A A A A A


Sök

Apostlagärningarna 17:16
Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg staden vara fylld med avgudadyrkan.


Apostlagärningarna 25:19
utan hade tvistefrågor mot honom om deras gudsdyrkan, och om en viss Jesus som var död, vilken Paulus påstod var i livet.


Apostlagärningarna 26:5
De som förut har känt mig kan vittna om de vill, att jag levde som farisé, det strängaste partiet i vår gudsdyrkan.


1 Korinthierbrevet 10:14
Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.


Kolosserbrevet 3:5
Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan,


1 Petrusbrevet 4:3
För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data