A A A A A


Sök

Matteus 24:12
och när laglösheten ökar, kommer kärleken hos de flesta att kallna.


Markus 10:21
Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa: ”Det är bara en sak som fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”


Lukas 6:32
Om ni bara älskar dem som älskar er, är ni då värda särskilt beröm? Även syndare älskar ju dem som ger dem kärlek.


Lukas 7:47
Därför säger jag dig att hennes många synder är förlåtna, vilket hennes stora kärleksfullhet visar. Men den som har fått litet förlåtet, visar lite kärlek.”


Lukas 11:42
Ve er, fariseer! Ni ger Gud en tiondel av mynta och vinruta, och av alla grönsaker, men ni struntar i rättvisan och kärleken till Gud. Visst ska ni göra det ena, men försumma inte det andra.


Johannes 5:42
men jag vet att ni inte har Guds kärlek inom er.


Johannes 15:9
Så som Fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek!


Johannes 15:10
Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek, på samma sätt som jag har hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek.


Johannes 15:13
Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner.


Johannes 17:26
Jag har låtit dem lära känna dig och jag ska fortsätta att göra det, så att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”


Romarbrevet 1:31
tanklösa, trolösa, kärlekslösa och utan medlidande.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga Anden som han har gett oss.


Romarbrevet 8:35
Vem kan skilja oss från Kristus kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd?


Romarbrevet 8:37
Men mitt i allt detta vinner vi en fullkomlig seger genom honom som har visat oss sin kärlek.


Romarbrevet 8:39
i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 12:9
Visa varandra uppriktig kärlek. Avsky det onda, och håll fast vid det som är gott.


Romarbrevet 13:10
Kärleken gör inte medmänniskan något ont. Det är därför kärleken är lagens uppfyllelse.


Romarbrevet 14:15
Om du alltså sårar någon av dina trossyskon genom vad du äter, då lever du inte längre efter kärleken. Låt inte det du äter orsaka att någon, som Kristus har dött för, går förlorad.


Romarbrevet 15:30
Men jag vädjar till er, syskon, för vår Herre Jesus Kristus skull och för den kärleks skull som Anden ger: Hjälp mig i min kamp genom att be till Gud för mig.


1 Korinthierbrevet 4:21
Vad föredrar ni själva? Ska jag komma till er med ris, eller i kärlek och i en mild anda?


1 Korinthierbrevet 8:1
När det sedan gäller kött som har offrats till avgudar, vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskap ger högfärd, medan kärleken bygger upp.


1 Korinthierbrevet 13:1
Om jag har fått förmågan att tala andra språk, både människors och änglars, men inte visar kärlek, då liknar jag en gonggong eller en skrällande cymbal.


1 Korinthierbrevet 13:2
Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting.


1 Korinthierbrevet 13:3
Om jag ger allt jag äger till de fattiga, och låter mig brännas på bål, men inte har kärlek, då har jag ändå inte gjort något av värde.


1 Korinthierbrevet 13:4
Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig.


1 Korinthierbrevet 13:8
Kärleken upphör aldrig. Men den profetiska gåvan ska förgå, tal av andra språk tystna, och kunskapen ska förgå.


1 Korinthierbrevet 13:13
Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Men av dem är kärleken störst.


1 Korinthierbrevet 14:1
Sträva efter kärleken, men sök också efter andliga gåvor, inte minst gåvan att profetera.


1 Korinthierbrevet 16:14
och handla alltid i kärlek.


1 Korinthierbrevet 16:24
Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.


2 Korinthierbrevet 2:8
Därför uppmanar jag er att ni visar honom all den kärlek ni kan.


2 Korinthierbrevet 5:14
Kärleken från Kristus driver oss. Vi är ju övertygade om att en har dött för alla, och då har alla dött.


2 Korinthierbrevet 6:6
i renhet, kunskap, tålamod och godhet, med den heliga Anden och uppriktig kärlek,


2 Korinthierbrevet 8:6
Därför bad vi Titus fortsätta med det han påbörjat, så att kärleksgåvan skulle kunna slutföras bland er.


2 Korinthierbrevet 8:7
Ni har ju fått allting i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och kärlek till oss. Se nu till att ni även ger uttryck för dessa nådegåvor.


2 Korinthierbrevet 8:8
Men det är ingen befallning jag ger er. Jag vill bara pröva äktheten i er kärlek genom att jämföra den med andras iver.


2 Korinthierbrevet 8:24
Omsätt nu er kärlek i praktisk handling för dessa inför församlingarna, så att de ser hur rätt vi hade när vi skröt över er.


2 Korinthierbrevet 13:11
Och så till sist, syskon: Var glada! Sträva efter det fullkomliga, rätta er efter mina förmaningar, var eniga och lev i frid med varandra. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.


2 Korinthierbrevet 13:13
Nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud, och den heliga Andens gemenskap åt er alla.


Galaterbrevet 5:6
I Kristus spelar det därför ingen roll om man är omskuren eller ej. Det enda som betyder något är tron som verkar i kärlek.


Galaterbrevet 5:13
Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek.


Galaterbrevet 5:22
Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,


Efesierbrevet 1:4
liksom han, innan världen skapades, utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek.


Efesierbrevet 1:15
Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga


Efesierbrevet 3:17
så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken.


Efesierbrevet 3:19
och lära känna hans kärlek, som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet.


Efesierbrevet 4:2
Var alltid ödmjuka och milda, och behandla varandra med tålamod och kärlek.


Efesierbrevet 4:15
Nej, vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet, Kristus.


Efesierbrevet 4:16
Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av alla dess leder, genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek.


Efesierbrevet 5:2
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och gett sig själv som en offergåva, som en välbehaglig lukt för Gud.


Efesierbrevet 6:23
Frid åt er, syskon, och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 6:24
Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med en oförgänglig kärlek.


Filipperbrevet 1:9
Och jag ber att er kärlek ska växa och ge er alltmer insikt och förstånd,


Filipperbrevet 1:16
och de gör det av kärlek, eftersom de vet att jag har fått i uppdrag att försvara evangeliet.


Filipperbrevet 2:1
Om det finns tröst hos Kristus, uppmuntran genom kärlek och gemenskap i Anden, om det finns ömhet och medkänsla,


Kolosserbrevet 1:4
för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga,


Kolosserbrevet 1:8
Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.


Kolosserbrevet 2:2
Mitt mål är att de ska styrkas i sina hjärtan, bindas samman i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, nämligen Kristus själv.


Kolosserbrevet 3:14
Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet.


1 Thessalonikerbrevet 1:3
för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.


1 Thessalonikerbrevet 2:7
även om vi som Kristus apostlar hade kunnat utnyttja vår myndighet. Nej, istället uppträdde vi lika kärleksfullt som en mor som sköter sina barn.


1 Thessalonikerbrevet 3:6
Men nu har Timotheos just återvänt med de goda nyheterna om er tro och kärlek, och han har berättat att ni minns oss med glädje och längtar lika mycket efter oss som vi längtar efter er.


1 Thessalonikerbrevet 3:12
Måtte Herren också låta er kärlek till varandra och till alla människor bli stark och överflödande, precis som vår kärlek till er,


1 Thessalonikerbrevet 4:10
och er kärlek till alla de troende i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, syskon, ber vi er att göra ännu mer.


1 Thessalonikerbrevet 5:8
Men vi som tillhör dagen måste vara nyktra och ta på oss trons och kärlekens bröstsköld och hoppet om räddning som en hjälm.


1 Thessalonikerbrevet 5:13
Tänk gott om dem och visa dem mycket kärlek, på grund av det arbete de gör. Lev i frid med varandra.


2 Thessalonikerbrevet 1:3
Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större.


2 Thessalonikerbrevet 2:10
och genom all slags orättfärdiga konster luras de som går förlorade. Dessa människor ville ju inte ta emot kärleken till sanningen som kunde ha räddat dem.


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Må Herren leda era hjärtan till Guds kärlek och Kristus uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:5
Målet för dina förmaningar ska vara kärlek från ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.


1 Timotheosbrevet 1:14
Vår Herres nåd var överflödande, med tro och kärlek i Kristus Jesus.


1 Timotheosbrevet 2:15
Men hon ska räddas genom sitt barnafödande, om hon håller fast vid tro, kärlek och helgelse.


1 Timotheosbrevet 4:12
Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.


1 Timotheosbrevet 6:10
Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många övergett sin tro och vållat sig själva mycket lidande.


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du som tillhör Gud ska hålla dig borta från allt detta och sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, tålamod och mildhet.


2 Timotheosbrevet 1:7
Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens.


2 Timotheosbrevet 1:13
Ta det som du har hört från mig som modell för en sund undervisning, i tro och kärlek genom Kristus Jesus.


2 Timotheosbrevet 2:22
Fly bort från ungdomens impulser. Sträva i stället efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid, tillsammans med dem som tillber Herren av rent hjärta.


2 Timotheosbrevet 3:3
kärlekslösa och oförsonliga. De sprider skvaller och saknar självbehärskning, är grymma och hatar allt gott.


2 Timotheosbrevet 3:10
Men du har följt min undervisning, mitt sätt att leva, mina mål, min tro, mitt tålamod, min kärlek, min uthållighet,


2 Timotheosbrevet 4:10
Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien.


Titusbrevet 2:2
De äldre männen ska uppträda nyktert, värdigt, visa självbehärskning och vara sunda i tro, kärlek och tålamod.


Titusbrevet 3:4
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till oss människor uppenbarades,


Filemonbrevet 1:5
eftersom jag får höra om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga.


Filemonbrevet 1:7
Jag har själv blivit mycket glad och uppmuntrad av din kärlek, min bror, eftersom du har gett nytt mod åt de heliga.


Filemonbrevet 1:9
vill jag nu på grund av kärlek vädja till dig, jag Paulus, en gammal man som nu också är en fånge för Kristus Jesus skull.


Hebreerbrevet 10:24
Låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.


1 Petrusbrevet 1:22
Ni har renat er själva genom att lyda sanningen och kan nu visa varandra en uppriktig syskonkärlek. Älska varandra av hela hjärtat.


1 Petrusbrevet 3:8
Till sist ett ord till er alla: Försök att leva i harmoni med varandra, visa medkänsla, syskonkärlek, medlidande och ödmjukhet.


1 Petrusbrevet 4:8
Och viktigast av allt är att ni älskar varandra helhjärtat, för kärleken skyler över många synder.


1 Petrusbrevet 5:14
Hälsa varandra med en kärlekskyss. Frid åt er alla som är i Kristus.


2 Petrusbrevet 1:7
utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek.


1 Johannesbrevet 2:5
Men hos den som håller hans ord har Guds kärlek verkligen fullföljts. Det är genom detta vi vet att vi är i honom.


1 Johannesbrevet 2:15
Älska inte världen och det som finns i den, för om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.


1 Johannesbrevet 3:1
Tänk vilken kärlek Fadern har visat oss när vi får kallas Guds barn, och det är vi verkligen! Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.


1 Johannesbrevet 3:16
Jesus offrade sitt liv för oss, och genom detta vet vi vad verklig kärlek är. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för våra trossyskon.


1 Johannesbrevet 3:17
Om någon som har allt vad han behöver här i världen ser en annan troende leva i fattigdom och ändå inte känner medlidande med denne, hur kan då Guds kärlek finnas kvar i honom?


1 Johannesbrevet 4:7
Mina kära, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner Gud.


1 Johannesbrevet 4:8
Men den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek.


1 Johannesbrevet 4:9
Så uppenbarades Guds kärlek bland oss: han sände sin ende Son till världen för att vi skulle få liv genom honom.


1 Johannesbrevet 4:10
Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud utan att han älskade oss och sände sin son som försoningsoffer för våra synder.


1 Johannesbrevet 4:12
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, förblir Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.


1 Johannesbrevet 4:16
Vi har lärt känna Guds kärlek gentemot oss, och vi tror på hans kärlek. Gud är kärlek, och den som förblir i denna kärlek förblir i Gud och Gud i honom.


1 Johannesbrevet 4:17
I detta har kärleken fullkomnats hos oss, att vi får vara frimodiga på domens dag, för så som han är, så är också vi här i världen.


1 Johannesbrevet 4:18
Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver bort rädslan. Rädsla hör nämligen ihop med straff, och den som fortfarande är rädd har inte blivit fullkomlig i kärleken.


1 Johannesbrevet 5:3
Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga,


2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.


2 Johannesbrevet 1:6
Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.


3 Johannesbrevet 1:6
De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa.


Judasbrevet 1:2
Allt rikare barmhärtighet, frid och kärlek åt er.


Judasbrevet 1:12
Dessa är skamfläckar vid era kärleksmåltider. De tillfredsställer bara sig själva och tar skamlöst för sig. De är moln utan regn och drivs undan av vinden. De är döda träd som inte bär frukt när hösten kommer, uppryckta med rötterna, dubbelt döda.


Judasbrevet 1:21
Håll fast vid Guds kärlek, medan ni ser fram emot att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.


Uppenbarelseboken 2:4
Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har övergett din första kärlek.


Uppenbarelseboken 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och tro, ditt tjänande och din uthållighet. Jag vet att du gör mer idag än du gjorde under den första tiden.


Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®