A A A A A


Sök

Romarbrevet 1:4
och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 1:6
bland dem är också ni kallade av Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:7
Till alla de som är i Rom, Guds älskade, kallade till att vara heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:8
Först tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, att man talar om er tro i hela världen.


Romarbrevet 2:16
på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.


Romarbrevet 5:1
Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:11
Och inte bara det, utan vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.


Romarbrevet 5:15
Men det är inte så med den fria gåvan som med synden. För om de många dog genom en endas synd så har mycket mer Guds nåd och gåva genom nåd rikligen överflödat till de många, genom en enda människa, Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:17
För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:21
för att, liksom synden regerade i kraft av döden, så ska också nåden regera genom rättfärdighet till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 6:3
Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död?


Romarbrevet 6:11
Så ska också ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 7:25
Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.


Romarbrevet 13:14
Utan iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om köttet att begären väcks till liv.


Romarbrevet 15:8
Och jag säger, att Jesus Kristus blev omskärelsens tjänare för Guds sannings skull för att bekräfta de löften som gavs till fäderna,


Romarbrevet 15:30
Men jag förmanar er, bröder, genom vår Herre Jesus Kristus och genom Andens kärlek, att ni tillsammans med mig kämpar i era böner till Gud för mig,


Romarbrevet 16:18
För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna.


Romarbrevet 16:25
Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början,


Romarbrevet 16:27
Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data