A A A A A


Sök

Matteus 4:10
"Försvinn, Satan", svarade Jesus honom. "Det står ju i Skriften: 'Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna. ' "


Matteus 9:34
Men när fariseerna hörde det, sa de: "Han driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas härskare!"


Matteus 10:25
Efterföljaren får acceptera att det går med honom som med hans mästare, och tjänaren får acceptera att det går med honom som med hans herre. Om nu jag, husets herre, har kallats Satan, kommer man naturligtvis att säga samma sak om er, som är medlemmar i mitt hushåll!


Matteus 12:24
Men när fariseerna fick höra om undret, sa de: "Han driver säkert ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas härskare."


Matteus 12:26
Om Satan därför driver ut sina egna onda andar, då strider han ju mot sig själv. Hur ska han då kunna fortsätta att styra sitt rike?


Matteus 12:27
Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, vilken kraft använder då era egna anhängare när de driver ut dem? Kanske de kan svara på era anklagelser!


Matteus 12:29
Så här är det: Satan är som en stark man, och vill man gå in i en stark mans hus och plundra honom på vad han äger, måste man första binda honom. Sedan kan man gå in och plundra hans hus.


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Gå bort ifrån mig, Satan! Du försöker få mig att synda, för det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud."


Lukas 10:18
"Ja", sa han till dem, "jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt!


Lukas 11:15
men några sa: "Han driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas kung!"


Lukas 11:18
Om det alltså är sant som ni säger, att Satan ger mig kraft att driva ut de onda andarna, då strider han ju mot sig själv. Hur ska han då kunna fortsätta att styra sitt rike?


Lukas 11:19
Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, vilken kraft använder då era egna anhängare när de driver ut dem? Kanske de kan svara på era anklagelser!


Lukas 11:21
Så här är det: Satan är som en stark man som bevakar sitt hus med hjälp av vapen, och ingen kan stjäla något från honom.


Lukas 13:16
Men här har vi en judisk kvinna som Satan hållit bunden i 18 år, och så vill ni hindra henne från att bli löst från sin plåga bara för att det är vilodag!"


Lukas 22:3
Då for Satan in i Judas Iskariot, som var en av Jesus tolv närmaste efterföljare.


Lukas 22:31
Simon, min vän, Satan har begärt att få pröva er, för att se om er tro är äkta.


Johannes 12:31
Tiden har nu kommit då den här världen ska dömas, för nu ska Satan, den här världens härskare, besegras.


Johannes 13:27
Och i samma ögonblick som Judas fick brödet for Satan in i honom. Jesus sa då till honom: "Skynda dig, gör det du ska!"


Johannes 14:30
Jag kan inte prata med er så mycket längre till, för Satan, den här världens härskare, närmar sig. Han har ingen makt över mig,


Johannes 16:11
Och att Guds dom drabbar var och en som syndar, det förstår vi när vi ser att Gud har dömt Satan, den här världens härskare.


Apostlagärningarna 5:3
Då sa Petrus: "Ananias, varför har du släppt in Satan i ditt hjärta? Hur kunde du komma hit och påstå att det var hela köpesumman, när du visste att du hade tagit undan en del? Du har ljugit för Guds heliga Ande!


Apostlagärningarna 26:18
för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder om från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de få förlåtelse för sina synder och räknas med bland dem som tillhör Gud.'


Romarbrevet 16:20
Jag ber att Gud, han som ger frid, snart ska låta er besegra Satan, och att vår Herre Jesus Kristus godhet och kärlek ska följa er alla.


१ कोरिन्थी ५:५
utesluta mannen ur er gemenskap. Låt Satan ta hand om honom, så att hans kropp går under. Då kanske han vänder sig bort från synden, så att hans ande kan bli räddad den dag vår Herre Jesus kommer tillbaka.


१ कोरिन्थी ७:५
Gör inget uppehåll i er sexuella relation utom under en kort tid, och då bara om ni är överens om att båda vill koncentrera sig på att be. Sedan måste ni komma tillsammans igen, annars kan Satan fresta er, eftersom er längtan efter sex blir för stark.


Efesierbrevet 2:2
Ni levde precis som alla andra här i världen. Ni syndade och följde Satan, de onda andarnas härskare. Han är den andemakt som nu verkar i de människor som vägrar att lyda Gud.


1 Thessalonikerbrevet 2:18
Vi har försökt resa till er, och jag, Paulus, har försökt mer än en gång, men Satan har hindrat oss.


2 Thessalonikerbrevet 2:9
Den Laglöse kommer för att göra Satans verk. Han ska med ondskans makt utföra många tecken och under,


1 Timotheosbrevet 2:14
Och det var kvinnan, inte Adam, som blev lurad av Satan, så att människorna gjorde uppror mot Gud.


1 Timotheosbrevet 5:15
Tyvärr har några av dessa unga änkor helt lämnat sanningen om Jesus och följer Satan.


2 Timotheosbrevet 2:26
Ja, kanske tar de då sitt förnuft till fånga och slipper loss ur den fälla som Satan fångade dem i, för att de skulle göra hans vilja.


Uppenbarelseboken 2:9
Jag vet hur mycket ni får lida för min skull, och jag vet hur fattiga ni är. Men ni är rika, för ni tillhör Gud! Jag vet att ni blir hånade av dem som kallar sig judar och Guds folk men inte är det, för deras synagoga står i Satans tjänst.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var ni bor. Ni bor i den stad där Satan har sitt maktcentrum, men trots det håller ni fast vid mig. Ni vägrade att förneka er tro, till och med då Antipas utan att tveka bekände sig till mig och blev dödad i er stad, där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:24
När det gäller er andra i församlingen i Thyatira, ni som inte har följt denna falska lära, dessa "Satans djupa hemligheter" som man kallar det, så tänker jag inte kräva något mer av er.


Uppenbarelseboken 3:9
Lyssna! Jag ska låta några komma till er från Satans synagoga, från dessa som påstår att de är judar och Guds folk men ljuger och inte är det. Och de ska tvingas falla ner inför er och erkänna att jag älskar er.


Uppenbarelseboken 12:9
Han, den stora draken, den gamle ormen, som kallas djävulen eller Satan, och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med alla sina änglar.


Uppenbarelseboken 20:2
Och han grep draken, den gamle ormen, som är djävulen eller Satan, och band honom för 1 000 år.


Uppenbarelseboken 20:7
När de 1 000 åren är över ska Satan släppas lös ur sitt fängelse.


Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.