A A A A A


Sök

Matteus 6:6
Nej, när du ber, gå då istället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din Far i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.


Matteus 6:7
Rabbla inte upp samma bön gång på gång, som de människor gör som inte känner Gud. De tror att bönen har större chans att bli besvarad om de använder många ord.


Matteus 11:25
Efter det bad Jesus den här bönen: "Jag tackar dig Far, du som är Herre över himlen och jorden, för att du gömmer sanningen för dem som tror sig vara lärda och kloka, men visar den för dem som är som barn.


Matteus 21:22
Ni kan få vad som helst som ni ber om i era böner, om ni bara tror."


Matteus 23:5
Allt de gör, gör de för att synas. De går omkring med extra breda böneremmar på armarna och sätter långa tofsar på sina mantlar, för att visa att de lyder Gud.


Matteus 26:42
Så lämnade han dem och bad samma bön för andra gången: "Far i himlen, om jag inte kan slippa det lidande som väntar, är jag beredd att göra din vilja."


Markus 9:29
Jesus svarade: "Den sortens ande kan bara drivas ut genom bön. "


Markus 12:40
Men i sin girighet lurar de hjälplösa änkor på allt de äger, medan de låtsas leva efter Guds vilja genom att be långa böner när andra hör på. Därför kommer Gud att straffa dem desto hårdare."


Lukas 1:13
Men ängeln sa: "Var inte rädd, Sakarias! Jag har kommit för att meddela dig att Herren ska svara på din bön. Du och din fru Elisabet ska få en son, och du ska låta honom heta Johannes.


Lukas 2:36
En gammal kvinna, som hette Hanna och som Gud hade gett förmågan att framföra budskap från honom, var också i templet. Hon var dotter till Fanuel från Ashers stam. Hon hade varit gift i sju år när hon var ung, men hennes man hade dött, och hon var nu 84 år. Hon lämnade aldrig templet utan var där dag och natt och tjänade Gud genom bön och fasta.


Lukas 11:5
Sedan fortsatte Jesus att undervisa om bön genom att berätta olika bilder. Han sa: "Tänk dig att du går till en vän mitt i natten och knackar på hos honom och säger: 'Kan du låna mig tre brödkakor. En av mina vänner har just kommit på besök, och jag har inget att bjuda honom på.'


Lukas 11:9
Det är likadant med bönen: Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka och dörren ska öppnas.


Lukas 20:47
Men i sin girighet lurar de hjälplösa änkor på allt de äger, medan de låtsas leva efter Guds vilja genom att be långa böner när andra hör på. Därför kommer Gud att straffa dem desto hårdare."


Apostlagärningarna 3:1
En eftermiddag gick Petrus och Johannes till templet för att vara med vid den dagliga bönen klockan tre.


Apostlagärningarna 6:4
Då kan vi använda vår tid till bön och till att sprida budskapet från Gud."


Apostlagärningarna 10:4
Ängeln svarade: "Gud har hört dina böner och sett dina gåvor till de fattiga.


Apostlagärningarna 10:31
Han sa till mig: 'Cornelius, Gud har hört dina böner och sett dina gåvor till de fattiga.


Romarbrevet 8:26
Dessutom hjälper Guds Ande oss i vår svaghet. Vi vet ju inte ens vad vi ska be om, men hans Ande ropar en ordlös bön till Gud från vårt inre.


Romarbrevet 15:33
Jag ber att Gud, han som ger frid, ska vara med er alla. Ja, det är min bön!


2 Korinthierbrevet 1:11
Men kom ihåg att hjälpa mig genom att be för mig, så att vi alla sedan kan tacka Gud för att han svarade på våra böner och räddade mig.


2 Korinthierbrevet 6:2
Gud säger ju i Skriften: "Jag svarade på din bön i rätt tid, och jag hjälpte dig när du behövde räddas." Lyssna därför till Gud. Han vill hjälpa er idag. Nu är räddningens tid.


2 Korinthierbrevet 13:9
Inget kan göra mig mer glad än att ni har en stark tro, och att jag får verka svag. Det är ju just det som är min bön, att ni ska få en alltmer mogen tro.


Galaterbrevet 6:18
Med önskan om att vår Herre Jesus Kristus i sin godhet och kärlek ska skydda er, kära syskon. Ja, det är min bön!


Filipperbrevet 1:19
för jag vet att jag med hjälp av era böner och Jesus Kristus Ande snart ska bli fri.


Filemonbrevet 1:22
Så ber jag dig om en sak till: ha ett rum i ordning åt mig, för jag hoppas att Gud ska svara på era böner och låta mig komma till er snart.


Hebreerbrevet 12:17
Som ni vet, ville han sedan ändå få ut sitt arv, men då var det för sent att ångra sig. Hans pappa vägrade att ge honom arvet, trots att han bönade och bad under tårar.


Jakobsbrevet 5:15
Om församlingens ledare då litar på att Herren svarar på deras bön, ska Herren rädda den sjuke och göra honom frisk. Och om den sjuke har syndat ska han bli förlåten.


1 Petrusbrevet 3:7
Ni gifta män måste leva tillsammans med er fru på ett sätt som stämmer med den undervisning ni har fått. Visa omsorg om henne, eftersom hon är svagare och mer utsatt. Och kom ihåg att också hon en dag ska få del av det eviga livets gåva, så visa henne respekt. Ja, behandla er fru så som Gud vill, annars kommer han inte att svara på era böner.


1 Petrusbrevet 3:12
Herrens ögon vakar över dem som lyder honom, och hans öron hör deras böner. Men han är emot dem som gör det onda."


Uppenbarelseboken 5:8
Och när Lammet tog emot bokrullen, föll de fyra levande varelserna och de 24 himmelska ledarna ner inför Lammet och hyllade det. Alla hade varsin harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är en symbol för de böner och den tillbedjan som sänts upp från de människor som tillhör Gud.


Uppenbarelseboken 8:3
Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med en rökelseskål av guld, och han fick mycket rökelse. Den skulle han offra på altaret av guld framför tronen, tillsammans med de böner och den tillbedjan som sänts upp från de människor som tillhör Gud. Och lukten av rökelsen, som offrades tillsammans med dessa människors böner och tillbedjan, steg upp till Gud från skålen i ängelns hand.


Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.