A A A A A


Sök

Matteus 3:5
Folk från Jerusalem, från alla delar av Judeen och från hela Jordandalen kom ut i ödemarken för att höra honom tala,


Matteus 3:11
Den som erkänner sina synder och vänder om till Gud, honom döper jag med vatten. Men det ska komma en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att ta av honom hans sandaler! Han ska döpa er med Guds heliga Ande och eld.


Matteus 4:24
Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser och snart kom det sjuka människor också från Syrien för att bli botade. Vilken sjukdom eller vilket lidande de än var drabbade av, om de var besatta av onda andar, led av krampanfall eller var förlamade, så botade han dem.


Matteus 7:22
På domens dag ska många säga till mig: 'Herre, Herre! Vi har ju framfört budskap från Gud i ditt namn och drivit ut onda andar i ditt namn och gjort under i ditt namn.'


Matteus 8:16
Samma kväll förde man många besatta människor till Jesus, och han drev ut de onda andarna genom att bara tala till dem. Han botade också alla de sjuka.


Matteus 8:28
När Jesus hade kommit över till andra sidan sjön, till gadarenernas område, kom två män som var besatta av onda andar emot honom. De bodde bland gravarna och var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen.


Matteus 8:31
och andarna tiggde och bad: "Om du driver ut oss, så skicka oss åtminstone in i svinhjorden."


Matteus 8:32
Jesus sa: "Som ni vill, ge er iväg!" Och genast lämnade de onda andarna männen och for in i svinen, och hela hjorden rusade utför bergssluttningen och drunknade i sjön.


Matteus 9:34
Men när fariseerna hörde det, sa de: "Han driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas härskare!"


Matteus 10:1
Jesus kallade nu till sig sina tolv närmaste efterföljare och gav dem makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar och plågor.


Matteus 10:8
Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska friska och driv ut onda andar. Gör allt utan betalning, för ni har fått denna förmåga av mig helt gratis.


Matteus 12:24
Men när fariseerna fick höra om undret, sa de: "Han driver säkert ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas härskare."


Matteus 12:26
Om Satan därför driver ut sina egna onda andar, då strider han ju mot sig själv. Hur ska han då kunna fortsätta att styra sitt rike?


Matteus 12:27
Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, vilken kraft använder då era egna anhängare när de driver ut dem? Kanske de kan svara på era anklagelser!


Matteus 12:28
Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har ju Gud kommit för att regera bland er.


Matteus 12:43
Detta onda släkte kommer att drabbas av samma öde som många besatta gör: När en ond ande drivs ut ur en människa, irrar den oroligt omkring i öknen och letar efter ett nytt offer. Hittar den då ingen säger den: 'Jag vänder tillbaka till den människa jag kom ifrån.' Och när den gör det och finner hennes hjärta tomt, rent och iordningställt, letar den reda på sju andar till, ännu värre än den själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över människan, och hon får det långt värre än hon hade det förut."


Matteus 13:33
Han berättade också en annan bild: "Där Gud regerar blir det som när en kvinna blandar jäst i degen då hon bakar. Hon tar lite jäst och blandar in den i en stor mängd mjöl och arbetar ihop alltsammans. Sedan påverkar jästen hela degen."


Matteus 27:34
gav soldaterna Jesus vin blandat med galla. Men när han märkte vad det var ville han inte dricka det.


Matteus 27:50
Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.


Markus 1:7
"Snart kommer en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar.


Markus 1:27
Människorna i synagogan blev alldeles förskräckta och började diskutera med varandra och fråga: "Vad är det här för en ny lära? Vilken makt! Till och med de onda andarna lyder hans order!"


Markus 1:34
Jesus botade många sjuka som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar. Men han förbjöd andarna att tala eftersom de visste vem han var.


Markus 1:39
Han vandrade sedan genom hela Galileen och talade i synagogorna och drev ut många onda andar.


Markus 3:11
När de som var besatta av onda andar fick syn på honom, föll de ner vid hans fötter och ropade: "Du är Guds Son!"


Markus 3:15
och han gav dem makt att driva ut onda andar.


Markus 3:22
Men laglärarna, som hade kommit från Jerusalem, sa: "Han är besatt av Satan, de onda andarnas härskare. Det är därför som de onda andarna lyder honom."


Markus 3:23
Jesus kallade då till sig dessa män och förklarade genom att berätta bilder. Han sa: "Hur kan Satan driva ut sina egna onda andar?


Markus 5:10
Och gång på gång bad de onda andarna att Jesus inte skulle köra bort dem ifrån området.


Markus 5:12
De onda andarna tiggde därför och bad: "Skicka iväg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem",


Markus 5:13
och Jesus lät dem få som de ville. Då lämnade de onda andarna mannen och for in i svinen, och hela hjorden på omkring 2000 svin, störtade utför bergssluttningen och drunknade i sjön.


Markus 5:15
När de kom fram till Jesus fick de se mannen som haft de onda andarna i sig sitta där, påklädd och fullständigt normal. Skräckslagna hörde de sedan ögonvittnena berätta hur den besatta mannen hade blivit befriad och vad som hade hänt med svinen.


Markus 6:7
Han kallade till sig sina tolv närmaste efterföljare och sände ut dem två och två och gav dem makt att driva ut onda andar.


Markus 6:13
Och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.


Markus 9:38
Johannes, en av Jesus efterföljare, sa till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, men eftersom han inte tillhörde vår grupp försökte vi stoppa honom."


Markus 15:23
Och där gav man honom vin blandat med myrra, men han vägrade att dricka det.


Markus 15:37
Men Jesus ropade högt och slutade att andas.


Markus 15:39
När den romerska officeren, som stod bredvid korset, såg på vilket sätt Jesus gav upp andan, ropade han: "Den mannen var verkligen Guds Son!"


Markus 16:9
Det var tidigt på söndagsmorgonen, dagen efter vilodagen, som Jesus uppstod från de döda, och den första person han visade sig för var Maria från Magdala, den kvinna som han hade befriat från sju onda andar.


Markus 16:17
Och jag ska ge kraft till dem som tror, så att de kan göra under och tecken. De ska driva ut onda andar i mitt namn, och de ska få förmågan att tala nya språk.


Lukas 3:16
Men Johannes svarade dem alla: "Jag döper er med vatten, men snart kommer en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med Guds heliga Ande och eld.


Lukas 4:36
Människorna i synagogan blev alldeles förskräckta och började diskutera mellan sig: "Vad är det med den här mannens ord? Vilken makt och myndighet! Han befaller de onda andarna att lämna sina offer, och genast far de ut."


Lukas 4:41
Många blev också befriade från onda andar, och när andarna for ut ropade de: "Du är Guds Son!" Men han sa åt dem strängt och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias, den utlovade kungen.


Lukas 6:18
hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Jesus drev ut många onda andar,


Lukas 7:20
När Johannes båda efterföljare hittade Jesus höll han just på att bota människor från sjukdomar och lidanden och från onda andar. Han gjorde också så att flera blinda kunde se igen. När Johannes efterföljare då ställde de frågor som Johannes ville ha svar på, sa Jesus: "Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har sett och hört: att blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir friska, döva hör, döda får liv igen, och de fattiga får höra ett glatt budskap.


Lukas 8:2
och några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och från sjukdomar. Kvinnorna var: Maria från Magdala, som Jesus hade befriat från sju onda andar,


Lukas 8:27
Och när Jesus steg ur båten kom en man från staden emot honom. Han hade länge varit besatt av onda andar och levde hemlös och naken bland klippgravarna.


Lukas 8:30
Jesus frågade nu: "Vad heter du?" Mannen svarade då: "Legion ", för han var besatt av många onda andar.


Lukas 8:31
Och andarna bad Jesus att inte skicka iväg dem till avgrunden.


Lukas 8:32
Men samtidigt som detta hände gick en stor svinhjord och betade på berget ovanför sjön. De onda andarna bad därför Jesus att få fara in i svinen, och Jesus tillät dem att göra det.


Lukas 8:33
Då lämnade de onda andarna mannen och for in i svinen, och hela svinhjorden rusade utför bergssluttningen och ner i sjön och drunknade.


Lukas 9:1
En dag kallade Jesus samman sina tolv närmaste efterföljare och gav dem makt att driva ut alla slags onda andar och kraft att bota sjukdomar.


Lukas 9:49
Johannes, en av Jesus efterföljare, sa: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, men eftersom han inte var en av oss försökte vi stoppa honom."


Lukas 10:17
När de 72 efterföljarna sedan kom tillbaka, kunde de glada berätta: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss när vi driver ut dem i ditt namn."


Lukas 10:20
Men det viktigaste är inte att de onda andarna lyder er, utan att era namn är skrivna i himlen. "


Lukas 11:15
men några sa: "Han driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas kung!"


Lukas 11:18
Om det alltså är sant som ni säger, att Satan ger mig kraft att driva ut de onda andarna, då strider han ju mot sig själv. Hur ska han då kunna fortsätta att styra sitt rike?


Lukas 11:19
Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, vilken kraft använder då era egna anhängare när de driver ut dem? Kanske de kan svara på era anklagelser!


Lukas 11:20
Men om det är med Guds kraft jag driver ut de onda andarna, då har ju Gud börjat regera bland er.


Lukas 11:26
letar den reda på sju andar till, ännu värre än den själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över människan, och hon får det långt värre än hon hade det förut."


Lukas 13:20
Där Gud regerar blir det också som när en kvinna blandar in jäst i degen då hon bakar. Hon tar lite jäst och blandar in den i en stor mängd mjöl och arbetar ihop degen. Sedan påverkar jästen hela degen."


Lukas 13:32
Jesus svarade: "Hälsa den räven att jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och att jag på den tredje dagen når mitt mål.


Lukas 23:46
Samtidigt ropade Jesus med hög röst: "Far i himlen, i dina händer överlämnar jag min ande", och med de orden slutade han att andas.


Johannes 1:27
Han är den som kommer efter mig, och han är så mäktig att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. "


Johannes 19:30
Och när Jesus hade smakat på vinet, sa han: "Det är slutfört." Sedan böjde han ner huvudet och gav upp andan.


Johannes 20:22
Sedan andades han på dem och sa: "Ta emot Guds heliga Ande.


Apostlagärningarna 5:16
Även från städerna och byarna runt omkring Jerusalem kom det många. Man tog med sig sjuka och sådana som var besatta av onda andar, och alla blev botade.


Apostlagärningarna 7:33
Men Herren sa till honom: 'Ta av dig sandalerna, för du står på helig mark.


Apostlagärningarna 8:7
Många onda andar drevs ut och lämnade sina offer under högljudda rop, och många som hade varit förlamade, eller handikappade på annat sätt, blev botade.


Apostlagärningarna 8:27
och Filippos lydde genast. Där på vägen kom då en hög tjänsteman, som arbetade vid hovet hos Kandake, den etiopiska drottningen. Han hade ansvar för hela Etiopiens finanser. Men nu hade han rest till Jerusalem för att tillbe i templet


Apostlagärningarna 12:8
Ängeln fortsatte: "Ta på dig bältet och sandalerna", och när Petrus gjort det, sa ängeln: "Bra, svep nu om dig manteln och följ mig."


Apostlagärningarna 13:25
När Johannes uppgift närmade sig sitt slut sa han: 'Jag är inte den som Gud har lovat ska rädda er. Han kommer efter mig, och han är så mäktig att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. '


Apostlagärningarna 17:25
Människor kan inte tillfredsställa hans behov, eftersom han inte har några! Det är ju han själv som låter oss leva och andas, och som fyller alla våra behov.


Apostlagärningarna 19:12
Man tog till och med dukar och klädesplagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka. Och när man gjorde det försvann sjukdomarna, och de onda andarna lämnade dem som var besatta.


Apostlagärningarna 23:8
Saddukeerna tror nämligen inte att de döda ska uppstå igen eller att det finns änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta.


1 Korinthierbrevet 10:19
Vad vill jag nu säga med detta? Att de som offrar till avgudar får gemenskap med avgudarna? Nej, absolut inte! En avgud är bara en död avgudabild, och kött som är offrat till avgudar är bara vanligt kött. Men när dessa människor offrar, offrar de till onda andar och får gemenskap med dem. Och jag vill att ni ska hålla er till Gud, och inte ha gemenskap med onda andar.


1 Korinthierbrevet 10:21
Ni kan inte ena stunden delta i en måltid där ni firar minnet av Herren Jesus död, och andra stunden delta i en måltid där ni hyllar onda andar. Ni måste välja vem ni vill ha gemenskap med!


1 Korinthierbrevet 12:2
Ni vet ju, att innan ni började tro på Kristus, drevs ni av onda andar att tillbe döda avgudar.


1 Korinthierbrevet 12:10
och en får kraft att göra under. En får förmågan att framföra olika budskap från Gud, en annan får förmågan att skilja mellan andar. En får förmågan att tala okända språk, och en annan får förmågan att tolka det budskap Gud vill ha sagt på detta okända språk.


2 Korinthierbrevet 5:3
För när vi väl har klätt på oss vår himmelska kropp, är vi inte längre andar som saknar kropp.


Efesierbrevet 2:2
Ni levde precis som alla andra här i världen. Ni syndade och följde Satan, de onda andarnas härskare. Han är den andemakt som nu verkar i de människor som vägrar att lyda Gud.


2 Thessalonikerbrevet 2:8
Men när hindret är borta ska den Laglöse visa sig, han som Herren Jesus bara behöver andas på för att döda och förinta när han återvänder i sin härlighet.


1 Timotheosbrevet 4:1
Guds Ande visar oss helt klart att det under den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka ska finnas några i församlingen som överger sin tro på Jesus och istället börjar tro på falska läror som kommer från onda andar.


Hebreerbrevet 1:14
Nej, änglarna är bara tjänare. De är andar som Gud har sänt ut för att hjälpa dem som blir räddade till evigt liv.


Hebreerbrevet 9:13
Om människorna i det första förbundet hade gjort något som enligt Moses lag var förbjudet, kunde blodet från getter och tjurar, och vatten blandat med aska från en kviga, i yttre mening befria dem från skuld och göra dem värdiga att komma inför Gud.


Hebreerbrevet 9:19
När Mose hade läst upp alla lagens regler för hela folket, tog han blod från slaktade kalvar och getter och blandade det med vatten. Sedan doppade han isopstjälkar och lysande röd ull i blodet och stänkte det över lagboken och över allt folket.


Jakobsbrevet 2:19
Inbillar du dig att det räcker med att tro att det bara finns en enda Gud? Det vet ju till och med de onda andarna och darrar av skräck inför honom.


1 Petrusbrevet 3:19
Genom Guds Andes kraft kunde han sedan gå och tala till de andar som Gud håller fängslade.


1 Petrusbrevet 3:20
Det var de andar som under Noas tid vägrade att lyda Gud, trots att han tålmodigt väntade på dem medan Noa byggde sin båt. Bara åtta personer blev sedan räddade när vattnet översvämmade jorden.


Uppenbarelseboken 8:7
Den första ängeln blåste i sin trumpet, och då kom hagel och eld blandat med blod och föll ner över jorden. Elden brände upp en tredjedel av jorden, och alla träd och all växtlighet brändes upp på den delen.


Uppenbarelseboken 15:2
Sedan såg jag något som liknade ett hav av glas blandat med eld, och på det stod alla de som hade lyckats bli fria från odjuret och dess bild och talet som representerar dess namn. Alla höll de Guds harpor i sina händer,


Uppenbarelseboken 16:13
Och jag såg tre onda andar som såg ut som paddor, och de kom fram ur drakens mun, ur odjurets mun och ur den falska profetens mun.


Uppenbarelseboken 16:14
Dessa demoniska andar som kan utföra under, gick ut till världens alla makthavare och övertalade dem att samla sig till strid mot Herren Jesus, på den stora dag, då Gud, som har all makt, ska döma världen.


Uppenbarelseboken 16:16
Och de onda andarna samlade världens alla makthavare på en plats som på hebreiska kallas Harmagedon.


Uppenbarelseboken 18:2
Han ropade med stark röst: "Den stora staden Babylon har fallit. Hon har blivit en plats där demoner bor, ett tillhåll för alla onda andar, en plats där avskyvärda rovfåglar samlas.


Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.