A A A A A


Sök

Matteus 2:10
När de såg stjärnan fylldes de av en översvallande stor glädje.


Matteus 3:17
Och en röst från himlen sa: ˮDet här är min Son, den Älskade, han är min glädje.ˮ


Matteus 12:18
Här är min tjänare som jag utvalt, min älskade, min själs glädje. Jag ska låta min Ande komma över honom, och han ska kungöra dom för folken.


Matteus 13:20
Sådden på stenig mark är den som lyssnar till ordet och genast tar emot det med glädje,


Matteus 13:44
Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.


Matteus 17:5
Medan han ännu talade sänkte sig plötsligt ett lysande moln över dem. Och en röst ur molnet sa: ˮDet här är min Son, den Älskade, han är min glädje. Lyssna till honom.ˮ


Matteus 25:21
Hans herre sa till honom: ʼUtmärkt, du är en bra och trogen slav. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in och dela din herres glädje.ʼ


Matteus 25:23
Hans herre sa till honom: ʼUtmärkt, du är en bra och trogen slav. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in och dela din herres glädje.ʼ


Matteus 28:8
De skyndade sig från graven under fruktan och stor glädje, och sprang för att berätta för hans lärjungar.


Markus 1:11
Och en röst kom från himlen: ˮDu är min Son, den Älskade, du är min glädje.ˮ


Markus 4:16
De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de lyssnar till det.


Lukas 1:44
För när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.


Lukas 1:58
Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne stor barmhärtighet, och de delade hennes glädje.


Lukas 2:10
Men ängeln sa: ˮVar inte rädda. Lyssna, jag framför ett gott budskap till er om en stor glädje för hela folket.


Lukas 3:22
och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen hördes en röst: ˮDu är min Son, den Älskade, du är min glädje.ˮ


Lukas 8:13
De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de lyssnar till det. Men de har ingen rot, de tror en kort tid och i prövningens tid kommer de på fall.


Lukas 12:32
Var inte rädd, du lilla hjord, för er Fader har i glädje beslutat att ge er riket.


Lukas 15:7
Jag säger er att på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som vänder om, inte över nittionio rättfärdiga som inte behöver vända om.


Lukas 15:10
Jag säger er att på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.ˮ


Lukas 19:6
Han skyndade sig ner och välkomnade honom med glädje.


Lukas 19:37
Då han närmade sig och var på väg ner från Olivberget började hela lärjungaskaran i glädje prisa Gud högt för alla de kraftgärningar som de hade sett:


Lukas 24:41
Men då de upprymda av glädje och förundran ännu inte kunde tro frågade han: ˮHar ni något att äta här?ˮ


Johannes 3:29
Bruden tillhör brudgummen. Brudgummens vän som står och lyssnar till honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt.


Johannes 15:11
Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig.


Johannes 16:20
Det jag säger till er är verkligen sant: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas till glädje.


Johannes 16:21
När en kvinna föder barn har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon fött barnet minns hon inte längre sitt lidande, i glädjen över att en människa blivit född till världen.


Johannes 16:22
Nu har även ni det svårt. Men jag ska se er igen och era hjärtan ska glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.


Johannes 16:24
Ni har ännu inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig.


Johannes 17:13
Men nu kommer jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att de fullt ut ska ha min glädje inom sig.


Apostlagärningarna 2:28
Du har visat mig livets vägar. Du ska fylla mig med glädje inför ditt ansikte.


Apostlagärningarna 2:46
Enigt höll de sig varje dag i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid i all anspråkslöshet och med innerlig glädje.


Apostlagärningarna 7:41
Och de dagarna gjorde de en kalv och bar fram offer till avguden och firade i glädje över sina händers verk.


Apostlagärningarna 8:8
Det blev stor glädje i den staden.


Apostlagärningarna 8:39
När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippos. Och hovmannen såg honom inte mer eftersom han fortsatte sin resa, fylld av glädje.


Apostlagärningarna 13:52
Och lärjungarna fylldes av glädje och den helige Ande.


Apostlagärningarna 14:17
Ändå lät han sig inte vara utan vittnesbörd. Han visar sig god genom att ge er regn från himlen, och fruktbara tider, och tillfredsställer era hjärtan med mat och glädje.ˮ


Apostlagärningarna 21:17
Då vi anlände till Jerusalem välkomnade bröderna oss med glädje.


Romarbrevet 12:8
Är det tröstens gåva, verka i att trösta och uppmuntra. Är det frikostighetens gåva, verka i generositet. Är det ledarens gåva, verka i hängivenhet. Är det gåvan att hjälpa och bistå, verka i glädje.


Romarbrevet 14:17
För Guds rike handlar inte om mat och dryck utan om rättfärdighet och harmoni och glädje i den helige Ande.


Romarbrevet 15:13
Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.


Romarbrevet 15:32
Om Gud vill kan jag då komma till er med glädje, och få vila ut tillsammans med er.


2 Korinthierbrevet 1:24
Vi härskar inte över er tro, utan vi arbetar med er till er glädje, eftersom ni står fasta i tron.


2 Korinthierbrevet 2:3
Och jag skrev som jag gjorde för att vid min ankomst slippa bli bedrövad genom dem som borde glädja mig. Jag är övertygad om att min glädje är allas er glädje.


2 Korinthierbrevet 7:4
Jag kan verkligen vara öppen mot er. Jag är mycket stolt över er. Jag är fylld av tröst. Jag översvämmas av glädje mitt i all vår nöd.


2 Korinthierbrevet 7:7
och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er sorg, och ert hängivna stöd för mig. Det gjorde att min glädje blev ännu större.


2 Korinthierbrevet 8:2
Fastän svårt prövade av nöd har deras översvallande glädje och djupa fattigdom överflödat i rikaste generositet.


2 Korinthierbrevet 12:9
Han svarade mig: ˮMin nåd är nog för dig, för kraften fullkomnas i svaghet.ˮ Därför vill jag hellre med glädje vara stolt i mina svagheter, så att Kristi kraft ska vila över mig.


2 Korinthierbrevet 12:15
Jag vill med glädje offra allt jag äger och själv offras för era själar. Om jag älskar er så högt, ska jag då älskas mindre?


Galaterbrevet 4:15
Var är nu er saliga glädje? Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt.


Galaterbrevet 5:22
Men Andens frukt är kärlek, glädje, harmoni, tålamod, vänlighet, godhet, pålitlighet,


Filipperbrevet 1:4
I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje,


Filipperbrevet 1:25
Och övertygad om detta vet jag att jag blir kvar och förblir hos er alla till er framgång och glädje i tron.


Filipperbrevet 2:2
fyll mig då med glädje genom att leva i samförstånd och i samma kärlek, ja, var ett i själ och hjärta.


Filipperbrevet 2:18
Likaså ska ni glädjas och dela min glädje.


Filipperbrevet 2:28
Därför är jag desto mer angelägen att sända honom, så att ni ska få glädjen att återse honom och jag själv inte behöver vara så ängslig.


Filipperbrevet 2:29
Välkomna honom i Herren med all glädje och visa sådana män uppskattning,


Filipperbrevet 3:21
Han ska förvandla vår ömkliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, med den kraft han har att lägga allt under sig. 4:1 Stå därför stadigt i Herren, mina kära och efterlängtade bröder, min glädje och min segerkrans, mina älskade.


Kolosserbrevet 1:12
och att ni med glädje ska tacka Fadern som gjort er behöriga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.


1 Thessalonikerbrevet 1:6
Och ni blev efterföljare till oss och Herren, då ni under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.


1 Thessalonikerbrevet 2:19
För vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer? Är det inte ni?


1 Thessalonikerbrevet 2:20
Jo, ni är vår ära och vår glädje.


1 Thessalonikerbrevet 3:9
Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje vi har inför vår Gud på grund av er?


2 Timotheosbrevet 1:4
När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen så att jag kan fyllas av glädje.


Filemonbrevet 1:7
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heligas hjärtan har blivit styrkta tack vare dig, broder.


Hebreerbrevet 1:9
Du älskade rättfärdighet och hatade laglöshet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.


Hebreerbrevet 10:34
För ni led med fångarna och accepterade med glädje att man plundrade era ägodelar, i visshet om att ni ägde något bättre och mera varaktigt.


Hebreerbrevet 12:2
med blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Istället för den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och han sitter nu på högra sidan om Guds tron.


Hebreerbrevet 12:11
All disciplin tycks för stunden sakna glädje och ge sorg. Men till slut blir frukten frid och rättfärdighet för dem som fostrats genom den.


Hebreerbrevet 13:17
Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska stå till svars. Låt dem göra detta med glädje och inte med suckan, för det skulle vara olyckligt för er.


Jakobsbrevet 1:2
Mina bröder, se det som ren glädje när ni hamnar i olika slags prövningar.


Jakobsbrevet 4:9
Var bedrövade, sörj och gråt! Byt ut skrattet till sorg, och glädjen till dysterhet.


1 Petrusbrevet 1:8
Honom älskar ni utan att ha sett honom. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och jublar med en obeskrivlig och överjordisk glädje,


1 Petrusbrevet 4:13
Gläd er istället över att ni får dela Kristi lidanden, så att även ni kan jubla av glädje när hans härlighet uppenbaras.


1 Johannesbrevet 1:4
Vi skriver detta för att vår glädje ska vara fullkomlig.


2 Johannesbrevet 1:12
Jag har mycket att skriva till er, men jag vill inte använda papper och bläck. Istället hoppas jag få komma till er och tala ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig.


Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt