A A A A A


Sök

Matteus 5:8
Lyckliga är de som av hela hjärtat söker Gud, för de ska få se honom.


Matteus 5:28
Men jag säger: den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.


Matteus 6:21
För om din skatt finns i himlen, då kommer också ditt hjärta och dina tankar att vara där.


Matteus 7:11
Men om nu ni, som är onda och hårdhjärtade, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det?


Matteus 12:18
"Detta är min utvalda tjänare! Han är min älskade, mitt hjärtas glädje. Jag ska fylla honom med min Ande, och han ska förklara för folken vad rättvisa är.


Matteus 12:34
Ni huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av.


Matteus 12:35
En god människas ord visar på den godhet som bor i hennes hjärta, medan en ond människas ord avslöjar det onda inom henne.


Matteus 12:43
Detta onda släkte kommer att drabbas av samma öde som många besatta gör: När en ond ande drivs ut ur en människa, irrar den oroligt omkring i öknen och letar efter ett nytt offer. Hittar den då ingen säger den: 'Jag vänder tillbaka till den människa jag kom ifrån.' Och när den gör det och finner hennes hjärta tomt, rent och iordningställt, letar den reda på sju andar till, ännu värre än den själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över människan, och hon får det långt värre än hon hade det förut."


Matteus 13:15
Ja, det här folkets hjärta är så hårt och likgiltigt att de inte kan förstå. Deras hörsel är avtrubbad så att de inte kan höra, och de har slutit sina ögon så att de inte kan se. Därför kan de inte vända om till mig och bli botade!'


Matteus 13:19
Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, men inte tar det på allvar. Genast är den Onde där och plockar bort säden ur hjärtat.


Matteus 13:20
Den steniga marken är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje,


Matteus 13:23
Men den bördiga jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och förstår det och låter det påverka hela livet. Hon ger en skörd som är 30, 60 eller till och med 100 gånger så stor som den sådd som föll i hennes hjärta."


Matteus 15:18
Men det man säger kommer från hjärtat, och det är det som gör människan ovärdig att komma inför Gud.


Matteus 15:19
Ifrån hjärtat kommer ju onda tankar, mord, otrohet i äktenskapet, sexuell lössläppthet, stöld, lögn och förtal,


Matteus 18:32
Kungen kallade då till sig mannen som han hade förlåtit, och sa: 'Din hårdhjärtade usling! Här avskrev jag denna stora skuld bara för att du bad mig om det.


Matteus 18:35
På samma sätt ska min Far i himlen göra med er, om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor."


Matteus 19:8
Jesus svarade: "Mose kände era hårda och onda hjärtan, det var därför han tillät er att skiljas, men det var inte så Gud hade tänkt från början.


Matteus 22:37
Jesus svarade: " 'Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd.'


Markus 4:15
Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och försöker få henne att glömma allt.


Markus 4:16
Den steniga marken är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje,


Markus 4:19
men låter vardagens bekymmer, längtan efter att tjäna mycket pengar och begär efter andra saker få komma in i hjärtat och kväva budskapet, så att det till slut inte påverkar hennes liv alls.


Markus 4:20
Men den bördiga jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och tar det till sig och låter det påverka hela livet. Hon ger en skörd som är 30, 60 eller till och med 100 gånger så stor som den sådd som föll i hennes hjärta."


Markus 7:20
Sedan tillade han: "Det som gör en människa ovärdig att komma inför Gud är det som kommer från hennes innersta, från hennes hjärta.


Markus 7:21
Ifrån hjärtat kommer ju onda tankar, sexuell lössläppthet, stöld, mord, otrohet i äktenskapet, egoism,


Markus 10:5
"Och varför gav Mose er den regeln?" fortsatte Jesus. "Jo, därför att han kände era hårda och onda hjärtan.


Markus 11:23
Jag försäkrar er, att om ni verkligen tror av hela ert hjärta och inte tvivlar, så kan ni säga till det här berget: 'Upp med dig och kasta dig i havet', och det kommer att bli så.


Markus 12:30
Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.'


Markus 12:33
Och jag vet att man ska älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft, och att man ska älska sin medmänniska lika mycket som sig själv. Det är viktigare än att offra brännoffer på altaret i templet, och viktigare än andra slags offer som Moses lag kräver."


Lukas 1:46
Maria svarade: "Jag vill hylla Herren av hela mitt hjärta!


Lukas 2:35
Ja, också du ska få lida, du ska känna det som om någon huggit dig i hjärtat. Men allt detta ska avslöja vad som verkligen gömmer sig i människors inre."


Lukas 6:45
På samma sätt visar en god människas ord på den godhet som finns i hennes hjärta, medan en ond människas ord avslöjar den ondska som finns inom henne. Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av.


Lukas 8:12
Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet men inte tar det på allvar. Snart kommer djävulen och tar bort sådden ur hennes hjärta och hindrar henne från att tro och bli räddad.


Lukas 8:13
Den hårda stengrunden är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Hon vet att det hon hört är sant, och tror en tid, men så fort hon blir utsatt för prövningar ger hon upp sin tro.


Lukas 8:15
Men den bördiga jorden liknar den människa som lyssnar till budskapet och gömmer det i ett gott och uppriktigt hjärta. Genom uthållighet låter hon sedan budskapet få påverka hela hennes liv.


Lukas 10:27
Mannen svarade: " 'Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd', och: 'Du ska älska din medmänniska som dig själv.' "


Lukas 11:13
Men om nu ni, som är onda och hårdhjärtade, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Far i himlen ge sin heliga Ande till dem som ber honom om det?"


Lukas 11:25
Och när den gör det och finner hennes hjärta rent och iordningställt,


Lukas 12:34
Om er skatt finns i himlen då kommer också ert hjärta och era tankar att vara där.


Johannes 8:37
Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ändå försöker några av er att döda mig, eftersom mitt budskap inte har nått in i era hjärtan.


Johannes 12:40
"Gud har förblindat deras ögon, så att de inte kan se, och har gjort deras hjärtan hårda och likgiltiga, så att de inte kan förstå. Därför kan de inte vända om till mig och bli botade."


Apostlagärningarna 1:24
Sedan bad hela gruppen: "Herre, du känner allas hjärtan. Visa oss vilken av de här två som du har utsett


Apostlagärningarna 2:26
Därför är mitt hjärta fyllt av glädje, och jag ropar ut hans lov! Min kropp vilar i trygghet,


Apostlagärningarna 2:37
När folket hörde Petrus tala på det här viset, gick det rakt in i deras hjärtan, och de frågade honom och de andra sändebuden: "Bröder, vad ska vi göra?"


Apostlagärningarna 5:3
Då sa Petrus: "Ananias, varför har du släppt in Satan i ditt hjärta? Hur kunde du komma hit och påstå att det var hela köpesumman, när du visste att du hade tagit undan en del? Du har ljugit för Guds heliga Ande!


Apostlagärningarna 11:23
När han kom fram till Antiochia och fick se vad Gud i sin godhet hade gjort i den staden, blev han glad och uppmanade de troende att av hela hjärtat hålla sig till Herren Jesus.


Apostlagärningarna 16:14
En av dem hette Lydia. Hon kom från staden Thyatira och handlade med purpurtyger. Hon var inte judinna men tillbad Israels Gud, och när hon nu lyssnade till oss öppnade Herren Gud hennes hjärta, så att hon tog emot allt som Paulus sa.


Apostlagärningarna 28:27
Ja, det här folkets hjärta är så hårt och likgiltigt, att de inte kan förstå. Deras hörsel är avtrubbad, så att de inte kan höra, och de har slutit sina ögon, så att de inte kan se. Därför kan de inte vända om till mig och bli botade!'


