A A A A A


Sök

Matteus 6:7
Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hednafolken, som tror att de ska bli bönhörda för att de är mångordiga.


Matteus 14:19
Sedan sa han åt folket att sätta sig ner i gräset. Och Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och bad välsignelsebönen. Och han bröt bröden och gav dem till lärjungarna, som gav vidare till folket.


Matteus 15:36
Och han tog de sju bröden och fiskarna och bad tackbönen, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, som gav vidare åt folket.


Matteus 18:32
Då kallade hans herre till sig honom och sa: ʼDu är en ond slav. Jag efterskänkte dig hela skulden därför att du bönföll mig.


Matteus 21:13
Han sa till dem: ˮDet är skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett förbrytarnäste.ˮ


Matteus 21:22
Och allt vad ni ber om i trons bön ska ni få.ˮ


Matteus 23:5
De utför alla sina gärningar för att människor ska uppmärksamma dem. De gör sina bönekapslar breda och sina hörntofsar stora.


Matteus 26:27
Och han tog en bägare, bad tackbönen och gav åt dem och sa: ˮDrick av den alla,


Markus 6:41
Och Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och bad välsignelsebönen. Och han bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick.


Markus 8:6
Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, bad tackbönen, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att delas ut, och de lade fram åt folket.


Markus 8:7
De hade också några små fiskar. Han bad välsignelsebönen och sa att även de skulle sättas fram.


Markus 9:29
Han svarade: ˮDetta slag kan endast komma ut genom bön.ˮ


Markus 11:17
Han undervisade dem och sa: ˮStår det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett förbrytarnäste.ˮ


Markus 12:40
De äter änkorna ur husen, och ber långa böner för att uppmärksammas. De ska få en så mycket hårdare dom.ˮ


Markus 14:23
Och han tog en bägare, bad tackbönen och gav åt dem, och de drack alla ur den.


Lukas 1:13
Men ängeln sa: ˮVar inte rädd, Sakarias, för din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes.


Lukas 2:37
och sedan varit änka i åttiofyra år. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.


Lukas 5:33
De sa till honom: ˮJohannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas. Men dina lärjungar äter och dricker.ˮ


Lukas 9:16
Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och bad välsignelsebönen över dem. Och han bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut till folket.


Lukas 11:1
En gång var Jesus på en viss plats och bad. När han hade avslutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: ˮHerre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.ˮ


Lukas 19:46
Han sa till dem: ˮDet står skrivet: Mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett förbrytarnäste.ˮ


Lukas 20:47
De äter änkorna ur husen och ber långa böner för att uppmärksammas. De ska få en så mycket hårdare dom.ˮ


Lukas 22:17
Och han tog en bägare, bad tackbönen och sa: ˮTag detta och dela mellan er.


Lukas 22:45
När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av sorg.


Johannes 6:11
Jesus tog bröden, bad tackbönen och delade ut till dem som satt där, likaså av fiskarna så mycket de ville ha.


Johannes 6:23
Andra båtar kom från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren hade bett tackbönen.


Apostlagärningarna 1:14
Dessa höll uthålligt och enigt ihop i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria, och Jesu bröder.


Apostlagärningarna 2:42
De höll sig troget till apostlarnas lära och gemenskapen, till brödsbrytelsen och bönerna.


Apostlagärningarna 3:1
Petrus och Johannes var på väg upp till templet för den bönestund som hölls vid femtontiden.


Apostlagärningarna 4:31
När de hade avslutat sin bön skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den helige Ande och förkunnade frimodigt Guds ord.


Apostlagärningarna 6:4
Men vi ska hålla oss till bönen och ordets tjänst.ˮ


Apostlagärningarna 10:4
Han stirrade förskräckt på ängeln och sa: ˮVad är det, herre?ˮ Han svarade: ˮDina böner och dina gåvor har stigit upp inför Gud som ett minnesoffer.


