt har skänkt oss allt som hör till liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som kallat oss genom sin härlighet och höghet.


2 Петрова 1:4
Genom det har han skänkt oss sina dyrbara och storslagna löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur efter att ni undflytt det fördärv som råder i världen på grund av begäret.


2 Петрова 1:6
i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,


2 Петрова 1:7
i gudsfruktan ömsesidig godhet och i godheten kärlek.


2 Петрова 1:17
Han mottog nämligen ära och härlighet av Gud Fadern när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: Det här är min Son, den Älskade. Jag gläds i honom.


2 Петрова 1:21
För ingen profetia har framburits genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige Ande har människor talat ord från Gud.


2 Петрова 2:4
För Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem långt ner i helvetet och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att där förvaras till domen.


2 Петрова 2:5
Och Gud skonade inte den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra, när han sände floden över de gudlösas värld.


2 Петрова 2:6
Städerna Sodom och Gomorra dömde han till förödelse och lade dem i aska. De utgör ett exempel på vad som väntar dem som lever gudlöst.


2 Петрова 2:9
Herren vet alltså hur han ska rädda de gudfruktiga ur frestelsen. Men de orättfärdiga förvarar han under straff fram till domens dag,


2 Петрова 3:5
De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar, och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten av Guds ord.


2 Петрова 3:7
Men de himlar och den jord som nu finns är genom samma ord sparade åt elden. De bevaras till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå förtappade.


2 Петрова 3:11
Då nu allt detta ska förstöras måste ni vara sådana som lever heligt och gudfruktigt


2 Петрова 3:12
medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlar att förstöras av eld och himlakroppar att smälta av hetta.


2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och fred ska vara med oss, från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.


2 Johannesbrevet 1:9
Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, har inte Gud. Den som förblir i läran har både Fadern och Sonen.


3 Johannesbrevet 1:6
De har vittnat inför församlingen om din kärlek. Du gör väl om du hjälper dem vidare på ett sätt som är Gud värdigt.


3 Johannesbrevet 1:11
Älskade, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör gott är av Gud. Den som lever i ondska har inte sett Gud.


Uppenbarelseboken 1:1
Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,


Uppenbarelseboken 1:2
som sedan vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han sett.


Uppenbarelseboken 1:6
och gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader — äran och makten tillhör honom i evigheters evighet. Amen.


Uppenbarelseboken 1:8
”Jag är Alfa och Omega,” säger Herren Gud, ”han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.”


Uppenbarelseboken 1:9
Jag, Johannes, er broder, som tillsammans med er delar lidandet och riket och uthålligheten i Jesus, befann mig på ön Patmos. Där var jag på grund av Guds ord och Jesu vittnesbörd.


Uppenbarelseboken 2:7
Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.


Uppenbarelseboken 2:18
Skriv till församlingens ängel i Thyatira: Så säger Guds Son, som har ögon likt eldsflammor och fötter likt gyllene brons:


Uppenbarelseboken 3:1
Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju Andar och de sju stjärnorna: Jag vet om dina gärningar. Det påstås om dig att du lever, men du är död.


Uppenbarelseboken 3:2
Vakna upp och stärk det som återstår och som varit nära att dö. För jag har inte funnit att dina gärningar är fulländade inför min Gud.


Uppenbarelseboken 3:12
Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. Jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad — det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud — och mitt eget nya namn.


Uppenbarelseboken 3:14
Skriv till församlingens ängel i Laodikeia: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:


Uppenbarelseboken 4:5
Från tronen kom blixtar och dån och åska. Och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju Andar.


Uppenbarelseboken 4:8
De fyra väsendena hade vardera sex vingar, och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de oavbrutet: ˮHelig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer.ˮ


Uppenbarelseboken 4:11
ˮVår Herre och Gud, du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. För du har skapat allt, genom din vilja blev det till och skapades.ˮ


Uppenbarelseboken 5:6
Och jag såg ett Lamm stå mellan tronen och de fyra väsendena och de äldste. Det såg ut som det var slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju Andar utsända över hela jorden.


Uppenbarelseboken 5:9
Och de sjöng en ny sång: ˮDu är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du blev slaktad. Med ditt blod friköpte du människor åt Gud från alla stammar och språk, folk och länder.


Uppenbarelseboken 5:10
Du har gjort dem till ett kungadöme och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.ˮ


Uppenbarelseboken 6:9
När Lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade på grund av Guds ord och på grund av det vittnesbörd de hade avgett.


Uppenbarelseboken 7:2
Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade högt till de fyra änglarna som hade fått befallning att skada jorden och havet:


Uppenbarelseboken 7:3
ˮSkada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.ˮ


Uppenbarelseboken 7:10
De ropade högt: ˮFrälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen, och Lammet.ˮ


Uppenbarelseboken 7:11