Romarbrevet 1:9
Gud själv vet att jag ständigt ber för er, för det är honom jag tjänar av hela hjärtat när jag sprider det glada budskapet om hans Son.


Romarbrevet 2:15
De visar genom sina handlingar att lagen är skriven i deras hjärtan. Deras samveten talar ju genast om för dem om de handlar rätt eller fel.


Romarbrevet 2:29
Nej, den som vill tillhöra Guds eget folk måste ha ett rätt förhållande till Gud. Det verkliga tecknet på att man tillhör Guds folk, den verkliga omskärelsen, är inte det bokstavliga, fysiska ingreppet som Moses lag talar om, utan det handlar om att Guds Ande får förvandla hjärtat. Och den som har varit med om en sådan förvandling blir ärad av Gud, inte av människor.


Romarbrevet 5:5
Och detta hopp om räddning kommer inte att bytas i besvikelse, för vi vet hur mycket Gud älskar oss. Han har ju gett oss sin heliga Ande, som fyller våra hjärtan med hans kärlek.


Romarbrevet 6:17
Men jag tackar Gud för er! Ni som en gång var slavar under synden valde att av hela hjärtat lyda den undervisning om Jesus som ni har fått höra.


Romarbrevet 7:22
Av hela mitt hjärta instämmer jag i allt som står i Guds lag,


Romarbrevet 8:16
Guds Ande viskar till oss i djupet av vårt hjärta att vi verkligen är hans barn.


Romarbrevet 8:27
Och Gud, som känner allas hjärtan, vet vad Anden menar, för när Guds Ande ber för dem som tillhör Gud, ber han alltid så som Gud vill.


Romarbrevet 9:2
Mitt hjärta är fyllt av sorg och ständig ångest


Romarbrevet 9:18
Gud är alltså god mot vem han vill, och han gör hjärtat hårt på vem han vill.


Romarbrevet 10:1
Kära syskon, jag önskar av hela hjärtat, och jag ber ständigt till Gud, att Israels folk ska bli räddat.


Romarbrevet 10:8
Och vad har Gud mer sagt? Jo, att: "Budskapet är nära dig. Det finns i ditt hjärta och på dina läppar" (det vill säga, det budskap om tro på Jesus Kristus som vi sprider).


Romarbrevet 10:9
Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och av hela hjärtat tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad.


Romarbrevet 10:10
Det är vårt hjärtas tro som gör oss skuldfria inför Gud, och vår öppna bekännelse som räddar oss.


Romarbrevet 12:1
Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som gläder honom.


Romarbrevet 12:7
Om du har fått förmågan att hjälpa andra, så hjälp dem av hela hjärtat. Om du har fått förmågan att undervisa, så undervisa så som Gud vill.


Romarbrevet 12:8
Om du har fått förmågan att uppmuntra andra, så se till att du verkligen gör det. Om du har fått förmågan att ge till den som behöver, så gör det med ett generöst hjärta. Om du har fått förmågan att leda andra, så ta din ledaruppgift på allvar. Och om du har fått förmågan att visa medlidande med andra, så gör det med glädje.


1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade Guds budskap i era hjärtan, och sedan kom Apollos och vattnade med sin undervisning. Men det var Gud som fick er tro att växa.


1 Korinthierbrevet 9:11
Vi har sått ett andligt budskap i era hjärtan. Är det då för mycket att vi får skörda lite av ert materiella goda?


2 Korinthierbrevet 3:2
Nej, det enda rekommendationsbrev jag behöver, är era förvandlade liv. Det brevet är skrivet i era hjärtan, och kan läsas av alla.


2 Korinthierbrevet 3:3
Var och en kan ju se att era förvandlade hjärtan är ett rekommendationsbrev från Kristus själv, men utskrivet av mig. Det är inte skrivet med bläck, utan med Guds Ande som lever. Och det är inte skrivet på stentavlor som Moses lag, utan det är skrivet på ett levande material, era egna hjärtan.


2 Korinthierbrevet 3:6
Han har gett mig förmågan att sprida budskapet om det nya förbundet mellan Gud och människor, ett förbund som inte bygger på att man lyder en skriven lag, utan på att Guds Ande förvandlar hjärtat. Den som försöker tillfredsställa Gud genom att följa hela Moses lag ska straffas med döden. Men den som låter Guds Ande förvandla hjärtat får evigt liv.


2 Korinthierbrevet 3:15
Ja, än idag hänger det en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag.


2 Korinthierbrevet 6:11
Kära vänner i Korinth! Jag har talat helt ärligt till er, för ni har en stor plats i mitt hjärta.


2 Korinthierbrevet 6:13
Kan ni inte försöka ge tillbaka lite av den kärlek jag ger till er? Ni har ju ändå blivit mina barn genom att jag förde er till tro, så ge mig plats i era hjärtan.


2 Korinthierbrevet 7:2
Jag ber er än en gång att ge mig plats i era hjärtan, för jag har inte handlat orätt mot någon. Jag har inte lurat någon eller utnyttjat någon.


2 Korinthierbrevet 7:12
Men jag skrev inte brevet bara med tanke på den man som hade syndat, eller på er som fick lida för det han gjort. Jag ville också att ni med Guds hjälp skulle inse hur helhjärtat ni egentligen stöder mig.


Galaterbrevet 4:20
Jag önskar att jag var hos er nu, så att jag kunde tala på ett sätt som nådde in i era hjärtan. Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till med er.


Efesierbrevet 2:11
Kom därför ihåg vilken hopplös situation ni befann er i, innan ni lärde känna Kristus. Eftersom ni tillhörde icke-judiska folk, kallade judarna er för "de som inte är omskurna". Judarna var stolta över sin ceremoni med att omskära alla pojkar, även om denna ceremoni aldrig kunde förvandla någons hjärta. På den tiden tillhörde ni inte Guds eget folk. Det förbund Gud hade ingått med Israels folk gällde inte er, och ni hade ingen del i de löften han hade gett dem. Nej, ni hade inget hopp om räddning, och ni levde utan Gud här i världen.


Efesierbrevet 3:17
Ja, jag ber att ni ska tro på Kristus av hela ert hjärta. Håll fast vid den kärlek han har visat er och hämta er kraft från den.


Efesierbrevet 5:19
och uppmuntra varandra genom att sjunga lovsånger till Herren Jesus. Ja, sjung både nya och gamla sånger till hans ära. Sjung och spela av hela hjärtat!


Efesierbrevet 6:6
Se till att ni alltid gör det ni ska, även när de inte ser er. Var tjänare åt Kristus, så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta.


Filipperbrevet 1:7
Men att jag tackar Gud för er, och är glad för er, är bara naturligt, för ni har en stor plats i mitt hjärta. Ni har ju alla hjälpt mig i mitt uppdrag, både nu när jag sitter i fängelse och när jag tidigare reste omkring för att sprida och bevisa sanningen i det glada budskapet om Jesus.


Filipperbrevet 1:20
Men jag hoppas av hela mitt hjärta att jag aldrig ska behöva skämmas inför Gud. Jag vill vara lika orädd som jag alltid har varit, och genom mina handlingar ära Kristus, vare sig jag får leva eller blir dömd till döden.


Filipperbrevet 4:7
Då ska Gud ge er av sin frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå. Och hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar, eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus.


Kolosserbrevet 2:5
Ja, även om jag är långt borta från er, så är mitt hjärta hos er. Och jag gläder mig över att ni, likt goda soldater, står fasta och disciplinerade i er tro på Kristus.


Kolosserbrevet 3:16
Låt allt det fantastiska som Kristus undervisade om ständigt få påverka er. Vägled varandra på ett vist sätt, och uppmuntra varandra genom att av hela hjärtat sjunga lovsånger till Gud. Ja, sjung både nya och gamla sånger, för att visa er tacksamhet.


