A A A A A


Sök

2 Korinthierbrevet 8:22
Och tillsammans med dem har vi sänt vår broder, som redan vid många tillfällen och på många sätt gett oss bevis på sin iver, och nu är han ännu ivrigare på grund av sitt stora förtroende för er.


2 Thessalonikerbrevet 3:4
Och i Herren har vi det förtroendet för er att ni både gör och ska göra det vi föreskriver er.


1 Timotheosbrevet 1:12
Och jag tackar Kristus Jesus vår Herre, som har gett mig kraft, för att han ansåg mig värd förtroendet att sätta mig i sin tjänst,


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data