A A A A A


Sök

Matteus 10:34
Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd.


Lukas 11:21
När en stark man, fullt beväpnad, bevakar sin gård får hans ägodelar vara i fred.


Lukas 12:51
Tror ni att jag har kommit för att sända fred på jorden? Nej, säger jag er, utan snarare splittring.


Lukas 14:32
Annars skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta.


Apostlagärningarna 5:38
Och nu säger jag er: Lämna dessa män ifred och låt dem gå, för är denna plan eller detta verk av människor, så kommer det att gå om intet.


Apostlagärningarna 11:18
När de hörde detta, gav de sig till freds och prisade Gud, och sa: Så har Gud gett också åt hedningarna den omvändelse som ger liv.


Apostlagärningarna 12:20
Och Herodes var mycket förbittrad på dem från Tyrus och Sidon. Gemensamt kom de nu till honom, och sedan de hade övertalat Blastus, kungens kammarherre, bad de om fred, eftersom deras land var beroende av kungen för sin försörjning.


Apostlagärningarna 24:3
Att vi tack vare dig får leva i stor fred, och att genom din försorg, ädle Felix, värdefulla åtgärder har gjorts för detta folk, det erkänner vi alltid och överallt, med största tacksamhet.


Romarbrevet 12:18
Så långt det är möjligt och beror på er, lev i fred med alla människor.


Kolosserbrevet 2:23
Detta har visserligen ett sken av visdom, genom självvald andlighet och ödmjukhet och skoningslöshet mot kroppen, men det har inget värde utan tillfredsställer bara köttet.


1 Thessalonikerbrevet 5:3
Därför när de säger: fred och säkerhet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som ska föda, och de ska inte kunna fly undan.


Uppenbarelseboken 6:4
Då kom en annan häst ut som var röd, och åt honom som satt på den blev det givet att ta bort freden från jorden, så att de skulle slå ihjäl varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data