A A A A A


Sök

Matteus 12:32
Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse, varken i denna tidsålder eller i den kommande.


Matteus 26:28
för detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.


Markus 1:4
Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.


Markus 3:29
Men den som hädar den helige Ande får aldrig i evighet förlåtelse utan är skyldig till evig synd.ˮ


Markus 4:12
för att de ska se och se utan att uppfatta, och lyssna och lyssna utan att förstå. Så sker för att de inte ska omvända sig och få förlåtelse. ˮ


Lukas 1:77
och ge hans folk kunskap om frälsning i deras synders förlåtelse.


Lukas 3:3
Och Johannes gick ut i hela trakten vid Jordanfloden och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.


Lukas 5:20
Han såg deras tro och sa: ˮMänniska, du har fått förlåtelse för dina synder.ˮ


Lukas 5:23
Vilket är lättast, att säga: ʼDu har fått förlåtelse för dina synder,ʼ eller att säga: ʼRes dig upp och gå?ʼ


Lukas 7:47
Därför säger jag dig: Eftersom hon fått förlåtelse för sina många synder visade hon så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite.ˮ


Lukas 12:10
Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande ska inte få förlåtelse.


Ruka 24:47
och att omvändelse till syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.


Apostlagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: ˮVänd om och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni få den helige Ande som gåva.


Apostlagärningarna 5:31
Honom har Gud upphöjt till furste och frälsare på sin högra sida, för att ge omvändelse åt Israel och syndernas förlåtelse.


Apostlagärningarna 10:43
Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.ˮ


Apostlagärningarna 13:38
Ni män, bröder, därför ska ni veta att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse förkunnas för er.


Efesierbrevet 1:7
I honom har vi friköpts genom hans blod, vi har förlåtelse för våra överträdelser efter Guds rika nåd,


Kolosserbrevet 1:14
I honom har vi friköpts, vi har syndernas förlåtelse.


Jakobsbrevet 5:15
Trons bön ska frälsa den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han begått synder ska han få förlåtelse.


Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt