A A A A A


Sök

Matteus 10:34
Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.


Markus 5:34
Då sa han till henne: ˮMin dotter, din tro har botat dig. Gå i fred och var helad från din plåga.ˮ


Lukas 1:79
för att stråla över dem som sitter i mörker och dödsskugga och leda våra fötter in på fredens väg.ˮ


Lukas 2:14
ˮÄra till Gud i höjden, och fred på jorden till de människor han tycker om.ˮ


Lukas 7:50
Och Jesus sa till kvinnan: ˮDin tro har frälst dig. Gå i fred.ˮ


Lukas 8:48
Jesus sa till henne: ˮDotter, din tro har botat dig. Gå i fred.ˮ


Lukas 11:7
Skulle då han där inne svara: ʼLåt mig vara i fred. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.ʼ


Lukas 11:21
När en stark man som är beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred.


Lukas 12:51
Tror ni jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, däremot splittring.


Lukas 14:32
Om han inte kan det sänder han en delegation och ber om fred medan den andre ännu är långt borta.


Lukas 19:38
ˮ Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Fred i himlen och ära i höjden!ˮ


Lukas 19:42
och sa: ˮOm du ändå i dag hade förstått, även du, vad som ger dig fred. Men nu är det dolt för dina ögon.


Apostlagärningarna 10:36
Gud sände ordet till Israels söner då han förkunnade evangeliet om fred genom Jesus Kristus, som är allas Herre.


Apostlagärningarna 12:20
Herodes var mycket upprörd över folket i Tyros och Sidon. Eniga trädde dessa fram inför kungen. Och efter att de fått hans kammarherre Blastos på sin sida bad de om fred. Deras land var nämligen beroende av kungens land för sin försörjning.


Apostlagärningarna 14:17
Ändå lät han sig inte vara utan vittnesbörd. Han visar sig god genom att ge er regn från himlen, och fruktbara tider, och tillfredsställer era hjärtan med mat och glädje.ˮ


Apostlagärningarna 24:2
Då Paulus tillkallats inledde Tertullus sitt anklagelsetal: ˮHögt ärade Felix. Tack vare dig har vi fått åtnjuta fred. Och detta folk har genom dina reformer överallt och på alla sätt fått det avsevärt bättre. Detta välkomnar vi med största tacksamhet.


Romarbrevet 1:7
Till alla Guds älskade i Rom, hans kallade och heliga. Nåd och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 3:17
De känner inte fredens väg.


Romarbrevet 5:1
Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi fred med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Romarbrevet 8:6
Den fallna naturens sinnelag betyder död, men Andens sinnelag betyder liv och fred.


Romarbrevet 15:33
Fredens Gud är med er alla. Amen.


Romarbrevet 16:20
Fredens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus till er alla.


1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, bröder, var glada. Låt er fulländas. Trösta och förmana varandra. Lev i samförstånd och harmoni. Då ska kärlekens och fredens Gud vara med er.


Galaterbrevet 1:3
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Galaterbrevet 6:16
Fred och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel.


Efesierbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 2:14
För han är vår fred. Han gjorde de två till ett, och rev ner den fientliga skiljemuren


Efesierbrevet 2:15
när han genom sin kroppsliga död satte lagen med dess påbud och stadgar ur kraft. Så skapade han i sin person en ny människa av de båda, och stiftade fred.


Efesierbrevet 2:17
Han kom och förkunnade fred för er i fjärran och fred för dem som var nära.


Efesierbrevet 6:15
Sätt som skor på era fötter den beredskap som fredens evangelium ger.


Efesierbrevet 6:23
Fred till bröderna, och kärlek med tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 4:9
Vad ni har lärt och tagit emot och hört från mig och sett i mig, det ska ni göra. Och fredens Gud ska vara med er.


Kolosserbrevet 1:2
Till de heliga i Kolossai, de troende bröderna i Kristus. Nåd till er och fred från Gud vår Fader.


Kolosserbrevet 1:20
och genom honom försona allt med sig, allt på jorden och allt i himlen, efter att han skapat fred genom honom, genom blodet på hans kors.


Kolosserbrevet 2:23
Sådana påbud har ett sken av vishet, med sin egenvalda fromhet och sin ʼödmjukhetʼ och sin asketism, men de har inget värde förutom att tillfredsställa den fallna naturen.


1 Thessalonikerbrevet 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som är i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och fred till er.


1 Thessalonikerbrevet 5:3
När de talar om fred och trygghet, då drabbas de av fördärv lika plötsligt som smärtan hos en födande kvinna. Och de kommer inte undan.


1 Thessalonikerbrevet 5:23
Fredens Gud själv ska helga er fullständigt. Och må er ande och själ och kropp bevaras fulländad och fläckfri när vår Herre Jesus Kristus kommer.


2 Thessalonikerbrevet 1:2
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 3:16
Fredens Herre själv ska alltid och på allt sätt ge er sin fred. Herren är med er alla.


1 Timotheosbrevet 1:2
Till Timotheos, mitt äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.


2 Timotheosbrevet 1:2
Till Timotheos, mitt kära barn. Nåd, barmhärtighet och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.


2 Timotheosbrevet 4:3
För det kommer en tid då människor inte längre ska tolerera den sunda läran. Efter sina begär ska de samla omkring sig en mängd lärare som tillfredsställer deras öron.


Titusbrevet 1:4
Till Titus, mitt äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Frälsare.


Filemonbrevet 1:3
Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.


Hebreerbrevet 7:2
Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder främst ʼrättfärdighetens kung.ʼ Sedan är han också Salems kung, det vill säga ʼfredens kung.ʼ


Hebreerbrevet 13:20
Fredens Gud, som genom ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda,


Jakobsbrevet 3:17
Men visdomen från ovan är framför allt ren, dessutom fredlig, försonlig, tillmötesgående, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.


1 Petrusbrevet 1:2
Ni är av Gud Fadern förutbestämda genom Andens helgelse till att lyda och bli bestänkta med Jesu Kristi blod. Nåd och fred till er i överflöd.


1 Petrusbrevet 5:14
Hälsa varandra med kärlekens kyss. Fred till alla er som är i Kristus.


2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och fred till er i överflöd genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.


2 Petrusbrevet 3:14
Därför, älskade, eftersom ni väntar på detta ska ni göra allt ni kan för att bli sedda av honom utan fläck eller brist, och ha fred med honom.


2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och fred ska vara med oss, från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.


Judasbrevet 1:2
Barmhärtighet, fred och kärlek till er i överflöd.


Uppenbarelseboken 1:4
Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd till er och fred från honom som är och som var och som kommer, och från de sju Andarna framför hans tron,


Uppenbarelseboken 6:4
Och ut kom en annan häst, en eldröd. Han som satt på den fick befallning att ta freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Ett stort svärd gavs åt honom.


Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt