A A A A A


Sök

Matteus 12:32
Den som säger något mot mig, Människosonen, kan få förlåtelse, men den som säger något mot Guds heliga Ande, kommer aldrig att bli förlåten, vare sig i den här världen eller i den kommande.


Matteus 26:28
för detta är mitt blod, som bekräftar det nya förbundet mellan Gud och människor. Mitt blod ska offras så att många kan få förlåtelse för sina synder.


Markus 3:28
En sak vill jag att ni ska ha klart för er: Människor kan få förlåtelse för alla slags synder, till och med hädelse mot Gud, hur mycket man än hädar.


Markus 3:29
Men den som hädar Guds heliga Ande kan aldrig få förlåtelse. Det är en oförlåtlig synd."


Lukas 1:77
Du ska visa hans folk att räddningen är här och att de kan få förlåtelse för sina synder.


Lukas 6:37
Döm inte andra, så ska ni själva inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska Gud inte förklara er skyldiga. Var beredda att förlåta, så ska ni få förlåtelse.


Lukas 12:10
Ändå är det så, att den människa som säger något mot mig, Människosonen, kan få förlåtelse, men den som hädar Guds heliga Ande kommer aldrig att bli förlåten.


Lukas 17:4
Ja, även om hon handlar fel mot dig sju gånger om dagen och sju gånger ångrar sig och ber om förlåtelse, så ska du förlåta henne."


Lukas 24:47
Och genom att han tar människornas straff, ska var och en som ångrar sin synd och tror på honom få förlåtelse. Detta erbjudande ska spridas till alla folk, med början i Jerusalem.'


Johannes 1:14
Och Ordet blev människa och levde bland oss här på jorden. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enda Sonen har fått av sin Far i himlen. Och genom Sonen har vi lärt känna Fadern och hans kärlek och förlåtelse.


Johannes 1:16
Ja, han var fylld av kärlek och förlåtelse, och gång på gång har vi fått uppleva hans godhet mot oss.


Johannes 1:17
Mose gav oss lagen, men det är genom Jesus Kristus, den utlovade kungen, som vi har lärt känna Gud och hans kärlek och förlåtelse.


Johannes 8:21
Sedan sa Jesus till de judiska ledarna: "Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni ska dö utan att få förlåtelse för era synder. Dit jag går, kan ni inte komma."


Johannes 8:24
Det var därför jag sa att ni ska dö utan att få förlåtelse för era synder, för om ni inte tror att jag är den jag är, då får ni inte förlåtelse för era synder."


Johannes 20:23
Jag ger er i uppdrag att tala om för människor att Gud har förlåtit deras synder, men också att tala om när de inte har fått förlåtelse. "


Apostlagärningarna 2:38
Petrus svarade: "Lämna synden och vänd om till Gud, och låt er alla döpas till gemenskap med Jesus Kristus, så ska ni få förlåtelse för era synder. Ni ska då också få Guds heliga Ande som gåva.


Apostlagärningarna 3:19
Ångra er därför och vänd om till Gud, så att ni får förlåtelse för era synder.


Apostlagärningarna 5:31
Ja, Gud har upphöjt honom och satt honom på sin högra sida för att han ska regera. Han har gjort honom till en härskare, som räddade oss genom att ta straffet för vår synd, så att Israels folk kan vända om till Gud och få förlåtelse.


Apostlagärningarna 13:38
Mina vänner, lyssna! Det är genom den här mannen, Jesus, som ni kan få förlåtelse för era synder.


Apostlagärningarna 13:43
Många judar, och andra som tillbad Israels Gud, passade också på att göra sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem: "Fortsätt att leva helt beroende av Guds godhet och förlåtelse."


Apostlagärningarna 14:3
Trots det stannade de där en längre tid och talade öppet och utan rädsla om Herren Jesus, eftersom de litade på att han skulle skydda dem. Och Herren Jesus gav dem kraft att göra under och tecken som ett bevis på att budskapet om hans kärlek och förlåtelse var sant.


Apostlagärningarna 15:11
Nej, vi tror att alla, både vi och de, blir räddade genom vår Herre Jesus kärlek och förlåtelse, som ju ingen har gjort sig förtjänt av."


Apostlagärningarna 20:24
Men för mig är livet inget värt, om jag inte får använda det till att slutföra den uppgift som Herren Jesus har gett mig. Ända till livets slut vill jag sprida det glada budskapet om Guds kärlek och förlåtelse.


Apostlagärningarna 20:32
Jag ber nu att Gud ska ta hand om er. Glöm inte budskapet om hans kärlek och förlåtelse. Låt det vägleda er, så att er tro blir allt starkare och ni får del av det arv som väntar dem som tillhör Gud.


Apostlagärningarna 26:18
för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder om från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de få förlåtelse för sina synder och räknas med bland dem som tillhör Gud.'


Romarbrevet 3:25
Gud lät Jesus offra sitt blod och ta straffet för våra synder, för att alla som tror ska få förlåtelse. Gud ville genom detta visa hur fullständigt god och rättvis han är. I sitt stora tålamod lät han straffet vänta för de synder som människor begick för länge sedan. Och nu i vår egen tid lät han Jesus dö och ta vårt straff. Ja, Gud visade sin godhet genom att låta oss bli skuldfria inför honom om vi tror på Jesus.


Romarbrevet 4:7
"Lycklig är den som har fått förlåtelse för sin olydnad och har fått sin synd utplånad!


Romarbrevet 5:2
På grund av vår tro på honom har Gud i sin godhet förlåtit oss. Ja, vi bygger nu vårt liv på Guds förlåtelse, och kan stolta och glada se fram emot den dag då vi får dela Guds härlighet.


Romarbrevet 5:15
för det är en enorm skillnad mellan en människa, som syndar, och Gud, som i sin godhet förlåter. Likheten består i att det var en enda människa som genom sin synd gjorde så att alla måste dö, och att det var en enda människa, Jesus Kristus, som gjorde så att Gud gav oss alla en förlåtelse vi inte förtjänar. Och denna fria gåva, som Gud i sin godhet gav oss, är oändligt mycket större.


Romarbrevet 5:16
Det är också stor skillnad mellan följderna av denna enda mans synd och Guds fria gåva, förlåtelsen. En enda mans synd ledde till att alla människor dömdes till att dö, medan alla människors synd ledde till att Gud visade oss nåd och förlät oss.


Romarbrevet 5:17
Det är sant, att en enda människas synd gjorde så att döden fick makt över alla människor. Men det är lika säkert att en enda människa, Jesus Kristus, har gjort så att livet härskar i alla dem som tar emot Gud fria gåva. Gud låter oss ju i sin oändliga godhet bli skuldfria inför honom, om vi tar emot hans förlåtelse.


Romarbrevet 5:21
Förut härskade ju synden över alla människor och förde dem till döden, men nu härskar istället Guds kärlek och förlåtelse, genom att Jesus Kristus, vår Herre, gör oss skuldfria inför Gud och för oss till evigt liv.


1 Korinthierbrevet 15:10
Men på grund av Guds kärlek och förlåtelse är jag nu ett sändebud åt Jesus Kristus. Och den nåd Gud visade mig var inte bortkastad. Nej, jag har arbetat hårdare än något annat sändebud, även om jag naturligtvis inte själv kan ta åt mig någon ära. Det är ju Gud som i sin godhet har arbetat genom mig.


1 Korinthierbrevet 15:17
Men om Kristus aldrig uppstod från de döda, då är er tro meningslös. Det betyder ju att ni inte har fått förlåtelse för era synder och att det inte finns något evigt liv att se fram emot. Och då måste också de som trodde på Kristus när de dog ha gått evigt förlorade.


2 Korinthierbrevet 4:15
Allt detta jag får gå igenom är alltså för er skull. Ju fler som nås av budskapet om Guds kärlek och förlåtelse, desto fler kan ju ära honom genom att tacka honom för allt han har gjort.


2 Korinthierbrevet 6:1
Som Guds medarbetare uppmanar jag också er att inte slösa bort den förlåtelse som Gud i sin godhet har gett er, utan låta den få konsekvenser i era liv.


Galaterbrevet 5:4
Men om ni vill bli skuldfria inför Gud genom att lyda Moses lag, då har ni inte längre någon gemenskap med Kristus. Ni har tackat nej till det erbjudande om förlåtelse som Gud i sin godhet gav er.


Efesierbrevet 1:7
Ja, han visade oss en oändlig nåd när han lät Sonen offra sitt blod, för genom detta har vi köpts fria från vårt slaveri och har fått förlåtelse för våra synder.


Kolosserbrevet 1:14
Genom att Sonen betalade straffet för våra synder, har vi köpts fria från vårt slaveri och har fått förlåtelse.


2 Thessalonikerbrevet 1:12
Genom detta blir Herren Jesus ärad, och ni blir ärade av honom. Och allt sker tack vare den kärlek och förlåtelse vi har fått från vår Gud och från vår Herre Jesus Kristus.


2 Timotheosbrevet 1:9
Gud har räddat oss och inbjudit oss att få tillhöra honom. Men det var inte på grund av våra goda gärningar, utan därför att han i sin godhet, redan före tidens början, hade bestämt att vi skulle få förlåtelse genom Jesus Kristus.


2 Timotheosbrevet 1:10
Och denna kärlek och förlåtelse från Gud, som vi inte har gjort oss förtjänta av, avslöjades för oss då Jesus Kristus kom till jorden för att rädda oss. Jesus har brutit dödens makt och genom tron på honom får vi evigt liv. Detta är det glada budskap


2 Timotheosbrevet 2:1
Timotheos, min son, hämta styrka från den kärlek och förlåtelse som finns i gemenskapen med Jesus Kristus.


Titusbrevet 2:11
Gud har visat oss sin kärlek och förlåtelse, och genom hans förlåtelse kan alla människor bli räddade.


Titusbrevet 2:12
Den får oss att säga nej till ett liv utan tro, och till de begär som världen lockar med. Och den får oss att visa självbehärskning, så att vi kan följa Guds vilja. Ja, Guds kärlek och förlåtelse får oss att leva helt för honom i den här världen,


Hebreerbrevet 1:3
Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är den synliga bilden av Gud själv, och han bär upp hela universum med sitt mäktiga ord. Han dog för att människorna skulle få förlåtelse för sina synder, och han sitter nu på Guds högra sida i himlen och regerar.


Hebreerbrevet 5:1
En vanlig överstepräst är en människa som har fått i uppdrag att representera andra människor inför Gud. Han bär fram gåvor och offer till Gud, för att människor ska få förlåtelse för sina synder.


Hebreerbrevet 5:3
Men eftersom han är svag, måste han själv få förlåtelse för sin synd. Han bär därför fram offer till Gud både för folket och för sig själv.


Hebreerbrevet 7:27
Han liknar inte de andra översteprästerna som varje dag måste offra till Gud, först för att få förlåtelse för sina egna synder och sedan för att folket ska få förlåtelse för sina. Nej, Jesus offrade sig själv på korset en gång för alla, för att vi ska få förlåtelse för våra synder.


Hebreerbrevet 9:7
Men i det allra heligaste, det innersta rummet i tältet, fick bara översteprästen gå in. Och det gjorde han en gång om året, och då alltid med blod, som han offrade till Gud, för att både han och folket skulle få förlåtelse för de synder de hade begått i sin tanklöshet.


Hebreerbrevet 9:12
En gång för alla gick han in med blod i det allra heligaste i himlen. Men det var inte med blod från getter och kalvar. Nej, han offrade sitt eget blod, och genom det har vi fått förlåtelse för våra synder och blivit räddade för evigt.


Hebreerbrevet 9:22
Ja, Moses lag kräver att nästan allt och alla som ska komma inför Gud måste gå igenom denna reningsceremoni och bestänkas med blod. Utan blod och död finns det ingen förlåtelse.


Hebreerbrevet 9:26
Nej, då hade ju Kristus behövt lida och dö gång på gång ända sedan världens skapelse. Men nu kom han till jorden vid tidens slut för att en gång för alla offra sig själv på korset, för att vi skulle få förlåtelse för våra synder.


Hebreerbrevet 10:12
Men Jesus bar fram ett enda offer för synden, och det ger oss förlåtelse för all framtid. Han satte sig sedan på Guds högra sida för att regera,


Hebreerbrevet 10:26
Om vi med vett och vilja fortsätter att synda mot Gud, trots att vi har tagit emot det sanna budskapet om Jesus, då finns det ju inte längre något offer som kan ge oss förlåtelse för våra synder.


Hebreerbrevet 10:29
Hur mycket värre ska då inte straffet bli för den som överger Guds Son. En sådan person säger ju nej till den befrielse från skuld som han själv har fått uppleva genom att Jesus offrade sitt blod och upprättade ett nytt förbund mellan Gud och människor. Och han hånar Guds Ande som förmedlar denna kärlek och förlåtelse från Gud.


Hebreerbrevet 12:15
Ta hand om varandra så att ingen går miste om Guds kärlek och förlåtelse. Låt er inte gripas av bitterhet mot Gud och mot varandra, för det skulle förstöra livet för många.


Hebreerbrevet 12:24
Ni har kommit till Jesus själv, han som blev medlare i ett nytt förbund mellan Gud och människor då han offrade sitt blod på korset. Och hans blod ropar inte på hämnd så som Abels blod gjorde. Nej, det ropar till Gud om förlåtelse.


Hebreerbrevet 13:10
Vi har fått något som är bättre än reglerna i Moses lag. Vi har fått en överstepräst som har offrat sig själv på korset för att ge oss förlåtelse för våra synder, och vi kan alla få del av hans offer. Men när de judiska översteprästerna slaktade djur på altaret, fick de aldrig äta av de offer som skulle utplåna folkets synder.


Jakobsbrevet 4:8
Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Be Gud om förlåtelse för era synder. Tvivla inte mer, utan tro på Gud av hela hjärtat.


1 Petrusbrevet 1:2
Ni tackade ja till Guds, vår Fars, inbjudan att få tillhöra honom, och har nu fått förlåtelse för era synder, eftersom Jesus dog för att ta vårt straff precis så som Gud för länge sedan hade planerat. Och genom kraften i Guds Ande kan ni nu lyda Jesus Kristus och leva helt för honom. Jag ber att Gud ska visa er godhet, och att ni mer och mer ska fyllas av hans frid.


1 Petrusbrevet 1:10
Det var denna räddning profeterna så ivrigt längtade efter och försökte förstå. De framförde Guds budskap om den kärlek och förlåtelse som ni skulle få uppleva, men visste inte själva vad det handlade om.


1 Petrusbrevet 1:22
Ni har fått förlåtelse för era synder genom att tro på det sanna budskapet om Jesus, och kan nu visa varandra en uppriktig kärlek. Se därför till att ni älskar varandra av hela hjärtat.


1 Petrusbrevet 3:18
Kristus själv fick ju lida. Han dog för att ta straffet för våra synder, en gång för alla. Ja, han som aldrig hade gjort något ont, dog för att vi onda människor skulle få förlåtelse och kunna komma till Gud. Hans kropp blev dödad, men Guds Ande gjorde honom levande igen.


2 Petrusbrevet 3:18
Håll istället fast vid den kärlek och förlåtelse ni har fått uppleva, och se till att ni för varje dag mer och mer lära känna vår Herre Jesus Kristus, han som har räddat oss. Hans är äran, både nu och i evighet. Ja, det är sant!


1 Johannesbrevet 1:7
Men om vi lever i Guds ljus, på samma sätt som Jesus ständigt är i Guds ljus, då har vi gemenskap med varandra och får förlåtelse för våra synder genom att Jesus, Guds Son, offrade sitt liv och sitt blod för oss.


1 Johannesbrevet 2:2
Han betalade straffet för våra synder genom att offra sitt liv, och därför kan alla människor få förlåtelse för sina synder.


1 Johannesbrevet 4:10
Detta är den verkliga kärleken, att Gud älskade oss inte därför att vi älskade honom, utan att han älskade oss först och sände sin Son till att ta straffet för våra synder så att vi kunde få förlåtelse.


Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.