A A A A A


Sök

Matteus 1:7
Rehabeam, Avia, Asa,


Matteus 1:12
Efter bortförandet till Babylon: Shealtiel, Serubbabel,


Matteus 1:23
'Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och man ska kalla honom Immanuel (det betyder "Gud är med oss").'


Matteus 1:24
När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria,


Matteus 2:1
Jesus föddes i staden Betlehem i Judeen under kung Herodes regeringstid. Och efter ett tag kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade:


Matteus 2:5
"I Betlehem i Judeen", svarade de, "för Gud har sagt genom det som profeten Mika skrev:


Matteus 2:6
'Du Betlehem i Judas land, du är inte alls någon obetydlig stad, för en härskare ska komma från dig, en som blir en herde för mitt folk Israel. ' "


Matteus 2:8
"Res till Betlehem och leta efter barnet. Och när ni har hittat det, kom då tillbaka och tala om det för mig, så att jag också kan resa dit och hylla det."


Matteus 2:9
Efter samtalet med kungen gav stjärntydarna sig iväg, och då visade sig den stjärna igen som de hade sett gå upp i deras eget land. Den gick före dem tills den stannade över det ställe där barnet fanns i Betlehem.


Matteus 2:16
Herodes blev rasande när han förstod att stjärntydarna hade lurat honom. Och han skickade soldater till Betlehem med order om att döda alla pojkar som var två år eller yngre, både i staden och på landsbygden runt omkring. Detta eftersom stjärntydarna hade sagt att stjärnan första gången hade visat sig för dem två år tidigare.


Matteus 3:6
och när de hade bekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden.


Matteus 3:8
Nej, först måste ni bevisa att ni vänt er bort från synden genom att göra det som är rätt.


Matteus 4:6
och sa: "Hoppa ner, om du nu är Guds Son! Det står ju i Skriften: 'Gud ska befalla sina änglar att skydda dig. De ska bära dig på sina händer, så att du inte skadar dig mot någon sten. ' "


Matteus 4:8
Efter det tog djävulen med honom upp till toppen av ett mycket högt berg och visade honom världens alla länder och deras härlighet.


Matteus 4:9
"Allt detta ska jag ge dig ", sa han, "om du bara faller ner och tillber mig."


Matteus 4:10
"Försvinn, Satan", svarade Jesus honom. "Det står ju i Skriften: 'Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna. ' "


Matteus 4:11
Då lät djävulen honom vara, och änglar kom till Jesus för att betjäna honom.


Matteus 4:21
När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt tillsammans med sin pappa Sebedaios och göra i ordning sina nät. Han ropade på dem också, och


Matteus 4:23
Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, och vart han än kom berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket.


Matteus 4:24
Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser och snart kom det sjuka människor också från Syrien för att bli botade. Vilken sjukdom eller vilket lidande de än var drabbade av, om de var besatta av onda andar, led av krampanfall eller var förlamade, så botade han dem.


Matteus 5:1
En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på ett berg tillsammans med sina efterföljare,


Matteus 5:3
"Lyckliga är de som inser att de behöver Gud, för de får vara Guds eget folk.


Matteus 5:12
Jubla och var glada, för Gud ska belöna er. Kom ihåg att profeterna som förr i tiden framförde Guds budskap också blev förföljda.


Matteus 5:13
Ni är det salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det har förlorat sin kraft? Kan man få det salt igen? Nej, det duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.


Matteus 5:14
Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla.


Matteus 5:19
Den som bryter mot minsta lilla bud i lagen, och lär andra att göra likadant, han ska betyda minst bland dem som får vara Guds eget folk. Men den som håller lagen och lär andra att göra det, han ska få stor betydelse bland Guds eget folk.


Matteus 5:26
Och jag försäkrar dig att du måste stanna där tills du betalt hela bötesbeloppet.


Matteus 5:28
Men jag säger: den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.


Matteus 5:31
Det står i Moses lag: 'Om någon vill skilja sig från sin fru, så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan.'


Matteus 5:38
Ni har hört att det står i Moses lag: 'Om ett öga skadas, måste den skyldige betala med sitt eget öga. Och om en tand skadas, ska han betala med sin egen tand.'


Matteus 5:41
Befaller någon dig att bära hans packning en mil, så bär den två.


Matteus 5:42
Ge till den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.


Matteus 5:44
Men jag säger: Älska era fiender! Be för dem som förföljer er!


Matteus 6:2
När ni ger en gåva till en nödlidande, ropa då inte ut det till andra. Var inte som de falska människor som bara låtsas lyda Gud. De basunerar ut sina goda gärningar i synagogorna och på gatorna för att få beröm! Jag försäkrar er att de redan har fått ut sin lön.


Matteus 6:3
Nej, om du hjälper någon, så gör det i hemlighet. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör. Då kommer din Far, som ser allt, att belöna dig.


Matteus 6:5
När ni ber, ska ni inte visa upp er för andra. Var inte som de falska människor som bara låtsas lyda Gud. De älskar att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. Jag försäkrar er att de redan har fått ut sin lön.


Matteus 6:6
Nej, när du ber, gå då istället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din Far i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.


Matteus 6:7
Rabbla inte upp samma bön gång på gång, som de människor gör som inte känner Gud. De tror att bönen har större chans att bli besvarad om de använder många ord.


Matteus 6:8
Var inte som de, för er Far vet precis vad ni behöver, innan ni ens ber honom om det!


Matteus 6:9
Be istället så här: Vår Far i himlen, vi ber att du ska bli ärad.


Matteus 6:11
Ge oss den mat vi behöver, dag för dag,


Matteus 6:18
Låt fastan vara en hemlighet mellan dig och din Far i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.


Matteus 6:20
Samla dina skatter i himlen, där de behåller sitt värde och är säkra för tjuvar.


Matteus 6:28
Och varför oroar ni er för kläder? Se på liljorna på ängen. De arbetar inte och tillverkar inga kläder.


Matteus 6:31
Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka, eller för vad ni ska ta på er. Gör inte som de människor som inte känner Gud. De jagar efter allt detta och oroar sig hela tiden. Men er Far i himlen vet redan vad ni behöver.


Matteus 6:34
Oroa er alltså inte för morgondagen, utan lös problemen den dag de verkligen dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl."


Matteus 7:2
för Gud kommer att behandla er som ni behandlar andra. Den måttstock ni använder då ni dömer andra, den kommer Gud att använda när han dömer er.


Matteus 7:7
Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka och dörren ska öppnas.


Matteus 7:8
För alla som ber, de får, och alla som söker, de finner. Och för var och en som knackar ska dörren öppnas.


Matteus 7:9
Du som är förälder, inte ger du väl ditt barn en sten när det ber om bröd, eller en orm när det ber om en fisk? Naturligtvis inte!


Matteus 7:11
Men om nu ni, som är onda och hårdhjärtade, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det?


Matteus 7:12
Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Detta är vad Gud har sagt genom Moses lag och profeterna.


Matteus 7:24
Den som hör min undervisning och handlar efter den är klok. Han liknar en man som bygger sitt hus på berggrunden.


Matteus 8:1
När Jesus sedan gick ner från berget följde massor av människor efter honom.


Matteus 8:4
Men Jesus sa till honom: "Berätta inte detta för någon, utan gå till prästen så att han kan undersöka dig. Ta också med dig det offer som Mose har bestämt, så att alla förstår att Gud har botat dig."


Matteus 8:14
När Jesus sedan kom hem till Petrus fick han se att Petrus svärmor låg till sängs med hög feber.


Matteus 8:15
Han rörde då vid hennes hand och genast försvann febern, och hon steg upp och började laga mat åt dem.


Matteus 8:16
Samma kväll förde man många besatta människor till Jesus, och han drev ut de onda andarna genom att bara tala till dem. Han botade också alla de sjuka.


Matteus 8:18
När Jesus såg att det samlades mer och mer folk bad han sina efterföljare att göra sig beredda att åka över till andra sidan sjön.


Matteus 8:21
En annan av hans efterföljare sa: "Herre, jag vill gärna följa dig, men låt mig först gå hem och begrava min pappa."


Matteus 8:22
Då svarade Jesus honom: "Följ mig och låt dem som är andligt döda begrava sina döda."


Matteus 8:28
När Jesus hade kommit över till andra sidan sjön, till gadarenernas område, kom två män som var besatta av onda andar emot honom. De bodde bland gravarna och var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen.


Matteus 8:30
Samtidigt gick en stor svinhjord och betade inte långt därifrån,


Matteus 8:32
Jesus sa: "Som ni vill, ge er iväg!" Och genast lämnade de onda andarna männen och for in i svinen, och hela hjorden rusade utför bergssluttningen och drunknade i sjön.


Matteus 8:33
Herdarna som vaktat svinen flydde, och när de kom till den närliggande staden berättade de alltihop, även det som hänt med de besatta.


Matteus 9:6
Sedan vände han sig till den förlamade och sa: "För att bevisa att jag, Människosonen, har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig: 'Res dig upp, ta din bår och gå hem!' "


Matteus 9:12
"Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.


Matteus 9:23
När Jesus sedan kom fram till synagogföreståndarens hus och hörde begravningsmusiken och fick se alla människor som klagade högljutt,


Matteus 9:30
Jesus varnade dem sedan strängt för att berätta detta för någon,


Matteus 9:32
När de båda männen var på väg ut kom man till Jesus med en besatt man som inte kunde tala.


Matteus 9:35
Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och undervisade i synagogorna. Och vart han än kom berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och han botade alla slags sjukdomar och plågor.


Matteus 9:37
"Skörden är stor, men arbetarna är få", sa han till sina efterföljare.


Matteus 9:38
"Be därför den som har ansvaret för skördearbetet att han skickar ut fler arbetare på fälten."


Matteus 10:2
Här är namnen på dessa tolv sändebud: Simon, som kallas Petrus, hans bror Andreas, Sebedaios söner Jakob och Johannes,


Matteus 10:5
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte till andra folk eller till någon samarisk stad,


Matteus 10:8
Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska friska och driv ut onda andar. Gör allt utan betalning, för ni har fått denna förmåga av mig helt gratis.


Matteus 10:10
och packa ingen väska för vandringen. Ta inte med några extra kläder eller skor och inte heller någon vandringsstav. Ni kommer att få allt ni behöver, för arbetaren är värd sin mat.


Matteus 10:13
och om de är värda att få del av hans frid, ska han ge dem av den. Men om de inte är värda att få av hans frid, får ni själva behålla det ni önskade dem.


Matteus 10:14
Tar man inte emot er i en stad eller i ett hem, så gå bara därifrån. Skaka stadens damm av era fötter och bekymra er inte mer om dessa människor.


Matteus 10:18
Och ni ska för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare och få tillfälle att berätta för dem vad ni hört och sett. Ja, ni ska få berätta om mig för främmande folk.


Matteus 10:19
Men när ni ställs inför domstolen behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga, för ni ska få de rätta orden just när ni behöver dem.


Matteus 10:28
Var inte rädda för dem som vill döda er, men inte har makt att göra något mer. Det finns bara en som har sådan makt att man behöver vara rädd för honom, och det är Gud, han som både kan döda och sedan straffa i helvetet.


Matteus 10:32
Om någon öppet bekänner att han tillhör mig, ska jag inför min Far i himlen bekänna att han tillhör mig.


Matteus 10:38
Den som vägrar att följa mitt exempel och inte är beredd att dö, han kan inte tillhöra mig.


Matteus 10:41
Om ni tar emot en profet, därför att han framför Guds budskap, så kommer ni att få samma lön som profeten. Och om ni tar emot en människa som lever efter Guds vilja, därför att hon lever för Gud, då ska ni få samma belöning som den människan.


Matteus 11:4
Jesus svarade dem: "Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har hört och sett:


Matteus 11:10
Han är den som Gud talar om i Skriften när han säger: 'Lyssna! Jag sänder min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig.'


Matteus 11:11
Jag försäkrar er, att Johannes döparen har betytt mer än någon annan människa som har trätt fram offentligt. Ändå kommer den minst betydelsefulla bland dem som får vara Guds eget folk att betyda mer än vad Johannes gjorde här på jorden.


Matteus 11:17
'Vi spelade bröllopsmusik för er, men ni ville inte dansa. Vi spelade begravningsmusik för er, men ni ville inte sörja.'


Matteus 11:18
Exakt så reagerar man när det gäller Johannes döparen och mig. Johannes dricker inte vin och går ofta utan mat, och då säger man: 'Han är besatt av en ond ande.'


Matteus 11:19
Men jag, Människosonen, äter och dricker, och då beskyller man mig för att frossa i mat och dryck och leva tillsammans med de värsta syndare! Men till slut kommer Gud i sin vishet ändå att få rätt, när man ser resultatet av hans vishet. "


Matteus 11:21
"Hur fruktansvärt kommer det inte att bli för er som bor i Korasin och Betsaida! För om de under jag gjorde hos er hade gjorts i Tyros och Sidon, hade människorna där ångrat sin synd och vänt om till Gud för länge sedan.


Matteus 11:26
Ja, Far, så har du bestämt."


Matteus 12:5
Och har ni aldrig läst i lagen att prästerna som tjänstgör i templet får arbeta på vilodagen?


Matteus 12:16
men för att inte väcka misstankar om vem han var, förbjöd han dem strängt att berätta om det.


Matteus 12:22
Sedan förde man till honom en besatt man som var både blind och stum. Och Jesus botade honom, så att han kunde se och tala.


Matteus 12:30
Den som inte är för mig är emot mig, och den som inte hjälper mig i mitt arbete, han motarbetar mig.


Matteus 12:38
En dag kom några av laglärarna, tillsammans med fariseerna, och bad att få se ett tecken som skulle bevisa att Jesus verkligen var Messias, den utlovade kungen.


Matteus 12:43
Detta onda släkte kommer att drabbas av samma öde som många besatta gör: När en ond ande drivs ut ur en människa, irrar den oroligt omkring i öknen och letar efter ett nytt offer. Hittar den då ingen säger den: 'Jag vänder tillbaka till den människa jag kom ifrån.' Och när den gör det och finner hennes hjärta tomt, rent och iordningställt, letar den reda på sju andar till, ännu värre än den själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över människan, och hon får det långt värre än hon hade det förut."


Matteus 13:10
Jesus efterföljare kom senare fram till honom och frågade: "Varför berättar du sådana här bilder för folket?"


Matteus 13:13
Det är därför jag berättar de här bilderna, så att människor ska höra och se, men ändå inte förstå.


Matteus 13:18
Här är förklaringen till berättelsen om lantbrukaren som sådde säd:


Matteus 13:22
Marken som var täckt av tistlar kan jämföras med den människa som hör budskapet men låter vardagens bekymmer och längtan efter att tjäna mycket pengar få kväva det hon hört, så att budskapet till slut inte påverkar hennes liv alls.


Matteus 13:27
Då gick tjänarna och berättade för mannen: 'Herre, åkern där du sådde den goda säden är full av ogräs! Var kom det ifrån?'


Matteus 13:33
Han berättade också en annan bild: "Där Gud regerar blir det som när en kvinna blandar jäst i degen då hon bakar. Hon tar lite jäst och blandar in den i en stor mängd mjöl och arbetar ihop alltsammans. Sedan påverkar jästen hela degen."


Matteus 13:34
Allt detta berättade Jesus för folket genom att använda bilder. Ja, han talade till dem bara genom bilder.


Matteus 13:35
Och genom detta blev det verklighet som Gud förutsagt genom en profet: "Jag ska tala i bilder, jag ska berätta hemligheter gömda sedan världens skapelse."


Matteus 13:44
Jesus berättade också fler bilder. Han sa: "Där Gud regerar blir det som när en man upptäcker en skatt i en åker. I sin iver gräver han ner skatten igen och går och säljer allt han äger för att kunna köpa åkern, så att skatten kan bli hans.


Matteus 13:52
Då sa han: "Det betyder att varje person som känner till Skriften, och nu hör till det folk som Gud regerar över, i fortsättningen kan berätta om både det nya och det gamla sättet att tjäna Gud."


Matteus 13:53
När Jesus hade berättat alla dessa bilder, lämnade han platsen.


Matteus 14:1
Efter ett tag fick kung Herodes höra vad man berättade om Jesus,


Matteus 14:7
att han svor på att ge henne vad hon än begärde.


Matteus 14:12
Efteråt kom Johannes efterföljare och hämtade kroppen och begravde den. Sedan gick de till Jesus och berättade vad som hade hänt.


Matteus 14:16
Men Jesus svarade: "Det behövs inte. Ni själva kan ge dem mat!"


Matteus 14:23
Och sedan han gjort det, gick han upp på ett berg för att be. Där var han sedan ensam när det blev kväll.


Matteus 15:5
Men ni påstår att man inte alls behöver respektera sina föräldrar eller ta hand om dem när de blir gamla, om man bara ger pengarna som en gåva till templet istället. Så ogiltigförklarar ni Guds direkta befallning genom att följa era egna regler.


Matteus 15:9
Deras tillbedjan är värdelös, för de bud de lär ut är människors lagar och inte Guds bud. ' "


Matteus 15:22
En kanaaneisk kvinna från trakten kom då till honom och ropade: "Herre, du som ska ärva kung Davids tron, ha medlidande med mig. Min dotter är besatt av en ond ande och den plågar henne ständigt."


Matteus 15:28
"Kvinna", sa Jesus till henne, "din tro är stark. Du ska få det du ber om." Och i samma stund blev hennes dotter botad.


Matteus 15:29
Jesus återvände nu till Galileiska sjön och gick upp på ett berg i närheten av sjön och satte sig där.


Matteus 16:1
Fariseerna och saddukeerna kom fram till Jesus, och de krävde att han skulle ge dem ett tecken från Gud som bevis på vem han var.


Matteus 16:18
Du är Petrus, en klippa, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens helvetets makter ska kunna besegra den.


Matteus 16:20
Sedan förbjöd han sina efterföljare att berätta för andra att han var Messias, den utlovade kungen.


Matteus 16:24
Sedan sa Jesus till sina efterföljare: "Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och vara beredd att dö.


Matteus 17:1
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva.


Matteus 17:9
På väg ner från berget befallde Jesus dem: "Berätta inte för någon om det ni har sett, förrän jag, Människosonen, har uppstått från de döda."


Matteus 17:12
Faktum är att han redan har kommit, men ingen kände igen honom, och de behandlade honom illa. På samma sätt ska de också låta mig, Människosonen, få lida."


Matteus 17:14
När de hade kommit ner från berget och mötte folket igen, kom det fram en man och föll på knä för Jesus och sa:


Matteus 17:20
"Därför att ni har så liten tro", svarade Jesus. "Jag försäkrar er, att om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: 'Flytta dig dit bort', och det skulle göra det. Inget skulle vara omöjligt för er."


Matteus 17:23
och de kommer att döda mig. Men på den tredje dagen ska jag uppstå från de döda igen." Då blev hans efterföljare mycket sorgsna och bedrövade.


Matteus 17:24
När de återvänt till Kafarnaum, kom de män som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: "Betalar inte er mästare någon tempelskatt?"


Matteus 17:26
"Då slipper alltså de egna medborgarna att betala skatt", sa Jesus.


Matteus 17:27
"Men vi ska inte ge dem något att anklaga oss för, så gå ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får. Då kommer du att hitta ett silvermynt, som räcker till skatt för oss båda två. Ta det och betala männen."


Matteus 18:1
Lite senare kom Jesus efterföljare fram till honom och frågade vem som är mest betydelsefull bland dem som får vara Guds eget folk.


Matteus 18:4
Den som gör sig liten och ödmjuk som det här barnet, han är mest betydelsefull bland dem som får vara Guds eget folk.


Matteus 18:8
Om din hand eller fot får dig att synda, så hugg av den och kasta bort den. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ena handen eller foten än att kastas i helvetets eld med både händer och fötter i behåll.


Matteus 18:9
Och om ditt öga får dig att synda, så riv ut det och kasta bort det. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ett öga än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.


Matteus 18:12
Låt mig ta en bild: Om en man har 100 får och plötsligt upptäcker att ett har kommit bort, vad tror ni han gör då? Lämnar han inte de 99 andra kvar bland bergen och ger sig iväg för att leta efter det som har försvunnit?


Matteus 18:15
Jesus fortsatte: "Men om en troende har handlat fel mot dig, så gå till honom enskilt och diskutera det onda han har gjort. Lyssnar han då på dig och bekänner att han har handlat fel har du vunnit tillbaka din troende bror.


Matteus 18:17
Vägrar han fortfarande att lyssna på dig, ska du ta upp fallet i församlingen. Och om församlingen då ger dig rätt, men han inte vill acceptera det, så behandla honom som en tullindrivare eller någon annan gudlös människa.


Matteus 18:19
Jag säger er också att allt som två av er här på jorden kommer överens att be om, det ska de få av min Far i himlen.


Matteus 18:23
"Där Gud regerar blir det som i den här berättelsen: En kung ville ha redovisning av sina tjänare.


Matteus 18:25
Och eftersom tjänaren inte kunde betala tillbaka pengarna, befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin fru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas på det sättet.


Matteus 18:26
Men mannen kastade sig förtvivlad ner framför fötterna på kungen och bad: 'Ge mig bara lite tid, så ska jag betala alltihop.'


Matteus 18:29
Hans arbetskamrat föll då ner inför honom och sa: 'Ge mig bara lite tid, så ska jag betala. '


Matteus 18:30
Men mannen ville inte vänta, utan gick därifrån och ordnade så den andre tjänaren blev satt i fängelse tills hela skulden var betald.


Matteus 18:31
När de andra tjänarna fick reda på detta blev de mycket upprörda och gick till kungen och berättade vad som hade hänt.


Matteus 18:33
Borde inte du ha haft lika stort medlidande med din arbetskamrat som jag hade med dig?'


Matteus 18:34
Sedan lät den uppretade kungen sina fångvaktare ta hand om mannen, tills han betalt allt han var skyldig.


Matteus 19:7
Då frågade de: "Varför bestämde då Mose att en man kan skiljas genom att skriva ett intyg som bevis på skilsmässan, och att han sedan kan skicka iväg kvinnan?"


Matteus 19:13
Sedan kom man till Jesus med små barn för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men hans efterföljare körde bort dem.


Matteus 19:20
"Jag håller redan alla dessa bud", svarade den unga mannen. "Vad mer behöver jag göra?"


Matteus 19:22
Men när den unga mannen hörde detta gick han bedrövad därifrån, för han var mycket rik.


Matteus 19:29
Var och en som lämnar hus eller syskon eller föräldrar eller barn eller åkrar för att följa mig ska få mångdubbelt igen och få evigt liv som arv.


Matteus 19:30
Många som idag har låg status ska vara bland de främsta i Guds nya värld, medan andra, som idag är betydelsefulla, måste hålla sig i bakgrunden."


Matteus 20:1
Jesus fortsatte: "Där Gud regerar blir det nämligen som i den här berättelsen: En jordägare gick ut tidigt en morgon för att anställa arbetare till sin vingård.


Matteus 20:2
Han kom överens med dem om en normal dagslön, och arbetarna gick iväg till vingården.


Matteus 20:4
Även dem skickade han iväg till vingården och lovade att han vid dagens slut skulle betala vad som var rimligt.


Matteus 20:6
Klockan fem, en timma innan arbetsdagens slut, var han tillbaka i staden igen och såg då några andra män stå där. Han frågade dem: 'Varför har ni inte arbetat på hela dagen?'


Matteus 20:7
'Därför att ingen har anställt oss', svarade de. 'Gå då iväg och arbeta tillsammans med de andra i min vingård', sa han till dem.


Matteus 20:8
När kvällen sedan kom, bad jordägaren sin förman att kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men han fick order om att börja med dem som kommit sist.


Matteus 20:9
De män som börjat arbeta klockan fem kom då fram, och var och en fick en hel dagslön.


Matteus 20:10
När de män som anställts först kom för att få sin lön, trodde de därför att de skulle få mycket mer. Men de fick samma belopp.


Matteus 20:11
Då började de protestera: 'De här karlarna har bara hållit på en timma och ändå betalar du lika mycket till dem som till oss, trots att vi har arbetat hela dagen i den brännande hettan.'


Matteus 20:16
Så ska de som idag har låg status vara bland de främsta i Guds nya värld, medan andra, som idag är betydelsefulla, måste hålla sig i bakgrunden."


Matteus 20:20
Lite senare kom mamman till Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till Jesus tillsammans med sina söner och föll på knä för att be om något.


Matteus 20:22
Men Jesus sa: "Ni vet inte vad ni ber om!" Och så vände han sig till Jakob och Johannes och frågade: "Kan ni uthärda de fruktansvärda lidanden som jag måste uthärda?" "Ja", svarade de. "Det kan vi!"


Matteus 20:23
Då sa Jesus till dem: "Ni kommer att få lida precis som jag, men jag har ingen rätt att bestämma vilka som ska sitta på min högra och på min vänstra sida. De platserna är reserverade för dem som min Far i himlen väljer ut."


Matteus 21:1
När Jesus och hans efterföljare närmade sig Jerusalem och var nära byn Betfage vid Olivberget, skickade han iväg två av dem


Matteus 21:3
och om någon frågar vad ni håller på med, så säg bara: 'Herren behöver dem'. Då kommer den som frågar genast att låta er ta djuren."


Matteus 21:6
De båda efterföljarna gjorde som Jesus hade befallt dem och


Matteus 21:13
Och han sa till dem: "Gud har sagt i Skriften: 'Mitt hus ska vara en plats där människor kan be.' Men ni har låtit det bli 'ett tillhåll för tjuvar och banditer'."


Matteus 21:17
Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till byn Betania, där han stannade över natten.


Matteus 21:21
Då sa Jesus till dem: "Jag försäkrar, att om ni verkligen tror och inte tvivlar, kan ni också göra så här med fikonträdet, och mer än så. Ni kan till och med säga till det här berget: 'Upp med dig och kasta dig i havet' och det kommer att göra det.


Matteus 21:22
Ni kan få vad som helst som ni ber om i era böner, om ni bara tror."


Matteus 21:25
De började genast diskutera med varandra och sa: "Om vi säger att det var på Guds befallning, så kommer han att fråga varför vi inte trodde på honom.


Matteus 21:28
"Men vad säger ni om det här?" fortsatte Jesus. "En man hade två söner, och en dag sa han till den ene: 'Gå ut och arbeta i vingården idag.'


Matteus 21:33
"Jag ska berätta en annan bild för er", sa Jesus. "En jordägare planterade en vingård. Han byggde en mur runt omkring den och grävde en grop där han kunde pressa druvorna. Han byggde också ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut vingården till några lantbrukare medan han själv reste bort.


Matteus 21:38
Men när lantbrukarna fick se sonen, sa de till varandra: 'Här kommer han som ska ärva hela vingården. Kom så dödar vi honom och lägger beslag på den själva!'


Matteus 21:45
När översteprästerna och fariseerna hörde vad Jesus berättade, förstod de att det var dem han talade om.


Matteus 22:1
Jesus berättade ännu en bild för dem. Han sa:


Matteus 22:2
"Där Gud regerar blir det som i den här berättelsen: En kung förberedde en stor bröllopsfest för sin son.


Matteus 22:3
Han bjöd in många gäster, och när förberedelserna var klara skickade han ut tjänare för att tala om för de inbjudna att det var dags att komma. Men alla tackade nej.


Matteus 22:17
Tala nu om för oss om det är rätt eller fel att betala skatt till den romerska kejsaren. Vad anser du?"


Matteus 22:19
Visa mig ett mynt, ett sådant som man betalar skatt med." Då gav de honom ett romerskt mynt,


Matteus 23:11
Den som vill bli betydelsefull bland er måste bli de andras tjänare.


Matteus 23:15
Ja, olycka ska drabba er, som bara låtsas lyda Gud! Ni kan resa över både hav och land för att få någon att tro på Gud, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.


Matteus 23:16
Olycka ska drabba er, ni blinda ledare! Ni påstår att om man svär 'vid Guds tempel' betyder det ingenting, den eden kan man bryta. Men om man svär 'vid guldet i templet' är det bindande!


Matteus 23:18
Ni säger också att om man svär 'vid altaret' betyder det ingenting, men om man svär 'vid gåvorna på altaret' är det bindande!


Matteus 23:27
Olycka ska drabba er laglärare och fariseer! Ni visar upp en fin fasad, men ni är som vitmålade gravar. De är vackra på utsidan, men inuti är de fyllda av döda människors ben och smuts och ruttenhet.


Matteus 23:35
Men på grund av detta ska ni få stå till svars för alla mord på människor som följt Guds vilja, ända från Abel till Sakarja, Berekjas son, honom som ni mördade mellan templet och altaret.


Matteus 24:1
När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån, kom hans efterföljare fram och ville få honom att beundra tempelbyggnaderna.


Matteus 24:3
När Jesus senare satt på Olivbergets sluttning och var ensam med sina efterföljare, kom de fram till honom och frågade: "När ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidens slut närmar sig?"


Matteus 24:6
Ni kommer att få höra om krig och hot om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste bli krig, men det betyder inte att slutet har kommit.


Matteus 24:16
Och då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.


Matteus 24:20
Be att ni inte behöver fly på vintern eller på vilodagen,


Matteus 24:40
Då ska två män arbeta tillsammans på åkern; den ene tas med, den andre lämnas kvar.


Matteus 24:42
Håll er alltså vakna och beredda, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer!


Matteus 24:44
Var beredda ni också, för jag kommer tillbaka när ni minst av allt väntar det.


Matteus 24:45
Tänk er också bilden av en klok och pålitlig tjänare, som av sin herre har fått i uppgift att se till att de andra tjänarna får mat när de behöver.


Matteus 25:1
Jesus fortsatte: "Då Gud kommer för att regera över alla folk, ska det bli som i den här berättelsen: Tio unga flickor, som var tärnor vid ett bröllop, tog sina oljelampor och gick ut för att möta brudgummen.


Matteus 25:9
Då svarade de andra: 'Vi har inte så mycket att det räcker till er också. Gå iväg till dem som säljer olja och köp det ni behöver!'


Matteus 25:10
Men medan de var borta och köpte olja, kom brudgummen. De som var beredda fick då följa med honom in till bröllopsfesten, och porten låstes.


Matteus 25:13
Håll er därför vakna och var beredda, för ni vet inte vilken dag eller timme jag kommer tillbaka.


Matteus 25:14
När jag kommer tillbaka, blir det nämligen som i den här berättelsen om en man som reste utomlands: Mannen samlade sina tjänare och gav dem i uppdrag att förvalta hans förmögenhet medan han var borta.


Matteus 25:36
Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.'


Matteus 25:39
När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?'


Matteus 25:43
Jag var främling, men ni vägrade att ge mig husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte.'


Matteus 26:6
Jesus var en dag i Betania för att hälsa på hos Simon, som tidigare hade varit spetälsk.


Matteus 26:12
Genom att hälla den här oljan över mig har hon förberett min begravning.


Matteus 26:13
Faktum är att överallt i världen där man sprider budskapet om mig, ska man också berätta om det hon nyss gjorde och komma ihåg henne."


Matteus 26:15
och frågade: "Hur mycket betalar ni mig om jag överlämnar Jesus åt er?" Översteprästerna gav honom då 30 silvermynt,


Matteus 26:18
Jesus svarade: "Gå in i Jerusalem och sök upp en viss man och säg till honom: 'Vår Mästare säger: Den tid Gud har bestämt för mig har nu kommit. Nu vill jag äta påskmåltiden i ditt hus tillsammans med mina efterföljare.' "


Matteus 26:22
Då blev de mycket bedrövade, och en efter en frågade de: "Det är väl inte jag, Herre?"


Matteus 26:28
för detta är mitt blod, som bekräftar det nya förbundet mellan Gud och människor. Mitt blod ska offras så att många kan få förlåtelse för sina synder.


Matteus 26:30
När de till sist hade sjungit lovsången tillsammans, gick de ut till Olivberget.


Matteus 26:36
Sedan gick Jesus med sina efterföljare till ett ställe som kallas Getsemane, och där sa han till dem: "Sätt er här medan jag går bort en bit och ber."


Matteus 26:41
Vaka och be, så att frestelserna inte segrar över er. Ni vill så gärna, men kroppen gör det svårt för er."


Matteus 26:42
Så lämnade han dem och bad samma bön för andra gången: "Far i himlen, om jag inte kan slippa det lidande som väntar, är jag beredd att göra din vilja."


Matteus 26:45
Sedan gick han tillbaka till sina efterföljare och sa: "Ja, ni sover och vilar er fortfarande. Men nu har den tidpunkt kommit då Gud bestämt att jag, Människosonen, ska överlämnas till onda människor.


Matteus 26:47
Medan Jesus fortfarande talade kom Judas, en av Jesus tolv närmaste efterföljare, tillsammans med en stor folkhop beväpnad med svärd och klubbor. De var utsända av översteprästerna och folkets ledare.


Matteus 26:53
Inser du inte att jag skulle kunna be min Far i himlen att skicka mer än tolv arméer med änglar för att skydda oss, och att han genast skulle göra det?


Matteus 26:55
Sedan vände sig Jesus till folkhopen och sa: "Är jag en så farlig brottsling att ni var tvungna att beväpna er med svärd och klubbor för att gripa mig? Varför arresterade ni mig inte på tempelplatsen? Varje dag satt jag där och undervisade utan att ni grep mig.


Matteus 26:59
Inne i huset försökte översteprästerna och hela det judiska rådet att hitta falska vittnesberättelser som skulle räcka för att döma Jesus till döden.


Matteus 26:65
Då slet översteprästen sönder sina kläder och ropade: "Han har hädat Gud! Det behövs inga fler vittnen. Ni har själva hört honom häda.


Matteus 27:1
Tidigt nästa morgon samlades alla översteprästerna och folkets ledare igen och bestämde att de skulle försöka få Jesus avrättad.


Matteus 27:6
Men översteprästerna samlade ihop pengarna och sa: "Vi kan inte lägga dem i offerkistan, eftersom Moses lag förbjuder oss att ta emot pengar som betalats för ett mord."


Matteus 27:7
Så efter en del diskussion bestämde man sig istället för att köpa Krukmakaråkern, som sedan användes som gravplats för främlingar som dog i Jerusalem.


Matteus 27:10
och köpte en åker av krukmakarna, precis som Herren befallt mig."


Matteus 27:33
Och när de kom ut till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen,


Matteus 27:43
Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom och bevisa att han älskar honom. Han har ju sagt att han är Guds Son."


Matteus 27:46
Och när klockan var runt tre ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachtani?" (det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?").


Matteus 27:56
Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var mamma till Jakob och Josef, och mamman till Sebedaios söner, Jakob och Johannes.


Matteus 27:60
och la den i en grav, som han nyligen hade låtit hugga ut i berget till sig själv. Sedan rullade han en stor sten framför ingången till graven och gick därifrån.


Matteus 27:64
Ge därför order om att graven bevakas i tre dagar, så att hans efterföljare inte kan komma och stjäla kroppen och sedan säga till alla att han har uppstått från de döda. För då skulle vi få ett ännu större problem att ta itu med."


Matteus 27:65
Pilatus svarade: "Jag ska ge er vakter. Bevaka sedan graven så gott ni kan."


Matteus 28:7
Skynda er sedan att berätta för hans efterföljare att han har uppstått från de döda, och att han går före dem till Galileen för att träffa dem där. Detta är mitt budskap."


Matteus 28:8
Kvinnorna lämnade genast graven, uppskrämda men samtidigt glada, och sprang för att berätta för Jesus efterföljare vad ängeln hade sagt.


Matteus 28:11
Medan kvinnorna var på väg från graven, sprang några av de vakter som stått där till översteprästerna och berättade vad som hade hänt.


Matteus 28:14
Om landshövdingen får höra om det, så ska vi ta hand om honom. Ni behöver inte oroa er."


Matteus 28:16
Jesus elva närmaste efterföljare gick sedan till det berg i Galileen där Jesus hade sagt att de skulle träffa honom.


Markus 1:2
"Lyssna! Jag sänder min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig.


Markus 1:5
Människor från hela Judeen och alla i Jerusalem kom ut i ödemarken för att höra honom tala, och när de hade bekänt sina synder, döpte han dem i Jordanfloden.


Markus 1:12
Genast efter detta förde Guds Ande ut Jesus i ödemarken, och där stannade han under 40 dagar och blev frestad av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.


Markus 1:19
När han gick lite längre bort på stranden fick han se Sebedaios söner, Jakob och Johannes, sitta i en båt och göra i ordning sina nät.


Markus 1:20
Han kallade på dem också, och de lämnade då sin pappa Sebedaios och hans arbetare för att följa Jesus.


Markus 1:23
I synagogan fanns den här dagen en man som var besatt av en ond ande, och han började skrika:


Markus 1:25
Men Jesus befallde strängt den onda anden: "Tig! Far ut ur honom!"


Markus 1:30
Där låg Simons svärmor sjuk i hög feber och det berättade de genast för Jesus.


Markus 1:31
Han gick då fram till henne och tog henne i handen och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon lagade mat åt dem.


Markus 1:32
På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta.


Markus 1:35
Nästa morgon, långt före gryningen, gick Jesus bort därifrån till en enslig plats för att kunna be.


Markus 1:44
"Berätta inte detta för någon, utan gå till prästen och låt honom undersöka dig. Ta också med dig det offer som Mose har bestämt för spetälska personer som blivit friska. Då kommer alla att förstå att Gud har botat dig."


Markus 1:45
Men mannen gick genast iväg och berättade för alla han mötte att han hade blivit frisk. Jesus kunde därför inte visa sig öppet längre i någon stad, utan måste hålla till ute i ödemarken. Men folk kom ändå till honom från alla håll.


Markus 2:10
Sedan vände han sig till den förlamade och sa: "För att bevisa att jag, Människosonen, har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig: 'Res dig upp, ta din sovmatta och gå hem!' "


Markus 2:17
Men Jesus hörde det och sa: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta hand om dem som redan följer hans vilja."


Markus 3:5
Då såg han på dem med vrede i blicken, djupt bedrövad över deras likgiltighet för människors nöd. Sedan sa han till mannen: "Räck fram din hand." Och då mannen gjorde det, blev handen normal igen!


Markus 3:11
När de som var besatta av onda andar fick syn på honom, föll de ner vid hans fötter och ropade: "Du är Guds Son!"


Markus 3:13
Sedan gick Jesus upp på ett berg och tog med sig några som han hade valt ut. Och när de var samlade där runt honom,


Markus 3:17
Sebedaios söner Jakob och Johannes, som han kallade "åsksönerna",


Markus 3:22
Men laglärarna, som hade kommit från Jerusalem, sa: "Han är besatt av Satan, de onda andarnas härskare. Det är därför som de onda andarna lyder honom."


Markus 3:23
Jesus kallade då till sig dessa män och förklarade genom att berätta bilder. Han sa: "Hur kan Satan driva ut sina egna onda andar?


Markus 4:2
Han undervisade dem genom att berätta många bilder, som till exempel denna. Han sa:


Markus 4:10
När han senare var ensam med sina tolv närmaste efterföljare och de andra som följde honom, frågade de: "Vad betyder det som du berättade?"


Markus 4:13
Men om ni inte ens förstår den här bilden om sädeskornen, hur ska ni då kunna begripa mina andra bilder?


Markus 4:19
men låter vardagens bekymmer, längtan efter att tjäna mycket pengar och begär efter andra saker få komma in i hjärtat och kväva budskapet, så att det till slut inte påverkar hennes liv alls.


Markus 4:26
Jesus berättade också en annan bild. Han sa: "Där Gud regerar blir det som när en lantbrukare sår säd på sin åker.


Markus 4:34
Ja, han talade faktiskt aldrig till dem utan att berätta någon bild, men när han senare blev ensam med sina efterföljare förklarade han bilderna för dem.


Markus 5:2
Och när Jesus steg ur båten rusade en man emot honom från gravplatsen. Han var besatt av en ond ande


Markus 5:5
Dag och natt höll han till bland gravarna eller irrade omkring uppe bland bergen och skrek och skar sönder sig själv med vassa stenar.


Markus 5:8
för Jesus hade just befallt: "Far ut ur mannen, du onda ande."


Markus 5:11
Men samtidigt som detta hände gick en stor svinhjord och betade på berget ovanför sjön.


Markus 5:13
och Jesus lät dem få som de ville. Då lämnade de onda andarna mannen och for in i svinen, och hela hjorden på omkring 2000 svin, störtade utför bergssluttningen och drunknade i sjön.


Markus 5:14
Herdarna som vaktat svinen sprang till den närliggande staden och till byarna runt omkring och berättade alltihop, och folket gick då ut för att ta reda på vad som hade hänt.


Markus 5:15
När de kom fram till Jesus fick de se mannen som haft de onda andarna i sig sitta där, påklädd och fullständigt normal. Skräckslagna hörde de sedan ögonvittnena berätta hur den besatta mannen hade blivit befriad och vad som hade hänt med svinen.


Markus 5:18
När han steg i båten, bad mannen som varit besatt att han skulle få följa med Jesus.


Markus 5:19
Men Jesus ville inte ta med honom. "Gå hem till din familj och dina vänner", sa han, "och berätta för dem vilket stort under Herren har gjort med dig, och hur han hade medlidande med dig och hjälpte dig."


Markus 5:20
Då gick mannen iväg och berättade i hela Tiostadsområdet om det stora under Jesus hade gjort med honom. Och folk blev alldeles häpna när de hörde hans berättelse.


Markus 5:23
och sa: "Min lilla flicka håller på att dö. Jag ber dig, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk igen."


Markus 5:26
Hon hade plågats mycket och behandlats av många läkare, men trots att hon gjort slut på allt hon ägde för att bli frisk, hade hon inte blivit bättre, utan snarare sämre.


Markus 5:29
Och så snart hon rört vid honom, stannade blödningen och hon kände att hon var befriad från sitt lidande.


Markus 5:33
Kvinnan blev förskräckt, eftersom hon visste vad som hade hänt med henne, men hon kom darrande fram och föll ner för Jesus och berättade hur allt hade gått till.


Markus 5:34
Då sa Jesus till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är befriad från ditt lidande."


Markus 5:41
Så tog han flickan i handen och sa till henne: "Talita koum! " (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, ställ dig upp!)


Markus 5:43
men Jesus förbjöd dem att berätta för någon vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta.


Markus 6:11
"Men om människorna på en plats inte vill ta emot er eller lyssna till er, så gå bara därifrån och bekymra er inte mer om dem. Skaka platsens damm av era fötter som ett tecken på att de själva får ta ansvar för vad de gjort."


Markus 6:22
Kung Herodes och hans gäster blev mycket förtjusta, och kungen sa till flickan: "Be mig om vad du vill, och jag ska ge det till dig."


Markus 6:23
Sedan svor han inför gästerna och upprepade: "Ja, vad du än ber mig om ska du få, om det så är hälften av mitt rike."


Markus 6:24
Hon gick då ut och frågade sin mamma vad hon skulle be om. Och mamman svarade: "Be om Johannes döparens huvud!"


Markus 6:29
Men när Johannes efterföljare hörde vad som hänt, kom de och hämtade hans kropp och begravde den.


Markus 6:34
Och när Jesus steg ur båten och fick se allt folk som hade samlats, kände han medlidande med dem, för de var som får utan herde. Han tog sig därför tid och undervisade dem länge om det som de behövde veta.


Markus 6:45
Genast efter detta bad Jesus sina efterföljare att sätta sig i båten och åka i förväg till Betsaida på andra sidan sjön. Själv stannade han kvar för att se till att folket började vandra hemåt.


Markus 6:46
Och sedan han fått iväg folket, gick han upp på ett berg för att be.


Markus 6:55
De sprang runt i hela området för att sprida nyheten om att han var där, och de började bära sjuka människor på deras sovmattor till de platser där de hörde att han befann sig.


Markus 7:7
Deras tillbedjan är värdelös, för de bud de lär ut är människors lagar och inte Guds bud.'


Markus 7:11
Men ni påstår att man inte alls behöver respektera sina föräldrar eller ta hand om dem när de blir gamla, om man bara ger pengarna som en gåva till templet istället.


Markus 7:13
Så ogiltigförklarar ni Guds direkta befallning genom att följa era egna traditioner. Och det här är bara ett exempel. Det finns många, många fler."


Markus 7:22
ondska, bedrägeri, ett vilt och omoraliskt liv, avund, förtal, högfärd och allt annat oförstånd.


Markus 7:25
En kvinna, som hade en dotter som var besatt av en ond ande, fick höra om honom och kom genast dit. Kvinnan kastade sig ner för Jesus fötter


Markus 7:34
Sedan såg han upp mot himlen, suckade djupt och sa: "Effata! " (det betyder: Öppna dig!)


Markus 7:36
Jesus förbjöd folket att berätta vad som hade hänt. Men ju mer han förbjöd dem, desto mer spred de nyheten.


Markus 8:11
När fariseerna fick veta att Jesus var där, kom de för att diskutera med honom, och de krävde att han skulle ge dem ett tecken från Gud som bevis på vem han var.


Markus 8:12
Jesus blev djupt besviken när han hörde detta och suckade: "Varför måste detta släkte se ett tecken för att kunna tro. Nej, jag försäkrar er att Gud inte ska låta er få se något tecken."


Markus 8:22
När de kom över till Betsaida förde man fram en blind man till Jesus och bad att han skulle röra vid mannen och bota honom.


Markus 8:34
"Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och vara beredd att dö.


Markus 9:2
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva. Där förvandlades hans utseende medan de såg på.


Markus 9:9
När de sedan gick ner för bergssluttningen befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän han, Människosonen, hade uppstått från de döda.


Markus 9:13
Men jag säger er, att Elia redan har kommit och man behandlade honom illa, precis som det står om honom i Skriften. "


Markus 9:14
När de hade kommit ner från berget, fick de se en stor mängd människor som hade samlats runt de andra efterföljarna till Jesus, och några laglärare som höll på att diskutera med dem.


Markus 9:17
En man i folkhopen sa då: "Mästare, jag har tagit med min son hit för att du skulle bota honom. Han är besatt av en ond ande som gör honom stum.


Markus 9:25
Men nu såg Jesus att folk kom springande från alla håll, och därför talade han strängt till den onda anden och sa: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig att fara ut ur honom och aldrig mer komma tillbaka!"


Markus 9:34
Men de skämdes för att svara, för de hade diskuterat vem av dem som var mest betydelsefull.


Markus 9:35
Då satte han sig ner och bad sina tolv närmaste efterföljare att komma till honom, och han sa till dem: "Den som vill vara mest betydelsefull måste göra sig minst och ödmjukast av alla och bli allas tjänare."


Markus 9:43
Om din hand får dig att synda, så hugg av den. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ena handen, än att ha båda händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar.


Markus 9:45
Och om din fot får dig att synda, så hugg av den. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ena foten, än att ha båda fötterna i behåll och kastas i helvetet.


Markus 9:47
Om ditt öga får dig att synda, så riv ut det. Det är bättre att få komma till Guds nya värld enögd, än att ha båda ögonen i behåll och kastas i helvetet,


Markus 9:50
Den som är villig att följa mig vad det än kostar blir ett salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det har förlorat sin kraft? Kan man få det salt igen? Nej! Se därför till att ni inte förlorar er salthalt utan lev i fred med varandra."


Markus 10:4
De svarade: "Han bestämde att det enda en man behöver göra är att skriva ett intyg som bevis på skilsmässan. Sedan kan han skicka iväg kvinnan. "


Markus 10:13
Några föräldrar kom nu till Jesus med sina små barn för att han skulle röra vid dem och be för dem. Men hans efterföljare körde bort dem.


Markus 10:21
Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa: "Det är bara en sak till du behöver göra. Gå och sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."


Markus 10:22
Men när mannen hörde det mörknade hans ansikte och han gick bedrövad bort, för han var mycket rik.


Markus 10:30
han ska få mångdubbelt igen. Han ska få hus och syskon och mammor och barn och åkrar redan här i tiden, mitt under förföljelser. Och dessutom ska han få evigt liv i den kommande världen.


Markus 10:31
Många som idag har låg status ska vara bland de främsta i Guds nya värld, medan andra, som idag är betydelsefulla, måste hålla sig i bakgrunden."


Markus 10:35
Då gick Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till honom och sa: "Mästare, vi vill be dig om en sak."


Markus 10:38
Men Jesus sa till dem: "Ni vet inte vad ni ber om! Klarar ni verkligen att gå igenom det jag måste gå igenom? Kan ni uthärda de fruktansvärda lidanden som jag måste uthärda?"


Markus 10:40
men jag har ingen rätt att bestämma vilka som ska sitta på min högra och på min vänstra sida. De platserna är reserverade för dem som min Far i himlen väljer ut."


Markus 10:49
När Jesus hörde detta, stannade han och sa: "Be honom komma hit!" Då ropade de på den blinda mannen och sa: "Lugna ner dig. Res på dig och kom. Jesus ropar på dig."


Markus 11:1
När de närmade sig Jerusalem och kom till byarna Betfage och Betania, som låg vid Olivberget, skickade Jesus iväg två av sina efterföljare


Markus 11:3
Och om någon frågar vad ni håller på med så säg bara: 'Herren behöver den, men han kommer snart att lämna den tillbaka.' "


Markus 11:11
Så red han in i Jerusalem och gick till tempelområdet. Där vandrade han runt och tittade noga på allt, men eftersom det redan var sent på eftermiddagen gick han sedan tillbaka till Betania med sina tolv närmaste efterföljare.


Markus 11:12
Nästa morgon, när de var på väg från Betania, blev Jesus hungrig.


Markus 11:17
Sedan undervisade han dem och sa: "Har inte Gud sagt i Skriften: 'Mitt hus ska vara en plats där alla folk kan be?' Men ni har låtit det bli 'ett tillhåll för tjuvar och banditer'."


Markus 11:23
Jag försäkrar er, att om ni verkligen tror av hela ert hjärta och inte tvivlar, så kan ni säga till det här berget: 'Upp med dig och kasta dig i havet', och det kommer att bli så.


Markus 11:24
Ja, jag försäkrar er, att om ni bara tror, så kan ni be om vad som helst, och ni ska få det!


Markus 11:25
Men när ni ber till Gud ska ni först förlåta dem ni är arga på. Då ska också er Far i himlen förlåta er era synder. "


Markus 11:30
När Johannes döparen döpte, var det på Guds befallning eller inte? Svara mig på det!"


Markus 11:31
De började genast diskutera med varandra och sa: "Om vi säger att det var på Guds befallning, så kommer han att fråga varför vi inte trodde på honom.


Markus 11:32
Men kan vi påstå att Gud inte hade sänt honom?" Nej, det vågade de inte, för då skulle folket ställa till besvär. Alla var ju övertygade om att Johannes hade varit en profet som framförde Guds budskap.


Markus 12:1
Sedan började Jesus tala till folket genom att berätta bilder. Han sa: "En man planterade en vingård. Han byggde en mur runt omkring den och grävde en grop där han kunde pressa druvorna. Han byggde också ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut vingården till några lantbrukare medan han själv reste bort.


Markus 12:7
Men lantbrukarna sa till varandra: 'Här kommer han som ska ärva hela vingården. Kom så dödar vi honom och lägger beslag på den själva!'


Markus 12:12
De judiska ledarna ville arrestera Jesus genast, eftersom de förstod att det var dem han syftade på i sin berättelse, men de var rädda för folket. Därför lämnade de honom och gick därifrån.


Markus 12:14
Och de kom och sa: "Mästare, vi vet att du alltid är uppriktig. Du frågar inte efter vad folk tycker och tänker, utan säger oss rakt ut vad som är Guds vilja. Tala nu om för oss om det är rätt eller fel att betala skatt till den romerska kejsaren. Ska vi göra det eller inte?"


Markus 12:40
Men i sin girighet lurar de hjälplösa änkor på allt de äger, medan de låtsas leva efter Guds vilja genom att be långa böner när andra hör på. Därför kommer Gud att straffa dem desto hårdare."


Markus 13:3
När han senare satt på Olivbergets sluttning, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom frågade de: "När ska detta hända? Berätta för oss. Vad blir tecknet som visar att den tid har kommit som Gud har bestämt för allt det du talar om?"


Markus 13:7
Och när ni får höra om krig eller hot om krig, så låt er inte skrämmas. Det måste bli krig, men det betyder inte att slutet har kommit.


Markus 13:9
Var på er vakt! Man ska arrestera er och dra er inför domstol, och ni ska bli misshandlade i synagogorna. Och ni ska för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare och få tillfälle att berätta för dem om vad ni har hört och sett.


Markus 13:11
Men när ni dras inför domstol behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga. Säg bara det ni kommer att tänka på, för ni ska få de rätta orden just när ni behöver dem. Det är inte ni som talar då, utan Guds heliga Ande.


Markus 13:14
När ni ser 'den vidriga avgudabilden' stå i templet (den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord), då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.


Markus 13:18
Be att ni inte behöver fly på vintern,


Markus 13:33
Var därför beredda och håll er vakna, eftersom ni inte vet när den tid kommer som Gud har bestämt.


Markus 13:34
När jag kommer tillbaka blir det som när en man har rest utomlands. Innan han for överlät han ansvaret för huset åt sina tjänare. Var och en fick sin uppgift, och portvakten fick order om att hålla sig vaken och beredd.


Markus 13:35
Var alltså beredda och håll er vakna, för ni vet inte när husets herre kommer tillbaka! Kanske blir det på kvällen eller vid midnatt eller strax före gryningen eller tidigt på morgonen.


Markus 13:37
Det jag säger er här gäller alla människor: Var beredda på att jag ska komma tillbaka!"


Markus 14:3
När Jesus var i Betania hälsade han på hos Simon, som tidigare hade varit spetälsk. Och medan de åt där tillsammans, kom en kvinna fram med en flaska välluktande, dyrbar olja. Kvinnan bröt sönder flaskan och hällde hela innehållet över Jesus huvud,


Markus 14:8
Den här kvinnan har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp med olja inför begravningen.


Markus 14:9
Faktum är, att överallt i världen där man sprider budskapet om mig, ska man också berätta om det hon nyss gjorde och komma ihåg henne."


Markus 14:19
Då blev de bedrövade, och en efter en frågade de Jesus: "Det är väl inte jag?"


Markus 14:24
Han sa till dem: "Detta är mitt blod, som bekräftar det nya förbundet mellan Gud och människor, och som offras för alla.


Markus 14:26
När de till sist hade sjungit lovsången tillsammans, gick de ut till Olivberget.


Markus 14:32
De kom så till ett ställe som kallas Getsemane, och där sa Jesus till sina efterföljare: "Sätt er här medan jag går bort och ber",


Markus 14:38
Vaka och be så att frestelserna inte segrar över er. Ni vill så gärna, men kroppen gör det svårt för er."


Markus 14:41
När han kom tillbaka till dem för tredje gången sa han: "Ja, ni sover och vilar er fortfarande. Men nu räcker det! Nu har den tidpunkt kommit då Gud bestämt att jag, Människosonen, ska överlämnas till onda människor.


Markus 14:43
Medan Jesus fortfarande talade kom Judas, en av hans tolv närmaste efterföljare, tillsammans med en folkhop beväpnad med svärd och klubbor. De var utsända av översteprästerna och laglärarna och folkets ledare.


Markus 14:44
Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken och sagt: "Den man som jag hälsar med en kyss är det. Honom ska ni gripa och föra bort under bevakning."


Markus 14:48
Jesus frågade dem: "Är jag en så farlig brottsling att ni var tvungna att beväpna er med svärd och klubbor för att gripa mig?


Markus 14:55
Inne i huset försökte översteprästerna och hela det judiska rådet att hitta vittnesberättelser som skulle räcka för att döma Jesus till döden. Men de hittade inga.


Markus 14:59
Men inte heller på den punkten stämde deras berättelser överens.


Markus 14:63
Då slet översteprästen sönder sina kläder och ropade: "Det behövs inga fler vittnen. Ni har själva hört honom häda Gud. Vad ska han få för dom?" Då röstade alla för att han skulle dömas till döden.


Markus 15:8
Folket började nu samlas inför Pilatus för att be honom göra som han brukade.


Markus 15:22
Soldaterna förde Jesus till den plats som kallas Golgota (det betyder Skallen).


Markus 15:34
Och när klockan var runt tre ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" (det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?")


Markus 15:42
Allt detta hände på fredagen, förberedelsedagen, alltså dagen före vilodagen. Och när kvällen närmade sig


Markus 15:43
var Josef från Arimataia modig nog att gå till Pilatus och be att få ta hand om Jesus kropp. Josef var en respekterad medlem av det judiska rådet, och en man som ivrigt väntade på att Gud skulle börja regera bland människorna.


Markus 15:45
Men när officeren bekräftade att Jesus verkligen var död, fick Josef tillåtelse att ta hand om kroppen.


Markus 15:46
Josef gick genast iväg och köpte linnetyg. Sedan tog han ner Jesus från korset, lindade honom i tyget och la honom i en grav som var uthuggen i berget. Efter det rullade han en stor sten framför ingången till graven.


Markus 16:8
Då lämnade kvinnorna graven och sprang därifrån, darrande i hela kroppen. De var så chockade att de inte vågade berätta för någon vad de varit med om.


Markus 16:9
Det var tidigt på söndagsmorgonen, dagen efter vilodagen, som Jesus uppstod från de döda, och den första person han visade sig för var Maria från Magdala, den kvinna som han hade befriat från sju onda andar.


Markus 16:10
Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät.


Markus 16:13
men när de förstod vem han var skyndade de iväg och berättade det för de andra. Men ingen trodde på dem heller.


Markus 16:20
Men hans efterföljare gick ut överallt och talade till människorna, och Herren var med dem och bekräftade budskapet genom de under som följde.


Lukas 1:1
Käre Theofilos! Många har redan skrivit om Jesus liv och allt det som har hänt ibland oss. Deras berättelser bygger på det vi har hört från de ögonvittnen som var med från början och som sedan spred budskapet om Jesus.


Lukas 1:4
för att du ska förstå att du kan lita på alla de upplysningar du har fått. Här är min berättelse:


Lukas 1:5
När Herodes var kung i Judeen, fanns det en präst som hette Sakarias. Han tillhörde Avias avdelning bland prästerna. Också hans fru Elisabet var en ättling till Aron, han som var stamfar till alla präster bland Israels folk.


Lukas 1:6
Sakarias och Elisabet var båda mycket noga med att lyda Herren Gud och följa alla hans bud och regler.


Lukas 1:7
Tyvärr hade de inga barn, för Elisabet kunde inte få några, och båda hade nu hunnit bli ganska gamla.


Lukas 1:13
Men ängeln sa: "Var inte rädd, Sakarias! Jag har kommit för att meddela dig att Herren ska svara på din bön. Du och din fru Elisabet ska få en son, och du ska låta honom heta Johannes.


Lukas 1:17
Han ska bli en man av samma kraftfulla natur och ande som Elia, och han ska bli en föregångare till Messias, den utlovade kungen, och förbereda människorna på hans ankomst. Han ska lära papporna att älska sina barn, och hjälpa de upproriska att göra som Herren vill."


Lukas 1:18
Sakarias sa till ängeln: "Hur kan jag vara säker på att detta verkligen kommer att hända? Jag är ju en gammal man och Elisabet kan inte få barn längre."


Lukas 1:20
Men eftersom du inte trodde på mig, ska du bli stum och inte kunna tala förrän barnet är fött. För det jag har sagt ska bli verklighet vid den tid Gud har bestämt."


Lukas 1:24
Och strax efteråt blev hans fru Elisabet med barn och höll sig undan från folk i fem månader.


Lukas 1:26
När Elisabet var gravid i sjätte månaden, sände Gud ängeln Gabriel till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen.


Lukas 1:30
Men ängeln sa: "Var inte rädd, Maria! Gud har något gott i beredskap åt dig.


Lukas 1:36
Din släkting Elisabet väntar också barn, trots sin höga ålder. Hon, som man sa var steril, är nu i sjätte månaden!


Lukas 1:39
Några dagar senare skyndade sig Maria iväg till Elisabet. Hon gick upp till den stad bland Judeens berg där Sakarias bodde, och gick in i hans hus och hälsade.


Lukas 1:41
När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon blev fylld av Guds heliga Ande


Lukas 1:43
Vilken ära för mig att mamman till min Herre kommer på besök.


Lukas 1:48
Han har vänt sin uppmärksamhet mot mig, och låter en enkel kvinna få tjäna honom. Från den här stunden ska människor i alla tider berätta om min lycka.


Lukas 1:50
Han visar ständigt medlidande med alla dem som tillber honom.


Lukas 1:56
Maria stannade hos Elisabet i ungefär tre månader och återvände sedan hem.


Lukas 1:57
Elisabets väntan var nu slut, och det var dags för henne att föda. Och hon fick en pojke.


Lukas 1:60
Men Elisabet sa: "Nej, han ska heta Johannes."


Lukas 1:65
Alla som bodde däromkring blev helt förskräckta, och nyheten om vad som hade hänt spreds i hela Judeens bergsbygd.


Lukas 1:68
"Hylla Herren, Israels Gud, för han kommer till sitt folk och befriar det.


Lukas 1:74
att vi ska bli befriade från våra fiender och få tjäna Gud utan rädsla,


Lukas 2:1
Vid den här tiden hade den romerska kejsaren Augustus gett order om att alla invånare i romarriket skulle registreras, så att de kunde betala skatt.


Lukas 2:4
Och eftersom Josef tillhörde kung Davids släkt, måste han resa från staden Nasaret i Galileen till Betlehem i Judeen, kung Davids stad.


Lukas 2:6
Men medan de var i Betlehem blev det dags för henne att föda,


Lukas 2:11
Inatt har den som ska rädda er fötts i Betlehem. Han är Messias, den utlovade kungen, Herren.


Lukas 2:15
När änglarna hade farit tillbaka upp till himlen, sa herdarna till varandra: "Kom! Vi måste gå till Betlehem och se det fantastiska som har hänt, och som Herren har låtit oss få veta!"


Lukas 2:17
Och när de hade sett barnet, berättade de för alla vad ängeln hade sagt om honom.


Lukas 2:18
Och alla förvånades över herdarnas berättelse,


Lukas 2:20
Herdarna vände sedan tillbaka och hyllade och ärade Gud för allt de hade fått se och höra. För allt var precis så som ängeln hade berättat för dem.


Lukas 2:30
För nu har jag med egna ögon sett honom som du har bestämt ska rädda världen.


Lukas 2:38
Just när Symeon talade med Maria och Josef kom Hanna dit och började tacka och hylla Gud. Och hon berättade om Jesus för alla som väntade på att Jerusalem skulle befrias.


Lukas 3:1
Det var nu den romerska kejsaren Tiberius 15:e regeringsår. Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes härskare över Galileen, hans bror Filippos härskare över Itureen och Trachonitis och Lysanias härskare över Abilene.


Lukas 3:5
Fyll dalarna, sänk alla berg och höjder! Räta ut kurvorna och jämna till de steniga vägarna!


Lukas 3:8
Nej, först måste ni bevisa att ni vänt er bort från synden genom att göra det som är rätt. Inbilla er inte att ni kan komma undan. Tänk inte: 'Vi är trygga, för vi är judar och Abraham är vår stamfar.' Jag försäkrar er att det inte hjälper. Gud kan förvandla de här stenarna till judar!


Lukas 3:23
Jesus var runt 30 år när han började undervisa folket och göra under bland dem. Han ansågs vara son till Josef. Och Josefs far och förfäder var: Eli, Mattat, Levi, Melki, Jannaj, Josef, Mattatias, Amos, Nahum, Hesli, Naggaj, Machat, Mattatias, Shimi, Josek, Joda, Jochanan, Resa, Serubbabel, Shealtiel, Ner, Melki, Addi, Kosam, Elmadam, Er, Josua, Elieser, Jorim, Mattat, Levi, Symeon, Juda, Josef, Jonam, Eljakim, Melea, Menna, Mattatta, Natan, David, Jishaj, Oved, Boas, Salma, Nachshon, Amminadav, Admin, Arni, Hesron, Peres, Juda, Jakob, Isak, Abraham, Terach, Nachor, Serug, Regu, Peleg, Ever, Shelach, Kenan, Arpakshad, Sem, Noa, Lemek, Metushelach, Henok, Jered, Mahalalel, Kenan, Enosh, Set. Set var son till Adam, som skapades av Gud.


Lukas 4:7
Om du bara faller ner och tillber mig ska det bli ditt."


Lukas 4:8
Jesus svarade: "Det står i Skriften: 'Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna. ' "


Lukas 4:10
Det står ju i Skriften: 'Gud ska befalla sina änglar att skydda dig.


Lukas 4:18
"Herrens Ande är över mig, för han har utvalt mig att ge ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att proklamera frihet för de fångna, att ge de blinda sin syn, att befria de förtryckta


Lukas 4:25
Tänk på profeten Elia. Jag försäkrar er, att det fanns många judiska änkor som behövde hjälp på hans tid, för det hade inte regnat på tre och ett halvt år och det var svår hungersnöd i landet.


Lukas 4:27
Tänk också på profeten Elisha, som botade syriern Naaman, trots att det fanns så många judiska spetälska som behövde hjälp. "


Lukas 4:29
De rusade upp och drev Jesus ut ur staden, ända till kanten av det berg som staden var byggd på, och tänkte knuffa honom utför klippan.


Lukas 4:33
I synagogan fanns den här dagen en man som var besatt av en ond ande, och han började ropa:


Lukas 4:36
Människorna i synagogan blev alldeles förskräckta och började diskutera mellan sig: "Vad är det med den här mannens ord? Vilken makt och myndighet! Han befaller de onda andarna att lämna sina offer, och genast far de ut."


Lukas 4:38
Sedan lämnade Jesus synagogan och gick hem till Simon. Men Simons svärmor låg sjuk i hög feber, och alla bad att Jesus skulle bota henne.


Lukas 4:39
Då gick han fram, lutade sig ner över henne och beordrade febern att lämna henne. Och genast blev hon feberfri, och hon steg upp och började laga mat åt dem.


Lukas 4:41
Många blev också befriade från onda andar, och när andarna for ut ropade de: "Du är Guds Son!" Men han sa åt dem strängt och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias, den utlovade kungen.


Lukas 5:5
"Herre", sa Simon, "vi har arbetat hårt hela natten och har ändå inte fått något. Men eftersom du säger det, så ska vi försöka igen."


Lukas 5:10
Hans kompanjoner, Jakob och Johannes, Sebedaios söner, var lika förskräckta. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd! Från och med nu ska du fånga människor istället!"


Lukas 5:12
En annan gång, när Jesus besökte en stad, träffade han en man som var svårt angripen av spetälska. När mannen fick se Jesus, kastade han sig till marken framför honom och bad: "Herre, om du vill, så kan du göra mig frisk."


Lukas 5:14
Sedan förbjöd Jesus mannen att berätta för någon vad som hade hänt. Han sa: "Gå istället till prästen, och låt honom undersöka dig. Ta också med dig det offer som Mose bestämt för spetälska personer som blivit friska. Då kommer alla att förstå att Gud har botat dig."


Lukas 5:16
Han drog sig därför ofta undan till öde trakter för att be.


Lukas 5:24
Sedan vände han sig till den förlamade och sa: "För att bevisa att jag, Människosonen, har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig: 'Res dig upp, ta din bår och gå hem!' "


Lukas 5:31
Men Jesus svarade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.


Lukas 5:33
De religiösa ledarna anklagade också Jesus för en annan sak. De sa: "Johannes döparens efterföljare fastar och ber regelbundet, och det gör fariseernas också. Men dina, de äter och dricker och njuter av livet!"


Lukas 5:36
Sedan berättade Jesus två exempel på detta. Han sa: "Ingen river en lapp från ett nytt, okrympt plagg, och sätter den på ett gammalt plagg. Då blir ju det nya plagget förstört, och dessutom kommer lappen att krympa och riva sönder det gamla plagget.


Lukas 6:12
Några dagar senare gick Jesus upp på ett berg för att be, och han bad hela natten.


Lukas 6:17
När Jesus hade kommit ner från berget tillsammans med sina tolv närmaste efterföljare, stannade de på en stor slätt. Där hade många av hans efterföljare samlats, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustområdet vid Tyros och Sidon


Lukas 6:23
Gläd er när det händer! Ja, dansa av glädje, för Gud ska belöna er. Kom ihåg att profeterna som förr i tiden framförde Guds budskap blev lika illa behandlade av era förfäder.


Lukas 6:26
Ja, olycka ska drabba er som man nu talar väl om. Kom ihåg att de profeter som förr i tiden framförde falska budskap om Gud blev lika väl behandlade av era förfäder.


Lukas 6:28
Be att Gud ska ge allt gott till dem som förbannar er, och be att han ska hjälpa dem som hånar er.


Lukas 6:30
Ge till alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.


Lukas 6:31
Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er.


Lukas 6:32
Om ni bara älskar dem som älskar er, är ni då värda särskilt beröm? Även onda människor älskar ju dem som ger kärlek tillbaka.


Lukas 6:34
Om ni lånar ut pengar till dem som kan betala tillbaka, är det något man bör tacka er för? Även onda människor lånar ju till sina vänner om de får igen pengarna.


Lukas 6:35
Nej, älska era fiender och gör gott mot dem, och låna ut era pengar utan att oroa er för om ni får dem tillbaka. Då ska Gud belöna er, och ni handlar som äkta Guds barn, för han är själv god mot dem som är otacksamma och onda.


Lukas 6:37
Döm inte andra, så ska ni själva inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska Gud inte förklara er skyldiga. Var beredda att förlåta, så ska ni få förlåtelse.


Lukas 6:39
Sedan förklarade Jesus detta genom att berätta två bilder. Han sa: "Vad är det för mening med att en blind leder en annan blind? Båda kommer ju att falla i samma grop.


Lukas 6:47
Den som kommer till mig och hör min undervisning och handlar efter den ‑ vem han liknar det ska jag berätta för er.


Lukas 6:48
Han liknar en man som bygger ett hus och gräver så djupt att han kan lägga grunden på ett fast berg. När floden sedan svämmar över och vattnet vräker sig mot huset, står det kvar, eftersom det är byggt på säker grund.


Lukas 7:3
När officeren därför fick höra talas om Jesus, sände han några av judarnas ledare till honom för att be honom komma och bota tjänaren.


Lukas 7:12
Och just som de närmade sig stadsporten, mötte de ett begravningsfölje. Den döde var enda sonen, och hans mamma var änka. Många sörjande från staden gjorde henne sällskap.


Lukas 7:17
Berättelsen om vad Jesus hade gjort spred sig sedan över hela Judeen och till och med utanför landets gränser.


Lukas 7:18
Johannes döparens efterföljare fick snart höra talas om allt som Jesus gjorde, och när de berättade det för Johannes


Lukas 7:20
När Johannes båda efterföljare hittade Jesus höll han just på att bota människor från sjukdomar och lidanden och från onda andar. Han gjorde också så att flera blinda kunde se igen. När Johannes efterföljare då ställde de frågor som Johannes ville ha svar på, sa Jesus: "Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har sett och hört: att blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir friska, döva hör, döda får liv igen, och de fattiga får höra ett glatt budskap.


Lukas 7:27
Han är den som Gud talar om i Skriften när han säger: 'Lyssna! Jag sänder min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig'


Lukas 7:28
Jag försäkrar er, att Johannes döparen har betytt mer än någon annan människa. Ändå kommer den minst betydelsefulla bland dem som får vara Guds eget folk att betyda mer än vad Johannes gjorde här på jorden.


Lukas 7:32
De är som barn som leker på torget och ropar till varandra: 'Vi spelade bröllopsmusik för er, men ni ville inte dansa. Vi spelade begravningsmusik för er, men ni ville inte gråta.'


Lukas 7:33
Exakt så reagerar ni när det gäller Johannes döparen och mig. Johannes dricker inte vin och äter inte bröd, och då säger ni: 'Han är besatt av en ond ande.'


Lukas 7:34
Men jag, Människosonen, äter och dricker, och då beskyller ni mig för att frossa i mat och dryck och leva tillsammans med de värsta syndare!


Lukas 7:41
Jesus berättade då en bild: "En man lånade ut pengar till två personer, mer än en årslön till den ene och bara en månadslön till den andre.


Lukas 7:42
Men ingen av dem kunde betala tillbaka, så han avskrev skulden." Sedan frågade Jesus Simon: "Vem av dem tror du älskade honom mest efter detta?"


Lukas 8:1
Efter detta gav sig Jesus ut på vandring till olika städer och byar i Galileen. Och överallt berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk. Med på vandringen hade han sina tolv närmaste efterföljare,


Lukas 8:2
och några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och från sjukdomar. Kvinnorna var: Maria från Magdala, som Jesus hade befriat från sju onda andar,


Lukas 8:4
En dag när mycket folk hade kommit ut till Jesus från de olika städerna, berättade han den här bilden för dem:


Lukas 8:9
Hans efterföljare frågade honom nu vad denna bild betydde.


Lukas 8:11
Detta är vad bilden betyder: Säden som lantbrukaren sår är Guds budskap.


Lukas 8:14
Marken som var täckt av tistlar kan jämföras med den människa som hör budskapet och tror på det, men som efter en tid låter det kvävas av livets bekymmer, eller av en hög inkomst och nöjen, så att budskapet till slut inte påverkar hennes liv alls.


Lukas 8:27
Och när Jesus steg ur båten kom en man från staden emot honom. Han hade länge varit besatt av onda andar och levde hemlös och naken bland klippgravarna.


Lukas 8:28
Så snart han fick se Jesus började han skrika och föll ner inför honom och ropade högt: "Lämna mig ifred, Jesus, du den högsta Gudens son! Jag ber dig, plåga mig inte!"


Lukas 8:29
För Jesus hade just befallt den onda anden att lämna mannen. Den onda anden hade haft mannen i sitt våld under en lång tid. Man hade bundit mannen med kedjor, satt fotbojor på honom och försökt att låsa in honom, men han hade slitit sig loss och drivits ut i ödemarken av den onda anden.


Lukas 8:30
Jesus frågade nu: "Vad heter du?" Mannen svarade då: "Legion ", för han var besatt av många onda andar.


Lukas 8:32
Men samtidigt som detta hände gick en stor svinhjord och betade på berget ovanför sjön. De onda andarna bad därför Jesus att få fara in i svinen, och Jesus tillät dem att göra det.


Lukas 8:33
Då lämnade de onda andarna mannen och for in i svinen, och hela svinhjorden rusade utför bergssluttningen och ner i sjön och drunknade.


Lukas 8:34
När herdarna som vaktat svinen såg vad som hände, sprang de till den närliggande staden och till byarna runt omkring och berättade alltihop.


Lukas 8:35
Folket gick då ut för att ta reda på vad som hade hänt, och när de kom till Jesus fick de se mannen som hade varit besatt sitta helt lugn vid Jesus fötter, påklädd och fullständigt normal. Skräckslagna hörde de sedan ögonvittnena berätta hur den besatta mannen hade blivit befriad.


Lukas 8:38
Mannen som hade varit besatt bad att få följa med Jesus, men Jesus skickade iväg honom och sa:


Lukas 8:39
"Gå tillbaka till din familj och berätta vilket under Gud har gjort med dig." Då gick mannen iväg och berättade för alla i hela staden om det stora under som Jesus hade gjort med honom.


Lukas 8:47
När kvinnan förstod att Jesus hade upptäckt vad hon gjort, kom hon darrande fram och föll ner för honom. Sedan berättade hon varför hon hade rört vid honom och att hon genast blivit frisk.


Lukas 8:56
Hennes föräldrar blev alldeles häpna, men Jesus förbjöd dem att berätta för någon vad som hade hänt.


Lukas 9:2
Sedan sände han ut dem för att berätta att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och för att bota sjuka.


Luke 9:5
Men om människorna i en stad inte vill ta emot er eller lyssna till er, så gå bara därifrån och bekymra er inte mer om dem. Skaka stadens damm av era fötter som ett tecken på att de själva får ta ansvar för vad de gjort."


Luke 9:10
De tolv efterföljare som Jesus hade sänt ut kom nu tillbaka från sin vandring, och de rapporterade allt de hade gjort. Jesus drog sig undan med dem till staden Betsaida,


Luke 9:11
men folket fick reda på vart han var på väg och följde efter. Och än en gång tog han emot folket och talade till dem om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och han botade alla som behövde hjälp.


Luke 9:14
Det var omkring 5 000 män där, förutom kvinnor och barn. "Be dem bara att slå sig ner i grupper på 50 personer", svarade Jesus.


Luke 9:18
En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be, och hans efterföljare var med honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?"


Luke 9:23
Sedan sa han till allt folket: "Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och alltid vara beredd att dö.


Luke 9:28
Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick upp på ett berg för att be.


Luke 9:33
När Mose och Elia gjorde sig beredda att lämna Jesus, sa Petrus till Jesus: "Mästare, det här är ett fantastiskt ställe att vara på! Låt oss bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia!" Han var så förvirrad att han inte visste vad han sa.


Luke 9:36
Och när rösten hade tystnat stod Jesus ensam kvar. Men hans efterföljare höll tyst om vad de hade sett, och berättade det inte för någon förrän långt senare.


Luke 9:37
Nästa dag, när de kom ner från berget, möttes de av en stor mängd människor.


Luke 9:42
Och medan pojken var på väg mot Jesus, knuffade den onda anden omkull honom och slet och ryckte våldsamt i honom. Men Jesus befallde den onda anden att lämna pojken, och han botade honom och överlämnade honom till hans pappa.


Luke 9:45
Men hans efterföljare förstod inte vad han talade om. Den verkliga betydelsen av det som Jesus förutsa var gömd för dem, och de vågade inte fråga vad han menade.


Luke 9:46
Jesus efterföljare började nu diskutera med varandra om vem av dem som var mest betydelsefull.


Luke 9:48
och sa till dem: "Den som tar emot det här barnet därför att det tillhör mig, han tar emot mig! Och den som tar emot mig, han tar emot Gud, eftersom Gud har sänt mig. Den som anser sig själv vara liten och obetydlig, han är mest betydelsefull."


Luke 9:51
Den tid hade nu kommit då Gud bestämt att Jesus skulle återvända till honom i himlen, och Jesus beslöt därför att börja gå mot Jerusalem.


Luke 9:54
När Jesus båda efterföljare Jakob och Johannes fick reda på vad som hade hänt, blev de upprörda och sa: "Herre, ska vi befalla att eld kommer ner från himlen och bränner upp dem?"


Luke 9:59
Till en annan sa han: "Kom och bli min efterföljare!" Men mannen svarade: "Låt mig först gå hem och begrava min pappa."


Luke 9:60
Då sa Jesus: "Låt dem som är andligt döda begrava sina döda. Din uppgift är att sprida budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk. "


Luke 9:62
Då sa Jesus till honom: "Den som gör sig klar att arbeta, men sedan låter sig lockas av annat, han kan inte tjäna Gud. "


Luke 10:1
Herren Jesus utsåg nu ytterligare 72 efterföljare, som han skickade i förväg, två och två, till alla städer och byar som han senare tänkte besöka.


Luke 10:2
Innan de gav sig iväg, sa han till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför den som har ansvaret för skördearbetet att han skickar ut fler arbetare på fälten.


Luke 10:6
Om de då är värda att få del av Guds frid, ska han ge dem av sin frid. Annars får ni själva behålla det ni önskade dem.


Luke 10:7
Stanna sedan i det huset och låt dem bjuda er på mat. Tveka inte när man visar er gästfrihet, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus.


Luke 10:13
Ja, hur fruktansvärt ska det inte bli för er som bor i Korasin och Betsaida! För om de under jag gjorde hos er hade gjorts i Tyros och Sidon, hade människorna där ångrat sin synd och vänt om till Gud för länge sedan.


Luke 10:17
När de 72 efterföljarna sedan kom tillbaka, kunde de glada berätta: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss när vi driver ut dem i ditt namn."


Luke 10:21
Och i samma stund fylldes Jesus av glädje genom Guds heliga Ande och sa: "Jag tackar dig Far, du som är Herre över himlen och jorden, för att du gömmer sanningen för dem som tror sig vara lärda och kloka, men visar den för dem som är som barn. Ja, Far, så har du bestämt."


Luke 10:30
Då svarade Jesus med en berättelse. Han sa: "En jude, som var på väg från Jerusalem till Jeriko, blev överfallen av banditer. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och lämnade honom där halvdöd.


Luke 10:35
Nästa dag, när han måste resa vidare, betalade han värdshusvärden två dagslöner och sa: 'Var snäll och ta hand om mannen, och om räkningen går på mer än det här, så ska jag betala resten när jag kommer tillbaka.' "


Luke 10:36
Sedan frågade Jesus den laglärde: "Vilken av dessa tre tycker du betedde sig som en sann medmänniska mot den misshandlade mannen?"


Luke 10:40
Men Marta var stressad och tänkte mest på vad hon skulle ge gästerna. Därför gick hon fram till Jesus och sa: "Herre, är det inte orättvist att min syster bara sitter där, medan jag måste göra allt arbete själv? Säg till henne att hon kommer och hjälper mig."


Luke 10:41
Men Herren sa till henne: "Kära Marta, du har så mycket bekymmer, och oroar dig för så mycket!


Luke 11:1
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be, och när han hade slutat kom en av hans efterföljare fram till honom och sa: "Herre, lär oss att be, precis som Johannes döparen lärde sina efterföljare att be."


Luke 11:2
Då sa Jesus: "Så här ska ni säga: Far i himlen, vi ber att du ska bli ärad. Kom och regera bland oss.


Luke 11:3
Ge oss den mat vi behöver, dag för dag,


Luke 11:5
Sedan fortsatte Jesus att undervisa om bön genom att berätta olika bilder. Han sa: "Tänk dig att du går till en vän mitt i natten och knackar på hos honom och säger: 'Kan du låna mig tre brödkakor. En av mina vänner har just kommit på besök, och jag har inget att bjuda honom på.'


Luke 11:8
Men om du bara fortsätter att knacka, så försäkrar jag dig att han kommer att stiga upp och ge dig allt du behöver, kanske inte för att du är hans vän, men för att han ska slippa att skämma ut sig.


Luke 11:9
Det är likadant med bönen: Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka och dörren ska öppnas.


Luke 11:10
För alla som ber, de får, och alla som söker, de finner. Och för var och en som knackar ska dörren öppnas.


Luke 11:11
Du som är pappa, inte ger du väl ditt barn en orm när det ber om en fisk, eller en skorpion när det ber om ett ägg? Naturligtvis inte!


Luke 11:13
Men om nu ni, som är onda och hårdhjärtade, har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er Far i himlen ge sin heliga Ande till dem som ber honom om det?"


Luke 11:14
En annan gång befriade Jesus en man från en ond ande som hade gjort honom stum. Och när den onda anden for ut, började mannen tala. Folk blev alldeles häpna,


Luke 11:16
Några andra krävde att han skulle ge dem ett tecken från Gud som bevis på att han handlade med hjälp av Guds kraft.


Luke 11:21
Så här är det: Satan är som en stark man som bevakar sitt hus med hjälp av vapen, och ingen kan stjäla något från honom.


Luke 11:22
Det är först om någon starkare dyker upp och besegrar honom och tar vapnen ifrån honom som man kan ta hans ägodelar.


Luke 11:23
Den som inte är för mig är emot mig, och den som inte hjälper mig i mitt arbete, han motarbetar mig."


Luke 11:30
Det Jona fick vara med om bevisade för Nineves invånare att Gud hade sänt honom. På samma sätt ska det som jag, Människosonen, får gå igenom, bevisa för detta släkte att Gud har sänt mig.


Luke 11:51
ända från Abel till Sakarja, han som blev mördad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er att detta släkte som inte vill tro ska ställas till svars för allt detta.


Luke 11:53
Fariseerna och laglärarna blev rasande, och när han gick därifrån började de överösa honom med besvärliga frågor


Luke 12:5
Jag försäkrar er, att det finns bara en som har sådan makt att man behöver vara rädd för honom, och det är Gud, han som har makt både att döda och sedan kasta i helvetet.


Luke 12:8
Jag försäkrar er, att om någon öppet bekänner att han tillhör mig, Människosonen, ska jag inför Guds änglar bekänna att han tillhör mig.


Luke 12:12
Guds heliga Ande kommer i samma stund att låta er veta exakt vad ni behöver säga."


Luke 12:15
Sedan sa han till dem alla: "Akta er för habegäret! Om en människa har aldrig så mycket pengar, kan hon ändå inte köpa det eviga livet."


Luke 12:27
Titta på liljorna hur de växer. De arbetar inte och tillverkar inga kläder. Ändå försäkrar jag er, att inte ens kung Salomo i all sin prakt var så vackert klädd som de.


Luke 12:30
Gör inte som de människor här i världen som inte känner Gud. De jagar efter allt detta och oroar sig hela tiden. Men er Far i himlen vet redan vad ni behöver.


Luke 12:32
Var alltså inte rädda för framtiden, min lilla hjord av efterföljare. Er Far i himlen har beslutat att ni ska få vara hans eget folk.


Luke 12:33
Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Då samlar ni er en skatt i himlen, i en plånbok som aldrig slits ut. Där är skatten i säkert förvar, ingen kan stjäla den och den behåller sitt värde.


Luke 12:35
Var ständigt beredda och redo att tjäna.


Luke 12:36
Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från en bröllopsfest. De håller sig vakna och beredda så att de snabbt ska kunna öppna dörren för sin herre när han knackar.


Luke 12:37
Och en särskild belöning väntar dem som är beredda när deras herre kommer. Ja, jag försäkrar er, att han ska själv göra sig redo att tjäna, och han ska låta dem som är beredda få slå sig ner vid bordet för att äta medan han passar upp på dem.


Luke 12:38
Kanske kommer han inte förrän vid midnatt eller till och med strax före gryningen. Men en särskild belöning väntar dem som är beredda.


Luke 12:40
Var beredda ni också, för jag, Människosonen, kommer tillbaka när ni minst av allt väntar det."


Luke 12:42
Jesus svarade då med en bild och sa: "Jag talar till var och en som är lik en klok och pålitlig tjänare, som av sin herre har fått i uppgift att se till att de andra tjänarna får mat när de behöver.


Luke 12:47
Den tjänare som känner till sin herres vilja, men ändå inte följer den utan struntar i det hans herre har befallt honom, han ska få ett hårt straff.


Luke 12:58
Om någon anklagar dig för att inte ha betalat tillbaka en skuld, och du är på väg med din motpart till domstolen, försök då komma överens med honom innan ni är framme. Annars kanske han drar dig inför domaren, som sedan låter sin medhjälpare ta hand om dig och sätta dig i fängelse.


Luke 12:59
Och jag försäkrar dig att du måste stanna där tills du betalt allt du är skyldig."


Luke 13:1
Just då kom någon och berättade för Jesus att landshövdingen Pilatus hade dödat flera judar från Galileen, medan de offrade i templet i Jerusalem.


Luke 13:6
Sedan berättade Jesus en bild för att illustrera detta. Han sa: "En man planterade ett fikonträd i sin trädgård. Och med jämna mellanrum kom han för att se om det fanns någon frukt på det, men han blev alltid lika besviken.


Luke 13:14
Men synagogföreståndaren blev arg över att Jesus botade henne på vilodagen. "Det finns sex dagar i veckan då man får arbeta", sa han till folket. "Ni kan komma och bli botade på dem, men inte på vilodagen!"


Luke 13:15
Då svarade Jesus: "Ni falska människor som bara låtsas lyda Gud! Finns det en enda av er här som inte arbetar på vilodagen? Ni löser ju era oxar och åsnor från krubban och leder ut dem och ger dem vatten?


Luke 13:18
Sedan sa Jesus: "Hur blir det där Gud regerar? Hur ska jag beskriva det?


Luke 13:20
Där Gud regerar blir det också som när en kvinna blandar in jäst i degen då hon bakar. Hon tar lite jäst och blandar in den i en stor mängd mjöl och arbetar ihop degen. Sedan påverkar jästen hela degen."


Luke 13:30
Då ska de som idag har låg status vara bland de främsta, medan andra, som idag är betydelsefulla, måste hålla sig i bakgrunden."


Luke 14:12
Sedan vände Jesus sig till farisén som hade bjudit in honom, och sa: "När du bjuder till fest, så bjud inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, för då blir din enda belöning att de bjuder tillbaka.


Luke 14:14
Eftersom de inte kan bjuda tillbaka, ska Gud då belöna dig den dag han uppväcker de döda och belönar dem som har följt hans vilja."


Luke 14:16
Då svarade Jesus med en berättelse. Han sa: "En man ordnade en stor fest och bjöd in många gäster.


Luke 14:21
När tjänaren efter ett tag kom tillbaka och berättade vad de hade sagt, blev hans herre arg och befallde honom att genast gå ut på alla gator och gränder i hela staden och hämta fattiga och handikappade, blinda och förlamade.


Luke 14:22
Men tjänaren kom tillbaka och sa: 'Herre, jag har gjort som du befallde, men det finns fortfarande platser kvar.'


Luke 14:27
Den som inte följer mitt exempel och är beredd att dö kan inte vara min efterföljare.


Luke 14:28
Ni måste beräkna kostnaden. Låt mig förklara med en bild: Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner först och räknar ut om han har tillräckligt med pengar för att avsluta bygget?


Luke 14:31
Tänk er också bilden av en kung som tänker dra ut i krig mot en annan kung. Sätter han sig inte först ner och funderar på om hans armé med 10 000 man är stark nog att besegra den fiende som kommer emot honom med 20 000 man?


Luke 14:32
Visar det sig vara omöjligt, sänder han istället ut medlare för att be om fred, medan fiendetrupperna fortfarande är långt borta.


Luke 14:33
Man kan alltså inte bli min efterföljare, om man inte är beredd att ge upp allt man äger för min skull.


Luke 14:34
Den som är beredd att följa mig vad det än kostar, blir ett salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det förlorat sin kraft? Kan man få det salt igen?


Luke 15:3
Men då förklarade Jesus genom att berätta en bild. Han sa:


Luke 15:7
Jag försäkrar er, att på samma sätt kommer man att glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder tillbaka till Gud, än över 99 människor som följer Guds vilja och inte behöver vända tillbaka."


Luke 15:11
Jesus berättade sedan en tredje bild för dem. Han sa: "En man hade två söner.


Luke 15:19
Jag är inte värd att kallas din son längre, men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare.'


Luke 15:27
Tjänaren svarade: 'Din bror har kommit tillbaka, och din pappa har slaktat gödkalven och ordnat med en fest för att fira att han har kommit hem välbehållen.'


Luke 15:29
men han svarade: 'Under alla dessa år har jag arbetat hårt och aldrig någonsin vägrat att göra vad du har bett mig om. Ändå har du inte gett mig ens en killing, så att jag kunde ha fest med mina vänner.


Luke 16:1
För sina efterföljare berättade Jesus också en annan bild. Han sa: "En rik man hade en förvaltare som skötte hans affärer, men ett rykte började spridas om att mannen förskingrade hans pengar.


Luke 16:2
Arbetsgivaren kallade därför till sig mannen och sa: 'Vad är det jag hör om dig! Gör i ordning din redovisning, för jag tänker avskeda dig.'


Luke 16:4
Men nu har jag en idé, som ska ge mig gott om vänner den dag jag måste lämna mitt arbete.'


Luke 16:5
Sedan bjöd han in alla dem som var skyldiga hans arbetsgivare pengar, och började diskutera med dem en efter en. Han frågade den förste: 'Hur mycket är du skyldig?' '100 krus olivolja', svarade mannen. Då sa förvaltaren: 'Här är skuldebrevet du skrev under. Riv sönder det och skriv ett nytt på 50 krus istället.'


Luke 16:8
Den rika mannen var tvungen att beundra den oärliga förvaltaren för hans smarthet. Och det är sant att den här världens människor är smartare mot varandra, än vad de människor är som tillhör Gud.


Luke 16:17
Fast det betyder inte att lagen har slutat att gälla. Nej, så länge himlen och jorden finns kvar kommer varje ord i lagen att vara giltigt.


Luke 16:19
Jesus berättade: "Det var en gång en rik man, som var mycket välklädd och varje dag levde i lyx och överflöd.


Luke 16:22
Till slut dog tiggaren och fördes av änglarna till Abraham, till den plats där inget lidande finns. Den rika mannen dog också och blev begravd,


Luke 17:4
Ja, även om hon handlar fel mot dig sju gånger om dagen och sju gånger ångrar sig och ber om förlåtelse, så ska du förlåta henne."


Luke 17:5
En dag sa de närmaste efterföljarna till Herren Jesus: "Vi behöver mer tro. Tala om för oss hur vi ska få det."


Luke 17:10
Detsamma gäller er. När ni gjort allt ni fått befallning om, ska ni säga: 'Vi är vanliga enkla tjänare, vi har bara gjort vår plikt.' "


Luke 18:1
En gång, när Jesus ville visa sina efterföljare hur viktigt det är att alltid be och inte ge upp, berättade han den här bilden för dem:


Luke 18:7
tror ni inte då att Gud vill ge rätt åt dem som tillhör honom, när de ber till honom dag och natt?


Luke 18:9
En annan gång vände sig Jesus till några som skröt med att de alltid följde Guds vilja och som såg ner på andra människor. Jesus berättade en bild för dem, och sa:


Luke 18:10
"Två män gick till templet för att be. En av dem var farisé, den andre var tullindrivare.


Luke 18:15
Några föräldrar kom också fram till Jesus med sina små barn för att han skulle röra vid dem och be för dem. Men hans efterföljare fick se det och körde bort dem.


Luke 18:22
Då sa Jesus till honom: "Det är bara en sak till du behöver göra. Sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."


Luke 18:23
Men när mannen hörde det, gick han bedrövad därifrån, för han var mycket rik.


Luke 18:30
han ska få mångdubbelt igen redan här i tiden och dessutom evigt liv i den kommande världen."


Luke 18:34
Men hans efterföljare fattade inte ett dugg. Den verkliga betydelsen av det som Jesus förutsa var gömd för dem, och därför begrep de ingenting.


Luke 19:8
Men Sackaios ställde sig upp och förklarade för Jesus: "Herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga. Och om jag tagit ut för mycket tull av någon ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket!"


Luke 19:11
De som stod runt omkring lyssnade noga på vad Jesus sa, och eftersom de nu var ganska nära Jerusalem, passade han på att korrigera folkets missuppfattning om att han skulle börja regera som kung så snart han kom fram dit. Han berättade för dem:


Luke 19:28
Då Jesus hade avslutat denna berättelse, fortsatte han sin vandring mot Jerusalem, och han gick framför sina efterföljare.


Luke 19:29
När han kom i närheten av byarna Betfage och Betania vid Olivberget, skickade han iväg två av sina efterföljare


Luke 19:31
Om någon frågar varför ni tar den så säg bara: 'Herren behöver den.' "


Luke 19:34
De svarade: "Herren behöver den."


Luke 19:37
Och då de närmade sig den plats där vägen började gå nerför Olivberget, satte alla igång att ropa och sjunga och hylla Gud för alla de märkliga under Jesus hade gjort.


Luke 19:43
Det ska komma en tid då dina fiender belägrar dig, omringar dig och anfaller dig från alla håll.


Luke 19:46
Han ropade åt dem: "Gud har sagt i Skriften: 'Mitt hus ska vara en plats där människor kan be.' Men ni har låtit det bli 'ett tillhåll för tjuvar och banditer'."


Luke 20:4
Vad anser ni: när Johannes döparen döpte, var det på Guds befallning eller inte?"


Luke 20:5
De började genast diskutera med varandra och sa: "Om vi säger att det var på Guds befallning, så kommer han att fråga varför vi inte trodde på honom.


Luke 20:9
Sedan vände sig Jesus till folket igen och berättade en bild för dem. Han sa: "En man planterade en vingård och arrenderade ut den till några lantbrukare medan han själv reste utomlands och var borta under många år.


Luke 20:14
Men när lantbrukarna fick se sonen, sa de till varandra: 'Här kommer han som ska ärva hela vingården. Kom så dödar vi honom och lägger beslag på den själva!'


Luke 20:17
Men Jesus såg på dem och sa: "Vad betyder då detta som står i Skriften: 'Den sten som inte dög åt husbyggarna har blivit själva hörnstenen.'


Luke 20:19
Översteprästerna och laglärarna ville arrestera Jesus genast, eftersom de förstod att det var dem han syftade på i sin berättelse, men de var rädda för folket.


Luke 20:22
Tala nu om för oss om det är rätt eller fel att vi betalar skatt till den romerska kejsaren?"


Luke 20:37
Att de döda uppstår bevisar Mose också när han talar om hur Gud visade sig för honom i den brinnande törnbusken. Han kallar Gud för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.


Luke 20:47
Men i sin girighet lurar de hjälplösa änkor på allt de äger, medan de låtsas leva efter Guds vilja genom att be långa böner när andra hör på. Därför kommer Gud att straffa dem desto hårdare."


Luke 21:9
Och när ni får höra om krig och oroligheter så grips inte av panik. Det måste bli krig först, men det betyder inte att slutet har kommit.


Luke 21:13
Men detta ger er samtidigt en chans att berätta om er tro.


Luke 21:18
Men Gud ska beskydda er. Inte ett hårstrå på ert huvud ska gå förlorat.


Luke 21:21
Då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. De som är i Jerusalem måste lämna staden så fort som möjligt, och ingen som är utanför staden får gå tillbaka in dit.


Luke 21:28
Men när ni ser allt detta hända, så räta på er och fatta mod, för då är er befrielse nära."


Luke 21:34
Var på er vakt, så att ni inte förslöas av festande och supande, eller är upptagna med vardagslivets bekymmer. Annars kommer jag tillbaka och överraskar er, och ni ska fångas som i en snara.


Luke 21:36
Håll er ständigt beredda. Be att ni ska få kraft att fly undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta mig, Människosonen, utan rädsla."


Luke 21:37
På dagarna gick Jesus till tempelplatsen för att undervisa, och folkmassorna samlades redan tidigt på morgonen för att höra honom. Men varje kväll lämnade han staden och gick ut till Olivberget och övernattade där.


Luke 22:24
Efter en stund gick hans efterföljare istället över till att diskutera vem av dem som kunde anses vara mest betydelsefull.


Luke 22:25
Då sa Jesus till dem: "I den här världen uppträder kungar och makthavare som tyranner, och vill ändå hyllas som 'folkets beskyddare'!


Luke 22:26
Men så får det inte vara bland er. Den av er som vill vara mest betydelsefull ska vara lägst av alla, och den som vill vara ledare ska vara de andras tjänare.


Luke 22:31
Simon, min vän, Satan har begärt att få pröva er, för att se om er tro är äkta.


Luke 22:32
Men jag har bett för dig att du inte helt ska tappa tron. Och när du har ångrat dig och vänt om till mig igen, styrk då tron hos dina bröder."


Luke 22:33
Simon Petrus svarade: "Herre, jag är beredd att både gå i fängelse och dö för dig."


Luke 22:39
Jesus lämnade sedan staden tillsammans med sina efterföljare och gick som vanligt till Olivberget.


Luke 22:40
Där sa han till dem: "Be till er Far i himlen så att frestelserna inte segrar över er."


Luke 22:46
Då sa han till dem: "Hur kan ni sova nu! Res er upp och be att frestelserna inte segrar över er."


Luke 22:52
Sedan vände sig Jesus till de överstepräster och officerare vid tempelvakten och folkets ledare som hade kommit dit för att gripa honom, och sa: "Är jag en så farlig brottsling att ni var tvungna att beväpna er med svärd och klubbor för att gripa mig?


Luke 22:63
De män som bevakade Jesus började nu håna honom. De band för hans ögon och slog honom och sa: "Visa att du är profet! Avslöja med Guds hjälp vem som slog dig."


Luke 22:71
Då ropade de igen: "Vi behöver inga flera vittnen. Nu har vi hört honom säga det själv."


Luke 23:2
Där började de genast anklaga honom och säga: "Den här mannen leder vårt folk vilse. Han påstår att vi inte ska betala skatt till den romerska kejsaren och ger sig ut för att vara Messias, den utlovade kungen."


Luke 23:7
Och när han fick reda på att det var så, skickade han Jesus till Herodes, kungen över Galileen, som just då råkade befinna sig i Jerusalem.


Luke 23:30
Då ska människorna säga till bergen och höjderna: 'Fall över oss och dölj oss.'


Luke 23:39
En av de brottslingar som hängde vid sidan av Jesus hånade honom också och sa: "Är det inte du som är Messias, den utlovade kungen? Bevisa det då genom att rädda både dig själv och oss!"


Luke 23:51
och hade inte sagt ja till de andra religiösa ledarnas beslut och handlingar. Han var från staden Arimataia i Judeen och väntade ivrigt på att Gud skulle börja regera bland människorna.


Luke 23:54
Allt detta hände sent på fredagen, förberedelsedagen, just innan vilodagen skulle börja.


Luke 23:56
Sedan gick de hem och gjorde i ordning välluktande örter och oljor för att kunna smörja Jesus kropp. Men när solen gick ner och det blev vilodag höll de sig stilla, så som det är bestämt i Moses lag.


Luke 24:9
och de skyndade iväg för att berätta för Jesus elva närmaste efterföljare och för alla de andra vad som hade hänt.


Luke 24:10
Kvinnorna som gått till graven var Maria från Magdala, och Johanna och Maria, Jakobs mamma, och flera andra. Alla berättade de samma sak för de elva som Jesus hade utsett till sina sändebud,


Luke 24:23
och när de kom tillbaka berättade de att Jesus kropp inte längre fanns där. De hade sett änglar, som sa till dem att han lever!


Luke 24:35
Då berättade de två efterföljarna från Emmaus hur Jesus hade visat sig för dem på vägen, och hur de hade känt igen honom då han bröt brödet.


Luke 24:36
Medan de fortfarande höll på att berätta stod Jesus plötsligt där mitt ibland dem och sa: "Frid över er alla."


Luke 24:48
Ni ska berätta för andra om allt detta.


Luke 24:50
Sedan tog Jesus med sig sina efterföljare ut ur staden och bort mot byn Betania, och där sträckte han upp händerna mot himlen och bad Gud att ge dem allt gott.


Johannes 1:1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.


Johannes 1:2
He was in the beginning with God.


Johannes 1:7
He came as a witness, to bear witness about the light, that all might believe through him.


Johannes 1:8
He was not the light, but came to bear witness about the light.


Johannes 1:12
But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.


Johannes 1:14
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.


Johannes 1:15
( John bore witness about him, and cried out, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, because he was before me.'")


Johannes 1:24
(Now they had been sent from the Pharisees.)


Johannes 1:28
These things took place in Bethany across the Jordan, where John was baptizing.


Johannes 1:29
The next day he saw Jesus coming toward him, and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!


Johannes 1:30
This is he of whom I said, 'After me comes a man who ranks before me, because he was before me.'


Johannes 1:31
I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel."


Johannes 1:36
and he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God!"


Johannes 1:42
He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "So you are Simon the son of John? You shall be called Cephas" (which means Peter).


Johannes 1:44
Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter.


Johannes 1:47
Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit!"


Johannes 1:48
Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you."


Johannes 1:50
Jesus answered him, "Because I said to you, 'I saw you under the fig tree,' do you believe? You will see greater things than these."


Johannes 2:9
When the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the master of the feast called the bridegroom


Johannes 2:11
This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory. And his disciples believed in him.


Johannes 2:17
His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me."


Johannes 2:22
When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the Scripture and the word that Jesus had spoken.


Johannes 2:23
Now when he was in Jerusalem at the Passover Feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing.


Johannes 2:24
But Jesus on his part did not entrust himself to them, because he knew all people


Johannes 2:25
and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man.


Johannes 3:4
Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?"


Johannes 3:7
Do not marvel that I said to you, 'You must be born again.'


Johannes 3:9
Nicodemus said to him, "How can these things be?"


Johannes 3:11
Truly, truly, I say to you, we speak of what we know, and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony.


Johannes 3:12
If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things?


Johannes 3:14
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up,


Johannes 3:15
that whoever believes in him may have eternal life."


Johannes 3:16
For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


Johannes 3:17
For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.


Johannes 3:18
Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.


Johannes 3:19
And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their deeds were evil.


Johannes 3:20
For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.


Johannes 3:21
But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his deeds have been carried out in God.


Johannes 3:23
John also was baptizing at Aenon near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized


Johannes 3:24
(for John had not yet been put in prison).


Johannes 3:25
Now a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification.


Johannes 3:28
You yourselves bear me witness, that I said, 'I am not the Christ, but I have been sent before him.'


Johannes 3:31
He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all.


Johannes 3:32
He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony.


Johannes 3:36
Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.


Johannes 4:6
Jacob's well was there; so Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the sixth hour.


Johannes 4:13
Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again,


Johannes 4:14
but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty forever. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."


Johannes 4:15
The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I will not be thirsty or have to come here to draw water."


Johannes 4:21
Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.


Johannes 4:29
"Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?"


Johannes 4:39
Many Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony, "He told me all that I ever did."


Johannes 4:41
And many more believed because of his word.


Johannes 4:42
They said to the woman, "It is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world."


Johannes 4:48
So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders you will not believe."


Johannes 4:49
The official said to him, "Sir, come down before my child dies."


Johannes 4:50
Jesus said to him, "Go; your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way.


Johannes 4:52
So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, "Yesterday at the seventh hour the fever left him."


Johannes 4:53
The father knew that was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." And he himself believed, and all his household.


Johannes 5:2
Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Aramaic called Bethesda, which has five roofed colonnades.


Johannes 5:5
One man was there who had been an invalid for thirty-eight years.


Johannes 5:6
When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?"


Johannes 5:7
The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going another steps down before me."


Johannes 5:8
Jesus said to him, "Get up, take up your bed, and walk."


Johannes 5:9
And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath.


Johannes 5:10
So the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed."


Johannes 5:11
But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, 'Take up your bed, and walk.'"


Johannes 5:12
They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?"


Johannes 5:13
Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place.


Johannes 5:16
And this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath.


Johannes 5:18
This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God.


Johannes 5:24
Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life.


Johannes 5:27
And he has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man.


Johannes 5:30
"I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will but the will of him who sent me.


Johannes 5:31
If I alone bear witness about myself, my testimony is not deemed true.


Johannes 5:32
There is another who bears witness about me, and I know that the testimony that he bears about me is true.


Johannes 5:34
Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved.


Johannes 5:36
But the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing, bear witness about me that the Father has sent me.


Johannes 5:38
and you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one whom he has sent.


Johannes 5:39
You search the Scriptures because you think that in them you have eternal life; and it is they that bear witness about me,


Johannes 5:44
How can you believe, when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God?


Johannes 5:46
If you believed Moses, you would believe me; for he wrote of me.


Johannes 5:47
But if you do not believe his writings, how will you believe my words?"


Johannes 6:1
After this Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias.


Johannes 6:2
And a large crowd was following him, because they saw the signs that he was doing on the sick.


Johannes 6:10
Jesus said, "Have the people sit down." Now there was much grass in the place. So the men sat down, about five thousand in number.


Johannes 6:12
And when they had eaten their fill, he told his disciples, "Gather up the leftover fragments, that nothing may be lost."


Johannes 6:18
The sea became rough because a strong wind was blowing.


Johannes 6:20
But he said to them, "It is I; do not be afraid."


Johannes 6:22
On the next day the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone.


Johannes 6:23
Other boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks.


Johannes 6:26
Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves.


Johannes 6:28
Then they said to him, "What must we do, to be doing the works of God?"


Johannes 6:29
Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent."


Johannes 6:30
So they said to him, "Then what sign do you do, that we may see and believe you? What work do you perform?


Johannes 6:35
Jesus said to them, "I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.


Johannes 6:36
But I said to you that you have seen me and yet do not believe.


Johannes 6:40
For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day."


Johannes 6:41
So the Jews grumbled about him, because he said, "I am the bread that came down from heaven."


Johannes 6:45
It is written in the Prophets, 'And they will all be taught by God.' Everyone who has heard and learned from the Father comes to me-


Johannes 6:47
Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life.


Johannes 6:57
As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me.


Johannes 6:62
Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before?


Johannes 6:64
But there are some of you who do not believe." (For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe, and who it was who would betray him.)


Johannes 6:69
and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God."


Johannes 6:71
He spoke of Judas the son of Simon Iscariot, for he, one of the Twelve, was going to betray him.


Johannes 7:1
After this Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea, because the Jews were seeking to kill him.


Johannes 7:4
For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world."


Johannes 7:5
For not even his brothers believed in him.


Johannes 7:7
The world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil.


Johannes 7:14
About the middle of the feast Jesus went up into the temple and began teaching.


Johannes 7:23
If on the Sabbath a man receives circumcision, so that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because on the Sabbath I made a man's whole body well?


Johannes 7:26
And here he is, speaking openly, and they say nothing to him! Can it be that the authorities really know that this is the Christ?


Johannes 7:30
So they were seeking to arrest him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come.


Johannes 7:31
Yet many of the people believed in him. They said, "When the Christ appears, will he do more signs than this man has done?"


Johannes 7:33
Jesus then said, "I will be with you a little longer, and then I am going to him who sent me.


Johannes 7:38
Whoever believes in me, as the Scripture has said, 'Out of his heart will flow rivers of living water.'"


Johannes 7:39
Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified.


Johannes 7:42
Has not the Scripture said that the Christ comes from the offspring of David, and comes from Bethlehem, the village where David was?"


Johannes 7:47
The Pharisees answered them, "Have you also been deceived?


Johannes 7:48
Have any of the authorities or the Pharisees believed in him?


Johannes 7:50
Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them,


Johannes 8:3
The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst


Johannes 8:4
they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery.


Johannes 8:6
This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground.


Johannes 8:7
And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her."


Johannes 8:8
And once more he bent down and wrote on the ground.


Johannes 8:9
But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him.


Johannes 8:13
So the Pharisees said to him, "You are bearing witness about yourself; your testimony is not true."


Johannes 8:14
Jesus answered, "Even if I do bear witness about myself, my testimony is true, for I know where I came from and where I am going, but you do not know where I come from or where I am going.


Johannes 8:18
I am the one who bears witness about myself, and the Father who sent me bears witness about me."


Johannes 8:20
These words he spoke in the treasury, as he taught in the temple; but no one arrested him, because his hour had not yet come.


Johannes 8:23
He said to them, "You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world.


Johannes 8:24
I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he you will die in your sins."


Johannes 8:25
So they said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "Just what I have been telling you from the beginning.


Johannes 8:27
They did not understand that he had been speaking to them about the Father.


Johannes 8:30
As he was saying these things, many believed in him.


Johannes 8:31
So Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you abide in my word, you are truly my disciples,


Johannes 8:33
They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say, 'You will become free'?"


Johannes 8:36
So if the Son sets you free, you will be free indeed.


Johannes 8:37
I know that you are offspring of Abraham; yet you seek to kill me because my word finds no place in you.


Johannes 8:39
They answered him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing what Abraham did,


Johannes 8:43
Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word.


Johannes 8:44
You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies.


Johannes 8:45
But because I tell the truth, you do not believe me.


Johannes 8:46
Which one of you convicts me of sin? If I tell the truth, why do you not believe me?


Johannes 8:53
Are you greater than our father Abraham, who died? And the prophets died! Who do you make yourself out to be?"


Johannes 8:55
But you have not known him. I know him. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you, but I do know him and I keep his word.


Johannes 8:58
Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am."


Johannes 9:3
Jesus answered, "It was not that this man sinned, or his parents, but that the works of God might be displayed in him.


Johannes 9:8
The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is this not the man who used to sit and beg?"


Johannes 9:13
They brought to the Pharisees the man who had formerly been blind.


Johannes 9:18
The Jews did not believe that he had been blind and had received his sight, until they called the parents of the man who had received his sight


Johannes 9:22
(His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to be put out of the synagogue.)


Johannes 9:24
So for the second time they called the man who had been blind and said to him, "Give glory to God. We know that this man is a sinner."


Johannes 9:27
He answered them, "I have told you already, and you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?"


Johannes 9:32
Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind.


Johannes 9:35
Jesus heard that they had cast him out, and having found him he said, "Do you believe in the Son of Man?"


Johannes 9:36
He answered, "And who is he, sir, that I may believe in him?"


Johannes 9:38
He said, "Lord, I believe," and he worshiped him.


Johannes 9:39
Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind."


Johannes 10:1
"Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is a thief and a robber.


Johannes 10:4
When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.


Johannes 10:8
All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them.


Johannes 10:9
I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture.


Johannes 10:13
He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.


Johannes 10:16
And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.


Johannes 10:17
For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again.


Johannes 10:19
There was again a division among the Jews because of these words.


Johannes 10:25
Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me,


Johannes 10:26
but you do not believe because you are not part of my flock.


Johannes 10:33
The Jews answered him, "It is not for a good work that we are going to stone you but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God."


Johannes 10:35
If he called them gods to whom the word of God came- and Scripture cannot be broken-


Johannes 10:36
do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, 'You are blaspheming,' because I said, 'I am the Son of God'?


Johannes 10:37
If I am not doing the works of my Father, then do not believe me;


Johannes 10:38
but if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father."


Johannes 10:40
He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing at first, and there he remained.


Johannes 10:42
And many believed in him there.


Johannes 11:1
Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha.


Johannes 11:4
But when Jesus heard it he said, "This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it."


Johannes 11:9
Jesus answered, "Are there not twelve hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.


Johannes 11:10
But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."


Johannes 11:15
and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him."


Johannes 11:17
Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb four days.


Johannes 11:18
Bethany was near Jerusalem, about two miles off,


Johannes 11:21
Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died.


Johannes 11:25
Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live,


Johannes 11:26
and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?"


Johannes 11:27
She said to him, "Yes, Lord; I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world."


Johannes 11:32
Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died."


Johannes 11:39
Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead four days."


Johannes 11:40
Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?"


Johannes 11:42
I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me."


Johannes 11:45
Many of the Jews therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him,


Johannes 11:48
If we let him go on like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation."


Johannes 11:50
Nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish."


Johannes 11:51
He did not say this of his own accord, but being high priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation,


Johannes 11:55
Now the Passover of the Jews was at hand, and many went up from the country to Jerusalem before the Passover to purify themselves.


Johannes 12:1
Six days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead.


Johannes 12:4
But Judas Iscariot, one of his disciples (he who was about to betray him), said,


Johannes 12:6
He said this, not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the moneybag he used to help himself to what was put into it.


Johannes 12:11
because on account of him many of the Jews were going away and believing in Jesus.


Johannes 12:15
"Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt!"


Johannes 12:16
His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him.


Johannes 12:17
The crowd that had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness.


Johannes 12:21
So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we wish to see Jesus."


Johannes 12:23
And Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified.


Johannes 12:24
Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit.


Johannes 12:26
If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.


Johannes 12:31
Now is the judgment of this world; now will the ruler of this world be cast out.


Johannes 12:34
So the crowd answered him, "We have heard from the Law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?"


Johannes 12:36
While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them.


Johannes 12:37
Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him,


Johannes 12:38
so that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: "Lord, who has believed what he heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed?"


Johannes 12:39
Therefore they could not believe. For again Isaiah said,


Johannes 12:41
Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him.


Johannes 12:42
Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue;


Johannes 12:44
And Jesus cried out and said, "Whoever believes in me, believes not in me but in him who sent me.


Johannes 12:46
I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness.


Johannes 13:1
Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end.


Johannes 13:2
During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him,


Johannes 13:5
Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him.


Johannes 13:11
For he knew who was to betray him; that was why he said, "Not all of you are clean."


Johannes 13:18
I am not speaking of all of you; I know whom I have chosen. But the Scripture will be fulfilled, 'He who ate my bread has lifted his heel against me.'


Johannes 13:19
I am telling you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he.


Johannes 13:21
After saying these things, Jesus was troubled in his spirit, and testified, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me."


Johannes 13:29
Some thought that, because Judas had the moneybag, Jesus was telling him, "Buy what we need for the feast," or that he should give something to the poor.


Johannes 14:1
"Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.


Johannes 14:3
And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also.


Johannes 14:9
Jesus said to him, "Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?


Johannes 14:10
Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.


Johannes 14:11
Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves.


Johannes 14:12
"Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I am going to the Father.


Johannes 14:13
Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.


Johannes 14:16
And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever,


Johannes 14:17
even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you.


Johannes 14:19
Yet a little while and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you also will live.


Johannes 14:21
Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him."


Johannes 14:27
Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.


Johannes 14:28
You heard me say to you, 'I am going away, and I will come to you.' If you loved me, you would have rejoiced, because I am going to the Father, for the Father is greater than I.


Johannes 14:29
And now I have told you before it takes place, so that when it does take place you may believe.


Johannes 15:2
Every branch of mine that does not bear fruit he takes away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more fruit.


Johannes 15:3
Already you are clean because of the word that I have spoken to you.


Johannes 15:4
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.


Johannes 15:5
I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.


Johannes 15:7
If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.


Johannes 15:8
By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.


Johannes 15:11
These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.


Johannes 15:16
You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.


Johannes 15:18
"If the world hates you, know that it has hated me before it hated you.


Johannes 15:19
If you were of the world, the world would love you as its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.


Johannes 15:20
Remember the word that I said to you: 'A servant is not greater than his master.' If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours.


Johannes 15:21
But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me.


Johannes 15:22
If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin, but now they have no excuse for their sin.


Johannes 15:24
If I had not done among them the works that no one else did, they would not be guilty of sin, but now they have seen and hated both me and my Father.


Johannes 15:25
But the word that is written in their Law must be fulfilled: 'They hated me without a cause.'


Johannes 15:26
"But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me.


Johannes 15:27
And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning.


Johannes 16:3
And they will do these things because they have not known the Father, nor me.


Johannes 16:4
But I have said these things to you, that when their hour comes you may remember that I told them to you. "I did not say these things to you from the beginning, because I was with you.


Johannes 16:6
But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart.


Johannes 16:9
concerning sin, because they do not believe in me;


Johannes 16:10
concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer;


Johannes 16:11
concerning judgment, because the ruler of this world is judged.


Johannes 16:12
"I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.


Johannes 16:17
So some of his disciples said to one another, "What is this that he says to us, 'A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me'; and, 'because I am going to the Father'?"


Johannes 16:20
Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy.


Johannes 16:21
When a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come, but when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world.


Johannes 16:24
Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.


Johannes 16:26
In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father on your behalf;


Johannes 16:27
for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from God.


Johannes 16:30
Now we know that you know all things and do not need anyone to question you; this is why we believe that you came from God."


Johannes 16:31
Jesus answered them, "Do you now believe?


Johannes 16:32
Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me.


Johannes 17:5
And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed.


Johannes 17:8
For I have given them the words that you gave me, and they have received them and have come to know in truth that I came from you; and they have believed that you sent me.


Johannes 17:11
And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one.


Johannes 17:12
While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost except the son of destruction, that the Scripture might be fulfilled.


Johannes 17:14
I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world.


Johannes 17:19
And for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth.


Johannes 17:20
"I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word,


Johannes 17:21
that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me.


Johannes 17:22
The glory that you have given me I have given to them, that they may be one even as we are one,


Johannes 17:23
I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me.


Johannes 17:24
Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world.


Johannes 17:26
I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them."


Johannes 18:2
Now Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples.


Johannes 18:5
They answered him, "Jesus of Nazareth." Jesus said to them, "I am he." Judas, who betrayed him, was standing with them.


Johannes 18:14
It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people.


Johannes 18:18
Now the servants and officers had made a charcoal fire, because it was cold, and they were standing and warming themselves. Peter also was with them, standing and warming himself.


Johannes 18:23
Jesus answered him, "If what I said is wrong, bear witness about the wrong; but if what I said is right, why do you strike me?"


Johannes 18:28
Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. It was early morning. They themselves did not enter the governor's headquarters, so that they would not be defiled, but could eat the Passover.


Johannes 18:36
Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world."


Johannes 18:37
Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world- to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice."


Johannes 18:40
They cried out again, "Not this man, but Barabbas!" Now Barabbas was a robber.


Johannes 19:2
And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in a purple robe.


Johannes 19:5
So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!"


Johannes 19:7
The Jews answered him, "We have a law, and according to that law he ought to die because he has made himself the Son of God."


Johannes 19:11
Jesus answered him, "You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore he who delivered me over to you has the greater sin."


Johannes 19:14
Now it was the day of Preparation of the Passover. It was about the sixth hour. He said to the Jews, "Behold your King!"


Johannes 19:16
So he delivered him over to them to be crucified. So they took Jesus,


Johannes 19:17
and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which in Aramaic is called Golgotha.


Johannes 19:18
There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them.


Johannes 19:24
so they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be." This was to fulfill the Scripture which says, "They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots." So the soldiers did these things,


Johannes 19:26
When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold, your son!"


Johannes 19:27
Then he said to the disciple, "Behold, your mother!" And from that hour the disciple took her to his own home.


Johannes 19:31
Since it was the day of Preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away.


Johannes 19:32
So the soldiers came and broke the legs of the first, and of the other who had been crucified with him.


Johannes 19:35
He who saw it has borne witness- his testimony is true, and he knows that he is telling the truth- that you also may believe.


Johannes 19:36
For these things took place that the Scripture might be fulfilled: "Not one of his bones will be broken."


Johannes 19:41
Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid.


Johannes 19:42
So because of the Jewish day of Preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there.


Johannes 20:1
Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb.


Johannes 20:7
and the face cloth, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths but folded up in a place by itself.


Johannes 20:8
Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in, and he saw and believed;


Johannes 20:15
Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away."


Johannes 20:19
On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you."


Johannes 20:21
Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you."


Johannes 20:25
So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe."


Johannes 20:26
Eight days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you."


Johannes 20:27
Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side. Do not disbelieve, but believe."


Johannes 20:29
Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed."


Johannes 20:31
but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.


Johannes 21:1
After this Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way.


Johannes 21:2
Simon Peter, Thomas (called the Twin), Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together.


Johannes 21:6
He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in, because of the quantity of fish.


Johannes 21:17
He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep.


Johannes 21:20
Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who had been reclining at table close to him and had said, "Lord, who is it that is going to betray you?"


Johannes 21:24
This is the disciple who is bearing witness about these things, and who has written these things, and we know that his testimony is true.


Johannes 21:25
Now there are also many other things that Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written.


Apostlagärningarna 1:1
I min första bok berättade jag för dig om allt som Jesus gjorde och lärde


Apostlagärningarna 1:2
ända fram till den dag då han togs upp till himlen. Efter att han lidit och dött och sedan uppstått från de döda, visade han sig för de män som han utsett till sina speciella sändebud och bevisade på många sätt för dem att han levde.Under 40 dagar visade han sig för dem och berättade om Guds plan att rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och med Guds heliga Andes hjälp gav han dem sina befallningar.


Apostlagärningarna 1:6
En annan gång när de var samlade frågade sändebuden Jesus: "Herre, är det nu du ska befria Israel och låta oss bli ett mäktigt land igen?"


Apostlagärningarna 1:7
Han svarade då: "Den tidpunkten bestämmer min Far i himlen, det är inget som ni får veta.


Apostlagärningarna 1:8
Men när Guds heliga Ande kommer över er ska ni få kraft, och ni ska berätta för alla om mig, både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och ut över hela jorden."


Apostlagärningarna 1:12
När allt detta hände befann sig Jesus sändebud på Olivberget, som ligger knappt en kilometer från Jerusalem. Men nu återvände de till staden


Apostlagärningarna 1:19
Nyheten om hans död spred sig snabbt bland alla människor i Jerusalem, och de kallade platsen Akeldamak på arameiska, det betyder 'Blodsåkern'.


Apostlagärningarna 1:21
Därför måste vi nu välja någon annan som kan ta Judas plats, någon som tillsammans med oss kan berätta om att Herren Jesus har uppstått från de döda. Låt oss välja en person som har varit med oss under hela den tid då vi var tillsammans med Herren, från den gången då han döptes av Johannes döparen, till den dag då han togs upp till himlen."


Apostlagärningarna 2:10
Frygien, Pamfylien, Egypten och från trakten kring Kyrene i Libyen. Vi är besökare från Rom, både judar och sådana som omvänts till judendomen,


Apostlagärningarna 2:11
vi är kretensare och araber. Och ändå hör vi dessa människor tala om Guds mäktiga under på våra egna språk!"


Apostlagärningarna 2:12
De stod där förvirrade och visste inte vad de skulle tro, och de frågade varandra: "Vad kan det här betyda?"


Apostlagärningarna 2:15
Några av er säger att de här männen är fulla. Men det är inte sant. Folk dricker sig väl inte berusade klockan nio på morgonen?


Apostlagärningarna 2:21
Men var och en som tillber Herren ska bli räddad.'


Apostlagärningarna 2:24
Men Gud befriade honom från dödens fasor och lät honom bli levande igen, eftersom det var omöjligt för döden att hålla honom i sitt grepp.


Apostlagärningarna 2:29
Kära vänner! Det var inte om sig själv som David sa detta. För ni vet lika bra som jag att David dog och blev begravd, och att hans grav fortfarande finns här ibland oss.


Apostlagärningarna 2:45
De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra, allt efter vars och ens behov.


Apostlagärningarna 3:6
Men Petrus sa: "Vi har inga pengar, men jag har något annat att ge dig! Genom kraften hos Jesus Kristus från Nasaret, befaller jag dig att resa dig upp och gå!"


Apostlagärningarna 4:11
och det är honom Skriften talar om när det står: 'Den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna har blivit själva hörnstenen. '


Apostlagärningarna 4:18
Sedan kallade de in Petrus och Johannes igen och befallde dem att aldrig mer tala eller undervisa om Jesus.


Apostlagärningarna 4:20
Nej, vi kan inte låta bli att berätta om allt det fantastiska som vi har sett och hört."


Apostlagärningarna 4:23
Så snart Petrus och Johannes var fria sökte de upp de andra troende och berättade för dem vad översteprästerna och folkets ledare hade sagt.


Apostlagärningarna 4:26
Jordens kungar gör sig beredda för strid; makthavarna gaddar sig samman mot Herren och den som han har gjort till kung.'


Apostlagärningarna 4:29
Herre, du hör hur de hotar oss. Så hjälp nu alla som tror på dig att utan rädsla fortsätta att berätta om dig.


Apostlagärningarna 4:31
Och när de hade slutat be skakade huset där de var samlade, och alla fylldes av Guds heliga Ande och fortsatte att sprida Guds budskap utan rädsla.


Apostlagärningarna 4:35
och lämnade pengarna till sändebuden, som delade ut åt var och en allt efter deras behov.


Apostlagärningarna 4:36
En man som hette Josef, sålde också en åker som han ägde och gav pengarna till sändebuden. Han tillhörde Levi stam och kom från Cypern, och sändebuden kallade honom Barnabas, som betyder "den som uppmuntrar".


Apostlagärningarna 5:2
Men han överlämnade bara en del av köpesumman till Jesus sändebud, eftersom han och hans fru hade kommit överens om att behålla resten av pengarna själva.


Apostlagärningarna 5:4
Jordstycket var ditt, och du kunde sälja eller behålla det som du ville. Och när du sålt det var det din sak att bestämma hur mycket du skulle ge. Hur kunde du göra något sådant? Det var inte för oss du ljög, utan för Gud."


Apostlagärningarna 5:6
Några yngre män kom sedan och svepte in honom och bar ut honom och begravde honom.


Apostlagärningarna 5:9
Då sa Petrus: "Hur kunde du och din man komma överens om att göra något sådant, att försöka lura Guds Ande? De steg du just hör utanför dörren, är stegen av de män som har begravt din man, och nu ska de bära ut dig också."


Apostlagärningarna 5:10
I samma stund föll hon ner framför Petrus och dog. Och när de unga männen kom in och fick se att hon var död, bar de ut henne också och begravde henne bredvid hennes man.


Apostlagärningarna 5:16
Även från städerna och byarna runt omkring Jerusalem kom det många. Man tog med sig sjuka och sådana som var besatta av onda andar, och alla blev botade.


Apostlagärningarna 5:20
"Gå och ställ er i templet och berätta för folket allt om detta nya liv."


Apostlagärningarna 5:25
Men i samma stund kom någon och berättade att de män som de hade fängslat just nu stod i templet och undervisade folket.


Apostlagärningarna 6:6
Dessa sju fördes sedan fram till sändebuden, som invigde dem till denna uppgift genom att be och lägga händerna på dem.


Apostlagärningarna 7:7
'Men jag ska straffa det folk som gör dem till slavar', sa Gud, 'och efter det ska de lämna detta främmande land och tillbe mig på den här platsen.'


Apostlagärningarna 7:16
Deras kroppar fördes till Shekem och begravdes i den grav som Abraham köpt av Hamors söner.


Apostlagärningarna 7:24
Vid sitt besök fick han då se en egyptier misshandla en israelit, och han skyndade genast till mannens hjälp och hämnades genom att döda egyptiern.


Apostlagärningarna 7:25
Mose trodde att folket skulle förstå att Gud hade sänt honom för att befria dem, men det gjorde de inte.


Apostlagärningarna 7:30
När han 40 år senare var i öknen, nära berget Sinai, visade sig en ängel för honom i en brinnande törnbuske.


Apostlagärningarna 7:34
Jag har sett mitt folks lidande i Egypten och hört deras rop. Nu har jag kommit för att befria dem, och jag sänder dig tillbaka till Egypten.'


Apostlagärningarna 7:35
Gud sände alltså tillbaka samma man, som folket förut hade avvisat med orden: 'Vem har satt dig till ledare och domare över oss?'. Genom ängeln som visade sig i törnbusken blev han utsedd till ledare och befriare.


Apostlagärningarna 7:38
Det var också Mose som fick tala med en ängel på berget Sinai och förmedla ängelns budskap till folket då de var samlade i öknen. Han fick ta emot Guds lag, budskapet som ger liv, och överlämna det till oss.


Apostlagärningarna 7:43
Nej, ni bar omkring era avgudar, Moloks tält och Romfas stjärna, bilder som ni själva gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er till ett land bortom Babylon.'


Apostlagärningarna 8:2
Men några troende män kom och begravde Stefanos under djup sorg.


Apostlagärningarna 8:4
Men de troende som hade skingrats vandrade omkring och berättade de glada nyheterna om Jesus överallt dit de kom.


Apostlagärningarna 8:15
som genast började be för alla de nya troende att de skulle få Guds heliga Ande.


Apostlagärningarna 8:22
Vänd om från din ondska och be till Herren Jesus, så kanske han förlåter dig dina lömska planer.


Apostlagärningarna 8:24
Då ropade Simon: "Be för mig till Herren, så att jag inte drabbas av detta fruktansvärda!"


Apostlagärningarna 8:25
Och sedan Petrus och Johannes hade spridit budskapet om Herren Jesus i Samariens huvudstad och intygat för folket att de själva hade sett och hört allt de berättade, återvände de till Jerusalem. På vägen hem stannade de också i flera samariska byar för att berätta de glada nyheterna om Jesus där.


Apostlagärningarna 8:27
och Filippos lydde genast. Där på vägen kom då en hög tjänsteman, som arbetade vid hovet hos Kandake, den etiopiska drottningen. Han hade ansvar för hela Etiopiens finanser. Men nu hade han rest till Jerusalem för att tillbe i templet


Apostlagärningarna 8:40
Filippos hade under tiden förflyttats till staden Ashdod, och han gick sedan från stad till stad och berättade de glada nyheterna om Jesus tills han kom till Caesarea.


Apostlagärningarna 9:11
Då förklarade Herren: "Gå till Raka gatan och in i Judas hus och fråga där efter en man som heter Saul från Tarsos. Han ber till mig just nu, och


Apostlagärningarna 9:14
Och vi vet att han har en fullmakt med sig från översteprästerna som ger honom rätt att arrestera alla här i Damaskus som tillber dig!"


Apostlagärningarna 9:21
Alla som hörde honom blev mycket förvånade och frågade: "Var det inte han som i Jerusalem försökte döda alla som tillber Jesus? Visst var han på väg hit för att arrestera de troende och föra dem som fångar till översteprästerna?"


Apostlagärningarna 9:22
Men Saul talade med allt större kraft, och judarna i Damaskus hade inga argument att sätta emot när han bevisade att Jesus är Messias, den utlovade kungen.


Apostlagärningarna 9:24
men Saul fick reda på deras planer. De bevakade stadsportarna både dag och natt för att kunna mörda honom,


Apostlagärningarna 9:27
Men Barnabas tog honom med till Jesus sändebud och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren Jesus, som hade talat till honom, och hur Saul sedan med stort mod hade undervisat om Jesus i Damaskus.


Apostlagärningarna 9:32
Petrus reste nu från plats till plats för att besöka församlingarna, och på en av sina resor kom han också till de troende i staden Lydda.


Apostlagärningarna 9:37
men vid den här tiden blev hon sjuk och dog. Hennes vänner gjorde därför i ordning henne för begravningen och la henne i ett rum en trappa upp.


Apostlagärningarna 9:38
Men när Jesus efterföljare hörde att Petrus var i Lydda, som låg alldeles i närheten, skickade de iväg två män för att be honom komma över till Joppe så fort som möjligt.


Apostlagärningarna 9:43
Petrus stannade därför ett tag i Joppe och bodde hos Simon, en man som arbetade med skinnberedning.


Apostlagärningarna 10:6
Han bor i ett hus nere vid havet, hos en man som heter Simon och som arbetar med skinnberedning."


Apostlagärningarna 10:8
Han berättade sedan allt som hade hänt och skickade iväg dem till Joppe.


Apostlagärningarna 10:9
Nästa dag vid middagstiden närmade sig männen Joppe, och samtidigt gick Petrus upp på husets takterrass för att be.


Apostlagärningarna 10:15
Men rösten hördes igen och sa: "Om Gud har gjort något tillåtet, ska du inte behandla det som förbjudet."


Apostlagärningarna 10:17
Petrus blev mycket förvirrad. Vad kunde synen betyda? Men i samma stund kom de män som Cornelius hade sänt ut. De hade frågat sig fram till huset och stod nu utanför porten


Apostlagärningarna 10:22
Då berättade de för honom: "Vi är hitskickade av den romerska officeren Cornelius. Han tillber Israels Gud och är noga med att lyda honom, och han är omtyckt av alla judarna. Nu har en ängel från Gud sagt till honom att skicka efter dig, så att han kan få reda på vad du har att säga."


Apostlagärningarna 10:28
Petrus sa till dem: "Som ni vet är det förbjudet för mig som jude att umgås med någon från ett annat folk och besöka hans hem på det här viset. Men Gud har visat mig att jag aldrig ska nedvärdera en människa och anse henne som ovärdig i Guds ögon.


Apostlagärningarna 10:32
Skicka nu iväg några män till Joppe och låt dem hämta hit en man som heter Simon Petrus. Han bor i ett hus nere vid havet, hos en man som heter Simon och som arbetar med skinnberedning.'


Apostlagärningarna 10:34
Då svarade Petrus: "Jag ser nu mycket tydligt att Gud behandlar alla folk lika.


Apostlagärningarna 10:35
Han är villig att ta emot varje människa som tillber honom och lever enligt hans vilja, vilket folk hon än tillhör.


Apostlagärningarna 10:42
Och han skickade iväg oss för att tala till folket överallt och berätta om att han är den som har fått i uppdrag av Gud att vara domare över alla - både levande och döda.


Apostlagärningarna 11:3
"Varför har du besökt sådana som inte är judar och till och med ätit med dem?"


Apostlagärningarna 11:4
Då berättade Petrus för dem vad som hade hänt. Han sa:


Apostlagärningarna 11:9
Men rösten från himlen hördes igen och sa: 'Om Gud har gjort något tillåtet, ska du inte behandla det som förbjudet.'


Apostlagärningarna 11:14
för han har något att berätta, som kan rädda både dig och de andra i ditt hus.'


Apostlagärningarna 11:20
Men några av de troende, som var från Cypern och Kyrene, reste till Antiochia, och där talade de också till icke-judar och berättade de glada nyheterna om Herren Jesus.


Apostlagärningarna 11:29
Jesus efterföljare i Antiochia beslöt därför att skicka understöd till de troende i Judeen, och att var och en skulle ge så mycket han hade råd med.


Apostlagärningarna 12:4
Efter arresteringen satte han Petrus i fängelse och lät fyra vaktstyrkor med vardera fyra man bevaka honom. Herodes hade efter påsken tänkt ställa Petrus inför folket och döma honom.


Apostlagärningarna 12:5
Men medan Petrus satt där fängslad, bad församlingen ivrigt att Gud skulle bevara honom.


Apostlagärningarna 12:14
Men när hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon glömde att öppna. Istället sprang hon tillbaka in i huset och berättade för alla att Petrus stod utanför på gatan.


Apostlagärningarna 12:17
Men han gav tecken åt dem att vara tysta och berättade sedan för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Till sist sa han: "Låt Jakob och de andra i församlingen få veta vad som har hänt", och så gick han vidare till en annan plats.


Apostlagärningarna 12:20
Invånarna i Tyros och Sidon, som var beroende av Herodes land för sin matförsörjning, hade gjort Herodes arg och läget var spänt. De skickade därför en gemensam delegation till Herodes för att be om fred. Och sedan de lyckats få över kungens kammarherre Blastos på sin sida,


Apostlagärningarna 12:21
fick de löfte om att träffa Herodes. På den bestämda dagen tog sedan Herodes på sig den kungliga manteln, satte sig på sin tron och talade till dem.


Apostlagärningarna 12:23
Men i samma ögonblick lät Herren en ängel göra Herodes sjuk, eftersom Herodes tog emot människors tillbedjan istället för att ge Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog.


Apostlagärningarna 13:3
Och sedan de fastat och bett ytterligare en gång, la de sina händer på dem och skickade iväg dem.


Apostlagärningarna 13:8
Men trollkarlen (som också kallades Elymas ), motarbetade dem och försökte hindra landshövdingen från att tro.


Apostlagärningarna 13:10
"Du djävulens son, full av bedrägeri och falskhet, en fiende till allt som är gott, ska du aldrig sluta med att förvränga budskapet om Herren Jesus?


Apostlagärningarna 13:16
Då reste sig Paulus, gav tecken till dem att vara tysta och sa: "Israeliter, och alla andra här som tillber Gud, lyssna på mig.


Apostlagärningarna 13:21
Sedan tiggde folket om en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man ur Benjamins stam. Han regerade i 40 år.


Apostlagärningarna 13:24
Men innan Jesus trädde fram förberedde Johannes döparen Israels folk genom att uppmana dem att lämna synden, vända om till Gud och låta döpa sig.


Apostlagärningarna 13:26
Lyssa nu, ni ättlingar till Abraham, och alla andra här som tillber Gud! Denna räddning gäller oss alla.


Apostlagärningarna 13:31
och Jesus visade sig sedan många gånger under de följande dagarna för dem som hade följt med honom från Galileen till Jerusalem. Det är dessa som nu berättar om honom för Israels folk.


Apostlagärningarna 13:32
Och nu har turen kommit till er. Vi är här för att berätta de glada nyheterna om att Gud, just i våra dagar, har infriat sitt löfte till förfäderna, genom att uppväcka Jesus från de döda. Det är honom den andra psalmen i Psaltaren handlar om, när den säger: 'Du är min son. Idag har jag blivit din Far.'


Apostlagärningarna 13:34
För Gud hade lovat att Jesus skulle uppstå från de döda och aldrig mer behöva dö. Det förklarade han med orden: 'Jag ska infria mitt heliga och säkra löfte och ge er allt det goda jag lovade David.'


Apostlagärningarna 13:36
Det här löftet handlar inte om David, för när David hade tjänat sitt folk enligt Guds vilja, dog han och blev begravd och hans kropp förmultnade.


Apostlagärningarna 13:41
'Se häråt, ni som hånar sanningen. Låt er förvånas och sedan dö. Jag ska göra något stort under er tid, något som ni inte kommer att tro den dag man berättar det för er. ' "


Apostlagärningarna 13:43
Många judar, och andra som tillbad Israels Gud, passade också på att göra sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem: "Fortsätt att leva helt beroende av Guds godhet och förlåtelse."


Apostlagärningarna 13:47
Det är också vad Herren har befallt oss, för det står i Skriften: 'Jag har gjort dig till ett ljus för alla folk, för att du ska rädda alla på hela jorden. ' "


Apostlagärningarna 13:51
Båda två skakade då stadens damm av sina fötter och bekymrade sig inte mer om dem, utan fortsatte till staden Ikonion.


Apostlagärningarna 14:3
Trots det stannade de där en längre tid och talade öppet och utan rädsla om Herren Jesus, eftersom de litade på att han skulle skydda dem. Och Herren Jesus gav dem kraft att göra under och tecken som ett bevis på att budskapet om hans kärlek och förlåtelse var sant.


Apostlagärningarna 14:5
Efter ett tag fick Paulus och Barnabas reda på att judarna tillsammans med sina ledare, och även icke-judar, hade kommit överens om att misshandla och stena dem. De flydde därför till städerna Lystra och Derbe i provinsen Lykaonien. Där vandrade de sedan omkring i hela området


Apostlagärningarna 14:7
och berättade de glada nyheterna om Jesus.


Apostlagärningarna 14:10
Därför ropade Paulus till honom: "Res dig upp och stå på benen!" Och genast hoppade mannen upp och började gå.


Apostlagärningarna 14:15
"Kära vänner, vad tar ni er till? Vi är vanliga människor precis som ni! Vi har kommit till er för att berätta de glada nyheterna om att ni inte längre behöver vända er till dessa hjälplösa gudar, utan istället kan tillbe den Gud som lever, han som har skapat himlen och jorden och haven och allt som finns i dem.


Apostlagärningarna 14:16
Fram till nu har Gud låtit folken fortsätta att be till olika gudar,


Apostlagärningarna 14:17
men han har ständigt gett dem bevis på att han finns genom allt det goda han gör. Det är han som har gett er regn och goda skördar, så att ni har fått mat och kunnat glädja er."


Apostlagärningarna 14:20
Men när Jesus efterföljare samlades runt honom, reste han sig upp och gick tillbaka in i staden. Nästa dag gick han sedan vidare till staden Derbe tillsammans med Barnabas.


Apostlagärningarna 14:21
Även i Derbe berättade Paulus och Barnabas de glada nyheterna om Jesus, och många människor började tro. Sedan återvände de till städerna Lystra, Ikonion och Antiochia


Apostlagärningarna 14:26
där tog de en båt över till Antiochia i Syrien. Det var i den staden församlingen hade överlämnat Paulus och Barnabas åt Gud och hans beskydd och sedan skickat iväg dem på det uppdrag som de nu hade avslutat.


Apostlagärningarna 14:27
Och när de hade anlänt, kallade de ihop hela församlingen och berättade allt som Gud hade hjälpt dem att göra och hur han hade gett även andra än judar chansen att börja tro.


Apostlagärningarna 15:2
Men Paulus och Barnabas gick emot dem, vilket ledde till ständiga diskussioner och bråk. Till slut bestämde därför de troende att man skulle låta Paulus och Barnabas och några till resa upp till Jerusalem för att reda ut saken med Jesus sändebud och församlingsledarna där.


Apostlagärningarna 15:3
Man utrustade dem för resan och lät dem sedan ge sig iväg. På vägen dit stannade de till i Fenikien och Samarien och berättade för de troende att också många icke-judar hade vänt sig till Gud, vilket gjorde de troende mycket glada.


Apostlagärningarna 15:4
När de kom fram till Jerusalem blev de hjärtligt mottagna av församlingen och sändebuden och ledarna. Paulus och Barnabas berättade sedan om vad Gud hade hjälpt dem att göra.


Apostlagärningarna 15:7
Och efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa: "Bröder, ni vet alla att Gud för länge sedan utsåg mig till att berätta de glada nyheterna om Jesus för andra än judar, så att de också skulle kunna tro.


Apostlagärningarna 15:12
Efter det blev det tyst på diskussionen, och alla lyssnade till Barnabas och Paulus när de berättade om de under och tecken som Gud hade hjälpt dem att göra bland andra folk.


Apostlagärningarna 15:22
Sedan beslöt Jesus sändebud och ledarna, tillsammans med hela församlingen, att man skulle sända några representanter till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas för att meddela resultatet av överläggningarna. De män som valdes ut var två av församlingsledarna: Judas (som kallades Barsabbas) och Silas.


Apostlagärningarna 15:25
Vi beslöt därför enhälligt att utse två officiella representanter och skicka dem till er tillsammans med våra älskade bröder Barnabas och Paulus,


Apostlagärningarna 15:27
Våra representanter, Judas och Silas, kommer att berätta mer om vad vi har beslutat i den här frågan.


Apostlagärningarna 15:28
Guds heliga Ande och vi har beslutat att inte kräva något annat av er än att ni låter bli att äta sådant som offrats till avgudar, att ni inte äter kött från kvävda djur eller något annat som har blodet kvar i sig, och att ni avhåller er från sexuell lössläppthet. Om ni noga följer detta handlar ni rätt. Vi önskar er allt gott!"


Apostlagärningarna 15:31
Och när församlingens ledare läst brevet, blev alla mycket glada över detta uppmuntrande besked.


Apostlagärningarna 15:38
Men Paulus var absolut emot detta, eftersom Johannes Markus hade övergett dem i Pamfylien och inte varit med dem i deras arbete.


Apostlagärningarna 15:40
Paulus däremot valde Silas som medhjälpare, och sedan de troende hade överlämnat dem åt Herren Jesus och hans beskydd,


Apostlagärningarna 16:1
Paulus och Silas kom nu till Derbe och sedan till Lystra. Där träffade de en efterföljare till Jesus som hette Timotheos, en ung man som var son till en kristen judinna men hade en icke-judisk pappa.


Apostlagärningarna 16:4
De reste sedan från stad till stad och berättade om vad Jesus sändebud och församlingsledarna i Jerusalem hade beslutat när det gällde troende från andra folk och vilka regler de skulle följa.


Apostlagärningarna 16:9
Där fick Paulus på natten se en syn. Han såg en man från Makedonien stå där och be honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss."


Apostlagärningarna 16:10
Vi bestämde oss därför genast att resa över till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud ville att vi skulle berätta de glada nyheterna om Jesus även där.


Apostlagärningarna 16:13
När det blev vilodag gick vi ut ur staden och ner till en flodstrand, där vi antog att man brukade samlas för att be på vilodagen. Och vi satte oss ner och talade till de kvinnor som kommit dit.


Apostlagärningarna 16:16
När vi en dag var på väg till det ställe där man brukade be, mötte vi en slavflicka som var besatt av en ond ande. Hon kunde spå människor och drog in mycket pengar åt sina ägare.


Apostlagärningarna 16:18
Detta upprepades varenda dag, tills Paulus en dag blev så upprörd att han vände sig om och sa till den onda anden i henne: "Genom kraften hos Jesus Kristus befaller jag dig att fara ut ur henne." Och genast lämnade den onda anden henne.


Apostlagärningarna 16:22
Hela folkmassan började då angripa Paulus och Silas, och domarna befallde att man skulle ta av dem kläderna och piska dem med spön.


Apostlagärningarna 16:24
och han tog därför inga risker utan placerade dem i den innersta cellen, där han låste fast deras ben i en trästock.


Apostlagärningarna 16:27
Då vaknade fångvaktaren, och när han fick se att fängelsets alla dörrar stod vidöppna, trodde han att fångarna hade flytt och drog sitt svärd för att begå självmord.


Apostlagärningarna 16:32
Paulus och Silas fick sedan berätta budskapet om Herren Jesus för fångvaktaren och hela hans familj.


Apostlagärningarna 16:36
Fångvaktaren talade då om detta för Paulus och sa: "Domarna har beslutat att frige er, så nu behöver ni inte sitta här längre. Gå i frid!"


Apostlagärningarna 16:37
Men Paulus svarade: "Åh nej, så lätt kommer de inte undan! De har utan rättegång piskat oss offentligt och satt oss i fängelse trots att vi är romerska medborgare. Och nu vill de att vi ska lämna fängelset i hemlighet. Aldrig! Be dem komma hit och själva frige oss."