1 Thessalonikerbrevet 5:8
Men vi som lever i ljuset måste vara nyktra och tänka klart. Vi måste skydda våra hjärtan med trons och kärlekens bröstsköld och använda hoppet om räddning som en hjälm för våra huvuden.


1 Timotheosbrevet 1:5
Målet för dina förmaningar ska vara att de troende fylls av kärlek, då de av hela hjärtat söker Gud, har rena motiv och en uppriktig tro.


1 Timotheosbrevet 2:8
Jag vill alltså att männen överallt ska be. Och när de lyfter sina händer för att be ska de av hela hjärtat vara inriktade på Gud. Ingen ilska och inga strider får uppta deras tankar.


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du Timotheos, som tillhör Gud, ska hålla dig borta från falsk undervisning och längtan efter att bli rik. Se till att du följer Guds vilja och lever helt för honom. Tro på Jesus av hela ditt hjärta, älska dina medmänniskor och visa tålamod och mildhet.


2 Timotheosbrevet 2:22
Fly bort från de frestelser och begär som ungdomar utsätts för. Sträva istället efter att göra Guds vilja och efter att få en starkare tro. Älska dina medmänniskor och lev i frid med dem som tillber Herren Jesus och söker honom av hela hjärtat.


Hebreerbrevet 8:10
Men detta är det nya förbund jag en dag ska ingå med Israels folk, säger Herren: Jag ska låta dem förstå min vilja och mina lagar, och jag ska göra så att de lyder mig av hela hjärtat. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


Hebreerbrevet 10:16
"Men detta är det nya förbund jag en dag ska ingå med dem, säger Herren: Jag ska låta dem förstå min vilja och mina lagar, och jag ska göra så att de lyder mig av hela hjärtat."


Hebreerbrevet 10:22
låt oss då gå direkt in till Gud själv, med hela hjärtat fyllt av tro på att han ska ta emot oss. Jesus har ju genom sitt blod gjort oss värdiga att komma inför Gud, eftersom våra synder är förlåtna och våra kroppar har tvättats i rent vatten.


Jakobsbrevet 1:21
Gör er därför av med all omoral och all den ondska som finns hos er. Var glada och tacksamma över det budskap som Gud har sått i era hjärtan, för det har kraft att rädda er för evigt.


Jakobsbrevet 4:8
Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Be Gud om förlåtelse för era synder. Tvivla inte mer, utan tro på Gud av hela hjärtat.


1 Petrusbrevet 1:22
Ni har fått förlåtelse för era synder genom att tro på det sanna budskapet om Jesus, och kan nu visa varandra en uppriktig kärlek. Se därför till att ni älskar varandra av hela hjärtat.


1 Petrusbrevet 1:23
Ni har ju blivit födda en gång till, inte genom en mänsklig födelse, utan genom en övernaturlig, då Gud sådde sitt eviga och livgivande budskap i era hjärtan.


1 Petrusbrevet 4:8
Och viktigast av allt är att ni älskar varandra av hela hjärtat, för den som älskar förlåter sina medmänniskor hur mycket ont de än har gjort honom.


1 Petrusbrevet 5:2
Jag vill att ni ska vara som herdar för församlingen, den hjord som Gud har satt er att leda. Ta väl hand om alla, inte därför att ni måste, utan därför att ni själva vill. Det är så Gud vill ha det. Ta inte hand om dem för att få pengar eller annat, utan därför att ni vill tjäna Gud av hela hjärtat.


2 Petrusbrevet 3:1
Detta är mitt andra brev till er, kära vänner, och i båda breven har jag velat påminna er om att ni helhjärtat måste hålla er till det sanna budskapet om Jesus.


2 Johannesbrevet 1:2
för han bor i våra hjärtan och ska vara med oss för evigt.


Uppenbarelseboken 3:19
Jag tillrättavisar och fostrar alla som jag älskar. Vänd därför om och lev helhjärtat för mig igen!


Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.