Apostlagärningarna 10:30
Cornelius svarade: ˮFör fyra dagar sedan vid den här tiden, femtontiden, var jag i bön här hemma. Plötsligt stod en man i skinande kläder framför mig


Apostlagärningarna 10:31
och sa: ʼCornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor.


Apostlagärningarna 14:23
De utnämnde äldste åt dem i varje församling. Och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt Herren, honom som de kommit till tro på.


Apostlagärningarna 16:13
På sabbaten gick vi ut genom stadsporten till en flod där vi förväntade oss att det fanns ett böneställe. Där satte vi oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit.


Apostlagärningarna 16:16
Och det hände då vi var på väg till bönestället att vi mötte en slavflicka som med hjälp av en ande i sig förutsa framtiden. Hon inbringade sina ägare goda inkomster genom att spå.


Apostlagärningarna 16:25
Men omkring midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. De andra fångarna lyssnade.


Romarbrevet 1:10
i mina böner. Jag ber att nu äntligen få tillfälle att komma till er, om Gud vill.


Romarbrevet 12:12
Gläd er i hoppet, var tålmodiga i lidandet och uthålliga i bönen.


Romarbrevet 15:30
Bröder, jag uppmanar er vid vår Herre Jesus Kristus och vid Andens kärlek, att kämpa med mig i era böner till Gud för mig.


1 Korinthierbrevet 7:5
Förvägra inte varandra samliv om inte båda gett samtycke för en tid, så att ni kan prioritera bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt.


1 Korinthierbrevet 10:30
Om jag äter med tacksamhet, varför ska jag klandras för det jag ber tackbönen för?


1 Korinthierbrevet 11:24
bad tackbönen, bröt det och sa: ˮDetta är min kropp som är för er. Gör detta till minne av mig.ˮ


1 Korinthierbrevet 14:17
Visst är din tackbön god, men den andre blir inte uppbyggd.


2 Korinthierbrevet 1:11
Även ni ska hjälpa oss med er förbön. Då ska många frambära tacksägelse för vår skull, för den nåd vi fick del av genom mångas förböner.


2 Korinthierbrevet 6:2
för han säger: Jag bönhörde dig i rätt tid och hjälpte dig på frälsningens dag. Lyssna, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.


Efesierbrevet 1:16
Därför tackar jag alltid Gud för er när jag nämner er i mina böner, efter att jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga.


Efesierbrevet 6:18
Be alltid i Anden vid varje bön och anropan. Och vaka därtill med all uthållighet och bön för alla de heliga.


Filipperbrevet 1:4
I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje,


Filipperbrevet 1:9
Och min bön är att er kärlek alltmer ska överflöda i kunskap och allt omdöme,


Filipperbrevet 1:19
för jag vet att genom er förbön och genom hjälp från Jesu Kristi Ande så kommer detta att innebära min räddning.


Kolosserbrevet 4:2
Var uthålliga i bönen, vaka i den under tacksägelse.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fullmogna och vara fyllda med allt som rör Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner.


1 Timotheosbrevet 2:1
Jag uppmanar då först av allt till bön och anropan, förbön och tacksägelse för alla människor,


1 Timotheosbrevet 2:8
Jag vill därför att männen överallt ska lyfta heliga händer i bön, utan ilska och split.


1 Timotheosbrevet 4:5
eftersom det helgas genom Guds ord och bön.


2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete, när jag ständigt tänker på dig i mina böner, natt och dag.


Filemonbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner,


Filemonbrevet 1:22
En sak till: förbered ett gästrum åt mig, för jag hoppas att jag ska ges åt er som svar på era böner.


Hebreerbrevet 5:7
Under Jesu jordelivs dagar ropade han högt under tårar när han bad till och anropade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan.


Uppenbarelseboken 5:8
När det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa, och guldskålar fulla med rökelse, som är de heligas böner.


Uppenbarelseboken 8:3
En annan ängel kom och ställde sig vid altaret. Han hade ett rökelsekar av guld och åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga på guldaltaret inför tronen med alla de heligas böner.


Uppenbarelseboken 8:4
Och rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.


Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt