A A A A A


Sök

Apostlagärningarna 28:4
Och när främlingarna såg djuret hänga vid hans hand sa de till varandra: Denne man är utan tvekan en mördare, som rättvisan inte ville låta leva, även om han hade räddats från havet.


Romarbrevet 1:32
De känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden, ändå gör de inte bara sådant, utan håller också med dem som gör det.


Romarbrevet 2:5
Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,


Romarbrevet 3:8
Eller varför inte säga, som vi hånas för, och som några påstår att vi säger: Låt oss göra det onda så kommer det goda. De ska få sin rättvisa dom.


2 Thessalonikerbrevet 1:5
Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike, för vars skull ni också lider,


Hebreerbrevet 1:8
Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira.


Hebreerbrevet 2:2
För om det ord som talades genom änglarna stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff som lön,


1 Petrusbrevet 2:18
Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte bara de goda och milda, utan också de orättvisa.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data