A A A A A


Sök

Matteus 4:10
”Försvinn, Satan”, svarade Jesus honom. ”Det står ju skrivet: ’Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna. ’ ”


Matteus 12:26
Om nu Satan driver ut Satan, då är han ju kluven och strider mot sig själv. Då kan väl inte hans rike bestå?


Matteus 16:23
Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du försöker få mig på fall, för det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”


Markus 1:13
och där stannade han under fyrtio dagar och prövades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.


Markus 3:23
Jesus kallade då till sig dem och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan?


Markus 3:26
Om nu Satan är kluven och strider mot sig själv, då kan han inte bestå, utan det är snart ute med honom.


Markus 4:15
Sådden bredvid vägen är de hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som såtts i dem.


Markus 8:33
Jesus vände sig då om och såg bort mot sina lärjungar och sa strängt till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”


Lukas 10:18
Han sa till dem: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.


Lukas 11:18
Om Satan därför är kluven och strider mot sig själv kan väl inte hans rike bestå? Ni menar ju att jag driver ut de onda andarna med hjälp av Beelsebul.


Lukas 13:16
Men här har vi en Abrahams dotter som Satan hållit bunden i arton år, och så skulle hon inte få bli löst från sin boja bara för att det är sabbat!”


Lukas 22:3
Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.


Lukas 22:31
Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete.


Johannes 13:27
Och i samma ögonblick som Judas fick brödet, for Satan in i honom. Jesus sa då till honom: ”Skynda dig, gör det du ska!”


Apostlagärningarna 5:3
Då sa Petrus: ”Ananias, varför har du låtit Satan fylla ditt hjärta så att du ljuger för den heliga Anden och behåller en del av det du fått för din jord?


Apostlagärningarna 26:18
för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder om från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de få förlåtelse för sina synder och en plats bland dem som är helgade.’


Romarbrevet 16:20
Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.


1 Korinthierbrevet 5:5
Den mannen ska överlämnas åt Satan, så att hans kropp går under, men för att hans ande ska kunna bli räddad på Herrens dag.


1 Korinthierbrevet 7:5
Håll er inte ifrån varandra utom under en kort tid, och då bara om ni är överens om att ni båda vill koncentrera er på att be. Sedan ska ni komma tillsammans igen, annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.


2 Korinthierbrevet 2:11
för att inte Satan ska överlista oss. Vi vet ju vad han är ute efter.


2 Korinthierbrevet 11:14
Men det är inget att förvåna sig över. Satan själv förklär sig ju till en ljusets ängel.


2 Korinthierbrevet 12:7
Men för att jag inte ska bli högfärdig för dessa väldiga uppenbarelsers skull, har jag fått en tagg som sticker mig. Det är en ängel från Satan som slår mig, för att jag inte ska bli högfärdig.


1 Thessalonikerbrevet 2:18
Vi har försökt resa till er, och jag, Paulus, har försökt mer än en gång, men Satan har hindrat oss.


2 Thessalonikerbrevet 2:9
Den Laglöses ankomst är ett Satans verk. Det ska ske med stor kraft och tecken och falska under,


1 Timotheosbrevet 1:20
Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan, för att de ska lära sig att inte häda.


1 Timotheosbrevet 5:15
Några av dessa har faktiskt redan vänt sig bort och följer Satan.


Uppenbarelseboken 2:9
Jag vet hur mycket du får lida och hur fattig du är. Men du är rik. Jag vet att du blir hånad av dem som kallar sig judar men inte är det, utan är en Satans synagoga.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor: där Satan har sin tron, men trots det håller du fast vid mig. Du har inte förnekat din tro på mig, inte ens när Antipas, mitt trogna vittne, blev dödad hos er, där Satan bor.


Uppenbarelseboken 2:24
När det gäller er andra i Thyatira, ni som inte har följt denna lära och inte lärt känna dessa Satans djup, som man kallar det, så tänker jag inte kräva något mer av er.


Uppenbarelseboken 3:9
Se! Jag ska låta några komma från Satans synagoga, några som påstår att de är judar men inte är det utan ljuger. De ska tvingas falla ner inför dina fötter och inse att jag älskar dig.


Uppenbarelseboken 12:9
Han, den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävulen eller Satan, och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med sina änglar.


Uppenbarelseboken 20:2
Han grep draken, den gamla ormen, som är djävulen eller Satan, och band honom för tusen år.


Uppenbarelseboken 20:7
När de tusen åren är över ska Satan släppas lös ur sitt fängelse.


Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®